Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4349/QĐ-BYT 2021 Hướng dẫn Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID19 tại cộng đồng

Số hiệu: 4349/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 10/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4349/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TỔ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ trưởng (để báo cáo):
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp);
- UBND các cấp (để tổ chức thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

TỔ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BYT ngày    tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Phạm vi và chức năng:

“Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng” dành cho những địa phương có triển khai quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà. Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã thành lập, trực thuộc UBND cấp xã, chịu sự điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn y tế của trạm y tế cấp xã hoặc trạm y tế lưu động trên địa bàn.

Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng có chức năng quản lý, theo dõi, hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại cộng đồng; hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng và các nhiệm vụ khác được giao.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý, theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà

- Quản lý chặt chẽ danh sách người nhiễm COVID-19 trên địa bàn, danh sách người nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà được phân công chăm sóc;

- Cấp phát thuốc cho các trường hợp nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà;

- Hướng dẫn, tư vấn, theo dõi sức khỏe ít nhất 2 lần/ngày và hỗ trợ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế:

+ Các chỉ số cần theo dõi: Nhịp thở, nhiệt độ, mạch, huyết áp, SpO2 máu;

+ Một số triệu chứng: Mệt mỏi, ho, ho ra đờm, ớn lạnh hoặc gai rét, viêm kết mạc (mắt đỏ), mất vị giác hoặc khứu giác, khó thở, đau tức ngực thường xuyên, bó thắt ngực, lú lẫn, lơ mơ, mệt lả, li bì, co giật, tím môi, tím đầu chi...;

- Thường xuyên giữ liên lạc với các trường hợp F0 được giao để kịp thời tiếp nhận thông tin về diễn biến bệnh. Phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 có diễn biến nặng hơn, phối hợp với trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động hoặc đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ về y tế và chuyển người nhiễm COVID-19 đến bệnh viện;

- Tư vấn cho người nhiễm COVID-19 về dinh dưỡng, nâng cao thể trạng, ổn định tâm lý của người nhiễm COVID-19 để tăng khả năng chống đỡ với bệnh;

- Hướng dẫn phòng lây nhiễm COVID-19 trong gia đình, bảo đảm chăm sóc an toàn, không để xảy ra lây nhiễm cho người cùng sống trong gia đình và cho cộng đồng xung quanh;

- Hàng ngày báo cáo trạm y tế cấp xã hoặc trạm y tế lưu động về tình hình sức khoẻ F0 được giao quản lý trên địa bàn.

2.2. Thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng

- Tiến hành lấy mẫu hoặc hướng dẫn cho người dân tự làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 tại nhà;

- Thông báo trả kết quả xét nghiệm COVID-19, khi có kết quả xét nghiệm dương tính, phối hợp với trạm y tế xã hoặc trạm y tế lưu động để sàng lọc để cách ly tại nhà các trường hợp đủ điều kiện; các trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chuyển đến cơ sở cách ly tập trung theo quy định.

2.3. Tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19

- Quản lý danh sách người cần tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn;

- Thực hiện tiêm chủng phòng COVID-19 ngay tại nhà hoặc phối hợp với trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động, các đơn vị chức năng khác tổ chức tiêm chủng cho người dân trên địa bàn được giao;

- Hỗ trợ theo dõi các phản ứng sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19; sơ cấp cứu và báo trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động chuyển tuyến các trường hợp có phản ứng sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

2.4. Truyền thông, vận động về phòng, chống COVID-19

- Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp dự phòng, tự xét nghiệm COVID-19, tự chăm sóc tại nhà, tự phát hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19; lợi ích, những điểm cần biết trước, trong và sau khi tiêm vắc-xin phòng COVID-19, vận động người dân đi tiêm chủng;

- Cung cấp cho các hộ gia đình thông tin về các điểm cung cấp dịch vụ y tế và các điểm hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn xã/phường;

- Hướng dẫn, vận động người dân tự khai báo y tế; báo cho trạm y tế cấp xã hoặc trạm y tế lưu động những trường hợp có dấu hiệu nghi mắc COVID-19 để có biện pháp xét nghiệm và xử trí kịp thời.

2.5. Hỗ trợ cấp phát thuốc các bệnh mạn tính của người dân trên địa bàn khi được yêu cầu.

3. Tổ chức và nhân lực Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

Mỗi tổ dân phố, thôn, xóm, ấp, khu dân cư (dưới cấp xã), tòa nhà hoặc cụm nhà cao tầng (gọi chung là Tổ dân cư) có tổ chức cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà có thể thành lập một hoặc nhiều Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; mỗi Tổ có thể chăm sóc tại nhà cho khoảng 10-20 người nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà.

Mỗi Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng có ít nhất 03 người. Tổ trưởng Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân cư hoặc Trưởng ban quản lý tòa nhà, khu chung cư. Tổ phó Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng là 01 nhân viên y tế được huy động từ trạm y tế cấp xã hoặc nhân viên y tế khu phố, thôn, ấp, nhân viên y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, nhân viên y tế tình nguyện hoặc nhân viên y tế huy động từ các địa phương khác.

Các thành viên khác của Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng là những người đang sinh sống trong tổ dân cư, chọn những người nhiệt tình, nắm vững địa bàn và có sức khỏe tốt. Các thành viên có thể huy động từ các tổ chức, đoàn thể xã hội trên địa bàn như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân, Doanh nghiệp xã hội, Tổ chức dựa vào cộng đồng và những người từng mắc COVID-19 nay đã khỏi…

Những người tham gia Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng cần được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, trừ những người đã nhiễm COVID-19.

4. Trang thiết bị

- Một số trang thiết bị y tế thiết yếu, gồm nhiệt kế, máy đo huyết áp, máy đo SpO2;

- Túi Oxy lưu động và các phụ kiện phục vụ thở oxy tại nhà;

- Sinh phẩm xét nghiệm nhanh COVID-19 hoặc bộ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm PCR, phương tiện, dụng cụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nhà (nếu được giao nhiệm vụ);

- Tài liệu truyền thông về COVID-19 và các tài liệu hướng dẫn chuyên môn phù hợp;

- Phương tiện bảo hộ cá nhân;

- Điện thoại liên lạc (Mỗi tổ có một số điện thoại riêng và trực điện thoại 24/7).

5. Trách nhiệm thực hiện

5.1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

- Chỉ đạo các UBND cấp xã có dịch COVID-19 triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng tại các khu vực có tổ chức tổ cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà;

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực tài chính và cơ chế sử dụng tài chính để hỗ trợ kinh phí cho các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng hoạt động.

5.2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố

- Hướng dẫn, giám sát việc triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

- Kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, thành phố bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương.

5.3. Trung tâm Y tế cấp huyện

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn cho nhân viên tham gia các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng khi cần thiết;

- Hỗ trợ trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, vật tư để Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng triển khai các nhiệm vụ được giao.

5.3. Ủy ban nhân dân cấp xã

Chịu trách nhiệm thành lập các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi và tổ chức hoạt động theo Hướng dẫn này.

5.4. Trạm y tế cấp xã, trạm y tế lưu động trên địa bàn

- Trực tiếp quản lý, phân công, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng;

- Phối hợp với Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo dõi sức khỏe, hỗ trợ điều trị cho các trường hợp F0 tại nhà;

- Phối hợp với Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng quản lý, theo dõi các trường hợp F0 tự cách ly tại nhà và hoàn thành cách ly tại nhà sau khi khỏi bệnh.

5.5. Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Mục 2 của Hướng dẫn này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4349/QĐ-BYT ngày 10/09/2021 hướng dẫn triển khai Tổ Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.925

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!