Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 32/2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ VÀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại tờ trình số 18/TT-UB ngày 17 tháng 06 năm 1999 và Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại tờ trình số 44/TTr-BXD ngày 30 tháng 12 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tính chất:

Thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên là một trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh Kiên Giang; là khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ cho các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và các quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam với Campuchia và các nước trong khối ASEAN; là một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp có vị trí quan trọng về an ninh và quốc phòng.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch chung:

Thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên nằm ven Vịnh Thái Lan, sát biên giới Campuchia bao gồm khu vực xã Mỹ Đức, phường Pháo Đài, phường Tô Châu, phường Đông Hồ, phường Bình San, thị xã Hà Tiên.

Phạm vi lập quy hoạch chung gồm 1600 ha, được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp tỉnh Kampot thuộc Campuchia;

- Phía Nam giáp Vịnh Thuận Yên;

- Phía Đông và Đông Nam giáp xã Phú Mỹ;

- Phía Tây và Tây Nam giáp Vịnh Rạch Giá.

3. Quy mô dân số:

- Dân số năm 1999:

37.000 người, trong đó dân số nội thị là 25.000 người;

- Dự báo dân số đến năm 2020:

120.000 người, trong đó dân số nội thị là 100.000 người;

4. Quy hoạch sử dụng đất đai xây dựng đô thị:

a) Cơ cấu sử dụng đất:

Đất xây dựng đô thị có diện tích 1.600 ha được quy hoạch gồm:

- Đất khu dân cư

320,40 ha

chiếm

20,03%

- Đất các công trình dịch vụ công cộng

262,72 ha

chiếm

16,42%

- Đất các công trình phục vụ khu kinh

tế cửa khẩu Hà Tiên

65,24 ha

chiếm

4,06%

- Đất các khu công nghiệp

83,00 ha

chiếm

5,19%

- Đất các công trình hạ tầng kỹ thuật

445,16 ha

chiếm

27,83%

- Đất rừng bảo tồn sinh thái và du lịch

304,46 ha

chiếm

19,03%

- Đất dự trữ phát triển

119,02 ha

chiếm

7,44%

b) Phân khu chức năng:

- Khu dân cư có diện tích khoảng 320,4 ha, bao gồm các phường Đông Hồ, phường Bình San, phường Tô Châu, xã Mỹ Đức và phường Pháo Đài;

- Hệ thống các công trình dịch vụ công cộng của thị xã có diện tích khoảng 262,72 ha, bao gồm các công trình hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và cây xanh được bố trí tại phường Đông Hồ, phường Bình San, phường Tô Châu và xã Mỹ Đức.

- Khu phục vụ cho khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên có diện tích 65,24 ha bao gồm:

+ Các công trình của các cơ quan như: Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch quốc tế, Văn phòng đại diện, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, cửa hàng miễn thuế ... có diện tích khoảng 15,43 ha; được bố trí tại khu cửa khẩu Xà Xía và Bãi Nò thuộc (xã Mỹ Đức, phường Pháo Đài).

+ Các công trình thương mại quốc tế và nội địa như hội chợ triển lãm quốc tế, các văn phòng dịch vụ, giao dịch, văn phòng đại diện, ngân hàng, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, khách sạn, nhà hàng, kho hàng ... có diện tích khoảng 18,54 ha được bố trí tại phường Đông Hồ, Bình San, xã Mỹ Đức, phường Pháo Đài.

+ Kho ngoại quan có diện tích 31,27 ha được bố trí tại khu vực xã Mỹ Đức và phường Pháo Đài.

- Khu công nghiệp có diện tích là 83,0 ha, được bố trí ở phường Đông Hồ, phường Bình San, bao gồm các xí nghiệp công nghiệp chế biến hàng nông, lâm, hải sản ...

- Khu rừng bảo tồn sinh thái và du lịch có diện tích khoảng 304,46 ha, được bố trí tại phường Tô Châu và phường Pháo Đài gồm các khu du lịch Thạch Động, núi Tam Phu Nhân, Mũi Nai.

5. Định hướng Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên - Kiên Giang phải được xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh từng bước hiện đại hóa theo hướng sau:

a) Về giao thông:

- Quốc lộ 80 qua thị xã Hà Tiên có lộ giới 40,0 m;

- Đường tỉnh lộ 28 từ Mũi Nai đi Thạch Động có lộ giới 40,0 m;

- Các tuyến đường nội thị có lộ giới từ 15,0 - 33,0 m;

- Xây dựng một cầu chính nối qua Đông Hồ nằm ngoài biển từ Mũi Kim Đự qua Pháo Đài và dự kiến trong tương lai thêm một cầu nối liền quốc lộ 80;

- Xây dựng cảng sông, cảng biển:

+ Cảng biển Bãi Nò dự kiến bố trí ở Núi Đèn có quy mô khoảng 3000 - 5000 tấn/năm.

+ Cảng sông dự kiến bố trí tại khu công nghiệp gần kênh Mương Đào quy mô khoảng 600 tấn/năm.

Ngoài ra dự kiến bố trí một cảng sông du lịch tại khu vực bến Trần Hầu và một cảng cá nằm phía bờ thuộc phường Tô Châu.

- Sân bay Bà Lý giữ nguyên;

- Bến xe nằm gần núi Tô Châu, trong khu trung tâm hành chính mới của thị xã; bến xe tải bố trí tại khu vực kho ngoại quan của xã Mỹ Đức; bãi đỗ xe con, xe buýt phục vụ du khách bố trí tại khu vực Mũi Nai.

b) Về chuẩn bị kỹ thuật đất đai:

- Cao độ thiết kế nền tối thiểu:

+ Tại khu vực trung tâm hành chính mới, khu mở rộng từ ủy ban nhân dân thị xã đến kênh Mương Đào và một phần khu vực phường Pháo Đài là 0,97m;

+ Tại khu du lịch Mũi Nai là 0,1 m;

+ Tại khu trung tâm xã Mỹ Đức là 0,75 m.

- Tổng khối lượng san lấp khoảng 3.707.911 m3.

- Hệ thống thoát nước:

+ Đối với khu dân cư đô thị: hệ thống thoát nước mưa và nước bẩn tách riêng bằng cống ngầm hoặc mương nắp đan;

+ Đối với khu dân cư nông thôn kết hợp đi chung nhưng phải xử lý bằng hồ sinh vật trước khi thải ra kênh.

c) Về cấp điện:

- Tổng công suất yêu cầu đến năm 2020 là 35.999 KW; lấy từ tuyến điện trung thế 22 Kv nguồn điện lưới quốc gia.

d) Về cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2020 là 10.000 m3/ngày;

Giai đoạn đầu đáp ứng nguồn sử dụng bằng cách cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Tam Phu Nhân sức chứa 120.000 m3 và hai ao sen với dung tích hồ chứa 60.000 m3.

Tương lai sử dụng nước mặt của kênh Vĩnh Tế kết hợp với dự án thủy lợi ngọt hóa khu vực Đông Hồ.

đ) Xử lý nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải sẽ được xử lý triệt để bằng phương pháp hồ sinh học và bể sinh học;

- Rác thải được thu gom về xử lý tập trung tại khu vực phía Bắc gần biên giới Campuchia có diện tích khoảng 15 ha;

- Nghĩa địa bố trí ở khu vực triền núi trên tuyến đường từ Mũi Nai đi cảng sông tại phường Pháo Đài có diện tích khoảng 5 ha.

6. Quy hoạch xây dựng đợt đầu:

Ưu tiên xây dựng hệ thống hạ tầng khu cửa khẩu Hà Tiên, khu thương mại quốc tế và khu công nghiệp tập trung.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

1. Tổ chức công bố quy hoạch chung để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; lập hồ sơ cắm mốc đường đỏ, lập, xét duyệt các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu các chính sách, giải pháp huy động các nguồn vốn phát triển thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên theo quy hoạch chung được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 32/2000/QD-TTg

Hanoi, March 3, 2000

 

DECISION

RATIFYING THE COMMON PLANNING FOR THE HA TIEN PROVINCIAL CAPITAL AND BORDER-GATE ECONOMIC ZONE, KIEN GIANG PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Regulation on Urban Planning Management issued together with Decree No. 91/CP of August 17, 1994 of the Government;
At the proposals of the President of the People
s Committee of Kien Giang province at Report No. 18/TT-UB of June 17, 1999 and the Minister of Construction at Report No. 44/TTr-BXD of December 30, 1999,

DECIDES:

Article 1.- To approve the common planning for the Ha Tien provincial capital and border-gate economic zone in Kien Giang province for the period 2000-2020 with the following main contents:

1. Character:

The Ha Tien provincial capital and border-gate economic zone is an important economic, cultural and social center of Kien Giang province; an international border-gate zone catering for the economic and cultural exchanges, and political and diplomatic relations between Vietnam and Cambodia and the countries in the ASEAN; a trade, service, tourist and industrial center holding an important position for national security and defense.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Ha Tien provincial capital and border-gate economic zone lies on the Gulf of Thailand close to the border with Cambodia. It includes areas of My Duc commune, Phao Dai ward, To Chau ward, Dong Ho ward, Binh San ward and Ha Tien provincial capital.

The scope of the common planning covers 1,600 hectares, determined as follows:

- Bordering Kampot province of Cambodia to the North;

- Bordering Thuan Yen Bay to the South;

- Bordering Phu My commune to the East and Southeast;

- Bordering Rach Gia Bay to the West and Southwest.

3. Population size:

- Population in 1999: 37,000 inhabitants, of whom 25,000 live in the inner city;

- Estimated population by 2020:120,000 inhabitants, of whom 100,000 live in the inner city;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Structure of land use:

Land for urban construction covers 1,600 hectares, of which:

- Population area

320.40ha

20.03%

- Area for public service works

262.72 ha

16.42%

- Area of constructions catering for Ha Tien port economic zone

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4.06%

- Area of industrial zones

83.00 ha

5.19%

- Technical infrastructures land

445.16 ha

27.83 %

- Forest land for preservation of ecology and tourism

304.46 ha

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Reserve land for development

119.02 ha

7.44%

b/ Specialization of land areas:

- The population area covers about 320.4 ha comprising Dong Ho ward, Binh San ward, To Chau ward, My Duc commune and Phao Dai ward;

- The system of public service works of the provincial capital covers 262.72 ha comprising administrative, cultural, educational, public health and sport areas and tree plantings shall be located in Dong Ho ward, Binh San ward, To Chau ward and My Duc commune;

- The area catering for the Ha Tien border-gate economic zone covers 65.24 ha comprising:

+ Constructions of various agencies such as Border Guard, Customs, International Quarantine Control, Representative Offices, showrooms, duty-free shops...covering about 15.43 ha shall be located in the Xa Xia border-gate area and Bai No in My Duc commune, Phao Dai ward.

+ International and domestic trade facilities, such as international exhibition fairs, service and transaction offices, representative offices, banking offices, showrooms, hotels, restaurants, storehouses... covering about 18.54 ha shall be located in Dong Ho ward, Binh San ward, My Duc commune and Phao Dai ward.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Industrial zone covering 83.0 ha shall be located in Dong Ho ward and Binh San ward comprising factories for processing farm, forest and sea products...

- Ecology preservation and tourist forests covering about 304.46 ha shall be located in To Chau ward and Phao Dai ward comprising the Thach Dong tourist area, Tam Phu Nhan Mount and Mui Nai.

5. Draft plan for development of technical infrastructures:

The technical infrastructures of the provincial capital and the border-gate economic zone of Ha Tien - Kien Giang must be built harmoniously and completely and step by step modernized in the following direction:

a/ In communications:

- National Highway 80 passing through Ha Tien provincial city shall have a breadth of 40.0 m;

- The provincial highway 28 from Mui Nai to Thach Dong shall have a breadth of 40.0 m;

- Inner city roads shall have a breadth of 15.0-33.0 m;

- A main bridge shall be built to link the mainland with Dong Ho in the sea and from Mui Kim Du to Phao Dai. Another bridge is planned to be built and to link with national highway 80;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ The Bai No sea port is planned to be located in Nui Den with cargo passage capacity of 3,000-5,000 tons/year.

+ The river port is planned to be located at the industrial zone near Muong Dao canal with a planned capacity of around 600 tons/year.

In addition, a tourist river port is planned for the Tran Hau port area, and a fishing port shall be built on the shore in To Chau ward.

- The Ba Ly airport shall be kept intact;

- The bus station shall be located near To Chau Mount in the new administrative center of the town; the truck station shall be located at the bonded warehouse of My Duc commune; the tourist car and bus parking ground shall be located in Mui Nai area.

b/ Land and technical preparations:

- Minimum height design for ground foundation:

+ 0.97 m at the new administrative center and in the expansion from the Peoples Committee office of the town to Muong Dao canal and part of Phao Dai ward;

+ 0.1 m at the Mui Nai tourist area;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Total volume of earthwork: about 3,707,911 m3.

- Drainage:

+ For the urban population are separation of rain water and waste water drainages through underground culverts or concrete covered canal;

+ These two drainage systems shall be made into a single system in the rural population area but the water must be processed by biological ponds before discharge into the canal,

c/ Electric supply:

- Total capacity required by 2020 shall be 35,999 KW fed by the medium voltage 22 Kv line of the national grid.

d/ Water supply:

- Total required volume of water by 2020 shall be 10,000 m3/day;

In the first stage, water shall be supplied through the transformation and upgrading of the Tam Phu Nhan reservoir with a capacity of 120,000 m3 and two lotus ponds with combined capacity of the lake estimated at 60,000 m3.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ Processing of waste water and environmental hygiene:

- Waste water shall be thoroughly processed by the biological lake and biological basin method;

- Garbage shall be gathered and processed in the northern area close to the border with Cambodia, covering about 15 ha.

- The cemetery shall be located on mountain slope on the road from Mui Nai to the river port at Phao Dai ward, covering about 5 ha.

6. Planning of construction for the first phase:

Priority shall be given to the construction of the infrastructure of the Ha Tien border-gate area, the international trade area and the concentrated industrial zone.

Article 2.- The Peoples Committee of Kien Giang province shall have:

1. To announce the common plan so that organizations and individuals know and carry it out; to draw up the dossier of planting red-line marker posts, draw up and approve the detailed plans and investment projects as currently prescribed. To issue the Regulation on management of the construction according to the Common Planning of the provincial town and border-gate economic port zone of Ha Tien.

2. To coordinate with the related ministries and branches in studying policies and measures to mobilize sources of capital for development of the Ha Tien town and border-gate economic zone according to the approved planning.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The president of the Peoples Committee of Kien Giang province, the Minister of Construction and the ministers and heads of ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, and related organizations shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2000/QĐ-TTg ngày 03/03/2000 phê duyệt Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.878

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.167