Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG 2020 hướng dẫn phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 nơi làm việc

Số hiệu: 2194/QĐ-BCĐQG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 27/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2194/QĐ-BCĐQG

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ KÝ TÚC XÁ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 56/2010/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định thẩm quyền thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp;

Xét đề nghị của Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Điều 2. Hướng dẫn gồm 2 phần:

1. Phần thứ nhất. Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

2. Phần thứ hai. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Công văn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động; Công văn số 2002/BYT-MT ngày 10/4/2020 của Bộ Y tế về việc phân luồng khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc và Công văn số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ Y tế về khuyến cáo phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCOV) tại nơi làm việc.

Điều 4. Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg CP. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- TLĐLĐVN, Phòng TMCNVN;
- Các VP, Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ;
- Các Viện VSDTTW, VSDTTN, Pasteur NT, TPHCM, SKNNMT, YTCC TPHCM;
- Sở Y tế, Trung tâm KSBT/YTDP các tỉnh, TP;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BCĐQGPCDB, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đỗ Xuân Tuyên
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

HƯỚNG DẪN

PHÒNG, CHỐNG VÀ ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ KÝ TÚC XÁ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCĐQG ngày tháng năm 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19)

PHẦN THỨ NHẤT

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ KÝ TÚC XÁ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi

- Nơi làm việc bao gồm văn phòng, công sở, khu dịch vụ (trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, siêu thị, chợ, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu du lịch, ngân hàng, bưu điện), cơ sở sản xuất, kinh doanh,... sau đây gọi là cơ sở lao động.

- Ký túc xá hoặc nơi lưu trú tập trung cho người lao động sau đây gọi là ký túc xá.

- Hướng dẫn này không áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Conona 2019 (COVID-19) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Đối tượng

2.1 Các nhóm đối tượng

- Người lao động, người sử dụng lao động và ban quản lý ký túc xá.

- Nhà thầu, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ, suất ăn,... cho cơ sở lao động và ký túc xá.

- Bộ phận y tế, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động (sau đây gọi chung là cán bộ y tế).

2.2 Đối tượng làm nghề, công việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao

- Cán bộ y tế, công an, quân đội và các cán bộ tham gia giám sát, cách ly, xét nghiệm hoặc ứng phó, phòng, chống dịch COVID-19.

- Người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc cao nơi công cộng: nhân viên hàng không; thuyền viên, nhân viên đường sắt; người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phục vụ mục đích công cộng (người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và sử dụng ứng dụng kết nối); người lao động làm việc tại các khu dịch vụ, nhân viên môi trường đô thị, v.v...

- Cán bộ, nhân viên các lực lượng làm việc tại khu vực cửa khẩu (Hải quan, kiểm hóa, biên phòng; an ninh hàng không, kỹ thuật mặt đất; cảng vụ, hoa tiêu, đại lý hàng hải; kiểm dịch y tế biên giới, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật; đơn vị y tế tại cửa khẩu).

3. Một số khái niệm

- Khoảng giãn cách tối thiểu và việc đeo khẩu trang thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Rửa tay được hiểu là rửa tay với nước sạch và xà phòng ít nhất trong thời gian 30 giây hoặc làm sạch tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.

- Dung dịch sát khuẩn tay: Phải chứa ít nhất 60% cồn hoặc các hoạt chất diệt khuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

- Ca bệnh là trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-COVI-2. Người tiếp xúc vòng 1 là người tiếp xúc gần với ca bệnh. Người tiếp xúc vòng 2 là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Trước khi đến nơi làm việc

1.1. Hướng dẫn chung khi ở nhà/ký túc xá

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế (rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh khi ho, hắt hơi...), thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối 9‰ hoặc nước súc miệng, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng; Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã.

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc hoặc đi công tác như nước uống và cốc uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh); khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay khi không có điều kiện rửa tay với nước sạch và xà phòng trong quá trình làm việc; quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)…

- Tự theo dõi sức khỏe hằng ngày (đo nhiệt độ). Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì chủ động ở nhà/ký túc xá, không đi làm/đi công tác, thông báo cho cơ quan, đơn vị quản lý và thực hiện các nội dung sau:

+ Nếu ở nhà thì đeo khẩu trang, tự cách ly ở phòng riêng, thoáng khí, giữ khoảng cách với người khác ít nhất 02 mét. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc, uống nước, bát, đũa,... Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy, thức ăn thừa và đồ đựng thức ăn dùng một lần sau khi sử dụng vào thùng rác riêng có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng và thải bỏ theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, không đến chỗ đông người. Chủ động cập nhật tình hình sức khỏe, kết quả khám cho đơn vị quản lý.

+ Nếu đang ở ký túc xá, thông báo với Ban quản lý ký túc xá để thực hiện theo Hướng dẫn tại Mục VI, Phần I và Phụ lục số 6 của Hướng dẫn này.

- Không được đi làm nếu đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo phòng, chống dịch của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế như hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, nếu phải ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc và không tụ tập đông người tại nơi công cộng.

1.2. Đối với người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, người lao động cần lưu ý:

- Tham khảo thông tin về tình hình dịch và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế http://ncov.moh.gov.vn để đánh giá lợi ích và nguy cơ của chuyến công tác.

- Người lao động nếu có bệnh mạn tính (như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi,...) cần cân nhắc trước khi đến các khu vực, địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

- Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng lây nhiễm từ cán bộ y tế/cơ quan y tế địa phương.

1.3. Lưu ý khi thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, ký túc xá theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú, ký túc xá đúng thời gian quy định, tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp tại gia đình, nơi lưu trú, ký túc xá không có phòng riêng thì giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác ít nhất 2 mét.

- Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày; ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hằng ngày.

- Hằng ngày hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, nơi lưu trú, ký túc xá cũng như những người khác; tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đúng quy định, thường xuyên rửa tay.

- Hằng ngày thông báo cho cán bộ y tế cấp xã hoặc cán bộ quản lý được phân công phụ trách theo dõi 2 lần (sáng, chiều) về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân.

- Thông báo ngay cho cán bộ y tế cấp xã được phân công phụ trách theo dõi khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở.

- Không được tự động rời khỏi nhà, nơi lưu trú, ký túc xá.

- Người được cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng, thức ăn thừa và đồ đựng thức ăn dùng một lần sau khi sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly để được thu gom, xử lý theo quy định.

- Không ăn chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi lưu trú, ký túc xá.

- Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, ưu tiên sử dụng quạt, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn phòng, đặc biệt các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và phòng vệ sinh. Hạn chế các đồ đạc, vật dụng trong phòng, nơi cách ly.

2. Tại nơi làm việc

2.1. Các hướng dẫn chung cho người lao động

- Việc đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng giãn cách tại nơi làm việc, hội họp, khi ăn ca, các khu vực công cộng tại cơ sở lao động thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Lắp vách ngăn giữa các vị trí làm việc (nếu có thể).

- Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

- Rửa tay thường xuyên. Rửa tay tại các thời điểm: trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước khi tiếp xúc với các bề mặt tay nắm cửa, nút bấm thang máy,...

- Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc mặt trước khuỷu tay để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh. Nghiêm cấm hành vi khạc, nhổ tại nơi làm việc.

- Giữ ấm cơ thể, duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể; ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…

- Chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung các dụng cụ, phương tiện lao động,... nếu có phải vệ sinh các vị trí tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn trước khi sử dụng (Tham khảo thêm mục V về khử khuẩn nơi làm việc).

- Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… theo quy định tại nơi làm việc.

- Nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc là ca bệnh, hoặc người tiếp xúc vòng 1 hoặc người tiếp xúc vòng 2 thì bản thân hoặc hướng dẫn người cùng làm việc/khách hàng hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh và phải báo cho người quản lý hoặc và cán bộ y tế tại nơi làm việc để thực hiện theo hướng dẫn tại Mục VI và VII, Phần I của Hướng dẫn này.

- Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

2.2. Đối với người lao động làm nghề, công việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao

Ngoài các hướng dẫn chung ở trên, người lao động cần lưu ý:

- Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết. Tuy nhiên cần lưu ý rửa tay ngay sau khi cởi bỏ găng tay và thay găng tay khi phải tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ lây nhiễm. Nếu không sử dụng găng tay, phải rửa tay thường xuyên và dùng giấy lau tay sử dụng một lần hoặc khăn lau tay để làm khô tay.

- Sử dụng bộ quần áo phòng hộ (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay) khi phải tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

- Người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện giao thông sử dụng ứng dụng kết nối: Chủ động thực hiện đóng mở cửa xe cho khách (nếu có thể).

- Không mua bán, tiếp xúc, chuyên chở các loại động vật hoang dã.

2.3. Đối với người lao động phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Ngoài các hướng dẫn ở trên (Mục 2.1 và 2.2), người lao động cần lưu ý:

- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác.

- Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi. Tránh xa ít nhất 02 mét đối với những người đang có biểu hiện ho hoặc hắt hơi.

- Trong khi đi công tác, nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở cần đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

3. Khi kết thúc thời gian làm việc

3.1. Đảm bảo vệ sinh phòng, chống lây nhiễm

- Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay.

- Không mặc quần áo, giầy, ủng sử dụng khi làm việc về nhà/ký túc xá. Để quần áo, vật dụng (đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần) đã sử dụng trong túi kín và giặt sạch sau mỗi ca làm việc.

3.2. Sau khi đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

- Người lao động tự theo dõi các triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở và đo nhiệt độ 02 lần một ngày trong 14 ngày.

- Nếu có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì người lao động phải đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc với những người xung quanh, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và cách ly chặt chẽ tại cơ sở y tế. Thông báo cho người quản lý hoặc/và cán bộ y tế tại nơi làm việc để thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

4. Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng. Không phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng.

5. Nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế điện tử tự nguyện và thường xuyên cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

6. Tuân thủ và thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn này và các quy định, yêu cầu của người sử dụng lao động. Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và tại cộng đồng.

* Những việc người lao động cần làm để phòng trách mắc COVID-19 có trong Phụ lục 2 của Hướng dẫn này.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá bao gồm người sử dụng lao động, đại diện các phòng ban, bộ phận y tế, nhân sự, công đoàn/tổ chức đại diện người lao động, an toàn vệ sinh lao động,... Trong đó bộ phận y tế là thường trực của Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch tại nơi làm việc,... Tổ chức công đoàn/đại diện người lao động có trách nhiệm phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tuyên truyền cho người lao động; phản ánh các khó khăn, vướng mắc và việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động.

2. Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng cấp tỉnh hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương.

3. Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá.

4. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19

4.1. Kế hoạch được xây dựng trên căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc đánh giá những việc cần làm tại các phụ lục từ số 2 đến số 6 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

4.2. Nội dung của kế hoạch bao gồm những nội dung cần triển khai; người chịu trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện; người chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát; kinh phí đảm bảo thực hiện. Lập bản đồ các vị trí có nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc, ký túc xá. Kế hoạch phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp.

Kế hoạch phải bao gồm cả phương án xử trí và bố trí phòng để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hoặc có ca bệnh hoặc người tiếp xúc vòng 1 hoặc người tiếp xúc vòng 2 trong quá trình làm việc hoặc khi đang ở ký túc xá. Sắp xếp nhân lực, kinh phí phù hợp để thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch bố trí khu cách ly tập trung tại khu vực làm việc hoặc tại ký túc xá của người lao động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khi được yêu cầu.

5. Không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc/ký túc xá. Trong trường hợp cần thiết vào khu vực làm việc/ký túc xá thì bảo vệ phải ghi lại thông tin cá nhân, kê khai y tế bắt buộc của người vào (khách), người tiếp khách, vị trí tiếp khách, thời gian tiếp khách vào sổ trực ban, không cho phép khách đi vào các khu vực không liên quan. Nếu được thì bố trí riêng khu vực để tiếp khách. Khách vào khu vực làm việc/ký túc xá phải được đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và rửa tay. Gắn biển “Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào” đặt ngay cổng ra vào.

6. Bố trí đủ nhân lực tại cổng ra vào để đo kiểm tra thân nhiệt cho người lao động và đảm bảo khoảng giãn cách tối thiểu tại khu vực cổng ra vào tại thời điểm đầu giờ và khi hết giờ làm việc. Việc thực hiện được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch.

7. Rà soát, sắp xếp và tổ chức công việc tại nơi làm việc để đảm bảo khoảng cách, giãn cách theo quy định.

8. Đối với các cuộc họp, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người: Ưu tiên hình thức trực tuyến (online). Nếu không tổ chức trực tuyến được thì phải thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1 của Hướng dẫn này.

9. Có cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh hoạt (nếu được). Khuyến khích người lao động trao đổi, làm việc hoặc giao ca trực tuyến qua điện thoại, các phần mềm hội thảo trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội khác, E-mail,…

10. Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay có đủ nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các vị trí trước khi vào làm việc; trước và sau khi ăn, tại các khu vệ sinh; tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, bình nước uống công cộng, máy bán hàng tự động,…

11. Đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại cơ sở lao động/phương tiện vận chuyển/ký túc xá cho người lao động theo hướng dẫn tại Mục V, Phần I của Hướng dẫn này. Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt 24/24 giờ và đủ nhà vệ sinh theo quy định.

12. Tăng cường thông khí nơi làm việc bằng cách tăng thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

13. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy đặt tại các vị trí thuận tiện. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn nơi làm việc, khu ký túc xá .

14. Các cơ sở lao động có bộ phận tiếp tân, hàng không, hải quan, ngân hàng, ngành dịch vụ,… tiếp xúc với nhiều người cần lắp đặt hệ thống vách ngăn trong suốt; cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang, găng tay đúng cách cho người lao động; cung cấp các dung dịch sát khuẩn tay tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch.

15. Đối với phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối, khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa người điều khiển phương tiện và hành khách, tăng thông gió bằng cách mở cửa sổ.

16. Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở lao động/ký túc xá cho người lao động.

- Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện vệ sinh như đo nhiệt độ, khai báo y tế hằng ngày, đeo khẩu trang và găng tay khi phục vụ.

- Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn trưa lệch giờ. Cung cấp các suất ăn cá nhân. Tránh tập trung đông người ở căng tin/phòng ăn trong một khung giờ, tránh ngồi đối diện, trò chuyện khi ăn. Ăn xong rời khỏi căng tin ngay, tránh tiếp xúc không cần thiết.

- Đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le tùy theo tình hình dịch. Khuyến khích lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn.

- Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt người lao động ăn, uống.

- Có biện pháp hạn chế sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn để trả tiền ăn.

17. Nếu có tổ chức đưa đón người lao động phải đảm bảo các quy định sau:

- Số lượng người trên xe đưa đón người lao động thực hiện theo hướng dẫn về quy định giãn cách trên phương tiện giao thông của Bộ Giao thông vận tải.

- Bố trí camera giám sát trên xe (nếu có thể). Khuyến khích thực hiện thông gió tự nhiên trên phương tiện. Đảm bảo có sẵn dung dịch sát khuẩn tay.

- Thực hiện đo kiểm tra nhiệt độ cho người lao động và yêu cầu người lao động rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe và đeo khẩu trang suốt hành trình.

- Lập danh sách hoặc quản lý danh sách người lao động đi xe hoặc bằng thẻ. Khuyến khích cố định người lao động di chuyển trên cùng một xe đưa đón.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón.

18. Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thực phẩm, cung cấp suất ăn, vệ sinh môi trường, khử khuẩn…) cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

19. Khi có trường hợp người lao động/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc là ca bệnh hoặc người tiếp xúc vòng 1 hoặc người tiếp xúc vòng 2 thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI và VII, Phần I của Hướng dẫn này. Đối với cơ sở lao động có phòng, trạm y tế tại nơi làm việc cần rà soát sắp xếp và thông báo lối đi riêng dành cho người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở đến khám và tư vấn.

20. Tổ chức tập huấn cho tất cả người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc các bề mặt nếu không cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định của công ty và của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử (app nCOVI hoặc các giải pháp cập nhật) theo quy định của Bộ Y tế.

21. Tổ chức thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 cho người lao động và khách hàng (nếu có). Treo, dán các áp phích, thông báo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng (khu vực dùng chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM), trên phương tiện vận chuyển để người lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo. Ban hành các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị và có chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ. Thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác cho người lao động để tránh lo lắng không cần thiết.

22. Đảm bảo điều kiện và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Hướng dẫn. Bố trí người kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

* Những việc người sử dụng lao động cần làm để phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc có trong Phụ lục 3 của Hướng dẫn này.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG

1. Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế cấp tỉnh hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch.

2. Đề xuất người sử dụng lao động thành lập Ban chỉ đạo/Tổ công tác/người phụ trách phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động.

3. Tham mưu cho người sử dụng lao động xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

4. Tham mưu cho người sử dụng lao động để ra thông báo, hướng dẫn các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thực phẩm, cung cấp suất ăn, vệ sinh môi trường, khử khuẩn…) ký cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và cơ chế thực hiện giám sát.

5. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các biện pháp vệ sinh cá nhân và phòng, chống dịch cho người lao động và khách hàng (nếu có). Tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử (app NCOVI hoặc các giải pháp cập nhật) theo quy định của Bộ Y tế.

6. Đề xuất người sử dụng lao động bố trí và bổ sung trang thiết bị, khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay, dung dịch khử khuẩn bề mặt … cho bộ phận y tế tại cơ sở lao động; bố trí khu vực riêng và bố trí phân luồng chăm sóc để xử trí khi có trường hợp có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở.

7. Phối hợp với công đoàn/tổ chức đại diện người lao động, tổ trưởng, người phụ trách các phòng ban, phân xưởng để theo dõi sức khỏe người lao động, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Tiến hành lập danh sách và theo dõi sức khỏe của các trường hợp tiếp xúc gần với người có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

8. Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau, rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc là ca bệnh hoặc người tiếp xúc vòng 1 hoặc người tiếp xúc vòng 2 thì thực hiện xử trí theo quy định tại mục VI và VII Phần I Hướng dẫn này. Đối với cơ sở lao động có phòng, trạm y tế tại nơi làm việc cần rà soát sắp xếp và thông báo lối đi riêng dành cho người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở đến khám và tư vấn.

9. Đề xuất người sử dụng lao động phân công/thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc triển khai các nội dung phòng, chống dịch của người lao động và các bộ phận tại cơ sở lao động. Tổ kiểm tra giám sát gồm tổ trưởng, người phụ trách các phòng ban, bộ phận an toàn vệ sinh lao động, công đoàn/tổ chức đại diện người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các tổ, phân xưởng, phòng, ban, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, các đơn vị đối tác (người cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ,…).

Kiểm tra, báo cáo người sử dụng lao động để bổ sung kịp thời vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế theo quy định tại bộ phận y tế.

10. Thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19, tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc hằng ngày, tuần, tháng cho người sử dụng lao động/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của cơ sở lao động.

* Những việc người làm công tác y tế tại cơ sở lao động cần làm để phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc có trong Phụ lục 4 của Hướng dẫn này.

V. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, KHỬ KHUẨN TẠI NƠI LÀM VIỆC, KÝ TÚC XÁ

1. Nguyên tắc chung

- Khử khuẩn bằng (i) chất tẩy rửa thông thường như chai xịt tẩy rửa đa năng dùng sẵn hoặc (ii) pha dung dịch tẩy rửa bồn cầu gia dụng (chứa khoảng 5% sodium hypochlorite) theo tỷ lệ 10ml dung dịch tẩy rửa với 1 lít nước để thành dung dịch có khả năng diệt vi rút, hoặc (iii) dung dịch chứa 0,05% clo hoạt tính sau khi pha hoặc (iv) cồn 70%. Chỉ pha dung dịch đủ dùng trong ngày. Dùng cồn 70% để lau các bề mặt thiết bị điện tử dễ bị ăn mòn bởi hóa chất hoặc có tiết diện nhỏ.

- Thời gian cách ly sau khi khử khuẩn ít nhất 30 phút.

- Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa. Đối với các bề mặt bẩn phải được làm sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa và nước trước khi khử khuẩn.

- Sử dụng găng tay cao su, khẩu trang, quần áo bảo hộ khi thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

2. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc

2.1. Làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chung tại nơi làm việc.

- Đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phân xưởng, gian bán hàng, các bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại dùng chung, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng,…: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

- Đối với khu vệ sinh chung: Vệ sinh khử khuẩn ít nhất 02 lần/ca làm việc, ngày.

2.2. Tăng cường thông khí tại các khu vực, vị trí làm việc, trên phương tiện giao thông vận chuyển người lao động bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

2.3. Chất thải phải được thu gom và đưa đi xử lý hằng ngày theo quy định.

3. Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại ký túc xá

3.1. Tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá (bao gồm cả khu bán hàng/căng tin, nơi tập thể dục, thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu vệ sinh chung,…) cho người lao động như sau:

- Đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật, bề mặt có tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

- Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, điều khiển từ xa, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng: khử khuẩn ít nhất 01 - 02 lần/ngày.

- Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh: Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

3.2. Tăng cường thông khí tại các phòng và các khu vực trong ký túc xá cho người lao động bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

3.3. Xử lý chất thải: Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá cho người lao động và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày theo quy định.

4. Khử khuẩn phương tiện giao thông vận tải công cộng và phương tiện chuyên chở người lao động

- Thường xuyên vệ sinh, dọn rửa, lau khử khuẩn bề mặt tay nắm cửa xe, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe, điều hòa trong xe và các vị trí không đảm bảo vệ sinh, có tiếp xúc với người trên phương tiện giao thông đường bộ, tàu hoả, tàu thuyền bằng dung dịch khử khuẩn chứa 0,1% Clo hoạt tính hoặc sử dụng các chế phẩm diệt khuẩn tương tự đã được Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành.

- Khử khuẩn tàu bay thực hiện theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới, quy định của hãng hàng không hoặc Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

Những việc cần làm khi thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá để phòng, chống COVID-19 có trong Phụ lục 5 của Hướng dẫn này.

VI. XỬ TRÍ KHI CÓ TRƯỜNG HỢP MỆT MỎI, SỐT, HO, ĐAU RÁT HỌNG VÀ KHÓ THỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC/KÝ TÚC XÁ

Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc/ký túc xá, cần thực hiện theo các bước sau:

1. Thông báo cho cán bộ quản lý cơ sở lao động/ký túc xá và cán bộ y tế tại cơ sở lao động.

2. Cán bộ quản lý/cán bộ y tế cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách.

3. Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác.

4. Đưa đến khu vực cách ly đã được bố trí tại cơ sở lao động/ký túc xá.

Yêu cầu đối với nơi cách ly tạm thời tại nơi làm việc, ký túc xá:

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc, ký túc xá (nếu có thể).

- Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; Hạn chế đồ đạc trong phòng; Có chỗ rửa tay; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín; Có khu vực vệ sinh riêng.

5. Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) hoặc cơ quan y tế theo quy định của địa phương để được tư vấn và nếu cần thì đến cơ sở y tế khám và điều trị.

6. Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến cơ sở y tế.

7. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của người lao động đó.

8. Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc/ký túc xá khi cơ quan y tế yêu cầu.

* Những việc cần làm khi có trường hợp bị sốt, hoặc ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc, ký túc xá có trong Phụ lục số 6 của Hướng dẫn này.

VII. PHÂN LUỒNG, KHỬ KHUẨN VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHI CÓ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MẮC COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ KÝ TÚC XÁ

1. Hướng dẫn phân luồng

Thực hiện phân luồng cách ly ngay khi phát hiện ca bệnh là người lao động hoặc và ký túc xá được xác định mắc COVID-19 như sau:

1.1. Ca bệnh: Lập tức chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh được phép thu dung, điều trị theo chỉ định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia hoặc cấp tỉnh. Trong khi chờ chuyển đi, cần cách ly tạm thời ca bệnh tại khu vực riêng đã được bố trí ở nơi làm việc, ký túc xá và thực hiện các biện pháp phòng hộ để tránh lây nhiễm cho người lao động khác.

1.2. Người tiếp xúc vòng 1: Lập tức chuyển cách ly y tế tập trung tại cơ sở y tế hoặc cơ sở cách ly tập trung do BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia hoặc cấp tỉnh quy định.

1.3. Người tiếp xúc vòng 2: Yêu cầu cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và tự theo dõi sức khỏe trong khi chờ kết quả xét nghiệm của người tiếp xúc vòng 1. Nếu người tiếp xúc vòng 1 có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc việc cách ly.

Trong trường hợp người lao động vẫn phải tiếp tục đến cơ quan làm việc thì cách ly ngay tại nơi làm việc/ký túc xá và đảm bảo duy trì hoạt động tại nơi làm việc. Trường hợp bố trí được khách sạn lưu trú trên địa bàn ngoài thời gian làm việc cho người lao động thì thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1462/QĐ-BYT ngày 30/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo các điều kiện an toàn, phương tiện đi lại nếu người lao động được bố trí cách ly tại khách sạn.

1.4. Người lao động khác tại nơi làm việc, ký túc xá:

- Tiếp tục làm việc và lưu trú tại nhà hoặc ký túc xá (sau khi đã tiến hành khử trùng và vệ sinh môi trường theo hướng dẫn dưới đây).

- Tự theo dõi sức khỏe và theo dõi thông tin của những người tiếp xúc vòng 2.

2. Khử khuẩn, vệ sinh môi trường

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng hoặc hướng dẫn khác của Ban chỉ đạo quốc gia hoặc Bộ Y tế nếu có và lưu ý một số nội dung đối với khử khuẩn nơi làm việc của bệnh nhân COVID-19 như sau:

2.1. Khu vực cần khử khuẩn tại nơi làm việc:

- Vị trí làm việc, phòng làm việc, phòng họp, căng tin, khu vực vệ sinh chung và các khu vực dùng chung khác...

- Khu vực liền kề xung quanh: Tường bên ngoài của phòng làm việc, hành lang, lối đi chung, cầu thang, thang máy, sảnh chờ,...

- Phương tiện chuyên chở người lao động (nếu có).

2.2. Nguyên tắc khử khuẩn chung theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục 5, Phần I của Hướng dẫn này.

2.3. Để đảm bảo hiệu quả khử khuẩn và an toàn, người lao động có thể tiếp tục làm việc vào ngày tiếp theo kể từ khi kết thúc công việc khử khuẩn.

VIII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Người sử dụng lao động

- Tự rà soát, lập kế hoạch và bố trí nguồn lực triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá theo hướng dẫn này;

- Phổ biến cho công đoàn/tổ chức đại diện và người lao động các nội dung người lao động cần thực hiện để phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá;

- Ban hành các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị và có chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ.

- Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 cũng như có phương án để khắc phục các tồn tại nếu có.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho cơ quan y tế địa phương theo quy định.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai cho Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19).

3. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn và thực hiện giám sát quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn.

4. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn lao động cấp tỉnh và công đoàn các cấp phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và người sử dụng lao động tổ chức triển khai; tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để bổ sung, điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp.

- Tăng cường nhân lực y tế hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở lao động, khu công nghiệp và ký túc xá của người lao động. Đảm bảo đủ kinh phí, bố trí nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn cho các cơ sở y tế, cơ sở lao động và các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố.

- Chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung tại nơi làm việc, khu công nghiệp, ký túc xá cho người lao động khi cần thiết và huy động các nguồn lực để thực hiện việc cách ly chống dịch; tạo điều kiện, hỗ trợ để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở lao động, khu công nghiệp trên địa bàn và có biện pháp xử lý các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc theo quy định. Báo cáo kết quả triển khai cho Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19).

6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Xây dựng hướng dẫn chi tiết và chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn khi nhận được thông tin từ cơ sở lao động, ký túc xá, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động, người lao động phải có trách nhiệm hỗ trợ cơ sở lao động, ký túc xá và người lao động theo đúng quy định.

- Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố làm đầu mối chỉ đạo các Trung tâm y tế quận, huyện tổ chức phổ biến triển khai thực hiện Hướng dẫn này cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn triển khai Hướng dẫn cho người làm công tác y tế tại cơ sở lao động, người lao động và người sử dụng lao động tại các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế)./.

PHẦN THỨ HAI

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM DỊCH COVID-19 TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 thông qua bộ chỉ số nhằm xác định các mức độ nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để có các biện pháp khắc phục, phòng, chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên phạm vi toàn quốc không bao gồm quy mô sản xuất, kinh doanh hộ gia đình.

III. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Số lượng người lao động làm việc tập trung của cơ sở sản xuất, kinh doanh (10 điểm)

- Dưới 50 người 01 điểm

- Từ 50 – 199 người 02 điểm

- Từ 200 - 499 người 04 điểm.

- Từ 500 - 999 người 06 điểm.

- Từ 1000 - 4999 người 08 điểm.

- Từ 5000 người trở lên 10 điểm.

2. Mật độ người lao động ở các phân xưởng tính bằng số diện tích làm việc cho 01 người lao động (10 điểm)

- 01 người lao động/lớn hơn hoặc bằng 01 m2 0 điểm.

- 01 người lao động/dưới 01 m2 10 điểm.

3. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ người lao động (30 điểm)

(Chỉ tính điểm đối với người có nguy cơ cao nhất)

- Không có 0 điểm.

- Người tiếp xúc vòng 2

(người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với ca bệnh) 05 điểm.

- Người tiếp xúc vòng 1 (người tiếp xúc gần với ca bệnh) 10 điểm.

- Có ca bệnh 20 điểm.

- Có ca bệnh và lây nhiễm cho người khác 30 điểm.

4. Thông khí nhà xưởng (10 điểm)

- Thông khí tự nhiên (bằng hệ thống cửa mở/quạt hút gió) 0 điểm.

- Thông khí hỗn hợp 05 điểm

- Sử dụng điều hòa 10 điểm.

5. Tổ chức thời gian làm việc (05 điểm)

- Nhỏ hơn hoặc bằng 8 giờ/ngày 0 điểm.

- Trên 8 giờ 05 điểm.

6. Tỷ lệ người lao động được quan sát thấy có kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phân xưởng (10 điểm)

- 100% 0 điểm.

- 80% đến dưới 100% 07 điểm.

- 60% đến dưới 80% 09 điểm.

- Dưới 60% 10 điểm.

7. Điều kiện vệ sinh cá nhân cho người lao động (20 điểm)

7.1. Bố trí khu vực rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng.

- Tất cả các bộ phận đều có 0 điểm.

- Tỷ lệ các bộ phận không có giảm từ 90% xuống 10% 01-09 điểm.

- Tất cả các bộ phận đều không có 10 điểm

7.2. Tỷ lệ người lao động thực hiện rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có tối thiểu 60% nồng độ cồn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng; trước và sau khi ăn.

- 100% người lao động quan sát được thực hiện 0 điểm.

- Tỷ lệ thay đổi giảm từ 90% xuống 10% 01-09 điểm.

- Dưới 10% người lao động quan sát thấy thực hiện 10 điểm.

8. Sử dụng khẩu trang tại nơi làm việc (30 điểm)

8.1. Cung cấp khẩu trang cho người lao động mỗi ngày hoặc khẩu trang giặt được.

- 100% người lao động 0 điểm.

- Tỷ lệ người lao động được cấp giảm từ 90% xuống 10% 02-09 điểm.

- Dưới 10% người lao động 10 điểm.

8.2. Tỷ lệ người lao động đeo khẩu trang trong lúc làm việc.

- 100% người lao động 0 điểm.

- Tỷ lệ thay đổi giảm từ 90% xuống 10% 02-18 điểm.

- Dưới 10% người lao động 20 điểm.

9. Hoạt động của các khu dịch vụ không thiết yếu tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (quán cà phê, thư viện, phòng tập thể thao, …) (5 điểm)

- Không có 0 điểm

- Đảm bảo các quy định phòng, chống dịch 01 điểm.

- Không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch 05 điểm.

10. Bố trí dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, bình nước uống công cộng, máy bán hàng tự động, thang máy,… (10 điểm)

- Không có các vị trí tiếp xúc chung 0 điểm

- Có đầy đủ dung dịch sát khuẩn tất cả các vị trí 01 điểm.

- Có dung dịch sát khuẩn nhưng không đầy đủ 05 điểm.

- Không có dung dịch sát khuẩn 10 điểm.

11. Tổ chức bữa ăn ca cho người lao động (45 điểm)

11.1. Hình thức tổ chức ăn ca.

- Tổ chức tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 0 điểm.

- Không tổ chức ăn 45 điểm.

(Nếu không tổ chức ăn ca thì không đánh giá các chỉ số từ 11.2 đến 11.8).

11.2. Giám sát sức khỏe hằng ngày của đơn vị cung cấp bữa ăn ca.

- Có khai báo y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, găng tay 0 điểm.

- Có nhưng không đầy đủ 03 điểm.

- Không 05 điểm.

11.3. Số người ăn cùng một lúc ở nhà ăn, căng tin.

- Dưới 50 người 01 điểm.

- Từ 50 đến dưới 100 người 02 điểm.

- Từ 100 đến 500 người 03 điểm.

- Từ 500 đến 1.000 người 04 điểm.

- Trên 1.000 người 05 điểm.

11.4. Bố trí vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn hoặc bố trí so le.

- Có bố trí đầy đủ 0 điểm

- Có bố trí nhưng không đầy đủ 03 điểm.

- Không bố trí 05 điểm.

11.5. Điều kiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc tại khu ăn, uống.

- Có thực hiện ngay sau mỗi lượt ăn, uống 0 điểm

- Thực hiện nhưng không đầy đủ 05điểm.

- Không thực hiện 10 điểm.

11.6. Bố trí khu vực và người lao động thực hiện rửa tay trước và sau khi ăn.

- Có bố trí và thực hiện 0 điểm.

- Có 50% người lao động thực hiện rửa tay 05 điểm.

- Không bố trí hoặc không rửa tay 10 điểm.

11.7. Hình thức cung cấp suất ăn.

- Cung cấp suất ăn cá nhân 0 điểm.

- Cung cấp suất ăn theo nhóm 05 điểm.

11.8. Hình thức trả tiền bữa ăn ca.

- Không phải sử dụng tiền mặt 0 điểm.

- Sử dụng phiếu ăn 03 điểm.

- Phải sử dụng tiền mặt hoặc phiếu ăn 05 điểm.

12. Tổ chức đưa đón người lao động (20 điểm)

12.1. Phương tiện di chuyển đến nơi làm việc của người lao động (20 điểm)

- Có tổ chức đưa đón 0 điểm.

(Nếu có, tiếp tục đánh giá các chỉ số từ 12.2 đến 13.5)

- Không tổ chức đưa đón 100% 20 điểm.

(Nếu không, không đánh giá chỉ số từ 12.2 đến 13.5)

12.2. Số người lao động đi làm bằng xe đưa đón.

- Dưới 50 người 01 điểm.

- Từ 50 – 99 người 02 điểm.

- Từ 100 – 199 người 03 điểm.

- Từ 200 – 499 người 04 điểm.

- Từ 500 – 999 người 05 điểm.

- Từ 1000 – 5000 người 07 điểm.

- Trên 5000 người. 10 điểm.

12.3. Mật độ người trên xe.

- Sử dụng dưới 50% số ghế ngồi của xe 0 điểm.

- Sử dụng 50% đến dưới 70% số ghế ngồi của xe 05 điểm.

- Sử dụng trên 70% số ghế ngồi của xe 10 điểm.

13. Các trang thiết bị hỗ trợ phòng, chống dịch trên phương tiện đưa đón người lao động (15 điểm)

13.1. Thông gió trên phương tiện.

- Thông gió tự nhiên (mở cửa) 0 điểm.

- Sử dụng điều hòa 03 điểm.

13.2. Có sẵn dung dịch sát khuẩn tay chứa trên 60% nồng độ cồn.

- Có 0 điểm.

- Không 03 điểm.

13.3. Thực hiện đo nhiệt độ cho người lao động trước khi lên xe.

- Có 0 điểm.

- Không 03 điểm.

13.4. Lập danh sách hoặc theo dõi người đi xe bằng thẻ.

- Có 0 điểm.

- Không 03 điểm.

13.5. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe trước/sau mỗi lần đưa đón.

- Có 0 điểm.

- Không 03 điểm.

14. Phương án ứng phó phòng, chống dịch (50 điểm)

14.1. Kế hoạch ứng phó.

- Có kế hoạch 0 điểm.

- Không có kế hoạch 10 điểm.

14.2. Cán bộ đầu mối thông tin về phòng, chống dịch.

- Có 0 điểm.

- Không 05 điểm.

14.3. Bố trí khu vực/phòng cách ly tạm thời.

- Có 0 điểm.

- Có nhưng không đúng quy định 03 điểm.

- Không có 05 điểm.

14.4. Có trạm y tế/người làm công tác y tế hoặc hợp đồng với cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định.

- Có 0 điểm

- Không 05 điểm

14.5. Tỉ lệ người lao động được phổ biến, hướng dẫn các thông tin về phòng, chống dịch tại nơi làm việc/ ký túc xá/ nơi lưu trú của người lao động.

- 100% người lao động 0 điểm.

- Tỷ lệ không được phổ biến, hướng dẫn giảm từ 90% xuống 10% 01-09 điểm.

- Dưới 10% người lao động: 10 điểm.

14.6. Hướng dẫn/tuyên truyền tại các vị trí cần thiết (nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, ký túc xá cho người lao động, cây ATM cây nước uống công cộng, máy bàn hàng tự động, trên phương tiện vận chuyển,…).

- Có đầy đủ 0 điểm.

- Có nhưng không đầy đủ 03 điểm.

- Không có 05 điểm.

14.7. Phân công người giám sát thực hiện ở từng khâu.

- Có đầy đủ 0 điểm.

- Có nhưng không đầy đủ 03 điểm.

- Không có 05 điểm.

14.8. Thành lập đoàn tự kiểm tra và đi kiểm tra hằng ngày.

- Có đầy đủ 0 điểm.

- Có nhưng không đầy đủ 03 điểm.

- Không có 05 điểm.

15. Vệ sinh, khử khuẩn môi trường tại nơi làm việc/ ký túc xá (30 điểm)

15.1. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn.

- Có đầy đủ 0 điểm.

- Có nhưng không đầy đủ 05 điểm.

- Không có 10 điểm.

15.2. Sử dụng dung dịch khử khuẩn.

- Đúng quy định 0 điểm.

- Không đúng quy định 05 điểm.

15.3. Thực hiện làm sạch bề mặt trước khi khử khuẩn hằng ngày.

- Có đầy đủ theo quy định 0 điểm

- Có nhưng không đầy đủ 03 điểm

- Không có 05 điểm

15.4. Phương pháp khử khuẩn.

- Đúng quy định 0 điểm

- Không đúng quy định 05 điểm

15.5. Bố trí thùng rác có nắp đậy tại các vị trí thuận tiện.

- Có đầy đủ 0 điểm

- Có nhưng không đầy đủ 03 điểm

- Không có 05 điểm.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN NGUY CƠ

1. Chỉ số nguy cơ lây nhiễm (sau đây gọi tắt là CSNCLN)

CSNCLN được tính bằng tổng số điểm thực tế chấm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh chia cho tổng số điểm của các chỉ số từ 1 đến 15 phần II ở trên nhân với 100.

CSNCLN = (CS1+CS2+CS3+…+ CS15)/300*100.

2. Phương pháp đánh giá

- Đánh giá đối với từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,… để xác định nguy cơ của từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất, …

- Đánh giá đối với toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh bằng trung bình cộng điểm đánh giá của từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,…

- Nếu số điểm của từng nội dung số 8, 14, 15 đạt trên 50% sẽ bị coi là điểm liệt và sẽ xếp luôn thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao.

- Việc tạm dừng hoạt động hay thực hiện các biện pháp khắc phục của cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ áp dụng theo từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,… và theo mức độ nhóm nguy cơ lây nhiễm.

- Đối với nội dung số 2 (Mật độ người lao động ở các phân xưởng tính bằng số diện tích làm việc cho 01 người lao động) và nội dung số 12.3 (Mật độ người trên xe) thực hiện chấm điểm khi có yêu cầu giãn cách của Chính phủ hoặc Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc Bộ, ngành liên quan. Nếu không chấm điểm thì được tính là 0 điểm (không điểm) và số điểm tối đa của nội dung số 2 và nội dung số 12.3 không tính vào mẫu số chung khi tính chỉ số nguy cơ lây nhiễm chung của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3. Xếp loại nhóm nguy cơ lây nhiễm

- Tổng số điểm chấm đạt dưới hoặc bằng 15%: Rất ít nguy cơ. Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh được hoạt động tuy nhiên vẫn thường xuyên duy trì và đánh giá nhằm đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.

- Tổng số điểm chấm đạt từ 16- 30%: Nguy cơ lây nhiễm thấp. Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh được hoạt động, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần cao nhất.

- Tổng số điểm chấm đạt từ 31-50%: Nguy cơ lây nhiễm trung bình. Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh có thể được hoạt động với điều kiện phải thường xuyên đánh giá và khắc phục các chỉ số thành phần cao nhất mới được phép hoạt động.

- Tổng số điểm chấm đạt từ 51- 80%: Nguy cơ lây nhiễm cao. Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ. Nếu không, có thể phải tạm dừng hoạt động.

- Tổng số điểm chấm đạt từ 81 - 100%: Nguy cơ lây nhiễm rất cao. Phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất… /Cơ sở sản xuất, kinh doanh nên dừng hoạt động và thực hiện ngay giải pháp khắc phục các tồn tại để giảm thiểu nguy cơ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Người sử dụng lao động

- Tổ chức thực hiện việc đánh giá nguy cơ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Hướng dẫn này ngay sau khi nhận được hướng dẫn và báo cáo kết quả đánh giá về thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh;

- Căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục (nếu có);

- Việc thực hiện đánh giá lại được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc vòng 1, người tiếp xúc vòng 2 hay có sự cố khác.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Chỉ đạo các cơ sở lao động trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả triển khai cho Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19).

3. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Liên đoàn lao động các cấp phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham gia việc tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố

4.1. Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành liên quan, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện:

- Phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đánh giá nguy cơ theo hướng dẫn này.

- Tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh.

4.2. Trên cơ sở kết quả đánh giá, giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các biện pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

4.3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện mọi khó khăn vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế)./.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 KHI TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TẬP HUẤN, SỰ KIỆN TẬP TRUNG

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN

1. Lập danh sách Ban tổ chức, người tham dự họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, sự kiện tập trung đông người (sau đây gọi là sự kiện) với đầy đủ thông tin bao gồm họ và tên, địa chỉ công tác, nơi cư trú và số điện thoại liên hệ.

2. Phòng, hội trường, địa điểm tổ chức sự kiện phải đảm bảo thông thoáng. Ưu tiên sử dụng thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng điều hòa nếu có thể.

3. Sắp xếp các vị trí ngồi cách nhau đảm bảo khoảng giãn cách tối thiểu theo quy định. Nên sắp xếp, đặt biển tên và thông báo trước các vị trí ngồi để khách tham dự chủ động vào vị trí.

4. Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào dự sự kiện. Bố trí người mở cửa cho khách tham sự kiện (nếu được).

5. Có biển báo/quy định yêu cầu người tham dự sự kiện: Phải khai báo y tế điện tử; thực hiện đeo khẩu trang theo quy định; rửa tay trước khi vào tham gia sự kiện; không trao đổi hoặc nói chuyện; giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định với người khác trong quá trình tham dự sự kiện.

6. Bố trí nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% độ cồn trước khi vào phòng, địa điểm tổ chức sự kiện.

7. Phục vụ giải khát và nước uống tại chỗ cho từng cá nhân tại vị trí đã được sắp xếp trước (nếu có thể).

8. Khuyến khích không giải lao tập trung giữa giờ. Giải lao, nghỉ tại chỗ. Tổ chức tập thể dục giữa giờ tại chỗ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

9. Ăn uống tại sự kiện: Ưu tiên hình thức ăn uống tại chỗ với suất ăn, uống cá nhân. Nếu ăn tập trung phải đảm bảo khoảng cách tổi thiểu theo quy định, ngồi so le, không ngồi đối diện hoặc có vách ngăn giữa các vị trí ngồi. Không nói chuyện, thảo luận trong giờ ăn.

10. Đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn môi trường hằng ngày tại địa điểm tổ chức sự kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về khử khuẩn tại nơi làm việc. Lưu ý thực hiện khử khuẩn các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc tại phòng họp (mặt bàn, micro, bàn phím máy tính dùng chung, các nút bấm điều khiển,…) sau mỗi buổi làm việc hoặc khi thấy cần. Bố trí đủ thùng đựng rác thu gom rác thải.

11. Bố trí phòng cách ly khi có trường hợp mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng hoặc khó thở trong thời gian tham dự sự kiện và xử trí theo hướng dẫn tại mục VI, Phần I của Hướng dẫn.

12. Bố trí người kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch nêu trên.

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM DỰ SỰ KIỆN

1. Tự theo dõi sức khỏe. Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc đang thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế thì không tham dự sự kiện.

2. Khai báo y tế điện tử.

3. Đeo khẩu trang theo quy định.

4. Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân khi tham dự sự kiện, cụ thể như sau:

- Rửa tay thường xuyên với nước sạch và xà phòng trong ít nhất 30 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt trước khi vào phòng họp, trước và sau khi ăn uống.

- Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Không khạc, nhổ tại nơi tổ chức sự kiện.

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…

- Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian dự sự kiện như khăn giấy, khẩu trang, dung dịch có chứa cồn (ít nhất 60% cồn), bình đựng nước uống,…

5. Hạn chế tụ tập đông người;

6. Đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc với người khác theo quy định.

7. Nếu có biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, khó thở phải báo ngay cho Ban tổ chức sự kiện.

8. Tuân thủ đầy đủ hướng dẫn và quy định của Ban tổ chức sự kiện.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

NHỮNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG TRÁNH MẮC COVID-19

TT

VIỆC CẦN LÀM

Đánh dấu (X) đã làm

I

Trước khi đến nơi làm việc

 

1

Tự kiểm tra thân nhiệt (đo nhiệt độ), theo dõi sức khỏe bản thân.

 

2

Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân.

 

 

Rửa tay thường xuyên

 

 

Súc miệng, họng bằng nước muối 9‰ hoặc nước súc miệng

 

 

Ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng

 

 

Hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã

 

3

Chuẩn bị các trang bị cá nhân cần thiết cho thời gian làm việc/đi công tác

 

 

Nước uống hợp vệ sinh và cốc uống dùng riêng (đảm bảo vệ sinh);

 

 

Khăn giấy, khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn tay

 

 

Quần áo sử dụng riêng khi làm việc, túi đựng rác (nếu cần)…

 

 

Tham khảo thông tin về tình hình dịch và các khu vực có nguy cơ lây nhiễm

 

 

Cân nhắc trước khi đến các khu vực, địa phương có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nếu có bệnh mạn tính (như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi,...)

 

 

Tìm hiểu thông tin và các biện pháp dự phòng lây nhiễm COVID-19

 

4

Nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở thì ở nhà hoặc ký túc xá, không đến nơi làm việc và thực hiện như sau:

 

4.1

Khi ở nhà

 

 

Đeo khẩu trang, tự cách ly ở phòng riêng, thoáng khí, giữ khoảng cách với người khác ít nhất 02 mét.

 

 

Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.

 

 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.

 

 

Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc, uống nước, bát, đũa,... Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, không đến chỗ đông người.

 

 

Chủ động cập nhật tình hình sức khỏe, kết quả khám cho đơn vị quản lý.

 

4.2

Khi ở ký túc xá, thông báo với Ban quản lý ký túc xá để thực hiện theo Hướng dẫn tại Mục VI, Phần I và Phụ lục 4 của Hướng dẫn này.

 

5

Có trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19? Nếu có thì nghỉ ở nhà.

 

II

Tại nơi làm việc

 

6

Người lao động đeo khẩu trang theo quy định của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

 

7

Đảm bảo khoảng giãn cách tại nơi làm việc, hội họp, khi ăn ca của Chính phủ hoặc Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Không tụ tập đông người khi nghỉ giữa ca, nghỉ trưa,… Lắp vách ngăn giữa các vị trí làm việc (nếu có thể)

 

8

Tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc từ xa để giảm tiếp xúc trực tiếp.

 

9

Thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh cá nhân

 

 

Rửa tay thường xuyên

 

Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc mặt trước khuỷu tay.

 

Bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào túi đóng kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay với xà phòng.

 

Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

 

Không khạc, nhổ tại nơi làm việc.

 

10

Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe.

 

 

Tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể.

 

Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng.

 

Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn tay,…

 

11

Báo cáo với người quản lý hoặc/và người làm công tác y tế thực hiện xử trí theo quy định nếu phát hiện bản thân hoặc người cùng làm việc/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc là ca bệnh hoặc ngưởi tiếp xúc vòng 1, hoặc người tiếp xúc vòng 2.

 

12

Chủ động thường xuyên vệ sinh mặt bàn làm việc, các dụng cụ lao động và vị trí thường xuyên tiếp xúc của cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Hạn chế dùng chung các dụng cụ, phương tiện lao động,... nếu có phải vệ sinh các vị trí tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn trước khi sử dụng.

 

13

Không có thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử tại nơi làm việc đối với các trường hợp đã hoàn thành việc cách ly y tế hoặc phải đi công tác đến các khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 hoặc đã được điều trị khỏi COVID-19.

 

14

Người lao động làm nghề, công việc có nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm cao

 

 

Sử dụng găng tay phù hợp để giảm tiếp xúc không cần thiết.

 

 

Đeo khẩu trang đúng cách.

 

 

Hạn chế bắt tay, tiếp xúc với khách hàng trong khoảng cách dưới 2m.

 

 

Mặc quần áo phòng hộ trong trường hợp phải tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm bệnh (bao gồm cả khẩu trang, kính, mũ, găng tay).

 

 

Người điều khiển phương tiện giao thông công cộng và phương tiện giao thông sử dụng ứng dụng kết nối chủ động thực hiện đóng mở cửa xe cho khách (nếu có thể).

 

15

Người lao động đi công tác đến khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

 

 

Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương nơi đến công tác

 

 

Rửa tay thường xuyên, giữ gìn vệ sinh cá nhân khi ho, hắt hơi.

 

 

Tránh xa ít nhất 02 mét đối với những người đang ho hoặc hắt hơi.

 

 

Khi có các biểu hiện sốt hoặc ho, đau rát họng, khó thở trong khi đi công tác

 

 

- Đeo khẩu trang.

 

 

- Hạn chế tối đa tiếp xúc với những người xung quanh.

 

 

- Thông báo với người quản lý, gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

 

III

Kết thúc công việc

 

16

Dọn vệ sinh và vứt bỏ túi chứa khăn giấy, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay

 

17

Không mặc quần áo, giầy, ủng sử dụng khi làm việc về nhà/ký túc xá/nơi lưu trú.

 

18

Để quần áo, vật dụng (đối với khẩu trang, găng tay sử dụng nhiều lần) đã sử dụng trong túi kín

 

19

Giặt sạch quần áo, vật dụng sau mỗi ca làm việc.

 

20

Trường hợp đi công tác về từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

 

-

Tự theo dõi các triệu chứng trong 14 ngày và đo nhiệt độ hai lần một ngày.

 

-

Nếu xuất hiện có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng,khó thở:

 

 

+ Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) và đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và cách ly theo quy định

 

 

+ Đeo khẩu trang.

 

 

+ Hạn chế tối đa tiếp xúc gần dưới 02 mét với những người khác.

 

 

+ Thông báo cho người quản lý hoặc/và người làm công tác y tế tại nơi làm việc để thông báo cho những người tiếp xúc gần tại nơi làm việc tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi cần thiết.

 

IV

Thực hiện việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 cho đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng. Không phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng.

 

V

Nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế điện tử tự nguyện và thường xuyên cập nhật thông tin sức khỏe cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

VI

Tuân thủ và thực hiện đầy đủ nội dung, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn này và các quy định, yêu cầu của người sử dụng lao động. Tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh môi trường, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và tại cộng đồng

 

 

PHỤ LỤC SỐ 3

NHỮNG VIỆC NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC

TT

VIỆC CẦN LÀM

Đánh dấu (X) đã làm

1

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc

 

2

Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095).

 

3

Phân công và công khai thông tin liên lạc (tên, số điện thoại) của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá.

 

4

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phải bao gồm cả phương án xử trí và bố trí phòng để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở; hoặc là ca bệnh hoặc ngưởi tiếp xúc vòng 1, hoặc người tiếp xúc vòng 2 trong quá trình làm việc hoặc khi đang ở ký túc xá.

 

5

Rà soát và kiểm tra các vật tư, hậu cần phục vụ phòng, chống dịch như khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay (chứa ít nhất 60% cồn), vệ sinh môi trường (Chloramine B,...), thùng đựng rác thải,...

 

6

Phương án xử trí và bố trí phòng riêng để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc.

 

7

Không cho phép người không có phận sự vào khu vực làm việc/ký túc xá

 

8

Bố trí nhân lực tại cổng ra vào vào đầu ca làm việc để đo thân nhiệt nhanh cho người lao động và thực hiện khử khuẩn (nếu có thể). Đảm bảo khoảng cách giãn cách đối với người lao động tại khu vực cổng ra vào tại thời điểm đầu giờ và khi hết giờ làm việc.

 

9

Rà soát, sắp xếp và tổ chức công việc tại nơi làm việc để đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. Lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi, nếu có thể.

 

10

Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động tập trung đông người trừ trường hợp thực sự cần thiết.

 

11

Cơ chế cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh hoạt, hội thảo trực tuyến, phương tiện truyền thông xã hội khác, E-mail,…

 

12

Rà soát khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn

 

 

- Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% độ cồn tại các vị trí trước khi vào làm việc, trước và sau khi ăn và tại các khu vệ sinh; tại các vị trí có tiếp xúc chung như: cây ATM, cây uống nước công cộng, máy bán hàng tự động.

 

 

- Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy

 

 

- Đảm bảo có đủ các trang thiết bị, hóa chất phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn

 

 

Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch dùng cho ăn uống, sinh hoạt 24/24 giờ và đủ nhà vệ sinh theo quy định

 

13

Tại nơi làm việc phải tiếp xúc với nhiều người

 

 

- Cân nhắc lắp đặt hệ thống vách ngăn trong suốt

 

 

- Cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang, găng tay đúng cách

 

 

- Cung cấp các dung dịch sát khuẩn có trên 60% nồng độ cồn tại các khu vực tiếp xúc, giao dịch.

 

14

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn hằng ngày (Bảng kiểm tại Phụ lục 5 của Hướng dẫn này).

 

15

Tăng cường thông gió, hoặc mở cửa sổ, cửa ra vào, hoặc sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

 

16

Đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi làm việc/khu dịch vụ/ký túc xá của người lao động.

 

 

Người cung cấp dịch vụ ăn uống phải được kiểm tra, giám sát sức khỏe, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, đeo khẩu trang và găng tay khi phục vụ.

 

Sắp xếp giờ nghỉ giải lao/ăn trưa lệch giờ. Cung cấp suất ăn cá nhân. Tránh tập trung đông người ở căng tin trong một khung giờ, tránh ngồi đối diện, không nói chuyện khi ăn. Ăn xong rời khỏi căng tin ngay, tránh tiếp xúc không cần thiết.

 

Lắp vách ngăn giữa các vị trí ngồi ăn, đảm bảo khoảng cách khi ăn, bố trí so le.

 

Bố trí khu vực rửa tay trước và sau khi ăn. Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn ngay sau mỗi lượt ăn, uống.

 

Hạn chế sử dụng tiền mặt để chi trả bữa ăn ca.

 

17

Đối với phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối, khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa người điều khiển phương tiện và hành khách.

 

18

Tổ chức đưa đón người lao động phải đảm bảo các quy định sau:

 

 

- Số lượng người trên xe đưa đón người lao động thực hiện theo hướng dẫn về quy định giãn cách trên phương tiện giao thông của Bộ Giao thông vận tải.

- Bố trí camera giám sát trên xe (nếu có thể). Khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện. Đảm bảo có sẵn dung dịch sát khuẩn tay chứa trên 60% nồng độ cồn.

- Thực hiện đo nhiệt độ cho người lao động và yêu cầu người lao động rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe.

- Lập danh sách hoặc quản lý danh sách người lao động đi xe hoặc bằng thẻ.

- Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn xe sau mỗi lần đưa đón.

 

19

Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (thực phẩm, cung cấp suất ăn, vệ sinh môi trường, khử khuẩn…) cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

 

20

Khi có trường hợp người lao động/khách hàng có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt hoặc ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc là ca bệnh hoặc ngưởi tiếp xúc vòng 1, hoặc người tiếp xúc vòng 2 thì thực hiện theo hướng dẫn tại mục VI và VII Phần I của Hướng dẫn này. Đối với cơ sở lao động có phòng, trạm y tế tại nơi làm việc cần rà soát sắp xếp và thông báo lối đi riêng dành cho người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở đến khám và tư vấn.

 

21

Tổ chức tập huấn cho tất cả người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh môi trường nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc các bề mặt nếu không cần thiết, thực hiện nghiêm các quy định của công ty và của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử (app NCOVI hoặc các giải pháp cập nhật) theo quy định của Bộ Y tế

 

22

Tổ chức thông tin truyền thông, treo, dán các áp phích, phân phát các tờ rơi về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực công cộng (khu vực dùng chung tại nơi làm việc, căng tin, khu vệ sinh, cây ATM), trên phương tiện vận chuyển để người lao động/khách hàng có thể đọc và làm theo.

 

23

Ban hành các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị và có chế tài xử lý các vi phạm nếu người lao động không tuân thủ.

 

24

Đảm bảo điều kiện và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Hướng dẫn. Bố trí người thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 4

NHỮNG VIỆC NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ TẠI CƠ SỞ LAO ĐỘNG CẦN LÀM ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TẠI NƠI LÀM VIỆC

TT

VIỆC CẦN LÀM

Đánh dấu (X) đã làm

1

Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch.

 

2

Đề xuất người sử dụng lao động thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động.

 

3

Tham mưu cho người sử dụng lao động xây dựng và ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19

 

4

Tham mưu cho người sử dụng lao động để ra thông báo, hướng dẫn đối với các đơn vị đối tác cung cấp nguyên vật liệu sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ.

 

5

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền các biện pháp vệ sinh cá nhân và phòng, chống dịch cho người lao động và khách hàng (nếu có),tổ chức cho người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử (app NCOVI hoặc các giải pháp cập nhật) theo quy định của Bộ Y tế.

 

6

Đề xuất người sử dụng lao động bố trí và bổ sung trang thiết bị, khẩu trang, xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn,… cho bộ phận y tế tại cơ sở lao động; bố trí khu riêng để xử trí khi có trường hợp có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở.

 

7

Phối hợp với tổ trưởng, người phụ trách các phòng ban, bộ phận an toàn vệ sinh lao động, công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các tổ, phân xưởng, phòng, ban, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, các đơn vị đối tác (người cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ,…) thực hiện theo hướng dẫn phòng, chống dịch.

 

8

Kiểm tra, báo cáo người sử dụng lao động để bổ sung kịp thời vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế theo quy định tại bộ phận y tế.

 

9

Phối hợp với tổ trưởng, người phụ trách các phòng ban để theo dõi sức khỏe người lao động. Khi phát hiện người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở tại nơi làm việc hoặc là ca bệnh hoặc ngưởi tiếp xúc vòng 1, hoặc người tiếp xúc vòng 2 thì thực hiện xử trí theo quy định tại mục VI và VII của Phần I Hướng dẫn này. Đối với cơ sở lao động có phòng, trạm y tế tại nơi làm việc cần rà soát sắp xếp và thông báo lối đi riêng dành cho người lao động có một trong các biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt, đau rát họng, khó thở đến khám và tư vấn.

 

10

Thường xuyên cập nhật, tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc hằng ngày, tuần, tháng.

 

 

PHỤ LỤC SỐ 5

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI THỰC HIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHỬ KHUẨN TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ KÝ TÚC XÁ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19

TT

VIỆC CẦN LÀM

Đánh dấu (X) đã làm

I

Vệ sinh khử khuẩn tại nơi làm việc

 

1

Công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chung tại nơi làm việc. Đối với nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật trong phòng, phân xưởng, gian bán hàng, các bề mặt có nguy cơ tiếp xúc cao, khu vệ sinh chung: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày.

 

2

Vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, điều khiển từ xa, bàn phím máy tính, điện thoại dùng chung nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng,… khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày

 

3

Vệ sinh khử khuẩn khu vực vệ sinh chung 02 lần/ngày

 

4

Tăng cường thông khí tại các khu vực, vị trí làm việc, trên phương tiện giao thông vận chuyển người lao động bằng cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các giải pháp phù hợp khác. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

 

5

Thu gom chất thải và đưa đi xử lý hằng ngày.

 

II

Vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại ký túc xá

 

5

Đối với nền nhà, bàn ghế, các đồ vật, bề mặt có nguy cơ tiếp xúc: khử khuẩn ít nhất 01 lần/ngày

 

6

Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, điều khiển từ xa, nút bấm tại cây ATM, máy bán hàng tự động, bình nước uống công cộng: khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

 

7

Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh: Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 02 lần/ngày.

 

8

Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá cho người lao động bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Thường xuyên vệ sinh hệ thống thông gió, quạt, điều hòa.

 

9

Bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá cho người lao động và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày

 

 

PHỤ LỤC SỐ 6

NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI CÓ TRƯỜNG HỢP BỊ MỆT MỎI, SỐT, HO, ĐAU RÁT HỌNG VÀ KHÓ THỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC, KÝ TÚC XÁ

TT

VIỆC CẦN LÀM

Đánh dấu (X) đã làm

1

Thông báo cho cán bộ quản lý nơi làm việc, ký túc xá và người làm công tác y tế tại cơ sở lao động.

 

2

Cung cấp khẩu trang y tế cho người lao động và hướng dẫn đeo đúng cách.

 

3

Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 01 mét với những người khác

 

4

Đưa đến khu vực cách ly đã được bố trí tại cơ sở lao động, ký túc xá.

 

5

Gọi điện cho đường dây nóng của Sở Y tế hoặc của Bộ Y tế (số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095) để được tư vấn và đến cơ sở y tế khám và điều trị.

 

6

Hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển.

 

7

Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe của người lao động đó.

 

8

Lập danh sách người tiếp xúc và thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc/ký túc xá khi cơ quan y tế yêu cầu.

 

 

* Yêu cầu đối với nơi cách ly tạm thời tại nơi làm việc, ký túc xá

- Bố trí tại khu vực riêng, gần cổng ra vào, tách biệt với khu làm việc, ký túc xá (nếu có thể).

- Phòng cách ly tạm thời phải đảm bảo: Thoáng khí, thông gió tốt; Hạn chế đồ đạc trong phòng; Có chỗ rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trên 60% nồng độ cồn khi không có điều kiện rửa tay bằng xà phòng; Có thùng đựng rác có nắp đậy kín; Có khu vực vệ sinh riêng.

 

 

NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 2194/QD-BCDQG

Hanoi, May 27, 2020

 

DECISION

ON GUIDELINES FOR COVID-19 PREVENTION AND INFECTION RISK ASSESSMENT IN WORKPLACES AND WORKER DORMITORIES

HEAD OF NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Occupational Safety and Hygiene dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 101/2010/ND-CP dated September 30, 2010 on guidelines for Law on Medical Examination and Treatment in terms of implementation of isolation measures, enforced isolation measures and specific anti-epidemic measures during epidemic period;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 170/QD-TTg dated January 30, 2020 on establishment of National Steering Committee for Covid-19 Prevention and Control;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 56/2010/QD-TTg dated September 16, 2010 stipulating competence in establishment of steering committees for epidemic prevention at all levels and organizational structure and operation thereof;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY DECIDES:

Article 1. Promulgated together with this Decision are the guidelines for COVID-19 prevention and infection risk assessment in workplaces and worker dormitories (hereinafter referred to as “Guidelines”).

Article 2. The Guidelines have 2 parts:

1. Part 1. Guidelines for COVID-19 prevention in workplaces and worker dormitories applicable nationwide.

2. Part 2. Guidelines for COVID-19 infection risk assessment in business establishments applicable nationwide

Article 3. This Decision takes effect from the date on which it is signed and supersedes Official Dispatch No. 1133/BYT-MT dated March 09, 2020 by the Ministry of Health introducing guidelines for COVID-19 prevention at workplaces and in worker dormitories; Official Dispatch No. 2002/BYT-MT dated April 10, 2020 by the Ministry of Health on grouping and disinfection upon identification of confirmed COVID-19 cases at workplaces and Official Dispatch No. 490/BYT-MT dated February 06, 2020 by the Ministry of Health on recommendations for COVID-19 prevention at workplaces.

Article 4. Members of National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies and Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall implement this Decision./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

P.P. HEAD OF COMMITTEE
STANDING DEPUTY HEAD OF COMMITTEE
Do Xuan Tuyen
Deputy Minister of Health

 

GUIDELINES

FOR COVID-19 PREVENTION AND INFECTION RISK ASSESSMENT IN WORKPLACES AND WORKER DORMITORIES

(Enclosed with Decision No. …/QD-BCDQG dated …/…/ 2020 by National Steering Committee for COVID-19 prevention and control)

PART 1

GUIDELINES FOR COVID-19 PREVENTION IN WORKPLACES AND WORKER DORMITORIES

I. SCOPE AND REGULATED ENTITIES

1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Dormitories or centralized accommodations for workers are hereinafter referred to as dormitories.

- These Guidelines are not applicable to healthcare establishments. Healthcare establishments shall adhere to Decision No. 468/QD-BYT dated February 19, 2020 on guidelines for infection prevention and control for COVID-19 acute respiratory disease in healthcare establishments.

2. Regulated entities

2.1 Regulated groups

- Employees, employers and dormitory management boards.

- Contractors, providers of raw materials, services, meals, etc. for establishments and dormitories.

- Healthcare units and healthcare workers in establishments (hereinafter referred to as “health officials”).

2.2 Groups of workers whose occupations pose high risk of infection

- Health officials, police, military personnel and officials involved in supervision, isolation, testing or response to or prevention and control of COVID-19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Officials and workforces at border checkpoints (Customs staff, goods inspectors, border guards; aviation security forces, technicians, ground staff; maritime administration staff, pilotage service providers, ship agents; border health quarantine staff, animal quarantine staff, plant quarantine staff; healthcare units at border checkpoints).

3. Some definitions

- Minimal safe distance and use of facemasks are provided for by regulations of the Government or National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

- Hand washing means washing hands with clean water and soap for at least 30 seconds or use of a hand sanitizer.

- Hand sanitizers must contain at least 60% alcohol or antibacterial active ingredients stipulated by the Ministry of Health.

- A confirmed case is a case testing positive for SARS-COVI-2. First-hand contacts are those who have close contact with a confirmed case. Second-hand contacts are those who have close contact with a first-hand contact.

II. RESPONSIBILITIES OF WORKERS

1. Before coming to the workplace

General guidelines for staying at home/in dormitories

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Prepare all personal items necessary for working time and business trips such as (clean) drinking water and cup for personal use; tissue papers, face masks, gloves, hand sanitizer if water and soap are not available at the workplace; wear own work clothes, use separate garbage bags (if needed), etc.

- Monitor own health daily (temperature check). If suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty, proactively stay home or in dormitory, do not go to work or go on a business trip, inform the manager and perform the following tasks:

+ If staying home, wear face mask, self-isolate in a separate and well-ventilated room, keep a distance of at least 02 meters from others. Call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) for advice and, if necessary, visit the nearest healthcare establishment for examination and treatment. Practice personal hygiene as recommended by the Ministry of Health. Use a separate set of personal items such as cup, bowl, chopsticks, etc. Discard used face masks, tissue papers, leftover food and disposable food containers in a separate garbage bin with lid or in bags, which shall be properly tied and disposed of according to guidelines from health authorities. Avoid public transit and crowded places. Proactively update employer on health condition and examination results.

+ If staying in dormitory, inform the dormitory management board to have the guidelines provided for in Section VI, Part I and Appendix 6 of these Guidelines implemented.

- Do not go to work if being placed under medical quarantine according to regulations from National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

- Seriously adopt recommendations concerning COVID-19 prevention and control from the Government, National Steering Committee and Ministry of Health such as avoiding unnecessary travel, wearing face mask when going out, keeping a safe distance and refraining from gathering in public spaces.

1.2. For workers on business trips to risk areas

Besides the abovementioned general guidelines, these workers should:

- View information on COVID-19 situation and risk areas on the Ministry of Health’s web portal http://ncov.moh.gov.vn to weight the benefits and risks of the business trip.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Obtain information on COVID-19 and COVID-19 preventive measures from local health officials/health authorities.

1.3. Noteworthy points for medical quarantine at home, in accommodations and in dormitories according to guidelines from National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control

- Comply with the quarantine order and duration thereof. Stay in a separate room or sleep on a separate bed if another room is not available. The bed should be at least 2 meters away from other beds.

- Self-take temperature at least twice a day (morning and afternoon) and record such temperature and general health condition in the daily health tracking form.

- Avoid leaving the quarantine room, meeting family members or other people face to face; monitor own health; ensure personal hygiene, wear face masks as per regulations and regularly wash hands.

- Report temperature and health condition to the in-charge commune-level health official or in-charge official twice a day (morning and afternoon).

- Immediately inform in-charge commune-level health official if having fatigue, fever, cough, throat pain or difficulty breathing.

- Do not leave the house, accommodation or dormitory without permission.

- Discard used face masks, handkerchiefs, tissue papers, leftover food and disposable food containers in separate garbage bags and leave them in a corner of the quarantine room to have them collected and disposed of as regulated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure that the quarantine room is well ventilated and prioritize fans over air-conditioners. Regularly clean and disinfect the room, especially frequently touched surfaces and the bathroom. Minimize number of items in the room.

2. At workplace

2.1. General guidelines for workers

- Wear face mask and keep a safe distance at workplace, in meetings, during meal breaks and in public spaces in establishments in compliance with regulations of the Government or National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control. Put up partitions between workstations (if possible).

- Increase use of remote communications equipment to minimize face-to-face contact.

- Wash hands frequently. Wash hands before working, after breaks, before and after a meal and after restroom use. Disinfect hands with hand sanitizer before touching doorknobs, elevator buttons, etc.

- Cover nose and mouth when coughing or sneezing, preferably with a towel or handkerchief, or with the front of the elbow to prevent respiratory fluids from spreading in the air. Discard used tissue papers in a tightly closed bag, put the bag in the correct garbage bin and wash hands.

- Avoid touching eyes, nose and mouth with hand to avoid infection. Do not spit in workplaces.

- Keep body warm, maintain healthy habits such as mid-shift exercising, actively exercising; eat cooked food, drink boiled water and have a balanced diet. Do not share personal items such as cups, bottles, handkerchiefs, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Do not gather during breaks, lunch breaks, etc.

- If finding themselves or a coworker/customer suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty or is a confirmed case or a first-hand or second-hand contact, avoid coming into contact with other people or asking the coworker/customer to avoid coming into contact with other people and notify the manager and/or health official at the workplace to have the guidelines in Sections VI and VII, Part I of these Guidelines implemented.

- Do not discriminate against persons who have undergone medical quarantine or have taken business trips to risk areas or have recovered from COVID-19 at the workplace.

2.2. For workers whose occupations pose high risk of infection

Besides the abovementioned general guidelines, these workers should:

- Wear suitable gloves to avoid unnecessary contact. However, these workers should wash their hands immediately after removing the gloves and change into a new pair of gloves when coming into contact with potentially contaminated surfaces. If not wearing gloves, wash hands frequently and dry hands with disposable tissue papers or hand towels.

- Use personal protective equipment (including face mask, goggles, headwear and gloves) when coming into contact with suspected cases.

- Drivers of public transport vehicles and ride-hailing drivers should open the vehicle's door for their passengers (if possible).

- Do not trade, touch or transport wild animals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Besides the abovementioned general guidelines (Sections 2.1 and 2.2), these workers should:

- Comply with regulations on COVID-19 prevention and control from the local government of the business trip’s destination.

- Wash hands frequently and maintain personal hygiene when coughing and sneezing. Keep a distance of at least 02 meters from people sneezing or coughing.

- During the trip, if suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty, wear face mask, avoid meeting other people, inform manager, call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) for advice and, if necessary, visit the nearest healthcare establishment for timely treatment.

3. End of working hours

3.1. Maintaining hygiene to prevent infection

- Clean up, discard bags containing used tissue papers, face masks and other items in the correct garbage bin and wash hands.

- Do not wear work clothes, shoes and boots back home or back to the dormitory. Put worn clothes and other items (reusable face masks and gloves) in a tightly closed bag and wash them after each shift.

3.2. After completing a business trip to a risk area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If developing fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty, wear face mask, avoid meeting other people, call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) for advice and, if necessary, visit the nearest healthcare establishment for guidance and strict quarantine in a healthcare establishment. Inform the manager or/and health official of the workplace to inform those who have come into close contact with the worker at workplace, who shall self-monitor their health and visit a healthcare establishment if necessary.

4. Tell their coworkers, family and community about measures against COVID-19. Do not spread unofficial or unverified information.

5. Seriously make electronic health declarations and regularly give an update on their health conditions according to guidelines from the Ministry of Health.

6. Take all measures against COVID-19 provided for in these Guidelines and fully comply with regulations and requirements from their employer. Actively participate in environmental clean-up tasks and COVID-19 prevention tasks at the workplace and in the community.

* COVID-19 prevention tasks to be performed by workers are provided for in Appendix 2 of these Guidelines.

III. RESPONSIBILITIES OF EMPLOYERS AND DORMITORY MANAGEMENT BOARDS

1. Establish a steering committee for COVID-19 prevention and control at workplace and in the dormitory, which shall consist of the employer, representatives of healthcare and human resources departments/units, the trade union/employee representative body, occupational health and safety body, etc. The healthcare unit shall be the standing body of the steering committee and take charge in advising, assigning tasks, formulating plans for COVID-19 prevention at workplace, etc. The trade union/employee representative body shall cooperate in inspecting and supervising task performance; raising employee’s awareness; report difficulties and provide benefits for workers.

2. Communicate with the provincial center for disease control and prevention/preventive medicine center via a communication channel or the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095).or another health authority according to regulations of the local government.

3. Assign officials in charge of COVID-19 prevention tasks at workplace and in the dormitory and publish their contact information (name and phone number).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. The plan shall be formulated based on results of the COVID-19 infection risk assessment of the business establishment or assessment of to-do tasks listed in from Appendix 02 to Appendix 06 enclosed therewith.

4.2. Contents of the plan shall include to-do tasks; in-charge persons, plan launching time; persons in charge of inspection and supervision; and funding for the plan. A map of risk areas at workplace or in the dormitory shall be prepared. The plan must be regularly inspected and evaluated during implementation for suitable revision.

The plan must include a scheme for handling and room arrangement for temporary quarantine imposed upon workers having fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty; or upon  confirmed cases and first-hand or second-hand contacts at the workplace or in the dormitory. Suitable personnel and funding shall be allocated for plan implementation.

The scheme for arrangement of a centralized quarantine zone at workplace or in the dormitory shall be formulated in accordance with guidelines from the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control upon request.

5. Do not allow unauthorized persons to enter the workplace/dormitory. If a person needs to enter the workplace/dormitory, a security guard shall record the personal information and health condition of the visitor (guest) and the host, meeting location and meeting time into the logbook and prevent the guest from entering unrelated areas. If possible, arrange a separate area for receiving guests. Guests entering the workplace/dormitory must have their temperature taken, wear face masks and wash their hands. Place a “Temperature check, face masks and hand washing are required to enter" sign at the entrance.

6. Assign sufficient personnel at the entrance to check workers’ temperature and ensure workers keep a minimal safe distance away from each other at the entrance and at shift start and end. This requirement may be subject to change depending on the current COVID-19 situation.

7. Review and change work arrangements at workplace to comply with social distancing requirements.

8. Meetings, conferences, events and mass gatherings shall take place virtually, otherwise the guidelines provided for in Appendix 1 of these Guidelines must be implemented.

9. Allow workers to work from home or provide flexible shift schedule (if possible). Encourage workers to have discussions, work or hand over to the next shift virtually via the phone, online webinar software, other means of social communications, Email, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Ensure the environment at the establishment/on vehicles/in the dormitory is cleaned and disinfected according to the guidelines in Section V, Part I of these Guidelines. Ensure there are sufficient clean water for consumption and daily activities 24/24 and sufficient restrooms as regulated.

12. Enhance ventilation at the workplace by increasing ventilation or opening windows, doors or using fans. Regularly clean the ventilation system, fans and air conditioners.

13. Place sufficient waste containers with lids at convenient locations. Ensure there are adequate equipment and chemicals for workplace and dormitory cleaning and disinfection.

14. Establishments with a receptionist, aviation, customs and/or banking unit(s), services area(s), etc. visited by many shall put up transparent partitions; provide face masks and gloves and instructions for use thereof for workers; and equip hand sanitizer at points of meeting/transaction.

15. For public transport vehicles and ride-hailing vehicles, it is encouraged to install a partition between the driver and the passengers and increase ventilation by opening windows.

16. Tighten control over food safety at the establishment/in the dormitory for workers.

- Meal providers must have their health monitored and comply with hygiene requirements such as temperature check, daily health declaration, and wearing face mask and gloves when working.

- Breaks/Lunch break shall be split into shifts. Provide individual meal portions. Avoid having too many people in the cafeteria/eating area at the same time, and avoid sitting opposite to each other or talking during mealtime. Leave after finishing the meal to avoid unnecessary contact.

- Practice social distancing during mealtime, and have workers sit diagonally to each other depending on the current COVID-19 situation. It is encouraged to install partitions between seats.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take measures to minimize use of cash or meal tickets to pay for meals.

17. Regulations on worker transportation:

- Number of passengers on a worker transport automobile is provided for by guidelines on social distancing on transport vehicles from the Ministry of Transport.

- Install cameras on the automobile (if possible). Natural ventilation in the automobile is preferred. Provide hand sanitizer on the automobile.

- Take passengers’ temperature and request passengers to disinfect their hands before entering the automobile and wear face masks during the whole trip.

- Draw up or manage passenger list or manage the passengers by transit pass. It is encouraged to allocate the same passengers to one automobile.

- Clean and disinfect the automobile before/after each trip.

18. Request providers of raw materials for business operations and services (food, meal providers, environmental cleaning and disinfection, etc.) to make a commitment on compliance with regulations on COVID-19 prevention and strictly monitor such compliance.

19. If finding a worker/customer suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at the workplace or a confirmed case or a first-hand or second-hand contact, implement the guidelines in Sections VI and VII, Part I of these Guidelines. For establishments with an infirmary or health station at workplace, arrange for a separate way for any worker  suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty to visit the infirmary or health station for examination and advice and announce such arrangement publicly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21. Disseminate COVID-19 prevention measures to workers and customers (if any). Put up posters and notices with instructions on COVID-19 prevention in public places (shared areas at workplace, in the cafeteria and restrooms, at ATMs) and on transport vehicles for workers/customers to read and follow. Promulgate the employer’s regulations on COVID-19 prevention and impose sanctions against violations against such regulations. Promptly provide adequate and accurate information for workers to avoid unnecessary worries.

22. Fully implement these Guidelines. Assign personnel to inspect and monitor compliance with regulations on COVID-19 prevention at the workplace.

* COVID-19 prevention tasks to be performed by employers are provided for in Appendix 3 of these Guidelines.

IV. RESPONSIBILITIES OF HEALTHCARE WORKERS AT ESTABLISHMENTS

1. Contact the provincial center for disease control and prevention/preventive medicine center or hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) or another health authority according to regulations of the local government for guidance, and cooperate in plan formulation and prevention tasks.

2. Propose to the employer establishment of a steering committee or working group or assignment of a person in charge of COVID-19 prevention at the establishment.

3. Advise the employer on formulation and promulgation of a COVID-19 prevention plan, assign an official who acts as the contact point for COVID-19 prevention tasks at workplace and publish their contact information (name and phone number).

4. Advise the employer on notifications and instructions to be sent to providers of raw materials for business operations and services (food, meal providers, environmental cleaning and disinfection, etc.) concerning signing a commitment on compliance with regulations on COVID-19 prevention and mechanisms for supervision.

5. Organize training sessions and promote personal hygiene practices and measures against COVID-19 to workers and customers (if any). Have workers make electronic health declarations (via nCOVI app or other means) as per regulations from the Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Cooperate with the trade union/employee representative body, team leaders and managers of departments and workshops in monitoring workers' health conditions, promptly detecting and handling cases having fatigue, fever, cough, throat pain or difficulty breathing. Draw up list of those having close contact with persons having fever, cough or difficulty breathing and monitor their health conditions.

8. If finding a worker suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at the workplace or a confirmed case or a first-hand or second-hand contact, implement the guidelines in Sections VI and VII, Part I of these Guidelines. For establishments with an infirmary or health station at workplace, arrange for a separate way for any worker suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty to visit the infirmary or health station for examination and advice and announce such arrangement publicly.

9. Propose to the employer establishment of a team for inspection and supervision of COVID-19 prevention tasks by workers and units at the establishment. The team shall consist of a team leader, department managers, occupational health and safety body and trade union/employee representative body, who shall inspect, supervise and remind teams, workshops, departments, workers in charge of environmental cleaning and disinfection, partners (providers of raw materials, services, etc.).

Inspect and report to the employer to promptly make up for medical equipment and materials loss as required by the healthcare unit.

10. Regularly update COVID-19 situation and submit daily, weekly and monthly consolidated reports on COVID-19 prevention at the workplace to the employer/steering committee for COVID-19 prevention and control of the establishment.

* COVID-19 prevention tasks to be performed by healthcare workers at the establishment are provided for in Appendix 4 of these Guidelines.

V. ENVIRONMENTAL CLEANING AND DISINFECTION AT WORKPLACES AND IN DORMITORIES

1. General rules

- Disinfect using (i) a common cleaning such as ready to use multipurpose spray or (ii) an antiviral solution of 10ml of toilet bowl cleaner (containing 5% sodium hypochlorite) and 1 liter of water or (iii) a solution containing 0,05% active chlorine or (iv) 70% alcohol. Prepare the solution in amount sufficient for use within the day. Use 70% alcohol to clean surfaces of electronic devices easily corroded by chemicals or having small cross section.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Prioritize wipe disinfection. Dirty surfaces must be cleaned with soap or a washing liquid and water before disinfection.

- Use rubber gloves, facemasks and protective clothing when cleaning and disinfecting.

2. Environmental cleaning and disinfection at workplace

2.1. Perform tasks of industrial cleaning and general cleaning at the workplace well

- The floor, walls, tables, chairs, items in rooms, workshops, selling booths and surfaces touched shall be disinfected at least once a day.

- Frequently touched surfaces such as shared phones, remote controls, keyboards, switches, elevator buttons, handrails, doorknobs, ATM keypads, vending machines, water dispensers, etc. shall be disinfected at least twice a day.

- Public restrooms shall be disinfected at least 02 times/shift/day.

2.2. Enhance ventilation in work areas, at workstations and on worker transport vehicles by increasing ventilation, opening windows and doors, using fans or other suitable solutions. Regularly clean the ventilation system, fans and air conditioners.

2.3. Waste must be collected and transported to disposal site daily as per regulations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Disinfect dormitory rooms and areas (including the canteen, exercising areas, library, community room, public restrooms, etc.) as follows:

- The floor, tables, chairs, items and surfaces touched shall be disinfected at least once a day.

- Frequently touched surfaces such as doorknobs, handrails, elevator buttons, switches, remote controls, ATM keypads, vending machines and water dispensers shall be disinfected once or twice a day.

- Handwashing areas and restrooms shall be cleaned and disinfected at least twice a day.

3.2. Enhance ventilation in dormitory rooms and areas by opening windows and doors or using fans. Regularly clean the ventilation system, fans and air conditioners.

3.3. Waste handling: place garbage bins with lids at convenient locations in the dormitory and collect and handle waste daily as regulated.

4. Disinfect public transport vehicles and worker transport vehicles as follows:

- Regularly clean and disinfect surfaces of doorknobs, seats, windows, floor and air conditioners and places that might be dirty or come into contact with passengers of land vehicles, trains and watercrafts using a solution containing 0,1% active chlorine or other equivalent germicidal preparations granted marketing authorization by the Health Environment Management Agency – Ministry of Health.

- Aircrafts shall be disinfected according to guidelines from the World Health Organization, regulations from airlines or the International Civil Aviation Organization (ICAO).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VI. HANDLING UPON DETECTION OF CASES HAVING FATIGUE, FEVER, COUGH, THROAT PAIN AND BREATHING DIFFICULTY AT WORKPLACE/IN DORMITORIES

Upon detection of a worker having fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at workplace/in the dormitory, the following steps shall be taken:

1. Notify the establishment/dormitory manager and healthcare official of the establishment.

2. The manager/healthcare official shall provide the worker with medical face masks and instructions for use.

3. Ask the worker to avoid coming into contact with other people and keep a distance of at least 1 meter away from others.

4. Take the worker to the quarantine zone inside the establishment/dormitory.

Requirements for temporary quarantine at the workplace or in the dormitory:

- The quarantine zone shall be an area near the entrance separate from work areas and the dormitory (if possible).

- The temporary quarantine room must be well ventilated; and have minimum number of items; a hand washing area; a garbage bin with lid; and a separate bathroom.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Avoid taking the worker to the healthcare establishment by public transit.

7. Regularly update the worker’s health condition.

8. Draw up list of persons having contact with the worker and disinfect the workplace/dormitory at the request of the health authority.

* To do tasks in case of detection of a worker having fever, cough, throat pain or breathing difficulty at the workplace and in dormitories are provided for in Appendix 6 of these Guidelines.

VII. GROUPING AND ENVIRONMENTAL DISINFECTION AND CLEANING UPON IDENTIFICATION OF CONFIRMED COVID-19 CASE AT WORKPLACE AND IN DORMITORY

1. Grouping guidelines

Workers at the workplace and/or in the dormitory testing positive for COVID-19 shall be immediately grouped for quarantine/isolation as follows:

1.1. The confirmed case shall be transported to a healthcare establishment permitted to admit and treat confirmed cases designated by the national or provincial steering committee for COVID-19 prevention and control. While waiting to be transported, the confirmed case shall be temporarily isolated in a separate pre-arranged area at the workplace or in the dormitory and precautionary measures shall be implemented to prevent infecting other workers.

1.2. First-hand contacts shall be immediately placed under quarantine at a healthcare establishment or a quarantine zone designated by the national or provincial steering committee for COVID-19 prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In case the worker still has to go to work, they shall be quarantined at the workplace/in the dormitory and continue to work at the workplace. If the worker can stay at a nearby hotel outside of working hours, the guidelines in the Decision No. 1462/QD-BYT dated March 30, 2020 by the Ministry of Health introducing interim guidelines for hotel quarantine for healthcare workers in COVID-19 prevention and control shall be implemented.

Safety and transport requirements shall be fulfilled if the worker is quarantined in a hotel.

1.4. Other workers at the workplace and in the dormitory:

- Continue to work and live in their houses or dormitory (after performing environmental cleaning and disinfection following the guidelines below).

- Self-monitor their health conditions and stay up to date on information about second-hand contacts.

2. Environmental disinfection and cleaning

Adopt the guidelines enclosed with Official Dispatch No. 1560/BYT-MT dated March 25, 2020 by the Ministry of Health on interim guidelines for environmental decontamination and disinfection of areas accommodating COVID-19 patients in community or any other guidelines from the National Steering Committee or Ministry of Health and the following guidelines on disinfection of the workplace of COVID-19 patients:

2.1.Areas to be disinfected at workplace:

- Workstations, work rooms, meeting rooms, canteen, public restrooms and other shared spaces, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Worker transport vehicles (if any).

2.2. General disinfection rules are provided for in the guidelines in Point 1, Section 5, Part I of these Guidelines.

2.3. To ensure disinfection effectiveness and safety, workers should return to work the day after the day on which the disinfection process is completed.

VIII. IMPLEMENTATION

1. Employers

- Self-review, formulate plans for COVID-19 prevention at the workplace/in the dormitory following the guidelines herein and allocate resources for such plans;

- Notify tasks of COVID-19 prevention at the workplace/in the dormitory to the trade union/employee representative body and workers;

- Promulgate the employer’s regulations on COVID-19 prevention and impose sanctions for violations against such regulations.

- Regularly self-inspect, -monitor and -evaluate COVID-19 prevention tasks as well as devising plans for difficulty remediation (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministries, ministerial-level agencies and Governmental agencies shall direct affiliated establishments to properly implement these Guidelines and inspect and supervise such implementation. Report implementation results to the Ministry of Health (standing body of National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control).

3. Central Committee of Vietnam Fatherland Front shall direct Vietnam Fatherland Front Committees at all levels to cooperate with ministries and local governments in implementing these Guidelines and supervise such implementation.

4. Vietnam General Confederation of Labour shall direct Federations of Labour and trade unions at all levels to cooperate with ministries, local governments and employers in implementing and disseminating these Guidelines; and inspect and supervise such implementation.

5. Provincial People’s Committees shall:

- Amend these Guidelines as appropriate to the actual situation in each province.

- Increase healthcare workforce for COVID-19 prevention in establishments, industrial parks and dormitories. Ensure adequate funding and resources for Guidelines implementation.

- Direct Departments of Health to formulate and implement plans, organize training sessions, disseminate information, inspect and supervise Guidelines implementation by healthcare establishments, establishments, regulatory bodies and mass organizations in their respective provinces; and report on these tasks to provincial Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control.

- Direct and organize centralized quarantine at workplaces and in industrial parks and dormitories for workers when necessary and mobilize resources for quarantine; provide support for quarantined persons during the quarantine period. Strictly inspect and supervise the quarantine process and enforce quarantine upon those who refuse to comply with quarantine requirements.

- Inspect and supervise COVID-19 prevention at establishments and in industrial parks in their respective provinces and handle violations against requirements for COVID-19 prevention at the workplace as per regulations. Report on these tasks to the Ministry of Health (standing body of National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide detailed guidelines and directions for healthcare establishments in their respective provinces upon receipt of notification from establishments, dormitories, healthcare workers in establishments and workers, and provide support for establishments, dormitories and workers as regulated.

- Provincial centers for disease control and prevention/preventive medicine centers shall act as contact points that direct district-level health centers to provide and implement these Guidelines in business establishments.

- Cooperate with relevant departments and ministries in organizing training sessions on these Guidelines for healthcare workers in establishments and workers and employers in establishments and business establishments, especially small and medium enterprises, trade villages and industrial parks in their respective provinces.

Difficulties that arise during the implementation of these Guidelines should be reported to the Ministry of Health (Health Environment Management Agency)./.

PART 2

GUIDELINES FOR COVID-19 INFECTION RISK ASSESSMENT IN BUSINESS ESTABLISHMENTS

I. OBJECTIVES

Assess COVID-19 infection risk using a scoring system to identify level of infection risk at business establishments and adopt anti-infection measures, ensuring safety in business operations.

II. REGULATED ENTITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. ASSESSMENT ITEMS

1. Number of workers working in business establishment (10 points)

- Under 50 persons 01 point

- From 50 to 199 persons 02 points

- From 200 to 499 persons 04 points

- From 500 to 999 persons 06 points

- From 1000 to 4999 persons 08 points

- More than 5000 persons 10 points

2. Employment density in workshops calculated by workspace area per 01 worker (10 points)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 01 worker/under 01 m2 10 points.

3. COVID-19 infection risk from workers (30 points)

 (Points are given only to the person with the highest risk)

- None 0 point.

- Second-hand contact

 (person having contact with a first-hand contact) 05 points.

- First-hand contact (person having close contact with a confirmed case) 10 points.

- One confirmed case 20 points.

- One confirmed case infecting others 30 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Natural ventilation (via open doors/exhaust fans) 0 point.

- Mix-mode ventilation 05 points.

- Air conditioners 10 points.

5. Working hours (05 points)

- 8 hours/day and fewer 0 point.

- More than 8 hours 05 points.

6. Rate of workers seen to have had their temperature checked before entering a workshop (10 points)

- 100% 0 point.

- From 80% to under 100% 07 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Under 60% 10 points.

7. Personal hygiene practice by workers (20 points)

7.1. Availability of a hand washing area with water and soap or hand sanitizer with at least 60% alcohol for hand washing before entering and leaving a workshop.

- Available in all units 0 points.

- Available in 90% - 10% of units 01-09 point(s).

- Not available in any unit 10 points.

7.2. Rate of workers washing their hands with water and soap or hand sanitizer with at least 60% alcohol for hand washing before entering and leaving a workshop; and before and after a meal.

- 100%  observed workers 0 points

- 90% - 10% of observed workers 01-09 point(s).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Use of face masks at workplace (30 points)

8.1. Reusable face mask or daily face mask provision for workers

- 100% of workers 0 point.

- 90% - 10% of workers 02-09 points.

- Under 10% of workers 10 points.

8.2. Rate of workers wearing face masks during working hours

- 100% of workers 0 point.

- 90% - 10% of observed workers 02-18 points.

- Under 10% of workers 20 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- None 0 point.

- In compliance with regulations on COVID-19 prevention 01 point.

- Not in compliance with regulations on COVID-19 prevention 05 points.

10. Availability of hand sanitizer containing at least 60% alcohol at commonly touched places such as ATMs, water dispensers, vending machines, elevators, etc. (10 points)

- No commonly touched places 0 point.

- Hand sanitizer is available at all places 01 point.

- Hand sanitizer is not available at all places 05 points.

- No hand sanitizer 10 points.

11. Meal shift arrangements (45 points)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Available 0 point.

- Not available 45 points.

 (If not available, skip criteria from 11.2 to 11.8)

11.2. Daily health monitoring for meal provider

- Health declaration, temperature check and use of face masks and gloves 0 point.

- Inadequately performed 03 points.

- Not performed 05 points.

11.3. Number of meal users in canteen at one time

- Under 50 persons 01 point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- From100 to 500 persons 03 points

- From 500 to 1.000 persons 04 points

- More than 1.000 persons 05 points.

11.4. Availability of partitions between seats or diagonal seating arrangements

- Fully available 0 point

- Partially available 03 points.

- Not available 05 points.

11.5. Cleaning and disinfection of touched surfaces in eating areas

- Performed after each meal shift 0 point.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Not performed 10 points.

11.6. Availability of a hand washing area and workers performing hand washing before and after a meal

- There is a hand washing area and workers do wash their hands 0 point.

- 50%  of workers wash their hands 05 points.

- There is no hand washing area or workers do  not wash their hands 10 points.

11.7. Form of meal provision

- Individual meal portions 0 point.

- Group meal portions 05 points.

11.8. Form of meal payment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Meal ticket 03 points.

- Must use cash or meal ticket 05 points.

12. Worker transportation (20 points)

12.1. Availability of worker transportation (20 points)

- Available 0 point.

 (If available, assess criteria from 12.2 to 13.5)

- Not 100% available 20 points.

 (If not available, skip criteria from 12.2 to 13.5)

12.2. Number of workers using worker transportation service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- From 50 to 99 persons 02 points.

- From 100 to 199 persons 03 points.

- From 200 to 499 persons 04 points.

- From 500 to 999 persons 05 points.

- From 1000 to 5000 persons 07 points.

- More than 5000 persons 10 points.

12.3. Passenger density

- 50% of seating capacity 0 point.

- From 50% to under 70% of seating capacity 05 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. COVID-19 prevention equipment on worker transport vehicles (15 points)

13.1. Vehicle ventilation

- Natural ventilation (open windows) 0 point.

- Air conditioners 03 points.

13.2. Availability of hand sanitizer containing 60% alcohol

- Available 0 point.

- Not available 03 points.

13.3. Passenger temperature check before entering vehicle

- Performed 0 point.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.4. Manage passengers by list or by transit pass

- Performed 0 point.

- Not performed 03 points.

13.5. Vehicle cleaning and disinfection before/after each trip

- Performed 0 point.

- Not performed 03 points.

14. COVID-19 response plan (50 points)

14.1. Response plan

- Available 0 point.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.2. Official in charge of information on COVID-19 prevention

- Assigned 0 point.

- Not assigned 05 points.

14.3. Availability of temporary quarantine zone/room

- Available 0 point.

- Available but not in compliance with requirements 03 points.

- Not available 05 points.

14.4. Availability of a health station/healthcare worker or an agreement with a healthcare establishment as per regulations

- Available 0 point.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14.5. Rate of workers receiving information and instructions on COVID-19 prevention at workplace/in dormitory/in accommodation

- 100% of workers 0 point.

- 90% - 10% of workers 01-09 point(s).

- Under 10% of workers 10 points.

14.6. Availability of instructions/information at necessary locations (workplaces, canteen, restrooms, dormitories, ATMs, water dispensers, vending machines, vehicles, etc.)

- Fully available 0 point

- Partially available 03 points.

- Not available 05 points.

14.7. Assignment of supervisors for each step

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Inadequately assigned 03 points.

- Not assigned 05 points.

14.8. Self-inspection team establishment and daily inspections

- Fully performed 0 point

- Inadequately performed 03 points.

- Not performed 05 points.

15. Environmental cleaning and disinfection at workplace/in dormitory (30 points)

15.1. Cleaning and disinfection

- Fully performed 0 point

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Not performed 10 points.

15.2. Hand sanitizer use

- In compliance with regulations 0 point.

- Not in compliance with regulations 05 points.

15.3. Surface cleaning prior to daily disinfection

- Performed in compliance with regulations 0 point.

- Inadequately performed 03 points.

- Not performed 05 points.

15.4. Disinfection method

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Not in compliance with regulations 05 points.

15.5. Availability of garbage bins with lids at convenient locations

- Fully available 0 point.

- Partially available 03 points.

- Not available 05 points.

IV. RISK ASSESSMENT AND CONCLUSION

1. Infection risk score (“IRS”)

IRS is calculated by dividing the total score earned from the assessment at the business establishment by the total maximum score for the criteria from 1 to 15 of part II and then multiplying by 100.

IRS = (Score for criterion 1 + Score for criterion 2 + Score for criterion 3 + … + Score for criterion 15)/300*100.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assess each workshop, production line, production area, etc. to determine the risk faced by each workshop, production line, production area, etc.

- Assess the whole business establishment using the mean of the assessment scores of all workshops, production lines, production areas, etc.

- If the scores of criteria 8, 14 and 15 are higher than 50%, the business establishment is automatically classified as at high risk.

- Operations suspension or remedial measures may be imposed upon a workshop, production line, production area, etc. depending on the level of infection risk.

- Criterion 2 (Employment density in workshops calculated by workspace area per 01 worker) and criterion 12.3 (Passenger density) shall be applicable upon social distancing order from the Government or the National Steering Committee or a relevant ministry, otherwise their scores shall be 0 (zero) and their maximum scores shall be excluded from the common denominator used to calculate IRS of the business establishment.

3. Infection risk classification

- Total assessment score is under or equal to 15%: very low risk. The business establishment and workshops, production lines, production areas, etc. thereof may continue their operations and shall assess their infection risk regularly to ensure COVID-19 prevention requirements are fulfilled.

- Total assessment score is from 16% to 30%: low risk. The business establishment and workshops, production lines, production areas, etc. thereof may continue their operations and must conduct periodic inspections to eliminate risk factors with the highest score.

- Total assessment score is from 31% to 50%: moderate risk. The business establishment and workshops, production lines, production areas, etc. thereof may continue their operations provided that they conduct periodic inspections and eliminate risk factors with the highest score.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total assessment score is from 81% to 100%: very high risk. The business establishment and workshops, production lines, production areas, etc. thereof should cease their operations and take immediate measures to mitigate the risks.

V. IMPLEMENTATION

1. The employer shall:

- Assess the infection risk in its business establishment(s) according to these Guidelines immediately after receipt of guidance and report the assessment results to the standing body of the provincial steering committee for COVID-19 prevention;

- Take remedial measures (if any) depending on the assessment results;

- Regularly reassess the infection risk at least once every 2 weeks or upon detection of a confirmed case, first-hand contact or second-hand contact among the workers or upon another incident.

2. Ministries, ministerial-level agencies and Governmental agencies shall direct affiliated establishments to strictly assess the infection risk in their business establishments. Inspect and supervise such assessment and report assessment results to the Ministry of Health (standing body of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control).

3. Vietnam General Confederation of Labour shall direct Federations of Labour to cooperate with ministries and local governments in assessing infection risks in business establishments and disseminating these Guidelines; and inspect and supervise such assessment.

4. Provincial People’s Committees shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provide guidance on infection risk assessment in accordance with these Guidelines for business establishments in their provinces.

- Assess and report on the infection risk in business establishments to provincial steering committees for COVID-19 prevention.

4.2. Based on the assessment results, provincial steering committees for COVID-19 prevention shall propose measures for handling of the business establishments that fail to meet requirements for COVID-19 prevention to provincial People’s Committees.

4.3. Inspect and supervise assessment of infection risk in business establishments in their provinces.

5. Difficulties that arise during the implementation of these Guidelines should be reported to the Ministry of Health (Health Environment Management Agency)./.

 

APPENDIX NO. 1

GUIDELINES FOR COVID-19 PREVENTION APPLICABLE TO MEETINGS, CONFERENCES, SEMINARS, TRAINING SESSIONS AND MASS EVENTS

I. REQUIREMENTS FOR EVENT ORGANIZER

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The event venue must be well ventilated. Natural ventilation is preferred. Avoid air conditioners if possible.

3. Arrange seating in accordance with social distancing requirements. Use place cards and announce the seating in advance so that guests can proactively take their seats.

4. Check guests’ temperature before letting them enter the venue. Have staff open the door for guests (if possible).

5. Place signage or set out requirements requiring the guests to make electronic health declaration; wear face masks as per regulations; wash their hands before entering the event venue; refrain from conversing; and keep a minimal distance away from other guests during the event.  

6. Arrange for a hand washing area with water and soap or a hand sanitizer with at least 60% alcohol in front of the event venue.

7. Serve drinks and water to each person at their assigned seat (if possible).

8. It is preferable if guests take their break at their seats instead of moving around.

9. Eating and drinking at the event: prioritize serving individual portions to the guests at their assigned seats. If the guests eat together, ensure that they practice social distancing according to regulations, sit diagonally and not opposite to each other or put up partitions between seats. Guests should not converse while having their meals.

10. Perform environmental cleaning and disinfection daily at the venue according to the Ministry of Health’s guidelines on workplace disinfection. Disinfect surfaces that might have been touched in the meeting room (table surfaces, microphones, shared keyboards, control panels, etc.) after each work session or when necessary. Provide sufficient garbage bins.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Assign personnel to inspect and monitor compliance with the abovementioned regulations on COVID-19 prevention.

II. REQUIREMENTS FOR EVENT ATTENDEES

1. Monitor their own health conditions. If having fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty or being placed under medical quarantine as per regulations from the Ministry of Health, do not attend the event.

2. Make electronic health declaration.

3. Wear face mask as required.

4. Practice personal hygiene while attending the event as follows:

- Regularly wash hands with water and soap for at least 30 seconds or use a hand sanitizer containing more than 60% alcohol, especially before entering the meeting room and before and after eating or drinking.

- Avoid touching eyes, nose and mouth with hand. Do not spit at the event venue.

- Avoid sharing personal items such as cups, water bottles, hand towels, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Avoid mass gathering;

6. Practice social distancing as regulated.

7. If having fatigue, fever, cough or breathing difficulty, notify the event organizer board immediately.

8. Comply with the instructions and requirements from the event organizer board.

 

APPENDIX NO. 2

COVID-19 PREVENTION TASKS TO BE PERFORMED BY WORKERS

No.

TASK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

Before coming to workplace

 

1

Check your temperature and monitor your health.

 

2

Practice personal hygiene

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Wash hands frequently

 

 

Frequently rinse mouth and throat with 9% saline or mouthwash

 

 

Ensure food safety and have a balanced diet

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3

Prepare personal items necessary for work/business trip

 

 

Clean drinking water and cup for personal use;

 

 

Tissue papers, face masks, gloves and hand sanitizer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Separate sets of work clothes, garbage bags (if needed), etc.

 

 

View information on COVID-19 situation and risk areas

 

 

Consider before traveling to a risk area if having a chronic disease (diabetes, cardiovascular diseases, pulmonary diseases, etc.)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Obtain information on COVID-19 and COVID-19 preventive measures

 

4

If having fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at home or in dormitory, do not go to work and take the following actions:

 

4.1

At home

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) and visit the nearest healthcare establishment for examination and treatment.

 

 

Practice personal hygiene as recommended by the Ministry of Health. Discard used face masks and tissues in a garbage bin with lid or in a tightly closed bag.

 

 

Use separate personal items such as cup, drinking water, bowl, chopsticks, etc. Avoid public transit, do not visit crowded places.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Proactively update the management unit on your health condition and examination results.

 

4.2

If staying in dormitory, inform the dormitory management board to have the guidelines provided for in Section VI, Part I and Appendix 4 of these Guidelines implemented.

 

5

Are you placed under self-quarantine according to regulations from the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control? If yes, stay home.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At workplace

 

6

Wear face mask in accordance with regulations from the Government or the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control.

 

7

Social distance at your workplace, in meetings and during meal breaks in compliance with regulations from the Government or National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control. Do not gather during mid-shift breaks, lunch breaks, etc. Put up partitions between workstations (if possible).

 

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

9

Practice personal hygiene

 

 

Wash hands frequently

 

Fully cover nose and mouth when coughing or sneezing, preferably with a cloth or handkerchief or the front of the elbow.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Not touch your eyes, nose and mouth with your hands.

 

Not spit at your workplace.

 

10

Maintain healthy habits

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Keep body warm, exercise, eat fully cooked food, drink boiled water and have a healthy diet.

 

Not share personal items such as cups, water bottles, hand towels, etc.

 

11

Notify your manager and/or health official at your workplace for handling as per regulations if you or your coworker/customer are/is suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at your workplace or are/is a confirmed case or a first-hand or second-hand contact.

 

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

13

Not discriminate against persons who have undergone medical quarantine or have taken business trips to risk areas or have recovered from COVID-19 at your workplace.

 

14

For workers whose occupations pose high risk of infection:

 

 

Wear suitable gloves to avoid unnecessary contact

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Wear face masks properly.

 

 

Avoid handshakes and keep a distance of at least 2 meters away from customers

 

 

Use personal protective equipment when coming into contact with suspected cases (including face mask, goggles, headwear and gloves).

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drivers of public transport vehicles and ride-hailing drivers should open the vehicle's door for their passengers (if possible).

 

15

For workers on business trips to risk areas

 

 

Comply with regulations on COVID-19 prevention from the local government of the business trip’s destination.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Keep a distance of at least 02 meters away from persons who are sneezing or coughing.

 

 

If you have fever, cough, throat pain or breathing difficulty during your business trip:

 

 

- Wear face masks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Minimize contact with other people.

 

 

- Inform your manager, call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) and visit the nearest healthcare establishment for timely advice and treatment.

 

III

End of working hours

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Clean up, discard bags containing used tissue papers, face masks and other items in the correct garbage bin and wash hands.

 

17

Not wear work clothes, shoes and boots back to your home/dormitory/accommodation.

 

18

Put worn clothes and other items (reusable face masks and gloves) in a tightly closed bag.

 

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

20

After completing a business trip to a risk area

 

-

Self-monitor your symptom(s) for 14 days and take your temperature twice a day.

 

-

If you have fever, cough, throat pain or breathing difficulty:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ Call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) and visit the nearest healthcare establishment for guidance and quarantine as per regulations.

 

 

+ Wear face masks.

 

 

+ Minimize being within under 02 meters of someone.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Notify your manager or/and the healthcare worker at your workplace to inform those who have come into close contact with you at your workplace, who shall self-monitor their health and visit a healthcare establishment when necessary.

 

IV

Tell measures against COVID-19 to your coworkers, family and community. Do not spread unofficial or unverified information.

 

V

Seriously make electronic health declarations and regularly give an update on your health condition according to guidelines from the Ministry of Health.

 

VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

APPENDIX NO. 3

COVID-19 PREVENTION TASKS TO BE PERFORMED BY EMPLOYER AND DORMITORY MANAGEMENT BOARD

No.

TASK

Check (X) if completed

1

Establish a steering committee for COVID-19 at workplace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Communicate with the provincial center for disease control and prevention/preventive medicine center via a communication channel or the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095).

 

3

Assign an official in charge of COVID-19 prevention tasks at workplace and in dormitory and publish their contact information (name and phone number).

 

4

Formulate a COVID-19 prevention plan, which must include a scheme for handling and room arrangement for temporary quarantine imposed upon workers having fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty; or upon confirmed cases and first-hand or second-hand contacts at the workplace or in the dormitory.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Review and inspect materials and equipment for COVID-19 prevention such as face masks, soap, hand wash liquid, hand sanitizer (containing at least 60% alcohol), environmental cleaning products (Chloramine B, etc.), garbage bags, etc.

 

6

Scheme for handling and room arrangement for temporary quarantine imposed upon workers having fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at the workplace.

 

7

Not allow unauthorized persons to enter the workplace/dormitory.

 

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

9

Review and change work arrangement at the workplace to comply with social distancing requirements. Put up partitions between seats, if possible.

 

10

Avoid organizing meetings, conferences and mass gatherings unless necessary.

 

11

Allow workers to work from home or provide flexible shift schedule, online seminars, other means of social communications, Email, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Inspect hand washing areas and restrooms, ensure environmental cleaning and disinfection are carried out.

 

 

- Have hand washing areas that are fully equipped with soap or a hand sanitizer containing at least 60% alcohol in front of work areas; cafeterias and restrooms; at commonly touched places such as ATMs, water dispensers, vending machines.

 

 

- Provide waste containers with lids.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure there are sufficient cleaning and disinfection equipment and chemicals.

 

 

Ensure there are sufficient clean water for consumption and daily activities 24/24 and sufficient restrooms as regulated.

 

13

At workplaces with large number of workers:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

- Provide face masks and gloves and instructions for use thereof.

 

 

- Equip disinfectant containing more than 60% alcohol at points of meeting/transaction.

 

14

Perform environmental cleaning and disinfection daily (checklist in Appendix 5 enclosed with these Guidelines).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Enhance ventilation or open windows and doors or use fans. Regularly clean the ventilation system, fans and air conditioners.

 

16

Tighten control over food safety at the workplace/at service premises/in the dormitory.

 

 

Meal providers have their health monitored, comply with hygiene requirements and wear face mask and gloves when working.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Install partitions between seats, practice social distancing during mealtime and have workers sit diagonally to each other.

 

Have a hand washing area for hand washing before and after a meal. Clean and disinfect immediately after each meal shift.

 

Avoid using cash to pay for meals.

 

17

For public transport vehicles and ride-hailing vehicles, it is encouraged to install a partition between the driver and the passengers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

Compliance with regulations on worker transportation:

 

 

- Number of passengers on a worker transport automobile is in accordance with the guidelines on social distancing on transport vehicles from the Ministry of Transport.

- Install cameras on the automobile (if possible). Natural ventilation in the automobile is preferred. Provide hand sanitizer containing more than 60% alcohol on the automobile.

- Check the passengers’ temperature and request the passengers to disinfect their hands before entering the automobile.

- Draw up or manage passenger list or manage the passengers by transit pass.

- Clean and disinfect the automobile after each trip.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Request providers of raw materials for business operations and services (food, meal providers, environmental cleaning and disinfection, etc.) to make a commitment on compliance with regulations on COVID-19 prevention.

 

20

If finding a worker/customer suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty at the workplace or a confirmed case or a first-hand or second-hand contact, implement the guidelines in Sections VI and VII, Part I of these Guidelines. For establishments with an infirmary or health station at the workplace, arrange for a separate way for any worker  suffering from fatigue, fever, cough, throat pain or breathing difficulty to visit the infirmary or health station for examination and advice and announce such arrangement publicly.

 

21

Organize training for all workers on personal hygiene and workplace hygiene measures and requirements concerning minimizing unnecessary surface touching and compliance with regulations on COVID-19 prevention from the employer and the Ministry of Health. Have workers make electronic health declarations (via nCOVI app or other means) as per regulations from the Ministry of Health.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Disseminate information on COVID-19 prevention; put up posters and distribute leaflets with instructions on COVID-19 prevention in public places (shared areas at the workplace, in the cafeteria and restrooms, at ATMs) and on transport vehicles for workers/customers to read and follow.

 

23

Promulgate the employer’s regulations on COVID-19 prevention and impose sanctions for violations against such regulations.

 

24

Fully implement these Guidelines. Assign personnel to inspect and monitor compliance with regulations on COVID-19 prevention at the workplace.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COVID-19 PREVENTION TASKS TO BE PERFORMED BY HEALTHCARE WORKERS AT ESTABLISHMENT

No.

TASK

Check (X) if completed

1

Contact the provincial center for disease control and prevention/preventive medicine center or hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) for guidance, and cooperate in plan formulation and prevention tasks.

 

2

Propose to the employer establishment of a steering committee for COVID-19 prevention at the establishment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Advise the employer on formulation and promulgation of a COVID-19 prevention plan.

 

4

Advise the employer on notifications and instructions to be sent to providers of raw materials for business operations and services.

 

5

Organize training sessions and promote personal hygiene practices and measures against COVID-19 to workers and customers (if any). Have workers make electronic health declarations (via nCOVI app or other means) as per regulations from the Ministry of Health.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Propose that the employer equips and adds more equipment, face masks, soap, hand sanitizer, etc. for the healthcare unit at the establishment; arrange for a separate area for handling of workers having fever, cough or breathing difficulty.

 

7

Cooperate with team leaders, department managers, occupational health and safety body and trade union in inspecting and monitoring compliance with COVID-19 prevention guidelines by teams, workshops, departments, environmental cleaning and disinfection staff, partners (providers of raw materials, services, etc.) and reminding them to uphold such compliance.

 

8

Inspect and report to the employer to promptly make up for medical equipment and materials loss as required by the healthcare unit.

 

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

10

Regularly update and consolidate daily, weekly and monthly reports on COVID-19 prevention at the workplace.

 

 

APPENDIX NO. 5

ENVIRONMENTAL CLEANING AND DISINFECTION TASKS AT WORKPLACE AND IN DORMITORY

No.

TASK

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

Cleaning and disinfection at the workplace

 

1

Perform industrial cleaning and general cleaning at the workplace. Disinfect the floor, walls, tables, chairs, items in rooms, workshops, selling booths, surfaces that might have been touched and public restrooms at least once a day.

 

2

Disinfect frequently touched surfaces such as doorknobs, handrails, elevator buttons, switches, remote controls, keyboards, shared phones, ATM keypads, vending machines, water dispensers, etc. at least twice a day.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Clean and disinfect public restrooms twice a day.

 

4

Enhance ventilation in work areas, at workstations and on worker transport vehicles by increasing ventilation, opening windows and doors, using fans or other suitable solutions. Regularly clean the ventilation system, fans and air conditioners.

 

5

Collect and transport waste to disposal site daily.

 

II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5

Disinfect the floor, tables, chairs, items and surfaces that might have been touched at least once a day.

 

6

Disinfect frequently touched surfaces such as doorknobs, handrails, elevator buttons, switches, remote controls, ATM keypads, vending machines and water dispensers at least twice a day.

 

7

Clean and disinfect hand washing areas and restrooms at least twice a day.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Enhance ventilation in dormitory rooms opening windows and doors or using fans. Regularly clean the ventilation system, fans and air conditioners.

 

9

Place garbage bins with lids at convenient locations in the dormitory and collect and handle waste daily.

 

 

APPENDIX NO. 6

ACTIONS UPON DETECTION OF CASES HAVING FATIGUE, FEVER, COUGH, THROAT PAIN AND BREATHING DIFFICULTY AT WORKPLACES/IN DORMITORIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ACTION

Check (X) if completed

1

Notify the establishment/dormitory manager and healthcare worker of the establishment.

 

2

Provide the worker with medical face masks and instructions for use.

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

Take the worker to the quarantine zone inside the establishment/dormitory.

 

5

Call the hotline of the Department of Health or Ministry of Health (phone number: 1900 3228 or 1900 9095) for advice and visit a healthcare establishment for examination and treatment.

 

6

Avoid public transit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Regularly update the worker’s health condition.

 

8

Draw up list of persons having contact with the worker and disinfect the workplace/dormitory at the request of the health authority.

 

 

* Requirements for temporary quarantine at the workplace or in the dormitory:

- The quarantine zone shall be an area near the entrance separate from work areas and the dormitory (if possible).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/05/2020 về Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83.161

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!