Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3238/KH-UBND 2021 Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 3238/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Minh Hùng
Ngày ban hành: 01/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3238/KH-UBND

Hải Dương, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021 -2025

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và phát triển, tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2025 tối thiểu 50% người bị bạo lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ.

- Duy trì đến năm 2025 đạt 100% trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới được trợ giúp bằng các hình thức khác nhau.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm tổ chức, quản lý của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương; xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của tỉnh về công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

- Huy động sự vào cuộc của chính quyền các cấp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là cấp cơ sở tham gia vào công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Hằng năm tiến hành khảo sát, đánh giá, nắm bắt tình hình bạo lực trên cơ sở giới tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hỗ trợ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

2. Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với các nhóm đối tượng

- Đa dạng hóa các loại hình, hoạt động truyền thông trực tiếp và trực tuyến cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, nam giới, trẻ em trai, thanh niên nhằm tạo sự thay đổi nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong xã hội.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cùng chung tay phòng, chống bạo lực gia đình. Xác định rõ việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là động lực để thúc đẩy toàn diện việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tô chưc các hoạt động truyền thông hướng tới các nhóm đối tượng phù hợp với mục tiêu vận động xã hội, vận động các chuyên gia có kinh nghiệm đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như: tọa đàm, hội thảo, tập huấn, đối thoại trên truyền hình, mạng xã hội.

- Truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng thông qua các hình thức như: hội nghị, hội thi kiến thức, kỹ năng, mít tinh, sinh hoạt câu lạc bộ, tranh biện, giao lưu nghệ thuật, sự kiện, các hoạt động thể thao, văn nghệ quần chúng, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội,…

- Mở rộng các hoạt động truyền thông nhằm thay đổi hành vi và trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người bị bạo lực, người có nguy cơ bị bạo lực, người gây bạo lực và người có nguy cơ gây bạo lực như: hội thảo, tọa đàm, tập huấn, hội thi kiến thức, kỹ năng, thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp,…

- Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung tại các địa bàn có bất bình đẳng giới cao, các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thấp, còn tồn tại nhiều định kiến giới; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học,...

- Xây dựng mạng lưới người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; biểu dương, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tuyên truyền về các mô hình, các dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng, tại cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh để người dân biết, sử dụng.

- Biên soạn và phát hành, xuất bản, nhân bản các tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, băng rôn, panô...

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Xây dựng các phương án, giải pháp truyền thông phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19, thiên tai trên diện rộng; chú trọng công tác truyền thông, phòng ngừa, ứng phó và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới ở các vùng dịch bệnh, thiên tai và các khu vực cách ly.

- Triển khai chiến dịch truyền thông với các hình thức phong phú, đa dạng trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12); hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (ngày 25/11); “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” (tháng 6); các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong truyền thông xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới: Đa dạng hóa các kênh thông tin, ứng dụng trên điện thoại, truyền hình, báo, website của các ngành, các cơ quan để chuyển tải thông điệp về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và cung cấp địa chỉ các cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình giới tới người dân.

3. Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Duy trì, mở rộng các mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng:

+ Triển khai nhân rộng Mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng” tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mỗi địa phương có ít nhất 01 mô hình, ưu tiên đặt tại các địa bàn có vụ bạo lực trên sở giới phổ biến với một hoặc một số biểu hiện gia tăng các vụ việc như: bạo lực đối với phụ nữ, ép nạo phá thai vì mục đích lựa chọn giới tính khi sinh, xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, mua bán phụ nữ, trẻ em gái, tảo hôn...

+ Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu hoạt động Mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” đang được triển khai tại 235/235 xã, phường, thị trấn.

+ Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, giáo dục tiền hôn nhân cho nam, nữ thanh niên...

- Thực hiện thí điểm đối với các mô hình mới về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng:

+ Mô hình phòng, chống quấy rối tình dục tại doanh nghiệp: Các cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp phối hợp các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình.

+ Mô hình thành phố/làng quê an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em; Mô hình nam giới tiên phong trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật: Nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn mô hình phù hợp để triển khai ở địa phương; xây dựng và triển khai mô hình theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chủ trì triển khai mô hình.

- Nhân rộng và nâng cao chất lượng các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

+ Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, đánh giá các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đang được triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng và tăng cường các giải pháp phù hợp ở những địa bàn, lĩnh vực còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới. Chủ động tham mưu, bố trí kinh phí để duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động hiệu quả;

+ Đối với mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất bố trí nguồn lực, đảm bảo các điều kiện để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới. Bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng liên quan cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực. Xây dựng cơ chế phối hợp liên cơ quan để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên. Kết nối, hỗ trợ các mô hình tại cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực. Tuyên truyền về các dịch vụ đang được cung cấp tại cơ sở để người dân biết và tiếp cận sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

- Triển khai, kết nối các dịch vụ của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người (số 111) của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; tiếp tục duy trì đường dây nóng 02203.846.333 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hải Dương trong công tác hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.

4. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% đôi ngu cán bộ , công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và các cán bộ, nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tổ chức các đợt tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đảm bảo nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng:

+ Tập huấn kiến thức chung về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên tham gia triển khai các mô hình liên quan tại địa phương.

+ Tập huấn giảng viên nguồn về một số kiến thức, kỹ năng chuyên sâu liên quan hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, người gây bạo lực.

+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng dành cho người cung cấp dịch vụ bao gồm: hỗ trợ khẩn cấp khi có bạo lực xảy ra; điều phối, kết nối dịch vụ và chuyển tuyến; tư vấn, tham vấn; quản lý ca; kiến thức, kỹ năng làm việc với người gây bạo lực.

+ Tập huấn kiến thức, kỹ năng dành cho người bị bạo lực/người có nguy cơ bị bạo lực và người gây bạo lực/người có nguy cơ gây bạo lực.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, đối thoại chính sách, nói chuyện chuyên đề, tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới.

5. Huy động nguồn lực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế trong phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Kế hoạch, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất với sự tham gia của đại diện các ngành như Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Liên đoàn lao động...

- Lồng ghép công tác kiểm tra về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn có liên quan của các cơ quan, tổ chức, địa phương.

- Kiểm tra, xác minh khi có thông tin về vụ việc bạo lực trên cơ sở giới xảy ra trong phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý vi phạm pháp luật đối với người gây bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị, địa phương; các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng, các nguồn hợp pháp khác.

- Các sở, ban, ngành và địa phương lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện chương trình theo nhiệm vụ phân công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Là cơ đầu mối trong việc phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện các mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Triển khai phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan , các địa phương tổ chức triển khai nhân rộng các mô hình , các cơ sở cung cấp dịch vụ thuộc ngành quản lý, triển khai ; khảo sát , lựa chọn địa bàn triển khai thực hiện thí điểm các mô hình mới phù hợp với tình hình địa phương theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức chi đối với các hoạt động đặc thù tại các Mô hình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đôi ngu cán bộ , công chức phụ trách công tác bình đẳng giới và nhân viên, cộng tác viên tham gia triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đội ngũ phóng viên báo chí và những người làm truyền thông về lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới bằng nhiều hình thức, kênh thông tin để truyền tải thông điệp tới người dân như: Truyền hình, Báo, Website của ngành, qua mạng xã hội Zalo, facebook...

- Sản xuất, nhân bản các sản phẩm truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới như tờ rơi, sổ tay, băng rôn, panô...

- Huy động, vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Công an, Hội LHPN tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan khảo sát, thống kê, tổng hợp số liệu về bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới định kỳ hoặc đột xuất; đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách tỉnh hằng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo việc triển khai thực hiện chương trình theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

3. Công an tỉnh:

Chỉ đạo lực lượng công an các cấp chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức có liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và xử lý kịp thời các vụ bạo lực trên cơ sở giới, môi giới hôn nhân bất hợp pháp và bảo vệ nạn nhân, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người.

4. Sở Tư pháp:

Chủ trì và phối hợp trong công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Sở Y tế:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về việc tiếp nhận nạn nhân bị bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giơi; đảm bảo việc chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, kết nối và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong triển khai kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh hàng năm và giai đoạn.

6. Sở Văn hoa - Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện tuyên truyền về bình đẳng giới trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp cùng ngành Lao động Thương binh và Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới sâu rộng đến đội ngũ tuyên truyền ở cơ sở.

- Duy trì và nhân rộng mô hình “Các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, triển khai các hoạt động can thiệp, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và phòng ngừa bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã thành phố tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép về bình đẳng giới hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (ngày 25/11).

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tích cực triển khai các giải pháp để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác bình đẳng giới. Tập trung tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống thông tin cơ sở về công tác bình đẳng giới đến tất cả các thôn, khu dân cư và từng hộ gia đình tại địa phương. Đồng thời nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm hay với những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bình đẳng giới, ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới.

Hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tiếp tục chỉ đạo triển khai hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

9. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các ấn phẩm báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin tuyên truyền; nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình trong các hoạt động bình đẳng giới, đồng thời phê phán các hành vi bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em.

10. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các Chương trình, Đề án liên quan.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch; lồng ghép các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các đề án, chương trình liên quan; vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích công đoàn cơ sở phối hợp cùng cơ quan chuyên môn áp dụng hướng dẫn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các hoạt động đạt hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liên quan.

- Duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường công tác chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em tại gia đình và cộng đồng, có biện pháp ngăn chặn kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở về chủ đề bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; cung cấp thông tin về các mô hình cung cấp dịch vụ trợ giúp tại địa phương để người bị bạo lực trên cơ sở giới biết, tìm đến, đảm bảo mọi trường hợp có nhu cầu trợ giúp về bạo lực sẽ được trợ giúp bằng các hình thức phù hợp.

- Theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình tại địa phương và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch trong quý III/2021; chủ động thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu liên quan, đánh giá, nắm bắt tình hình bạo lực trên cơ sở giới để triển khai các hoạt động hỗ trợ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đảm bảo phù hợp với các đối tượng và điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hằng năm gửi trước ngày 10/12, báo cáo sơ kết, tổng kết Kế hoạch đề nghị gửi về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; Để báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; Để báo cáo
- TT HĐND tỉnh; Để báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX Lai.(10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Hùng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3238/KH-UBND ngày 01/09/2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


292

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.253.163