12/10/2012 | 51906 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/2012/QD-UBND, QUYET DINH 47 2012, THANH PHO DA NANG, KIEN TRUC, CONG TRINH, XAY DUNG CONG TRINH, KIEN TRUC CONG TRINH, XU HUONG KIEN TRUC, XU HUONG THIET KE, QUAN LY XAY DUNG NHA O, XAY DUNG - DO THI