Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1071/QĐ-BYT 2022 định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế tại đơn vị hành chính

Số hiệu: 1071/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 04/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ (ĐỢT 6)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Biên bản họp thẩm định định mức xe ô tô chuyên dùng trong vực y tế của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

Xét Tờ trình phê duyệt định mức xe ô tô chuyên dùng trong vực y tế của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục định mức xe ô tô chuyên dùng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Trang thiết bị và Công trình y tế, Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp liên quan trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: Văn thư, KH-TC3;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ (ĐỢT 6)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1071/QĐ-BYT ngày 04/05/2022 của Bộ Y tế)

TT

Đơn vị

Chủng loại xe

Định mức

Ghi chú

1

Bệnh viện Nhi Trung ương

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

09

 

 

 

Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt

01

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

04

Xe 7-16 chỗ ngồi. Trang thiết bị y tế đi kèm: máy thở, máy điện tim đồ, máy siêu âm,...

2

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

10

 

 

 

Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt

01

 

 

 

Xe phẫu thuật lưu động

01

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị đchuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

05

Xe 5-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy X-Quang di động, Máy siêu âm, Máy đốt nóng cao tần, dụng cụ đồ mổ,...

 

 

Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế

03

01 xe tải và 02 xe 7-16 chỗ ngồi đphục vụ cho công tác lấy máu

Trang thiết bị y tế đi kèm: thùng lưu trữ máu, công cụ dụng cụ lấy máu, quà cho người hiến máu,...

 

 

Xe vận chuyển người bệnh

03

Xe 5-7 chỗ ngồi

 

 

Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

01

Xe 5-7 chỗ ngồi

 

 

Xe phục vụ lấy, vận chuyển mô, tạng để phục vụ công tác cấy ghép mô, tạng cho người

01

Xe tải 5 tạ

3

Bệnh viện Da liễu Trung ương

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

02

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị đchuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

01

Xe 07 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy siêu âm di động, máy chụp da, máy phân tích da,...

4

Bệnh viện C Đà Nng

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

05

 

 

 

Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt

01

 

 

 

Xe chuyên dùng phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung và cấp cao

02

Xe 5-7 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy điện tim 3 cần, máy đo ABI, bộ dụng cụ khám mắt, tai mũi họng,...

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

01

Xe 7-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy siêu âm tim, máy siêu âm bụng, máy điện tim 3 cần, ...

 

 

Xe phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

01

Xe 7 chỗ ngồi

5

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

 

 

Xe ô tô cứu thương thông thường

08

 

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyn giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

03

Xe 5-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị y tế đi kèm: máy điện tim, máy điện não đồ, máy siêu âm,...

 

 

Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế

01

Xe tải có gn thùng lạnh đphục vụ cho công tác lấy máu

6

Viện Dược liệu

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị để chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

02

Xe 7-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị đi kèm: Máy đo tàn che, máy quét rễ cây, Máy đo nồng độ N-P-K trong đất, máy đo hàm lượng kim loại trong đất, ...

 

 

Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế

04

03 Xe 7-16 chỗ ngồi, 01 Xe bán tải đphục vụ công tác lấy và bảo quản mẫu dược liệu, mẫu sâu, bệnh hại

Trang thiết bị đi kèm: máy móc chuyên sâu phục vụ công tác phân tích mẫu, định loại, chụp hình ảnh; thùng chứa hóa chất, các thiết bị bảo quản mẫu,...

 

 

Xe ô tô gắn mô hình giảng dạy, mô hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan

01

Xe 16 chỗ ngồi.

Trang thiết bị đi kèm: các thiết bị giảng dạy

7

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

 

 

Xe ô tô gắn mô hình giảng dạy, mô hình mô phỏng, các thiết bị và phương tiện giảng dạy, giáo cụ trực quan

02

Xe 7-16 chỗ ngồi

Trang thiết bị đi kèm: mô hình cơ thể người, monitor theo dõi bệnh nhân, máy thở, máy gây mê kèm thở,...

8

Cục Công nghệ thông tin

 

 

Xe chuyên dùng có thiết bị đ chuyn giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến

01

Xe 7 chỗ ngồi

Trang thiết bị đi kèm: các thiết bị mạng di động, thiết bị phục vụ triển khai tư vấn khám bệnh từ xa,...

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1071/QĐ-BYT ngày 04/05/2022 về định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế (đợt 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74