Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 16/NQ-CP 2021 chi phí cách ly y tế khám chữa bệnh trong phòng chống dịch COVID19

Số hiệu: 16/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mức phí cách ly tập trung với người Việt Nam ở trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì chi phí cách ly như sau:

- Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí sau:

+ Chi phí đưa đón đến nơi cách ly.

+ Chi phí xét nghiệm sàng lọc.

+ Chi phí ăn, ở , sinh hoạt theo mức giá do khách sạn, resort công bố.

- Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do Nhà nước bố trí:

Chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung, các khoản khác do ngân sách chi trả.

- Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được ngân sách hỗ trợ các loại chi phí, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Nghị quyết 16/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 08/02/2021.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 16/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHI PHÍ CÁCH LY Y TẾ, KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chng bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định s 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Quy định này không áp dụng đối với các đoàn ngoại giao cấp cao; các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời. Việc chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp này do Bộ Y tế thống nhất với cơ quan mời. Việc miễn hoặc cá nhân phải tự chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

b) Cơ quan, tổ chức đón tiếp người nhập cảnh phải thông báo cho SY tế địa phương về danh sách lưu trú và địa chỉ lưu trú để tổ chức theo i, giám sát y tế và thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

2. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.

b) Phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập trung).

c) Phải tự chi trả các chi phí sau đây:

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly;

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành;

- Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

3. Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

b) Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí sau đây cho cơ sở cách ly:

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly tập trung;

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành;

- Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày;

- Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đng/người/ngày.

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này.

4. Người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trvề nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung

a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được ngân sách nhà nước chi trả.

b) Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ skhác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước bảo đảm các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

5. Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch

a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

b) Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm:

- Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đi tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung;

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2;

- Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

6. Người tham gia công tác phòng, chống dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được áp dụng chế độ theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này.

7. Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị như sau:

a) Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phn chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

b) Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Điều 2. Chế độ phụ cấp chống dịch

1. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch.

b) Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y tế.

d) Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19.

2. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

c) Người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi trường tại cơ sở y tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SASR-CoV-2.

3. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với:

a) Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú).

b) Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không chấp hành biện pháp cách ly y tế.

c) Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly; lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch.

d) Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục cho người nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển.

đ) Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-19.

e) Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không bao gồm đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này), cơ sở cách ly y tế tập trung, khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

g) Người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận, điều trị người mc COVID-19.

4. Chế độ thường trực chống dịch mức 130.000 đồng/người/ngày áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 7 Điều này).

5. Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày.

6. Chế độ bồi dưỡng đối với phóng viên, nhà báo, cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-19

a) Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với phóng viên, nhà báo trực tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị COVID-19; khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa; đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để lấy tin về công tác phòng, chống dịch, số lượng phóng viên, báo được hưởng chế độ bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp quyết định phù hợp với từng thời kỳ.

b) Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch.

c) Mức 80.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

7. Chế độ đối với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp

a) Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo khi tham gia phòng, chống dịch theo các nhóm quy định tại Điều này thì được hưởng mức phụ cấp chống dịch tương ứng theo nhóm đó.

b) Các thành viên quy định tại điểm a khoản này trong những ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực, chỉ đạo chống dịch theo quyết định phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Ngân sách nhà nước bố trí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương còn khó khăn chưa cân đối được ngân sách theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả đối với các chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và Nghị quyết này.

3. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 4. Nguyên tắc chi trả

1. Chế độ phụ cấp chống dịch quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được thực hiện kể từ ngày xuất hiện người mắc, nghi mắc COVID-19 đầu tiên nhưng không sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thtướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 cho đến ngày không còn người mắc, nghi mắc COVID-19 trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

2. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp chống dịch quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm vviệc phân công người tham gia chống dịch.

3. Người lao động thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người mắc, nghi mắc COVID-19 cho đến ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không còn người mắc, nghi mắc COVID-19. Riêng các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng phụ cấp theo số ngày thực tế làm công tác phục vụ xét nghiệm.

Trong thời gian được giao khám, điều trị người mắc COVID-19, nếu được phân công thêm nhiệm vụ thường trực tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được hưởng thêm chế độ phụ cấp thường trực theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

4. Người lao động thuộc cơ sở y tế dự phòng tham gia chống dịch thuộc nhiều đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp khác nhau theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này thì được hưởng theo chế độ phụ cấp có mức cao nhất.

5. Trường hợp dịch COVID-19 chưa được công bố nhưng người tham gia chống dịch phải đi giám sát, điều tra, xác minh dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền cũng được hưởng phụ chế độ cấp chống dịch quy định tại Nghị quyết này.

6. Người tham gia chống dịch COVID-19 đã hưởng chế độ phụ cấp theo mức quy định tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ được truy lĩnh phần tăng thêm để đạt bằng mức phụ cấp chống dịch tương ứng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

7. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây:

a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có).

c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, cách ly y tế tập trung tại cơ quan, đơn vị mình.

8. Cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn thu dịch vụ, nguồn ủng hộ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để chi phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng ngoài phạm vi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và được chi bổ sung mức phụ cấp tối đa không quá 70% mức chi cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Các chế độ đặc thù quy định tại Nghị quyết này được thực hiện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Các chế độ khác không được quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Người Việt Nam ở trong nước đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trước ngày có hiệu lực của Nghị quyết này được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế theo quy định tại Nghị quyết s37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP cho đến khi kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung.

4. Người nhập cảnh vào Việt Nam hoàn thành thời hạn cách ly y tế tập trung tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly y tế tập trung trong thời gian từ ngày 24 tháng 8 năm 2020 đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng cơ sở cách ly tập trung chưa kịp thu hoặc thu không đủ mức phí cách ly y tế tập trung thì được quyết toán số đã chi tương ứng với số tiền chưa kịp thu hoặc thu không đủ từ dự toán chi ngân sách nhà nước phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước.

5. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, bị cách ly y tế tập trung từ sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì phải tự chi trả các chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2, đưa đón, ăn, ở, sinh hoạt theo quy định tại các điểm b, điểm c khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước phòng, chống dịch hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác theo phân cấp để chi trả chi phí cách ly y tế theo mức quy định tương ứng với s tin không thu được do người nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly y tế nhưng không có khả năng chi trả.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tài chính, Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý người nước ngoài và phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện cách ly công dân nước ngoài và Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.

3. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm bố trí các doanh trại quân đội, trường của quân đội làm nơi cách ly tập trung đối với người Việt Nam ở trong nước; và đối với người nhập cảnh trong trường hợp vượt quá năng lực cách ly tập trung của các khách sạn, resort, cơ sở khác trên địa bàn.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung có trách nhiệm:

a) Bố trí các khách sạn, resort phù hợp làm nơi cách ly y tế tập trung đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam ở trong nước có yêu cầu; chỉ đạo khách sạn, resort được chọn làm nơi cách ly tập trung phải cam kết và chấp hành về mức chi phí cách ly, không được tự ý nâng giá.

b) Bố trí các cơ sở khác (không bao gồm cơ sở do quân đội đã bố trí) làm nơi cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp là người dân trên địa bàn tỉnh, thành phố phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

5. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi làm thủ tục cho phép người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam có trách nhiệm thông báo về các khoản chi phí cách ly y tế tập trung cho người nhập cảnh.

6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc COVID-19 có trách nhiệm tổ chức khu điều trị cách ly y tế cho đối tượng này theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

7. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực hiện cách ly y tế tập trung tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác của địa phương (không bao gồm hình thức cách ly tại khách sạn, resort, tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp) có trách nhiệm thu các khoản chi phí cách ly có liên quan mà người bị cách ly y tế phải tự chi trả theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này (sử dụng chứng từ là phiếu thu để thu), tổ chức việc ăn, ở, sinh hoạt bảo đảm an toàn vệ sinh, thuận lợi cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung.

8. Các khách sạn, resort được chọn làm nơi cách ly y tế tập trung, chphương tiện vận tải đưa đón người cách ly y tế có trách nhiệm thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho người bị cách ly y tế; chấp hành việc công khai tổng chi phí về ăn, ở, sinh hoạt và chi phí đưa đón cho từng người khi tiếp nhận cách ly tập trung.

9. Các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đhướng dẫn của Bộ Y tế về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, học tập, lưu trú của người lao động, học sinh, sinh viên nhằm hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, học sinh, sinh viên. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ này trong phạm vi dự toán chi thường xuyên đã được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc hạch toán vào chi phí được khu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban c
a Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát t
ài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg PTTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 16/NQ-CP

Hanoi, February 8, 2021

 

RESOLUTION

ON QUARANTINE AND HEALTHCARE EXPENSES AND PARTICULAR REGIMES IN COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; the Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Organization of Local Governments dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016 of the Government on promulgation of Working Regulations of the Government;

At the request of the Minister of Health and opinions of members of the Government,

HEREBY RESOLVES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Foreigners and overseas Vietnamese, upon entry into Vietnam, if not subject to concentrated quarantine shall:

a) follow the order to take COVID-19 diagnosis test by the health facility and have to bear the test expenses according to applicable health service charges.

The above regulation shall not be applicable to members of high-ranking diplomatic delegations, foreign investors, business managers, experts and guests invited by Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies and Presidents of Provincial People’s Committees. The order to take screening test for these cases shall be subject to decision of the Ministry of Health and the inviting agency. The cost of COVID-19 diagnosis test shall be exempt or at the expenses of the test takers shall be subject to decision of the Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Governmental agencies or Presidents of Provincial People’s Committees.

b) agencies and organizations that invite entrants shall have to notify the local Department of Health about the list of the entrants and addresses of their accommodations for organization of medical surveillance and COVID-19 diagnosis.

2. Foreigners and overseas Vietnamese, upon entry into Vietnam, subject to concentrated quarantine shall:

a) have to have a valid international insurance certificate guaranteeing medical check and treatment in Viet Nam that is conformable with the length of their stay in Vietnam.

b) have to isolate themselves at hotels or resorts (not being quarantined in military barracks, military schools, or other facilities chosen by the competent authorities as concentrated quarantine facilities).

c) and bear following expenses:

- the expense for transport from port of entry to quarantine facility;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Subsistence expenses (including disinfection and sterilization cost; cost of protection, security, order and other expenses) based on the rates announced by the hotels, resorts, or owners of means of transport.

3. Vietnamese people who go abroad for working, studying, tourism, medical treatment and visiting their relatives shall have to be quarantined at concentrated camps when they return to Viet Nam.

a) If they choose to isolate themselves at hotels and resorts, they have to pay for related services as prescribed in point c clause 2 Article 1 hereof.

b) If the returnee, upon decision of the People’s Committee of province, shall be quarantined in a military barrack, military school, or another facility chosen by the competent authority as concentrated quarantine facility, he/she shall bear the following expenses:

- the expense for transport from port of entry to quarantine facility;

- the expense for COVID-19 diagnosis according to applicable health service charges;

- the expense for meals, equivalent to VND 80,000/person/day;

- the subsistence expense during the concentrated quarantine period (drinking water, face towels, face masks, hand sanitizers, oral disinfectant solution, toothbrush, soap, necessities and other expenses), equivalent to VND 40,000/person/day.

If a returnee subject to concentrated quarantine is member of a poor or near-poor household, expenses will be covered by the State as prescribed in point b hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) If they choose to isolate themselves at hotels and resorts, they have to pay for related services as prescribed in point c clause 2 Article 1 hereof. Their expenses for COVID-19 diagnosis shall be covered by the State.

b) If they are quarantined in military barracks, military schools, or other facilities chosen by the competent authorities as concentrated quarantine facilities, the expenses incurred as prescribed in point b clause 3 Article 1 hereof shall be covered by the State.

5. Vietnamese people in Vietnam subject to concentrated quarantine shall:

a) If they choose to isolate themselves at hotels and resorts, they have to pay for related services as prescribed in point c clause 2 Article 1 hereof.

b) If they are quarantined in health facilities, military barracks, military schools, or other facilities chosen by the competent authorities as concentrated quarantine facilities, they shall pay the expense for meal of VND 80,000/person/day to the quarantine facilities; the expenses below shall be covered by the State:

- the expense for transport from place where the suspect is found to the quarantine facility;

- the expense for COVID-19 diagnosis;

- the subsistence expense during the concentrated quarantine period (drinking water, face towels, face masks, hand sanitizers, oral disinfectant solution, toothbrush, soap, necessities and other expenses), equivalent to VND 40,000/person/day.

If a person subject to concentrated quarantine is member of a poor or near-poor household, expenses will be covered by the State as prescribed in point b hereof, including the meal expense of VND 80,000/person/day

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. During the concentrated quarantine period, if a quarantined person suffers another disease which requires examination and treatment, the payment for examination and treatment expenses is as follows:

a) The holder of health insurance card shall be entitled to health insurance fund’s coverage rate of permissible medical costs as if he/she takes examination and treatment with appropriate-level referral. For co-payment costs and costs not covered by the health insurance (if any), the quarantined person shall bear them according to the regulations of the law on health insurance.

b) Persons who do not have health insurance cards shall pay the full costs of medical examination and treatment at applicable health service charges.

Article 2. Anti-pandemic allowances

1. The anti-pandemic allowance of VND 300,000/person/day is applicable to:

a) Those who supervise, investigate and verify the pandemic situation.

b) Those who, in person, examine, diagnose and treat people suffering from COVID-19 or suspected of having COVID-19 in quarantine areas of the health facilities.

c) Those who take, pool, split samples, those who do the SARS-CoV-2 tests in person at health facilities.

d) Those who clean, disinfect, and kill pathogens in the treatment areas for people with COVID-19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Those who transport patients and medical specimens; preserve the patient's corpse; wash fabrics and doctor's and patient's clothes; collect chemical bottles, jars and boxes; protect quarantine and treatment areas; clean, disinfect and kill pathogens in quarantine areas at health facilities.

b) Those in charge of epidemiological and medical surveillance at home-based quarantine and quarantine at health facility as designated by regulatory agencies.

c) People who are in charge of washing tools and preparing culture medium at health facilities for the SASR-CoV-2 laboratories.

3. The anti-pandemic allowance of VND 150,000/person/day is applicable to:

a) Those on duty at concentrated quarantine facilities (not applicable to the form of home-based or residence-based quarantine).

b) Those in charge of enforcement of quarantine or search of people who have to take the quarantine measure but fail to comply with it.

c) Interpreters, first-aid teams via hotline 115, quarantine crew; drivers who transport officers to check, supervise, prevent and control the pandemic.

d) Those in charge of pandemic control at groups, posts, trails, openings across the border line; complete procedures for people on entry at the checkpoint gates and seaports.

dd) Those in charge of localization, blockade, patrol, control and security and order in concentrated quarantine areas, pandemic control posts in residential areas with people with COVID-19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Those in charge of triage at health facilities while the facilities receive and treat patients with COVID-19.

4. Allowance for permanent anti-pandemic staff of VND 130,000/person/day is applicable to the entities specified in Clause 2, Article 3 of the Prime Minister's Decision No. 73/2011/QD-TTg of December 28, 2011 (excluding the entities specified in Clause 7 of this Article).

5. The meal allowance of VND 80,000/person/day is applicable to those on duty at the concentrated quarantine facilities (not applicable to home-based or residence-based quarantine), triage and completion of procedures for entrants; wardens of quarantine areas in residential areas as designated by regulatory agencies; those in charge of pandemic control in groups, posts, trails and openings across the border; health workers who are on duty 24/24 at quarantine and treatment facilities to take care of and treat people suffering and suspected of COVID-19.

6. Gratuities for reporters, journalists, collaborators and volunteers participating in anti-pandemic period

a) The rate is 130,000 VND/person/day for reporters and journalists who, in person, go to COVID-19 health facilities; blocked residential areas with people infected with COVID-19; trails, openings across the border to get information about pandemic prevention and control, the number of reporters and journalists eligible for gratuities shall be subject to decision of the Ministry of Information and Communications, the Steering Committee for COVID-19 prevention and control depending on each period. 

b) The rate is 130,000 VND/person/day for collaborators and volunteers directly or jointly participating in anti-pandemic activities.

c) The rate is 80,000 VND/person/day for collaborators and volunteers directly disseminating and mobilizing the people, distributing leaflets or participating in drills.

7. Allowances for the Steering Committee for COVID-19 prevention and control at all levels

a) Members of steering committees at all levels, sub-committees and assistance groups of the Steering Committee, when participating in the prevention and control of the pandemic specified in this Article, are entitled to the corresponding anti-pandemic allowance rates applied to those groups.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Sources of funds

1. The state budget shall set aside funds as per the applicable law on state budget and state budget decentralization. The central state budget shall support local budgets that find difficulties in balancing according to the regulations of the Prime Minister.

2. The health insurance fund shall cover examination and treatment costs according to the provisions of the health insurance law and this Resolution.

3. Aids, grants and support of domestic and foreign organizations and individuals and other lawful capital sources.

Article 4. Grant of allowances

1. The anti-pandemic allowances specified in Article 2 of this Resolution shall be granted from the date of the first occurrence of the person infected with or suspected of COVID-19 but not earlier than the date of the pandemic as prescribed in Clause 2 of Article 1 Decision No. 447/QD-TTg dated April 1, 2020 of the Prime Minister on the declaration of COVID-19 pandemic until the date when there are no more people infected with or suspected of COVID-19 in the province or central-affiliated city.

2. The duration for which the anti-pandemic allowance is granted as specified in Article 2 of this Resolution is the actual number of days of anti-pandemic participation as assigned by competent authorities, including days off, public holidays and New Year.  The heads of agencies and units shall, depending on actual circumstances, decide and take responsibility for the assignment of people to participate in anti-pandemic action.

3. Employees of a health facility are entitled to the anti-pandemic allowances from the date on which the health facility admits the infected or suspected COVID-19 person until the date on which there is no infected or suspected COVID-19 patient in the facility. Particularly for the entities specified at Point c, Clause 1 and Point c, Clause 2, Article 2 of this Resolution, they are entitled to allowances based on the actual number of days of testing performance.

During the time of being assigned to provide healthcare for patients with COVID-19, if they are assigned additional permanent duties at the health facility, they may receive an additional permanent allowance as prescribed in Article 2 of the Decision. No. 73/2011/QD-TTg dated December 28, 2011 of the Prime Minister on specific allowances for officials, public employees and employees in public health facilities and anti-pandemic allowances.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. For cases where the COVID-19 pandemic has not been announced yet but the participants in anti-pandemic have to undertake the pandemic supervision, investigation and verification as assigned by the competent authorities, they may also receive anti-pandemic allowances specified in this Resolution.

6. Anti-pandemic participants who have received the allowance rates specified in Article 3 of Decision No. 73/2011/QD-TTg dated December 28, 2011 of the Prime Minister are entitled to receive extra amounts to reach the corresponding anti-pandemic allowance rates specified in Article 2 of this Resolution.

7. Agencies and units assigned to assume the prime responsibility for pandemic prevention and control, medical examination and treatment and concentrated quarantine shall fully and promptly pay the allowances specified in Articles 1 and 2 of this resolution to the following:

a) Entities under their management.

b) Entities under the management of other relevant agencies and units, superior agencies, units, and other local agencies and units sent to support pandemic prevention and control at their agencies or units (if any).

c) Collaborators and volunteers participating in concentrated quarantine and anti-pandemic at their respective agencies and units.

8. Agencies and units may use service revenues, grants and support sources of domestic and foreign organizations and individuals to pay anti-pandemic allowances to those outside the prescribed scope of Article 2 of this Resolution with allowance rates not exceeding 70% of allowance rates for the entities specified in Article 2 of this Resolution.

Article 5. Entry into force

1. This Resolution comes into force as of the date of its signing and supersedes the Government's Resolution No. 37/NQ-CP dated March 29, 2020 on certain specific regimes in COVID-19 pandemic prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Vietnamese people in Vietnam subject to concentrated quarantine before the date of entry into force of this Resolution who have quarantine expenses covered by the state as prescribed in Resolution No. 37/NQ-CP dated March 29, 2020 of the Government, may be further so entitled as per the Resolution No. 37/NQ-CP until the end of the concentrated quarantine period.

4. Entrants to Vietnam who complete the concentrated quarantine at military barracks, military schools or other facilities designated by regulatory agencies, during the period from August 24, 2020 to the effective date of this Resolution, if the concentrated quarantine facility has not yet collected or fully collected the fee for centralized quarantine, it may file an expenditure statement corresponding to the unpaid amount or insufficient amount from the state budget estimate for anti-pandemic according to the state budget decentralization.

5. Foreigners who enter Vietnam before the effective date of this Resolution and are under concentrated quarantine after the effective date of this Resolution shall have to pay, at his/her own, for SARS-CoV-2 testing, transportation, meals, accommodation and daily life activities specified at Points b, c, Clause 2 and Points a and b, Clause 3, Article 1 of this Resolution.

6. The Minister of National Defense or the President of provincial People's Committee shall consider using state budget set aside for anti-pandemic or other legal funds to cover the quarantine expenses according to the prescribed rates equivalent to the amount which is not collected due to the fact that the entrants subject to quarantine are unable to pay.

Article 6. Implementation

1. The Ministry of Finance and the Ministry of Health shall implement this Resolution.

2. The Ministry of Public Security shall have to manage foreigners and coordinate with relevant agencies in quarantining foreign citizens and Vietnamese entering Vietnam according to regulations.

3. The Ministry of National Defense shall have to arrange military barracks and military schools to serve as concentrated quarantine facilities for Vietnamese people in Vietnam; and for entrants in the case of exceeding the concentrated isolation capacity of hotels, resorts and other establishments in the area.

4. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Arranging other facilities (not including the ones arranged by the military) as a concentrated quarantine places for the cases of citizens in the province or city that must take concentrated quarantine.

5. Competent agencies and organizations, when carrying out the procedures to permit foreigners and overseas Vietnamese to enter Vietnam, shall have to notify the expenses of concentrated quarantine to the entrants.

6. Health facilities assigned to receive, isolate, monitor and treat people suffering from COVID-19 shall organize isolation and treatment zones for such entities according to the guidance of the Ministry of Health.

7. Agencies and units assigned to assume the prime responsibility for concentrated quarantine at military barracks, military schools, and other local establishments (excluding quarantine at hotels and resorts, at home, places of residence, enterprises) shall be responsible for collecting relevant quarantine expenses that the quarantined persons must pay by themselves according to the provisions of Article 1 of this Resolution (using receipts for collection), organize meals, accommodation and activities to ensure safety, hygiene and convenience for people subject to concentrated quarantine.

8. Hotels and resorts selected as concentrated quarantine places, owners of transport means to transport quarantined people are responsible for fully implementing the instructions of the Ministry of Health on measures to prevent and control COVID-19 for quarantined people; comply with the public disclosure of the total cost of meals, accommodation, living and transportation costs for each person upon quarantine.

9. Regulatory agencies, units, organizations and enterprises shall have to fully implement the guidance of the Ministry of Health on measures to prevent and control COVID-19 pandemic at the workplace, study and residence of workers, students in order to minimize the spread of the pandemic, ensure the health, safety and hygiene of workers and students.  Funds for performing this task are within the assigned recurrent expenditure estimates in accordance with the law on state budget or operating funding sources as prescribed by law or recorded as deductible expenses when determining taxable income according to the corporate income tax law.

10. Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of People's Committees of centrally-affiliated cities and provinces shall implement this Resolution./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


213.242

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!