Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1276/1998/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 24/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1276/1998/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1276/1998/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN KHO BẠC NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước số 06/1998/QH10;
Căn cứ Pháp lệnh kế toán và thống kê được công bố theo Lệnh số 06/LCT/HĐNN ngày 20-05-1998 của Hội đồng Nhà nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-03-1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28-10-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 05-04-1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19-12-1996 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18-07-1998 của Chính phủ hướng dẫn thi hành việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước.
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng hạch toán kế toán các loại vốn, tài sản của Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ ở Kho bạc Nhà nước;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước", Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước bao gồm:

1. Những quy định chung về kế toán Kho bạc Nhà nước.

2. Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán.

3. Chế độ chứng từ kế toán.

4. Hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp ghi chép.

5. Chế độ sổ kế toán.

6. Chế độ điện báo và báo cáo nhanh.

7. Chế độ báo cáo kế toán.

8. Chế độ quyết toán hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

9. Chế độ kiểm tra kế toán.

Điều 2. Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định này được thi hành thống nhất trong Hệ thống Kho bạc Nhà nước từ ngày 01-01-1999 và thay thế các văn bản pháp quy dưới đây:

- Quyết định số 478 TC/KBNN ngày 19-11-1992 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước,

- Quyết định số 1287 TC/QĐ/KBNN ngày 31-12-1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hệ thống tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước,

- Quyết định số 576 TC/KBNN ngày 26-06-1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biểu 06 chứng từ mới.

Ngoài ra, các nội dung và quy định ban hành ở các văn bản hướng dẫn khác về kế toán Kho bạc Nhà nước trái với Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1276/1998/QĐ-BTC ngày 24/09/1998 về Chế độ kế toán Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.525

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232