Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 389/BKHCN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 02/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 389/BKHCN-VP

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2004/QĐ-BKHCN

Ngày 01/10/2004 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN "quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ôtô". Tuy nhiên, do sơ xuất tại khâu phát hành, văn bản này đã bị nhầm số (là số đã cấp cho văn bản quy phạm pháp luật khác).

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thu hồi toàn bộ số văn bản nhầm số nói trên, chỉ còn 01 bản duy nhất đã gửi Công báo Văn phòng Chính phủ để đăng công báo.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin cáo lỗi về sự sai sót trên và xin đính chính như sau:

1. Quyết định số 27/2004/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2004 về ph­ương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ôtô nay được sửa lại thành Quyết định số 28/2004/QĐ-BHCN ngày 01/10/2004

2. Tại Điều 6 của Quyết định trước đây quy định: "...có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005" nay đề nghị sửa là: "có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Kính đề nghị Văn phòng Chính phủ cho đăng Công báo văn bản đính chính này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Bùi Mạnh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 389/BKHCN-VP ngày 02/03/2005 đính chính Quyết định 28/2004/QĐ-BKHCN về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa ôtô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.623

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!