Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 137/2004/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển thềm lục địa Việt Nam

Số hiệu: 137/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 137/2004/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ngày 28 tháng 3 năm 1998;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động trong mọi lĩnh vực trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ cảng biển).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ cảng biển) bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trừ cảng biển) cũng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

Các nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II Nghị định này được thực hiện theo Điều 8 và Điều 9 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện: đối với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực môi trường, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hai năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện: đối với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực buôn lậu, buôn bán hàng giả; nếu quá các thời hạn nói trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Các quy định khác về thời hiệu áp dụng các khoản 2 và 3 Điều 10 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính: cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu qua một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 6. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này được áp dụng theo Chương II Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Chương 2:

HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 7. Xử phạt đối với vi phạm của tàu, thuyền nước ngoài

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi dừng lại hoặc neo đậu trái phép trong vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải Việt Nam.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Xả khói mù, bắn các loại súng, phóng các tín hiệu hoặc sử dụng các vật liệu nổ trong vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam vào bất cứ mục đích gì, trừ trường hợp bắn đạn tín hiệu cấp cứu và bắn súng chào.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Gây cản trở cho hoạt động giao thông hàng hải; hoạt động đánh bắt, nuôi trồng hải sản; hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các nguồn lợi biển; hoạt động hợp pháp khác trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng các tần số liên lạc vô tuyến điện không đúng các quy định của pháp luật về bưu chính viễn thông của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Gây nhiễu có hại đến các mạng thông tin liên lạc phục vụ cho an toàn cứu nạn trên biển và các mạng thông tin liên lạc khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sau đây:

Không đưa toàn bộ các vũ khí cố định và cơ động trên tàu về trạng thái bảo quản khi tàu, thuyền có vũ khí vào vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam.

6. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Không áp dụng các biện pháp chuyên môn phòng ngừa nguy hiểm và độc hại hoặc không cung cấp cho các nhà chức trách Việt Nam các tài liệu kỹ thuật về các chất phóng xạ, các chất nguy hiểm hay độc hại có ở trên tàu khi được yêu cầu đối với tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử và các tàu, thuyền chở các chất phóng xạ, chuyên chở hoặc sử dụng các chất nguy hiểm hay độc hại khi được phép đi qua vùng nội thuỷ, vùng lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam.

7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Đưa người ra khỏi tàu, thuyền hoặc đưa người xuống tàu, thuyền không theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam về xuất cảnh, nhập cảnh; chứa chấp, đồng loã, bao che hoặc tiếp tay cho những người vi phạm pháp luật của Việt Nam trong các vùng biển Việt Nam.

8. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và 4 Điều này.

Điều 8. Xử phạt đối với hành vi vi phạm của tàu, thuyền hoạt động nghề cá của nước ngoài đi lại trong các vùng biển Việt Nam

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thu cất lưới hoặc các dụng cụ đánh bắt khác;

b) Không đưa về trạng thái bảo quản tất cả các loại máy thăm dò, phát hiện, dụ dẫn cá.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Xử phạt đối với các hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức nước ngoài được vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển Việt Nam

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nghiên cứu khoa học không đúng với địa điểm hoặc nội dung cho phép nghiên cứu.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi mang theo vũ khí, đạn dược, chất nổ, các chất độc hại, phương tiện trinh sát.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đặt, sử dụng các thiết bị hay dụng cụ, các công trình nghiên cứu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

4. Hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Buộc phải tháo dỡ các công trình, thiết bị, dụng cụ và bị thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 10. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn trên biển

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cặp mạn tàu, thuyền để giao dịch với tàu nước ngoài; mua, bán, vận chuyển, trao đổi hàng hoá trái phép;

b) Không chấp hành hoặc ngăn cản việc kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hoạt động du lịch và các hoạt động khác không đúng quy định ghi trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các hoạt động khai thác, nghiên cứu, thăm dò và các hoạt động khác không đúng địa điểm, phạm vi, tính chất, nghề nghiệp và các quy định ghi trong giấy phép.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Điều khiển phương tiện đi vào khu vực cấm hoặc đi vào khu vực phải có giấy phép mà không có giấy phép;

b) Tàu ngầm, phương tiện ngầm của cá nhân, tổ chức nước ngoài đi, đậu trong lãnh hải không đi nổi, không đậu nổi hoặc không treo cờ (Quốc kỳ) theo quy định.

5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài xâm phạm các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sử dụng các loại máy ra đa, máy phát sóng siêu âm, máy quan trắc, máy đo đạc, các khí tài lặn và các loại khác nhằm nghiên cứu, thăm dò, khai thác nguồn lợi dầu khí, các tài nguyên thiên nhiên khác.

6. Các hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu hàng hoá đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính được quy định tại khoản 3 và 5 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc không có thời hạn đối với vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 11. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma tuý mà không phải là tội phạm

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hút, tiêm chích, hít hoặc bằng các hình thức khác để sử dụng trái phép các chất ma tuý.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi khác về lĩnh vực phòng, chống ma tuý.

Điều 12. Xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đăng ký tàu biển và thuyền viên

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Làm hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

b) Làm hư hỏng hộ chiếu thuyền viên hoặc các chứng chỉ chuyên môn hàng hải của thuyền viên;

c) Làm hư hỏng sổ danh bạ thuyền viên;

d) Các chứng chỉ chuyên môn hàng hải và hộ chiếu thuyền viên đã hết thời hạn sử dụng mà chưa được gia hạn hoặc đổi, cấp mới theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có hộ chiếu thuyền viên;

b) Không có sổ danh bạ thuyền viên;

c) Thuyền viên không có đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn hàng hải theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xoá, giả mạo, thuê, mượn chứng chỉ về đăng ký tàu biển, hộ chiếu thuyền viên, bằng, các chứng chỉ chuyên môn hàng hải.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khai thác tàu khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển;

b) Không thực hiện đăng ký thay đổi chủ tàu theo đúng quy định của pháp luật khi tàu đã được chuyển quyền sở hữu;

c) Không có giấy phép rời cảng cuối cùng.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, hộ chiếu thuyền viên hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với vi phạm quy định tại khoản 3 của Điều này.

Điều 13. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn sinh mạng người và tàu

1. Phạt tiền 500.000 đồng (tính theo mỗi hành khách) đối với hành vi chở khách vượt quá số lượng quy định.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tàu không có bảng quy định nhiệm vụ cứu sinh, cứu đắm đặt tại các vị trí cần thiết hoặc bảng quy định đã bị hư hỏng. Không có bảng phân công về cứu sinh, cứu đắm đối với từng thuyền viên ở những nơi quy định trên tàu;

b) Tàu không có các bảng chỉ dẫn thao tác các thiết bị cứu sinh, cứu đắm hoặc các bảng chỉ dẫn đã bị hư hỏng;

c) Không có nhật ký tàu hoặc sử dụng nhật ký tàu sai quy định;

d) Không có hoặc không có đủ các loại giấy chứng nhận cấp cho tàu theo quy định;

đ) Giấy chứng nhận đã hết thời hạn hoặc hết hiệu lực sử dụng;

e) Tẩy xóa, giả mạo giấy chứng nhận.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Làm hư hỏng các loại giấy chứng nhận cấp cho tàu trong lĩnh vực an toàn hàng hải theo quy định;

b) Tàu không bố trí đủ định biên an toàn tối thiểu hoặc bố trí quá định biên theo quy định;

c) Người được bố trí đảm nhiệm chức danh không đúng với tên người đã đăng ký trong sổ danh bạ thuyền viên;

d) Không có hoặc viết không rõ ràng, không đúng tên tàu, số hiệu đăng ký của phương tiện theo quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có đầy đủ các trang bị cứu sinh theo quy định;

b) Các trang bị cứu sinh không bảo đảm chất lượng hoặc không bảo đảm sẵn sàng hoạt động được ngay.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có các trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm theo quy định;

b) Các trang bị cứu sinh đã hết hạn sử dụng;

c) Chở hàng quá trọng tải cho phép theo quy định.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tàu, thuyền chuyên chở khách trái phép.

7. Các hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc không có thời hạn đối với vi phạm quy định tại khoản 1, điểm c khoản 5 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện được sử dụng nếu tái phạm để vi phạm hành chính được quy định tại khoản 6 Điều này; buộc phải đổi lại giấy chứng nhận, thu hồi giấy chứng nhận giả mạo được quy định tại điểm e khoản 2 Điều này.

Điều 14. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ với tàu, thuyền

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có sơ đồ hệ thống cứu hỏa, bảng phân công cứu hỏa và bảng chỉ dẫn thao tác trên tàu;

b) Các trang bị cứu hỏa không đặt đúng nơi quy định trên tàu;

c) Thuyền viên trên tàu không sử dụng thành thạo các trang bị cứu hỏa;

d) Không có kế hoạch ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy;

b) Không trang bị đầy đủ các trang bị cứu hỏa theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

c) Các trang bị cứu hỏa không ở trạng thái sẵn sàng hoạt động hoặc không còn khả năng hoạt động;

d) Không có các dấu hiệu cảnh báo hoặc chỉ dẫn cần thiết ở những nơi dễ cháy, dễ nổ;

đ) Không thực hiện đúng các quy định bảo quản, bảo dưỡng phương tiện cứu hỏa;

e) Chở chất dễ gây cháy, nổ cùng với hành khách.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính được quy định tại điểm e khoản 2 Điều này.

Điều 15. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy tắc bảo đảm an toàn hàng hải

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện vi phạm các quy tắc hành trình sau đây:

a) Không sử dụng hoặc sử dụng không đúng các loại tín hiệu theo quy định;

b) Không thực hiện đúng các quy tắc về tránh va trên biển.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đặt dấu hiệu báo hiệu khi phương tiện hoặc các vật cản khác bị chìm đắm tạo thành vật chướng ngại trên biển;

b) Không đặt dấu hiệu báo hiệu các đảo nhân tạo hoặc các công trình trên biển;

c) Làm dịch chuyển hoặc làm mất tác dụng của báo hiệu hàng hải.

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đặt ngay báo hiệu đối với vi phạm quy định tại các điểm a và b khoản 2; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Điều 16. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông trên biển

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cho phương tiện khác bám, buộc sai quy định vào phương tiện của mình khi tàu đang hành trình;

b) Sử dụng phương tiện lai dắt không đúng chức năng;

c) Tàu khách không có bảng nội quy đặt ở những nơi quy định trên tàu;

d) Bố trí hoặc để cho hành khách ngồi không đúng nơi quy định;

đ) Xếp hàng hoá không đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lắp biển số giả khi lưu hành phương tiện.

3. Các hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc không thời hạn bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính được quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 17. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về tìm kiếm, cứu nạn

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không nghiêm nội dung lệnh điều động tìm kiếm, cứu nạn của cơ quan có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các quy định về tìm kiếm, cứu nạn hàng hải.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh điều động về thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về trục vớt tài sản chìm đắm ở biển

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng khi phát hiện tài sản chìm đắm ở biển.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không lắp đặt hoặc lắp đặt không kịp thời báo hiệu phù hợp với vị trí tài sản bị chìm đắm;

b) Thực hiện việc trục vớt hoặc kết thúc việc trục vớt tài sản bị chìm đắm không đúng theo thời gian quy định;

c) Trục vớt tài sản bị chìm đắm không có giấy phép.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đối với mỗi hành vi vi phạm các quy định về trục vớt hoặc mua bán các hiện vật khảo cổ và lịch sử trên vùng nội thủy, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính được quy định tại điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc lắp đặt báo hiệu vị trí tài sản bị đắm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 19. Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do tàu, thuyền gây ra

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có đầy đủ các trang thiết bị lọc dầu, nước la canh đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập;

b) Các thiết bị lọc dầu không còn hoạt động được;

c) Không ghi nhật ký dầu hoặc ghi nhật ký dầu không theo quy định.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có các phương án xử lý sự cố tràn dầu theo quy định;

b) Không có giấy chứng nhận theo quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Xả các loại rác hoặc cặn bẩn hoặc nước thải có lẫn dầu và các chất độc hại khác từ trên tàu, thuyền xuống biển trong những khu vực cấm, khu vực hạn chế;

b) Xả, thải dầu, mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ, các chất có chứa chất thải nguy hại hoặc các chất có hại khác không theo đúng các quy định;

c) Vi phạm các quy định khác về phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển do tàu, thuyền gây ra.

4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường đối với các hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều này; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử phạt đối với hành vi vi phạm về vận chuyển chất độc hại trên biển

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không ghi nhật ký làm hàng hoặc ghi nhật ký làm hàng không theo quy định đối với các tàu chở xô chất lỏng độc;

b) Không có giấy chứng nhận theo quy định về ngăn ngừa ô nhiễm do chở xô chất lỏng độc;

c) Tàu, thuyền chở chất độc hại không có bản danh mục đặc biệt hoặc bản kê khai tên các chất độc hại và vị trí xếp đặt trên tàu, thuyền;

d) Không cung cấp hoặc cung cấp không đúng theo quy định các đặc tính cần thiết của hàng hóa độc hại đang được chuyên chở;

đ) Vi phạm các quy định khác khi vận chuyển các chất độc hại.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có giấy phép vận chuyển các chất độc hại;

b) Vận chuyển chất độc hại không theo đúng quy định ghi trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chở hàng hóa độc hại cùng với hành khách;

b) Chất độc hại không được đóng gói, đóng mác hoặc dán nhãn phù hợp và ở trạng thái thích hợp cho việc chuyên chở để giảm đến mức thấp nhất nguy hiểm cho môi trường biển;

c) Không có phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố trong quá trình vận chuyển chất độc hại;

d) Không có nội quy, biển báo hoặc chỉ dẫn an toàn, trang thiết bị kỹ thuật phòng ngừa để đảm bảo các yêu cầu an toàn khi vận chuyển các chất độc hại;

đ) Không chấp hành các quy định khác về áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt theo quy định về bảo vệ môi trường.

4. Các hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép về môi trường từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc không có thời hạn đối với vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện, buộc tiêu hủy chất độc hại được sử dụng để vi phạm hành chính được quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 21. Xử phạt đối với hành vi vi phạm về vận chuyển chất thải trên biển

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Vận chuyển chất thải và các chất gây ô nhiễm môi trường không theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường;

b) Vận chuyển chất thải không theo đúng các quy định ghi trong giấy phép.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải phóng xạ;

b) Vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải phóng xạ không theo đúng các quy định ghi trong giấy phép.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm các yêu cầu an toàn khi vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải phóng xạ;

b) Không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước môi trường khi vận chuyển quá cảnh chất thải nguy hại, chất thải phóng xạ qua vùng nội thuỷ, lãnh hải Việt Nam;

c) Không thông báo trước cho cơ quan quản lý nhà nước môi trường khi vận chuyển chất thải nguy hại, chất thải phóng xạ qua vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

4. Hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép về môi trường từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc không có thời hạn đối với vi phạm quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2, điểm a khoản 3 của Điều này;

b) Buộc tiêu huỷ chất thải nguy hại, chất phóng xạ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Buộc khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm quy định tại Điều này gây ra.

Điều 22. Xử phạt đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi xâm phạm các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khai thác hải sản

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm không có máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 45 CV.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm có tổng công suất máy chính từ trên 45 CV đến 90 CV.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm có tổng công suất máy chính từ trên 90 CV đến 135 CV.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm có tổng công suất máy chính từ trên 135 CV đến 200 CV.

5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm có tổng công suất máy chính từ trên 200 CV đến 300 CV.

6. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm có tổng công suất máy chính từ trên 300 CV đến 400 CV.

7. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện vi phạm có tổng công suất máy chính trên 400 CV.

8. Hình thức xử phạt bổ sung.

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.

Chương 3:

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 23. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

1. Trong các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam (trừ cảng biển), Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trong các lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn, hải quan, thuế, thương mại, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, kiểm dịch động thực vật và các hành vi vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực khác có liên quan trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xử phạt vi phạm hành chính theo các Nghị định của Chính phủ đã ban hành về các lĩnh vực đó.

3. Cảnh sát viên Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 200.000 đồng.

4. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

5. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam có quyền :

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.000.000 đồng.

6. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại.

7. Hải đoàn trưởng Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại.

8. Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại.

9. Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép;

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

Buộc tiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và cây trồng, văn hóa phẩm độc hại.

10. Trong trường hợp những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này vắng mặt thì cấp phó được ủy quyền có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 24. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

1. Những người sau đây có quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính:

a) Cảnh sát viên Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển Việt Nam trong các trường hợp được quy định tại các Điều 47 và 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;

b) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển Việt Nam;

c) Hải đoàn trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.

2. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 43 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3. Khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các Điều 44, 45, 46, 47, 48 và 49 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; nếu vi phạm thì bị xử lý theo quy định tại Điều 121 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

4. Trường hợp những người quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều này vắng mặt thì cấp phó được ủy quyền có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 25. Thẩm quyền của các cơ quan, lực lượng khác

1. Người có thẩm quyền theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được quyền xử phạt, áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính và các thẩm quyền khác đối với hành vi vi phạm theo Nghị định này có liên quan đến lĩnh vực, ngành mình quản lý.

2. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các lực lượng chuyên ngành khác và Uỷ ban nhân dân các cấp tại Nghị định này thực hiện theo quy định tại Điều 42 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và các quy định khác của pháp luật.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì xử phạt theo thẩm quyền, nếu không thuộc thẩm quyền thì phải lập biên bản và chuyển cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền khác xử phạt theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Chương VI Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Chương VI Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Chương 4:

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 27. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghi định này hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong thời gian chờ kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan, người có thẩm quyền, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vẫn phải thi hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp phải tháo dỡ công trình xây dựng.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cao hơn hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại toà án theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định này của các cá nhân, tổ chức khác theo các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Cá nhân có quyền tố cáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 25 của Nghị định này.

Điều 28. Xử lý vi phạm

1. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong Nghị định này mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không đúng mức, xử phạt quá thẩm quyền quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Người bị xử phạt vi phạm hành chính nếu có hành vi cản trở, chống đối người thi hành công vụ có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, xử phạt hoặc cố tình trì hoãn, trốn tránh thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực của Nghị định

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 36/1999/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các quy định khác của pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trên biển trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 30. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục trưởng Cục Cảnh sát biển chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 137/2004/ND-CP

Hanoi, June 16, 2004

 

DECREE

PRESCRIBING THE SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE SEA AREAS AND THE CONTINENTAL SHELF OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations;
Pursuant to the March 28, 1998 Ordinance on Vietnam Coast Guard;
At the proposal of the Defense Minister,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Subjects of application

1. Vietnamese individuals and organizations committing administrative violations in the sea areas and the continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam (excluding seaports) shall be also administratively sanctioned under the provisions of this Decree and other law provisions.

2. Foreign individuals and organizations committing administrative violations in the sea areas and the continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam (excluding seaports) shall also be administratively sanctioned under the provisions of this Decree and other law provisions, unless otherwise provided for by relevant international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.

Article 3.- Principles for sanctioning of administrative violations

The principles for sanctioning of administrative violations shall comply with Article 3 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 4.- Aggravating and extenuating circumstances

The aggravating and extenuating circumstances applied to the sanctioning of administrative violations specified in Chapter II of this Decree shall comply with Article 8 and Article 9 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 5.- Statute of limitations for sanctioning of administrative violations; time limits for being considered not yet having been handled for administrative violations

1. The statute of limitations for sanctioning of administrative violations is one year, counting from the date of commission of administrative violations in the environmental, export, import, exit and entry domains; two years for administrative violations in the smuggling and trading of fake goods; past these statutes of limitations, the violators shall not be sanctioned but still be forced to take the remedial measures specified in Clause 3, Article 12 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The time limits for being considered not having been handled for administrative violations: individuals and organizations sanctioned for administrative violations shall be considered not having been sanctioned for administrative violations if they do not relapse into violations one year after the date they completely serve the sanctioning decisions or after the statute of limitations for executing the sanctioning decisions expires.

Article 6.- Forms of sanctioning of administrative violations and remedial measures

The forms of sanctioning of administrative violations and remedial measures prescribed in this Decree shall comply with Chapter II of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Chapter II

SANCTIONING FORMS AND LEVELS FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

Article 7.- Sanctioning of violations committed by foreign vessels

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for acts of illegally stopping or anchoring in the internal waters and territorial sea of Vietnam.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

Emitting smoke, firing assorted guns, firing signals or using explosives in the internal waters, territorial sea or contiguous zone of Vietnam for any purposes, except for firing emergency signals and salute guns.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Obstructing activities of maritime navigation, activities of fishing or culturing aquatic resources, activities of exploring, prospecting and/or exploiting marine resources; other lawful activities in the sea areas and the continental shelf of Vietnam.

4. A fine of between VND 30,000,000 and VND 40,000,000 for one of the following acts:

a/ Using radio frequencies at variance with the post and telecommunication law provisions of the Socialist Republic of Vietnam;

b/ Causing harmful interferences to the communication networks in service of marine safety and salvage and other communication networks of the Socialist Republic of Vietnam.

5. A fine of between VND 40,000,000 and VND 50,000,000 for the following acts:

Failing to put all the fixed and mobile weapons on board in the preservation state when the armed vessels enter the internal waters, territorial sea or contiguous zone of Vietnam.

6. A fine of between VND 50,000,000 and VND 60,000,000 for one of the following acts:

Failing to take professional measures to prevent dangers and hazards or failing to supply Vietnamese authorities with technical documents on radioactive, dangerous or hazardous substances on board when so requested, for atomic energy-operated ships and vessels transporting radioactive substances, carrying or using dangerous or hazardous substances when they are permitted to pass the internal waters, territorial sea and contiguous zone of Vietnam.

7. A fine of between VND 60,000,000 and VND 100,000,000 for one of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Additional sanctioning forms:

Confiscating material evidences and/or means used for commission of the administrative violations specified in Clauses 2 and 4 of this Article.

Article 8.- Sanctioning of violations committed by foreign fishing vessels moving in the sea areas of Vietnam

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

a/ Failing to pull up fishing nets or other tools;

b/ Failing to put in the preservation state all devices for exploring, detecting and/or attracting fishes.

2. Additional sanctioning forms:

Confiscating material evidences and/or means used for commission of the administrative violations specified in Clause 1 of this Article.

Article 9.- Sanctioning of violations committed by foreign individuals and organizations permitted to conduct scientific researches in the sea areas of Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 for acts of carrying weapons, ammunitions, explosives, hazardous substances and reconnaissance means.

3. A fine of between VND 30,000,000 and VND 50,000,000 for acts of installing and using research equipment, tools or works without permission of competent Vietnamese authorities.

4. Additional sanctioning forms and remedial measures:

a/ Confiscating material evidences and/or means used for commission of administrative violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article;

b/ Forcing the dismantlement of works, equipment, tools and withdrawing licenses or suspending the operation, for administrative violations specified in Clause 3 of this Article.

Article 10.- Sanctioning of other violations of law provisions on security, social order and safety on the sea

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

a/ Illegally stopping one's vessel alongside with foreign ships for transactions; purchasing, selling, transporting, exchanging goods;

b/ Failing to obey or obstructing the inspection and control by marine patrol forces;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. A fine of between VND 30,000,000 and VND 50,000,000 for violation acts of carrying out exploiting, researching into, prospecting and other activities not at the places, not within the scope, not of the nature or occupations prescribed in the licenses.

4. A fine of between VND 50,000,000 and VND 100,000,000 for one of the following acts:

a/ Driving means into restricted areas or areas requiring permits without such permits;

b/ Submarines or underwater means of foreign individuals or organizations moving or stopping not afloat in the territorial sea or without flying their (national) flags according to regulations.

5. A fine of between VND 300,000,000 and VND 500,000,000 for acts committed by foreign individuals or organizations encroaching upon the sea areas or the continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam and using radars, ultrasonic wave-transmitters, observation devices, gauges, diving equipment and other devices in order to research into, prospect or exploit oil and gas and other natural resources.

6. Additional sanctioning forms:

a/ Confiscating goods, for violations specified at Point a, Clause 1 of this Article;

b/ Confiscating material evidences and/or means used for commission of the administrative violations specified in Clauses 3 and 5 of this Article;

c/ Depriving of the right to use licenses for 3 to 6 months or indefinitely, for violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for acts of smoking, injecting, inhaling or otherwise illegally using drugs.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for other acts in the drug prevention and combat domain.

Article 12.- Sanctioning of violations in the domain of registration of sea-going ships and crew members

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 5,000,000 for one of the following acts:

a/ Damaging sea-going ship registration certificates;

b/ Damaging crewman's passports or other crewman's professional maritime certificates;

c/ Damaging the crew registers;

d/ Using the expired professional maritime certificates and crew member's passports which have not yet been extended, changed or re-granted according to regulations.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Having no crew registers;

c/ Crew members failing to fully have professional maritime diplomas and certificates as prescribed.

3. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for acts of erasing, forging, hiring or borrowing sea-going ship registration certificates, crewman's passports, professional maritime diplomas or certificates.

4. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

a/ Exploiting ships which have not yet been granted the sea-going ship registration certificates;

b/ Failing to make registration for change of ship owners as prescribed by law when the ships change hands;

c/ Having no permit for departure from the last port.

5. Additional sanctioning forms:

Confiscating the sea-going ship registration certificates, crewman's passports or professional diplomas and certificates, for violations specified in Clause 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of VND 500,000 (per passenger) for transporting passengers in excess of the prescribed number.

2. A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 for one of the following acts:

a/ Ships having no boards showing the regulations on the life-saving and wreck-saving duties put up at the required positions or having such boards already damaged. Having no boards showing the assignment of life-saving or wreck-saving duties to each crewman at prescribed places on board;

b/ Ships having no boards showing instructions on the operation of life-saving and wreck-saving devices or having such instruction boards already damaged;

c/ Having no ship logbooks or using ship logbooks at variance with regulations;

d/ Having no or inadequate ship certificates as prescribed;

e/ Using the expired or invalid certificates;

f/ Erasing or forging certificates.

3. A fine of between VND 1,000,000 and VND 5,000,000 for one of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Ships arranged with complements less than the prescribed minimum complement or having crewmen in excess of the prescribed complement;

c/ The names of persons holding certain posts are different from those registered in the crew registers;

d/ The means having no names and registration numbers as prescribed or having their names and/or registrations inscribed unclearly or incorrectly.

4. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

a/ Having inadequate life-saving equipment as prescribed;

b/ Having life-saving equipment which are sub-standard or unready for prompt operation.

5. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for one of the following acts:

a/ Having no life-saving and wreck-saving equipment as prescribed;

b/ Having life-saving equipment which have expired;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. A fine of between VND 15,000,000 and VND 30,000,000 for vessels illegally transporting passengers.

7. Additional sanctioning forms:

a/ Depriving of the right to use licenses for 3 to 6 months or indefinitely, for violations specified in Clause 1, Point c of Clause 5 of this Article;

b/ Confiscating the means used for repeating the administrative violations specified in Clause 6 of this Article; forcing the renewal of certificates, withdrawing the forged certificates specified at Point f, Clause 2 of this Article.

Article 14.- Sanctioning of violations of the explosion and fire prevention and fight regulations applicable to vessels

1. A fine of between VND 2,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

a/ Having no fire-fighting system diagram, no boards showing the fire-fighting duty assignment and no boards showing the on-board operation instructions;

b/ Fire-extinguishing equipment not put at the designated places on board;

c/ Crewmen on board failing to handle skillfully fire-extinguishing equipment;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for one of the following acts:

a/ Failing to observe or incompletely observing the regulations on fire prevention and fighting;

b/ Failing to fully equip fire-extinguishing equipment according to the Vietnamese law provisions and international agreements which Vietnam has signed or acceded to;

c/ Fire-extinguishing equipment being not in the ready-to-operate state or being out of order;

d/ Having no warning signs or necessary instructions at places prone to fire or explosion;

e/ Failing to strictly comply with the regulations on preservation and maintenance of fire-extinguishing equipment;

f/ Transporting inflammables and explosives together with passengers.

3. Additional sanctioning forms:

Confiscating material evidences used for commission of administrative violations specified at Point f, Clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 2,000,000 and VND 5,000,000 on drivers who commit the following violations of the voyage rules:

a/ Failing to use or improperly using assorted signals according to regulations;

b/ Failing to comply with the rules on avoidance of marine collusions.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

a/ Failing to place warning signs for sunken means or structures which constitute obstacles in the sea;

b/ Failing to place warning signs of artificial islets or marine structures;

c/ Replacing or negating the effects of maritime signals.

3. Remedial measures:

Forcing the placement of signals, for violations specified at Points a and b of Clause 2; forcing the restoration of the original state, for violations specified at Point c, Clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 5,000,000 for one of the following acts:

a/ Letting other means cling onto or tie to one's means going on voyage at variance with regulations;

b/ Using towing means not according to their function;

c/ Passenger ships having no internal-rule boards placed at prescribed places on board;

d/ Arranging passengers or letting them sit not in prescribed places;

e/ Loading cargoes not in prescribed places.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 for acts of using fake number plates when operating the means.

3. Additional sanctioning forms:

Depriving the ship masters of the right to use their professional diplomas or certificates for 3 to 6 months or indefinitely; confiscating material evidences and/or means used for commission of administrative violations specified in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for failing to strictly obey the search and rescue maneuver orders issued by competent agencies.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 for failing to observe the regulations on maritime search and rescue.

3. A fine of between VND 20,000,000 and VND 50,000,000 for failing to obey the search and rescue maneuver orders of competent agencies.

Article 18.- Sanctioning of violations of the regulations on salvage of properties sunken in the sea

1. Fine of between VND 200,000 and VND 1,000,000 for acts of failing to report or incorrectly reporting on properties sunken in the sea when detecting them.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

a/ Failing to put up or putting up not in time notice signs suitable to the positions of sunken properties;

b/ Conducting the salvage or terminating the salvage of sunken properties not at the prescribed time.

c/ Salvaging sunken properties without permits.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Additional sanctioning forms:

a/ Confiscating material evidences and/or means used for commission of administrative violations specified at Points b and c of Clause 2, and in Clause 3 of this Article;

b/ Forcing the placement of signs of the positions of sunken properties specified at Point a, Clause 2 of this Article.

Article 19.- Sanctioning of violations of the regulations on prevention of pollution of the marine environment from vessels

1. A fine of between VND 2,000,000 and VND 5,000,000 for one of the following acts:

a/ Having inadequate oil or bilge water-filtering equipment as required by Vietnamese law provisions and international agreements which Vietnam has signed or acceded to;

b/ Oil-filtering equipment being no longer operational;

c/ Failing to make entries in oil record books or making entries in oil record books at variance with regulations.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Have no certificates according to the regulations on prevention of pollution caused by oil.

3. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

a/ Discharging garbage or dirty water or waste water mixed with oil and other hazardous substances from vessels into the prohibited or restricted sea areas;

b/ Discharging oil, grease, noxious chemicals, radioactive substances, substances containing dangerous waste matters or other harmful substances at variance with regulations;

c/ Violating other regulations on prevention of pollution of the marine environment from vessels.

4. Application of remedial measures:

Forcing to take measures to remedy the environmental pollution or degradation, for violations specified in Clause 3 of this Article; if damage is caused, compensations therefor must be paid according to law provisions.

Article 20.- Sanctioning of violations of the regulations on transport of hazardous substances by sea

1. A fine of between VND 2,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Having no certificates as prescribed for prevention of pollution from the transport of noxious liquids in bulk;

c/ Vessels transporting hazardous substances without the special list or the declared list of hazardous substances and their locations on board;

d/ Failing to supply or supplying at variance with regulations the necessary characteristics of hazardous goods being transported on board;

e/ Violating other regulations when transporting hazardous substances.

2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for one of the following acts:

a/ Having no licenses for transport of hazardous substances;

b/ Transporting hazardous substances at variance with the provisions of the licenses.

3. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

a/ Transporting hazardous cargoes together with passengers;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Having no plans for preventing and dealing with incidents in the course of transporting hazardous substances;

d/ Having no prevention rules, notice boards or safety instructions or technical equipment to ensure safety requirements while transporting hazardous substances;

e/ Failing to observe other regulations on application of special preventive measures according to the regulations on environmental protection.

4. Additional sanctioning forms:

a/ Depriving of the environmental licenses for 3 to 6 months or indefinitely, for violations specified in Clause 1 of this Article;

b/ Confiscating means, forcing the destruction of hazardous substances used for commission of administrative violations specified at Point a, Clause 2 of this Article.

Article 21.- Sanctioning of violations in the transport of waste matters by sea

1. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 for one of the following acts:

a/ Transporting waste matters and environmental pollutants at variance with the regulations on environmental protection;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 for one of the following acts:

a/ Having no licenses for transport of hazardous or radioactive waste matters;

b/ Transporting hazardous and/or radioactive waste matters at variance with the provisions of the licenses.

3. A fine of between VND 15,000,000 and VND 20,000,000 for one of the following acts:

a/ Having no equipment or having inadequate technical equipment to ensure the safety requirements when transporting hazardous and/or radioactive waste matters;

b/ Having no written approval of the State management agencies in charge of environment when transporting in transit hazardous and/or radioactive waste matters through the internal waters and territorial sea of Vietnam;

c/ Failing to notify in advance the State management agencies in charge of environment when transporting hazardous and/or radioactive waste matters through the exclusive economic zone of Vietnam.

4. Additional sanctioning forms and remedial measures:

a/ Depriving of the right to use environmental licenses for 3 to 6 months or indefinitely for violations specified in Clause 1, at Point b of Clause 2 and Point a of Clause 3 of this Article;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Forcing the remedy of consequences caused by violations specified in this Article.

Article 22.- Sanctioning of foreign individuals and organizations committing acts of encroaching upon the sea areas and the continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam in order to exploit marine resources

1. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means without engines or with engines having the total main engine power of under 45 CV.

2. A fine of between VND 20,000,000 and VND 50,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means having the total main engine power of between over 45 CV and 90 CV.

3. A fine of between VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means having the total main engine power of between over 90 CV and 135 CV.

4. A fine of between VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means having the total main engine power of between over 135 CV and 200 CV.

5. A fine of between VND 200,000,000 and VND 300,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means having the total main engine power of between over 200 CV and 300 CV.

6. A fine of between VND 300,000,000 and VND 400,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means having the total main engine power of between over 300 CV and 400 CV.

7. A fine of between VND 400,000,000 and VND 500,000,000 on organizations or individuals for committing the violation with the means having the total main engine power of over 400 CV.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Confiscating material evidences and means used for commission of administrative violations specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article.

Chapter III

COMPETENCE AND PROCEDURES FOR SANCTIONING AND APPLYING MEASURES TO STOP ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION

Article 23.- Vietnam Coast Guard's competence to sanction administrative violations

1. In the sea areas and the continental shelf of Vietnam, excluding seaports, Vietnam Coast Guard has competence to sanction acts of administrative violation under the provisions of this Decree and other relevant law provisions.

2. In the domains of security, order and safety, customs, tax, trade, environmental protection, aquatic resource protection, mineral resource protection, and animal and plant quarantine and acts of administrative violation in other domains related to the sea areas and the continental shelf of Vietnam, Vietnam Coast Guard shall sanction administrative violations under the Government's already promulgated decrees pertaining to such domains.

3. Members of Vietnam Coast Guard's Professional Teams on duty have the following rights:

a/ To issue cautions;

b/ To impose fine of up to VND 200,000.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To issue cautions;

b/ To impose fine of up to VND 500,000.

5. The heads of Vietnam Coast Guard's Professional Teams have the following rights:

a/ To issue cautions;

b/ To impose fine of up to VND 2,000,000.

6. The heads of Vietnam Coast Guard's flotillas have the following rights:

a/ To issue cautions;

b/ To impose fine of up to VND 5,000,000;

c/ To apply remedial measures:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To force the taking of measures to remedy the environmental pollution or spread of epidemics caused by administrative violations;

- To force the destruction of articles harmful to human health, animals or plants, depraved cultural products.

7. The heads of Vietnam Coast Guard's fleets have the following rights:

a/ To issue cautions;

b/ To impose fine of up to VND 10,000,000;

c/ To confiscate material evidences and/or means used for commission of administrative violations;

d/ To apply remedial measures:

- To force the restoration of the original state already altered due to administrative violations or the dismantlement of illegally built works;

- To force the taking of measures to remedy the environmental pollution or spread of epidemics caused by administrative violations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. The commanders of regional Vietnam Coast Guard have the following rights:

a/ To issue cautions;

b/ To impose fine of up to VND 20,000,000;

c/ To confiscate material evidences and/or means used for commission of administrative violations;

d/ To apply remedial measures:

- To force the restoration of the original state already altered due to administrative violations or the dismantlement of illegally built works;

- To force the taking of measures to remedy the environmental pollution or spread of epidemics caused by administrative violations;

- To force the destruction of articles harmful to human health, animals and plants, depraved cultural products.

9. The director of Vietnam Coast Guard Department has the following rights:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To impose fine of up to VND 500,000,000;

c/ To deprive of the right to use licenses and practice certificates falling under his/her competence;

d/ To confiscate material evidences and means used for commission of administrative violations;

e/ To apply remedial measures:

- To force the restoration of the original state already altered due to administrative violations or the dismantlement of illegally built works;

- To force the taking of measures to remedy the environmental pollution or spread of epidemics caused by administrative violations;

- To force the destruction of articles harmful to human health, animals or plants, depraved cultural products.

10. If the persons with competence to sanction administrative violations defined in Clauses 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article are absent, their authorized deputies shall have competence to handle administrative violations and must take responsibility for their decisions.

Article 24.- Vietnam Coast Guard's competence to apply measures to stop administrative violations and ensure the handling of administrative violations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Members of Vietnam Coast Guard's Professional Teams in the cases specified in Articles 47 and 48 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations;

b/ Heads of Vietnam Coast Guard's flotillas;

c/ Heads of Vietnam Coast Guard's fleets.

2. The application of measures to stop administrative violations and ensure the handling of administrative violations shall comply with the provisions of Points a, b, c, d and e, Clause 1, Article 43 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

3. When applying measures to stop administrative violations and ensure the handling of administrative violations, the competent persons must strictly observe the provisions of Articles 44, 45, 46, 47, 48 and 49 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations; if committing violations, they shall be handled under the provisions of Article 121 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

4. If the persons with competence to sanction administrative violations defined at Points b and c, Clause 1 of this Article are absent, their authorized deputies shall have competence to make decisions and must take responsibility for their decisions.

Article 25.- Competence of other agencies and forces

1. Competent persons defined in the Ordinance on Handling of Administrative Violations shall have the rights to impose sanctions, apply measures to stop administrative violations and ensure the handling of administrative violations and have other powers over violation acts under this Decree in the domains or branches under their management.

2. The principles for determining the competence of other specialized forces and People's Committees at all levels to sanction administrative violations in this Decree shall comply with the provisions of Article 42 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and other relevant law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 26.- Procedures for sanctioning administrative violations

The procedures for sanctioning administra-tive violations shall comply with Chapter VI of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Chapter VI of Decree No. 134/2003/ND-CP of November 14, 2003 detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Chapter IV

COMPLAINTS, DENUNCIATIONS, HANDLING OF VIOLATIONS

Article 27.- Complaints, denunciations and settlement thereof

1. Individuals or organizations handled for administrative violations under this Decree or their lawful representatives may complain about the sanctioning decisions of competent persons under the law provisions on complaints and denunciations. Pending the availability of the complaint settlement results of competent agencies or persons, the sanctioned individuals or organizations must still abide by the sanctioning decisions, except for the case where they are forced to dismantle built works.

Where the complaining individuals or organizations disagree with the complaint-settling decisions, they may complain with superior complaint-settling agencies or initiate administra-tive lawsuits at courts according to law provisions.

2. Individuals shall have the right to denounce to competent State agencies administrative violations specified in this Decree committed by other individuals or organizations according to law provisions on complaints and denunciations.

3. Individuals shall have the right to denounce to competent State agencies illegal acts committed by persons with competence to sanction administrative violations defined in Article 25 of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. If persons with administrative violation-handling competence defined in this Decree harass, tolerate, cover up, fail to sanction or sanction not in time, sanction improperly or sanction ultra vires administrative violations, they shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be disciplined or examined for penal liability; if causing damage, they must pay compensations therefor according to law provisions.

2. If persons sanctioned for administrative violations commit acts of obstructing or opposing the persons on duty with examining, controlling and sanctioning responsibilities or deliberately delaying or shirking the performance of the administrative violation-sanctioning decisions, they shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damage, they must pay compensations therefor according to law provisions.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 29.- Effect of the Decree

This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette and replaces the Government's Decree No. 36/1999/ND-CP of June 9, 1999 prescribing the sanctioning of administrative violations in the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

Other law provisions on the sanctioning of acts of administrative violation on the sea, which are contrary to this Decree, are hereby annulled.

Article 30.- Responsibilities of agencies

1. The Defense Minister shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the concerned ministries and branches in, guiding, examining and urging the implementation of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 137/2004/NĐ-CP ngày 16/06/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.220

DMCA.com Protection Status
IP: