Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/1999/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 24/1999/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 25/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 24/1999/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ ;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 4 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng ;
- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 02L/CTN ngày 09 tháng 3 năm 1998 đã được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam Công bố;
- Theo đề nghị của ông Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này tập Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước thay thế cho tập Định mức dự toán cấp thoát nước đã ban hành kèm theo Quyết định số 411/BXD ngày 29/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2: Bộ định mức này được áp dụng để lập đơn giá XDCB, lập dự toán các khối lượng thi công xây dựng cấp thoát nước.

Điều 3: Bộ định mức này áp dụng thống nhất trong cả nước, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999

 

 

Nơi nhận :
 - Văn phòng Chính phủ
 - Ban Kinh tế TW
 - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 - Viện Kiểm sát ND tối cao
 - Toà án ND tối cao
 - Các Cơ quan TW, các đoàn thể
 - Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW
 - Các TCT Nhà nước
 - Lưu VP-BXD,Viện Kinh Tế XD

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC

Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước là định mức kinh tế kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp ( như 1m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m khoan v.v..) từ khâu chuẩn bị đến kết thúc công tác xây lắp .

Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành và biện pháp thi công phổ biến ;các định mức dự toán xây dựng cơ bản, định mức dự toán cấp thoát nước hiện hành.

I. NỘI DUNG TẬP ĐỊNH MỨC

Tập định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước gồm ba phần:

Phần I : Định mức dự toán xây dựng.

Phần II : Định mức dự toán lắp đặt đường ống và phụ tùng .

Phần III : Định mức dự toán khoan khai thác nước ngầm.

II. KẾT CẤU TẬP ĐỊNH MỨC

Tập định mức dự toán cấp thoát nước được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây lắp và được mã hoá thống nhất theo nguyên tắc của định mức dự toán xây dựng cơ bản . Mã hiệu định mức trong tập định mức này được bắt đầu bằng chữ Y để phân biệt với định mức cấp thoát nước được lắp đặt trong nhà của tập định mức xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1424/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt : Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây lắp đó.

Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước được xác định theo nguyên tắc sau :

- Mức hao phí vật liệu chính, vật liệu phụ được tính bằng số lượng theo đơn vị thống nhất .

- Mức hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí của vật liệu phụ .

- Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp xây lắp bình quân.

- Mức hao phí máy thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng trực tiếp trong quá trình xây lắp.

- Mức hao phí máy thi công máy khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước được áp dụng để lập đơn giá xây dựng cơ bản, làm cơ sở lập dự toán xây lắp công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án đầu tư xây dựng.

- Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước được quy định cho lắp đặt đường ống, phụ tùng cấp thoát nước ở độ cao 1,5m và độ sâu 1,2m, trường hợp lắp đặt đường ống, phụ tùng ở độ cao và độ sâu khác với quy định trên thì được áp dụng hệ số quy định tại bảng 1 và 2 phần hướng dẫn áp dụng định mức dự toán lắp đặt đường ống và phụ tùng.

- Khi áp dụng bảng hệ số quy định trong tập định mức này phải căn cứ vào điều kiện lắp đặt cụ thể và biện pháp thi công của từng công trình để áp dụng cho phù hợp.

- Trường hợp những loại công tác xây lắp mà yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công khác với quy định trong tập định mức này thì Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế và các đơn vị nhận thầu xây dựng căn cứ vào tài liệu thiết kế, các định mức tương tự hoặc căn cứ vào điều kiện cụ thể và hệ thống định mức sản xuất, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ... để lập định mức đơn giá thích hợp phục vụ cho việc lập dự toán xây lắp công trình để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng.

- Trong mỗi phần của tập định mức có quy định hướng dẫn áp dụng cụ thể phù hợp với tính chất của từng loại công tác xây lắp thuộc phần đó.

- Đối với công tác lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ có thể căn cứ vào điều kiện, biện pháp thi công cụ thể để vận dụng tập định mức này.

- Trong quá trình áp dụng các đơn vị quản lý và các tổ chức xây lắp cần tiếp tục theo dõi phát hiện những bất hợp lý và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/1999/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán xây dựng cấp thoát nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.838
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.132.132