Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 01/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 22/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/NQ-ND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 02/7/2020 và Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 02/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 09 đường, 08 cầu và 02 vườn hoa trên địa bàn thành phố Hại Phòng.

(Có Phụ lục danh sách tên đường và công trình công cộng kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định; tổ chức gắn biển tên đường và công trình công cộng; tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa tên các đường và công trình công cộng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 22/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ VHTTDL;
- Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH tại HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP Khóa XV;
- Các VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các quận ủy, huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PTTH HP;
- Công báo TP, Cổng TT ĐT TP (để đăng)
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
(Kèm theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố)

A. TÊN ĐƯỜNG 09 ĐƯỜNG

1. Đường Đỗ Mười

Điểm đầu: Chân cầu Hoàng Văn Thụ, thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Điểm cuối: Hết đường dự kiến đặt tên, thuộc Khu đô thị Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Hiện tại, đường dài 1,0 km, rộng 53m, vỉa hè mỗi bên 12m.

2. Đường Trần Kiên

Điểm đầu: Ngã tư giáp đường nội bộ, thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Điểm cuối: Giao đường từ Trung đoàn 238 đi phà Bính, thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, cắt đường Đỗ Mười. Đường dài 700m, rộng từ 20 đến 43m, vỉa hè mỗi bên 5m.

3. Đường Võ Nguyên Giáp

Điểm đầu: Nút giao đường Nguyễn Văn Linh. Điểm cuối: Chân cầu dự kiến đặt tên Võ Nguyên Giáp (cầu Rào 2), phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Đường dài: 2 km, rộng 26m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m đến 10m.

4. Đường Bùi Viện

Điểm đầu: Tiếp giáp đường liên phường thuộc quận Hải An. Điểm cuối: Cầu dự kiến đặt tên Lãm Khê - vượt đường Trường Chinh, quận Kiến An. Đường dài 11,6 km, rộng 40m.

5. Đường Nguyễn Trường Tộ

Điểm đầu: Chân cầu dự kiến đặt tên Lãm Khê, huyện An Dương. Điểm cuối: Giao với quốc lộ 10 thuộc địa phận huyện An Dương. Đường dài 9,1 km, rộng 25m.

6. Đường Đình Vũ

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Chùa Vẽ, quận Hải An. Điểm cuối: Cổng Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, quận Hải An. Đường dài 8,2 km, rộng từ 25m đến 45m.

7. Đường Mạc Thái Tổ

Điểm đầu: Tiếp giáp đường Đình Vũ. Điểm cuối: Chân cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, quận Hải An. Đường dài: 5,1km, rộng 35m.

8. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Điểm đầu: Từ chân cầu Chanh Dương, huyện Vĩnh Bảo. Điểm cuối: Cầu Lạng Am, huyện Vĩnh Bảo. Đường dài 8 km, rộng 25m.

9. Đường Trung Tân

Điểm đầu: Cầu Lạng Am, huyện Vĩnh Bảo. Điểm cuối: Cổng đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo. Đường dài 2km, rộng 27m, vỉa hè mỗi bên 7m.

B. TÊN 10 CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (08 cầu, 02 vườn hoa)

1. Cầu vượt Nguyễn Văn Linh

Nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, thuộc nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa phận quận Lê Chân. Cầu dài 400m, chiều rộng mặt cầu 19m.

2. Cầu Võ Nguyên Giáp

Điểm đầu: Đường Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Điểm cuối: Đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, cầu dài 900m, rộng 25,5m.

3. Cầu Hoàng Văn Thụ

Điểm đầu: Phố Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Điểm cuối: Đường Đỗ Mười thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, cầu dài 1,9km, rộng 33m.

4. Cầu Tam Bạc

Điểm đầu: Đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân. Điểm cuối: Đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, cầu nằm tại vị trí cầu Quay trước đây, dài 197m, rộng 12m.

5. Cầu Bùi Viện

Điểm đầu: Phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Điểm cuối: Phường Đồng Hòa, quận Kiến An. Cầu dài: 700m, rộng 50m.

6. Cầu Lãm Khê

Điểm đầu: Phường Đồng Hòa, quận Kiến An. Điểm cuối: Xã Đồng Thái, huyện An Dương, cầu dài: 900m, rộng 30m.

7. Cầu Đăng

Điểm đầu: Xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Điểm cuối: Xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo. Cầu dài 300m, rộng 12m.

8. Cầu Hàn

Điểm đầu: Xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Điểm cuối: Xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo. Cầu dài 300m, rộng 12m.

9. Vườn hoa Tam Kỳ

Vườn hoa được xây dựng từ bến xe Tam Bạc, giáp các phố: Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Đức Cảnh. Vườn hoa có diện tích 43.000m2.

10. Vườn hoa Tố Hữu

Vườn hoa được xây dựng từ Sân bóng đá Cảng và dự án Công viên Rồng biển, giáp các phố: Điện Biên Phủ, Trần Phú, Hoàng Diệu, Trần Hưng Đạo. Vườn hoa có diện tích 26.550m2.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 22/07/2020 về đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


816
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74