Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 212/2010/TT-BTC chế độ thu nộp quản lý sử dụng lệ phí

Số hiệu: 212/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 212/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5595/VPCP-KTTH ngày 10/8/2010;
Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài khi được cơ quan công an cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo quy định tại Thông tư này. Thông tư này không áp dụng đối với xe chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ (do cơ quan giao thông cấp giấy đăng ký) và xe cơ giới của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Điều 2. Miễn lệ phí

Các trường hợp sau đây được miễn nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông:

1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc.

2. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt nam được Bộ Ngoại giao Việt nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao uỷ quyền cấp chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ.

Trường hợp này khi đăng ký phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao (màu đỏ) hoặc chứng minh thư công vụ (màu vàng) theo quy định của Bộ Ngoại giao.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan đăng ký:

- Đơn đề nghị miễn nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số, có ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức).

- Bản sao hiệp định hoặc thoả thuận giữa Chính phủ Việt nam với Chính phủ nước ngoài bằng tiếng Việt Nam (có xác nhận của Công chứng nhà nước hoặc ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu xác nhận của chủ chương trình, dự án).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này một số từ ngữ được hiểu như sau:

a) Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm: Xe ô tô, máy kéo và các loại xe được cấp biển tương tự như ô tô (gọi chung ô tô); xe máy. Trong đó:

- Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) là xe ô tô con chở người, không bao gồm xe lam.

- Xe máy, gồm: xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật.

b) Các thành phố, thị xã quy định tại Thông tư này được xác định theo địa giới hành chính nhà nước, cụ thể như sau:

- Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố trực thuộc trung ương khác bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành, đô thị hay nông thôn.

- Thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt là phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

c) Cấp mới giấy đăng ký và biển số chỉ áp dụng đối với các phương tiện giao thông đăng ký lần đầu tại Việt Nam (kể cả các phương tiện giao thông đã qua sử dụng hay đã đăng ký tại nước ngoài) theo quy định của Bộ Công an.

d) Cấp lại giấy đăng ký hoặc biển số áp dụng đối với trường hợp mất giấy đăng ký hoặc biển số; đổi lại giấy đăng ký hoặc biển số áp dụng đối với các trường hợp cải tạo, thay đổi màu sơn phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc rách, hư hỏng giấy đăng ký xe, hư hỏng, mờ biển số xe.

e) Khu vực:

- Khu vực I: Gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Khu vực II: Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

- Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.

Điều 4. Biểu mức thu

1. Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông được thực hiện theo Biểu mức thu như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe

Số TT

CHỈ TIÊU

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

I

Cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số

1

Ô tô; Trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này.

150.000 - 500.000

150.000

150.000

2

Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

2.000.000 - 20.000.000

1.000.000

200.000

3

Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc

100.000 - 200.000

100.000

100.000

4

Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)

a

Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống

500.000 - 1.000.000

200.000

50.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng

1.000.000 - 2.000.000

400.000

50.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

2.000.000 - 4.000.000

800.000

50.000

-

Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật

50.000

50.000

50.000

II

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký

1

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số

a

Ô tô; Trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao thu theo điểm 2 mục I Biểu này

150.000

150.000

150.000

b

Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc

100.000

100.000

100.000

c

Xe máy; Trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao, áp dụng theo điểm 4, mục I Biểu này

50.000

50.000

50.000

2

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ôtô, xe máy (nếu cấp lại biển số thì thu theo giá mua thực tế).

30.000

30.000

30.000

III

Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời

1

Xe ô tô. Riêng cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời cho xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải khách thu theo điểm 2 mục I Biểu này.

50.000

50.000

50.000

2

Xe máy. Riêng cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời cho xe máy thu theo điểm 4 mục I Biểu này

50.000

50.000

50.000

IV

Đóng lại số khung, số máy

50.000

50.000

50.000

2. Căn cứ mục I Biểu mức thu này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu cụ thể, thì áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số theo mức tối thiểu quy định tại mục I Biểu mức thu này.

Đối với xe chuyên dùng của công an sử dụng vào mục đích an ninh được phép đăng ký tại Khu vực I thì áp dụng mức thu tối thiểu tại mục I Biểu mức thu này.

3. Tổ chức, cá nhân hiện ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông theo mức thu quy định tương ứng với khu vực đó, nếu là tổ chức thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh, nếu là cá nhân thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

4. Một số chỉ tiêu quy định trong Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông áp dụng như sau:

4.1. Mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách quy định tại điểm 2, mục I Biểu mức thu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Xe ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải chở khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành khách. Trường hợp này khi đăng ký xe ô tô con, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải cung cấp cho cơ quan đăng ký:

+ Giấy giới thiệu của công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành khách. Giấy giới thiệu phải ghi rõ số lượng, chủng loại xe đăng ký.

+ Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành khách của cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Xe ô tô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải hành khách). Khi đăng ký xe, các công ty cho thuê tài chính phải cung cấp cho cơ quan đăng ký:

+ Giấy giới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ số lượng, chủng loại xe ô tô đăng ký để cho thuê tài chính.

+ Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết giữa công ty thuê là công ty kinh doanh vận tải hành khách và công ty cho thuê tài chính, trong đó phải ghi rõ: Số lượng xe ô tô con cho thuê, thời hạn thuê (nếu là bản sao thì phải có công chứng).

Các trường hợp trên (a, b) phải nộp lệ phí cấp đăng ký và biển số theo mức thu quy định tại điểm 1, mục I, Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

4.2. Mức thu lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký quy định tại mục II, Biểu mức thu không áp dụng đối với việc cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ôtô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi chủ tài sản hay không đổi chủ tài sản). Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số theo mức thu cấp mới quy định tại điểm 2 (đối với ô tô), điểm 4 (đối với xe máy) mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

Ví dụ 1: Ông A có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, đã được Công an thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký và biển số xe, sau đó ông A bán xe đó cho ông B cũng ở tại thành phố Hà Nội thì khi đăng ký ông B chỉ phải nộp lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số theo mức thu quy định tại mục II, Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Ví dụ 2: Ông H ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông H bán cho ông B tại Hà Nội thì khi đăng ký ông B phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại Hà Nội quy định tại điểm 2 (đối với xe ô tô con), điểm 4 (đối với xe máy), mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

4.3. Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định của cơ quan Công an thì áp dụng mức thu quy định tại mục II, Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này.

4.4. Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Điều 5. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền lệ phí

1. Cơ quan Công an tổ chức đăng ký, cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thực hiện thu lệ phí theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải nộp lệ phí theo mức thu quy định tại Thông tư này trước khi được cấp giấy đăng ký và biển số.

3. Số tiền lệ phí thu được theo quy định tại Thông tư này, tuỳ theo số thu nhiều hay ít mà định kỳ hàng ngày hoặc một tuần một lần, cơ quan Công an phải gửi vào tài khoản “tạm giữ tiền phí, lệ phí” mở tại Kho bạc nhà nước nơi đóng trụ sở chính. Toàn bộ số tiền lệ phí thu được, sau khi trừ số tiền mua biển số theo mức giá của Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ (giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng do Bộ Tài chính phát hành), số tiền còn lại (coi như 100%) được phân phối, sử dụng như sau:

3.1. Cơ quan Công an thực hiện việc thu lệ phí được trích một phần theo tỷ lệ phần trăm (%) sau đây:

- Tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Hội đồng nhân dân thành phố quy định cụ thể, nhưng tối đa không quá 10%.

- Tại thành phố trực thuộc trung ương khác: 20%.

- Tại các tỉnh khác còn lại: 35%.

Cơ quan Công an sử dụng số tiền được trích theo tỷ lệ quy định trên đây để sử dụng cho việc thu lệ phí theo các nội dung chi cụ thể sau:

a) In (hoặc mua) biểu mẫu, tờ khai, đơn và hồ sơ đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký, sổ sách theo dõi việc đăng ký; kể cả ép plastic, cà số xe.

b) Chi sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thu lệ phí.

c) Các khoản chi thường xuyên khác trực tiếp phục vụ việc cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số theo chế độ nhà nước quy định (trừ chi phí tiền lương cho lực lượng công an và công nhân viên chức nhà nước đã hưởng tiền lương theo chế độ quy định).

d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện việc thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số. Mức trích lập hai quỹ khen thưởng và phúc lợi bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu cao hơn năm trước và bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu thấp hơn hoặc bằng năm trước.

Toàn bộ số tiền lệ phí được trích theo tỷ lệ quy định trên đây, cơ quan Công an phải cân đối vào kế hoạch tài chính năm. Quá trình quản lý phải sử dụng đúng nội dung chi theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và phải có chứng từ hoá đơn hợp pháp theo quy định. Căn cứ số tiền lệ phí được trích để lại phục vụ việc thu lệ phí, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quyết định điều hoà số tiền lệ phí được trích từ đơn vị thừa sang cho đơn vị thiếu (nếu ở địa phương đã phân cấp việc đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho Công an huyện). Quyết toán năm, nếu chưa chi hết số tiền được trích thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.

3.2. Số tiền còn lại (Tổng số thu, trừ (-) tiền mua biển số, trừ (-) số trích để lại cho cơ quan Công an theo tỷ lệ quy định), cơ quan Công an thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo Chương, loại, khoản, mục và tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2003/TT-BTC ngày 16/4/2003.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí cấp đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế .

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 212/2010/TT-BTC

Hanoi, December 21, 2010

 

CIRCULAR

PRESCRIBING THE COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF THE FEE FOR GRANTING REGISTRATION PAPERS AND NUMBER PLATES OF ROAD MOTOR VEHICLES

Pursuant to the Road Traffic Law;
Pursuant to the Government's Decree No. 57/ 2002/ND-CP of June 3, 2002, and Decree No. 24/2006/ND-CP of March 6, 2006, amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
Pursuant to the Government's Resolution No. 16/2008/NQ-CP of July 31, 2008, on step by step easing traffic congestions in Hanoi and Ho Chi Minh cities;
Pursuant to the Governments Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
To follow the direction of the Prime. Minister in Official Letter No. 5595/VPCP-KTTH of August 10, 2010;
After obtaining the opinions of the Ministry of Justice (Official Letter No. 3090/BTP-PLDSKT of September 1, 2010); the Ministry of Public Security (Official Letter No. 2710/ BCA-C61 of October 4, 20/0); the Ministry of Transport (Official Letter No. 6030/BGTVT-TC of September 1, 2010); the People's Committee of Hanoi city (Official Letter No. 8585/UBND-KT of October 26, 2010) and the People's Committee of Ho Chi Minh City (Official Letter No. 5502/UBND-DTMT of November 1, 2010);
The Ministry of Finance prescribes the collection, remittance, management and use of the fee for granting registration papers and number plates of road motor vehicles as follows:

Article 1. Subjects of application

Vietnamese and foreign organizations and individuals, when being granted registration papers and number plates by police offices for their road motor vehicles shall pay a registration paper-and number plate granting fee under this Circular. This Circular does not apply to special-use vehicles moving on the road (for which registration papers are granted by transport agencies) and the amry's motor vehicles used for national defense purposes.

Article 2. Fee exemption

The following cases are exempt from the fee for granting registration papers and number plates of vehicles:

1. Diplomatic missions, consular offices and representative agencies of international organizations in the United Nations system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For these cases, upon registering their vehicles, registrants shall produce to the registry their diplomatic identity cards (in red) or official-duty identity cards (in yellow) according to the regulations of the Ministry of Foreign Affairs.

3. Other foreign organizations and individuals (representative offices of inter -governmental international organizations outside the United Nations system, representative offices of non-governmental organizations, delegations of international organizations, members of other agencies and organizations), that are not specified in Clauses 1 and 2 of this Article, but are exempt from or not liable to the fee for granting registration papers and number plates under treaties which Vietnam has signed or acceded to. For this case, a registering organization or individual shall submit to the registry the following:

- Application for exemption from the registration paper- and number plate-granting fee, with the signature, full name and seal (for organizations).

- Copy of the treaty or agreement between the Vietnamese Government and foreign government in Vietnamese (notarized by state notary or with the signature, full name and certification seal of the program or project owner).

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, a number of words and phrases shall be construed as follows:

a/ Road motor vehicles include automobiles, tractors and vehicles that are granted number plates like automobiles (collectively referred to as automobiles); and motorcycles, of which:

- Cars of under 10 seats (including driver's) are passenger cars, excluding lambretta three-wheeled cabs.

- Motorcycles, including motorbikes, motor three-wheelers, mopeds and the like, including motor vehicles for the disabled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hanoi city, Ho Chi Minh City and other centrally run cities, including all of their districts, regardless of whether they are inner city or outskirts, urban or rural districts.

- Provincial cities and towns, including all of their wards and communes, regardless of whether they are inner city wards or outskirts communes.

c/ Grant of new registration papers and number plates is applicable only to vehicles registered for the first time in Vietnam (including used ones or those already registered in foreign countries) according to the regulations of the Ministry of Public Security

d/ Re-grant of registration papers and number plates is applicable to cases of registration paper or number plate loss; renewal of registration papers or number plates is applicable to cases of renovation, change of paint color of road motor vehicles, or torn or damaged registration papers, or damaged or dim number plates.

e/ Regions:

- Region I; including Hanoi and Ho Chi Minh cities.

- Region II: including centrally run cities (other than Hanoi and Ho Chi Minh cities), and provincial cities and towns.

- Region III: including other areas outside region I and region II above.

Article 4. Fee tariff

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unit of calculation: VND/grant/vehicle

No.

Item

Region I

Region II

Region III

I

New grant (first-time registration in Vietnam) of registration papers with number plates

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Automobiles, excluding cars of under 10 seats (including driver's) not engaged in passenger transportation business, which are subject to Point 2 of this Section

150,000-500,000

150,000

150,000

2

Cars of under 10 seats (including driver's), not engaged in passenger transportation business

2,000,000-20,000,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200,000

3

Semi-trailers separately registered, trailers

100,000-200,000

100,000

100,000

4

Motorcycles (at prices for fee registration calculation)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a

Valued at VND 15,000,000 or under

500,000-1,000,000

200,000

50,000

b

Valued at between over VND 15,000,000 and 40,000,000

1,000,000-200,000,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50,000

c

Valued at over VND 40,000,000

2,000,000-4,000,000

800,000

50,000

-

Particularly for special-use motor three-wheelers for the disabled

50,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50,000

II

Re-grant or renewal of registration papers

 

 

 

1

Re-grant or renewal of registration papers with number plates

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

a

Automobiles, excluding cars of under 10 scats (including driver's) not engaged in passenger transportation business moved from a region with lower fee level to another region with higher fee level, which are subject to Point 2, Section I of this Tariff

150,000

150,000

150,000

b

Semi-trailers separately registered, trailers

100,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100,000

c

Motorcycles, excluding those moved from a region with lower fee level to another region with higher fee level, which are subject to Point 4, Section 1 of this Tariff

50,000

50,000

50,000

2

Re-grant or renewal of registration papers without number plates of automobiles or motorcycles (if number plates are re-granted, a fee shall be collected according to actual purchase prices)

30,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30,000

III

Grant of registration papers with temporary number plates

 

 

 

1

Automobiles. Particularly for the grant of new registration papers with temporary number plates for cars of under 10 seats (including driver's) not engaged in passenger transportation business, which are subject to Point 2, Section I of ibis Tariff '

50,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50,000

2

Motorcycles. Particularly for the grant of new registration papers with temporary number plates for motorcycles, a fee shall be collected according to Point 4, Section I of this Tariff

50,000

50,000

50,000

IV

Re-printing of frame numbers and engine numbers

50,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50,000

2. Pursuant to section 1 of this Fee Tariff, the People's Councils of Hanoi and Ho Chi Minh cities shall issue specific fee tariffs suitable to their local practical situations.

From the effective date of this Circular, the People's Councils of Hanoi and Ho Chi Minh cities shall issue specific fee tariffs, the minimum levels of the fee for the grant of registration papers and number plates set in Section I of this Fee Tariff may be applied.

For special-use police vehicles for security purposes permitted to be registered in region I, the minimum fee levels set in Section I of this Fee Tariff may be applied.

3. Organizations and individuals shall pay fees for the grant of registration papers and number plates at levels corresponding to the region in which they are currently based or reside. Organizations shall pay fees according to their head office addresses in their registration papers, while individuals shall pay fee at their registered permanent residence addresses.

4. A number of items specified in the Fee Tariff for the grant of registration papers and number plates of vehicles shall be applied as follows:

4.1. Levels of the fee for the grant of registration papers and number plates to cars not engaged in passenger transportation business set at Point 2, Section I of the Fee Tariff do not apply to the following cases:

a/ Cars of organizations and individuals engaged in passenger transportation business and possessing passenger transportation business licenses or registration certificates issued by competent agencies. For this case, upon registering cars, organizations and individuals engaged in passenger transportation business shall provide the registry with the following:

+ Introduction letter made by the company possessing the passenger transportation business license or registration certificate issued by a competent agency, clearly indicating the quantity and types of vehicles to be registered.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Cars put up for financial leasing to organizations and individuals possessing passenger transportation business licenses (or registration certificates) issued by by competent agencies. Upon registering their vehicles, financial leasing companies shall provide the registry with the following:

+ Introduction letter made by the financial leasing company, clearly stating the quantity and types of cars to be registered for financial leasing.

+ Financial leasing contract signed between the lessee being the company engaged in passenger transportation business and the financial leasing company, clearly indicating the quantity of cars to be leased and lease terms (original or notarized copy).

The above-said cases (at Points a and b) must pay fees for the grant of registration papers and number plates at the levels at Point 1, Section I of the Fee Tariff in Clause 1 of this Article.

4.2. The levels of the fee for the re-grant or renewal of registration papers in Section II of the Fee Tariff do not apply to the re-grant or renewal of registration papers and number plates of cars not engaged in passenger transportation business and motorcycles moved from a region liable to lower fee levels to another region liable to higher fee levels (regardless of whether they change hands or not). For this case, organizations and individuals shall pay a fee for the re-grant or renewal of registration papers and number plates at the levels applicable to new grant at Point 2 (for cars) or Point 4 (for motorcycles), Section I of the Fee Tariff in Clause 1 of this Article.

Example 1: Mr. A has permanent residence registration in Hanoi city, and his vehicle has already been granted a registration paper and number plate by the Hanoi Police Department. Then, Mr. A sells his vehicle to Mr. B who also resides in Hanoi city. When making registration for the car, Mr. B shall only pay a fee for the re-grant or renewal of the vehicle registration paper and number plate at the level in Section II of the Fee Tariff in Clause 1, Article 4 of this Circular.

Example 2: Mr. H, who lives in Luc Ngan district, Bac Giang province, is granted a registration paper and number plate for a vehicle (car or motorcycle) by Bac Giang province's Police Department. Then he sells it to Mr. B in Hanoi. Mr. B, upon making registration for the vehicle, shall pay a fee at the level applicable to new grant in Hanoi at Point 2 (for cars) or Point 4 (for motorcycles), Section T of the Fee Tariff in Clause 1, Article 4 of this Circular.

4.3. For automobiles and motorcycles of individuals which have been granted registration papers and number plates in a region liable to lower fee levels, then moved to another zone liable to higher fee levels due to their owners' work or permanent residence registration transfer without changing hands and with complete procedures required by the police, the fee levels set in Section II of the Fee Tariff shall be applied.

4.4. The values of motorcycles serving as a basis for the application of levels of the fees for the grant of registration papers and number plates are the prices for calculating registration fees at the time of registration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The police offices which organize the registration and grant of registration papers and number plates of road motor vehicles shall collect fees strictly according to this Circular.

2. Organizations and individuals that register road motor vehicles shall pay fees at the levels set in this Circular before receiving registration papers and number plates.

3. The fee money collected according to this Circular shall, depending on their amounts, be remitted daily or weekly by the police offices into the "custody of fee and charge money" accounts opened at the State Treasury branches in the localities where they are headquartered. The whole collected fee amount, after subtracting expenses for the purchase of number plates at prices set by the Ministry of Finance in each period (actual prices written on sale invoices issued by the Ministry of Finance), shall be (assumed as 100%) divided and used as follows:

3.1. The fee-collecting police offices may deduct a part according to the following percentage (%):

- In Hanoi and Ho Chi Minh cities: To be set by the People's Councils not exceeding 10%

- In other centrally run cities: 20%

- In other provinces: 35%.

The police offices shall use the fee amounts deducted according to the above percentages to serve the fee collection according to the following specific spending items:

a/ Printing (or purchase) of forms, declaration form, application form and dossiers for motorcycle registration, registration certificates, books for monitoring the registration; including plastic covering of registration certificates and vehicle number imprinting.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Other regular direct expenses for the grant of registration papers and number plates according to the state-prescribed regime (excluding salaries paid for the public security force and state workers and employees salaried under regulations).

d/ Deductions for setting up reward and welfare funds for officials and employees directly engaged in the collection of fees for the grant of registration papers and plate numbers. The average annual per-capita deduction levels for setting up the reward and welfare funds must not exceed 3 (three) months' actual salaries if the collected amount in a year is larger than that of the- preceding year, or 2 (two) months' actual salaries if the collected amount in a year is smaller than or equal to that of the preceding year.

The whole fee amount deducted at the above rates shall be included by the police offices in their annual financial plans. In the management process, such fee amount must be used for proper spending items according to the current financial expenditure regime and accompanied with lawful documents and invoices as prescribed. Basing themselves on the fee amounts deducted to serve the fee collection, the directors of the police departments of the provinces and centrally run cities may decide to transfer fee amounts from units with redundant amounts to units with insufficient amounts (in localities in which road motor vehicle registration is decentralized to district police offices). Upon annual settlement, if the deducted amount is not used up, the remainder may be carried forward to the following year for further spending according to the prescribed regime.

3.2. The remainder (the total collected amount minus (-) expenses for purchasing number plates and deducted amount left to the police offices according to regulations) shall be remitted by the police offices into the state budget according to the corresponding chapter, type, section and sub-section of the state budget index, and managed and used under the Law on the State Budget and guiding documents.

Article 6. Organization of implementation

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing. This Circular replaces the Ministry of Finance's Circular No. 34/2003/TT-BTC of April 16, 2003, prescribing the collection, remittance, management and use of fees for the grant of registration papers and number plates of road motor vehicles and Circular No. 115/2004/TT-BTC of December 3, 2004, amending and supplementing Circular No. 34/2003/TT-BTC of April 16, 2003.

2. Other matters related to the collection, remittance, management and use, receipts, and publicity of regulations on the collection of fees for the grant of registration papers and number plates of road motor vehicles not mentioned in this Circular comply with the Ministry of Finance's Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24,2002; Circular No. 45/2006/TT-BTC of May 25, 2006, amending and supplementing Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24, 2002, guiding legal provisions on charges and fees, and Circular No. 60/2007/TT-BTC of June 14, 2007, guiding a number of articles of the Law on Tax Administration, and guiding the Government's Decree No. 85/2007/ND-CP of May 25, 2007, detailing a number of articles of the Law on Tax Administration.

3. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and additional guidance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 212/2010/TT-BTC ngày 21/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.614

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!