Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 67/1999/QĐ-BCN ban hành bộ “đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành công trình đường dây tải điện” do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 67/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Thái Phụng Nê
Ngày ban hành: 11/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 67/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ “ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ;
Trên cơ sở “Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện” được ban hành tại Quyết định số 2005/QĐ-KHĐT ngày 07/9/1999 của Bộ Công nghiệp;
Sau khi thống nhất với Bộ Xây dựng (văn bản số 2605/BXD-VKT ngày 22 tháng 9 năm 1999 của Bộ Xây dựng thỏa thuận ban hành “Đơn giá xây dựng cơ bản công trình đường dây tải điện”);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ “Đơn giá xây dựng cơ bản (XDCB) chuyên ngành xâp lắp đường dây tải điện”.

Điều 2. Bộ Đơn giá này dùng để lập, thẩm tra xét duyệt dự toán, giá xét thầu xây lắp đường dây và thành quyết toán cho các công trình được phép chỉ định thầu.

Điều 3. Bộ “Đơn giá XDCB chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện” được áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 và thay thế cho Bộ “Đơn giá XDCB chuyên ngành đường dây tải điện trên không” ban hành kèm theo Quyết định số 3285/QĐ-KHĐT ngày 29 tháng 10 năm 1996 của Bộ Công nghiệp.

Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tổ chức theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và phản ánh kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để Bộ Công nghiệp nghiên cứu giải quyết.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng Công ty, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Viện KTXD;
- Tổng Cty Điện lực VN;
- Lưu VP, KHĐT

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Thái Phụng Nê

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/1999/QĐ-BCN ban hành bộ “đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành công trình đường dây tải điện” do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.087
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.196.192