Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 26/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 19/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 26/1999/TT-BTM NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 18/1998/TT-BTM NGÀY 28/8/1998 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/1998/NĐ-CP NGÀY 31/7/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, GIA CÔNG VÀ ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HOÁ VỚI NƯỚC NGOÀI

Để thi hành các quy định tại mục II Chương III Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.
Căn cứ Thông tư số 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài;
Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung mục 6 (đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài) tại phần II (về gia công với thương nhân nước ngoài) của Thông tư số 18/1998/TT-BTM nói trên như sau:

6- Đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài:

a/ Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế đều được đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước đặt gia công.

b/ Sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài chủ yếu dùng để xuất khẩu hoặc tiêu thụ tại nước đặt gia công. Trường hợp sản phẩm gia công nhập khẩu trở lại Việt Nam thì thương nhân chỉ được đặt gia công những công đoạn sản xuất mà Việt Nam chưa thực hiện được hoặc chưa đảm bảo các yêu cầu về chất lượng.

c/ Hàng hoá xuất khẩu để đặt gia công ở nước ngoài (bao gồm máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu), nếu thuộc danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, hoặc xuất khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại, trước khi ký hợp đồng gia công phải được Bộ Thương mại chấp thuận bằng văn bản.

d/ Hàng hoá tạm xuất khẩu để thực hiện hợp đồng gia công (bao gồm máy móc thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu) và nhập khẩu trở lại Việt Nam các sản phẩm gia công thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp các sản phẩm gia công nói trên không nhập khẩu trở lại Việt Nam thì phải chịu thuế xuất khẩu đối với hàng hoá đã xuất khẩu để gia công.

đ/ Trường hợp sản phẩm gia công được nhập khẩu trở lại Việt Nam có phần vật tư, nguyên liệu, phụ liệu mua ở nước ngoài để gia công thì phần vật tư, nguyên liệu, phụ liệu này phải chịu thuế nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 26/1999/TT-BTM

Hanoi, August 19, 1999

 

CIRCULAR

SUPPLEMENTING THE TRADE MINISTRY’S CIRCULAR NO. 18/1998/TT-BTM OF AUGUST 28, 1998 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 57/1998/ND-CP OF JULY 31, 1998 WHICH DETAILS THE IMPLEMENTATION OF THE COMMERCIAL LAW REGARDING THE GOODS IMPORT, EXPORT, PROCESSING AS WELL AS SALE AND PURCHASE AGENCY ACTIVITIES WITH FOREIGN COUNTRIES

To realize the provisions in Section II, Chapter III of the Governments Decree No. 57/1998/ND-CP detailing the implementation of the Commercial Law regarding the goods import, export, processing as well as sale and purchase agency activities with foreign countries;

Pursuant to Circular No. 18/1998/TT-BTM of August 28, 1998 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the Governments Decree No. 57/1998/ND-CP of July 31, 1998, which details the implementation of the Commercial Law regarding the goods import, export, processing as well as sale and purchase agency activities with foreign countries;

The Ministry of Trade hereby guides the supplement to Section 6 (ordering goods processing overseas), Part II (on processing activities with foreign traders) of the above-mentioned Circular No. 18/1998/TT-BTM as follows:

6. Ordering goods processing abroad:

a) Vietnamese traders of all economic sectors may order the overseas processing of goods according to the provisions of Vietnamese legislation and law of the goods-processing countries.

b) Overseas processed products are mainly for export or consumption at the goods-processing countries. In cases where the processed products shall be re-imported into Vietnam, the traders are entitled to order the processing only of parts which have not yet been made in Vietnam or which have been produced in Vietnam but fail to meet the quality requirements.

c) For goods temporarily exported for the performance of overseas processing contracts (including machinery, equipment, supplies, raw materials, auxiliary materials), if they are on the list of goods banned from export or the export of which requires the Trade Ministrys permit, they must be approved in writing by the Ministry of Trade before the processing contracts are signed.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 26/1999/TT-BTM ngày 19/08/1999 bổ sung Thông tư 18/1998/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/1998/NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.184

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80