Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/1998/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/07/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18  tháng 7 năm 1998

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 51/1998/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1998 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1996 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ, LẬP, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 3.

1. Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (ngân sách địa phương).

Ngân sách các cấp chính quyền địa phương gồm:

a) Ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh);

b) Ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách cấp huyện);

c) Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã).

2. Quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a) Thực hiện việc bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương. Số bổ sung là khoản thu của ngân sách cấp dưới;

b) Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi thuộc chức năng của mình, thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp trên cho cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó;

c) Ngoài việc bổ sung nguồn thu và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều này, không được dùng ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác, trừ các trường hợp sau đây ủy ban nhân dân các cấp được sử dụng ngân sách trong phạm vi được phân cấp để hỗ trợ cho các đơn vị do cấp trên quản lý đóng trên địa bàn:

- Khi xảy ra thiên tai và các trường hợp khác mà địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng để bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

- Các đơn vị do cấp trên quản lý khi thực hiện chức năng của mình, kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của địa phương."

2. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 15. Nguồn thu của ngân sách trung ương gồm:

1. Các khoản thu 100%:

a) Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu;

b) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Thuế tiêu thụ đặc biệt, không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát- xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn; kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi bằng máy giắc-pót (jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe;

d) Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành;

đ) Các khoản thuế và thu khác từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí (kể cả tiền thuê mặt đất, mặt nước) do trung ương quản lý;

e) Thu nhập từ vốn góp của Nhà nước, tiền thu hồi vốn của Nhà nước tại các cơ sở kinh tế, thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi), thu từ Quỹ dự trữ Nhà nước, thu từ Quỹ dự trữ tài chính của Trung ương trong trường hợp đặc biệt;

g) Các khoản do Chính phủ vay; viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cho Chính phủ theo quy định của pháp luật;

h) Các khoản phí và lệ phí nộp ngân sách trung ương: Lệ phí xuất nhập cảnh, lệ phí bay qua bầu trời, phí giao thông và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của Chính phủ;

i) Thu sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan trung ương quản lý;

k) Thu kết dư ngân sách trung ương;

l) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh:

a) Thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

b) Thuế thu nhập doanh nghiệp, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm d, khoản 1 Điều này và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

c) Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

d) Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam;

đ) Thu sử dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp nhà nước, không kể thu sử dụng vốn ngân sách từ hoạt động xổ số kiến thiết. "

3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

''Điều 16. Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương gồm:

1. Chi thường xuyên về:

a) Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường, các sự nghiệp khác do các cơ quan trung ương quản lý:

Các trường phổ thông dân tộc nội trú;

Đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và các hình thức đào tạo, bồi dưỡng khác;

Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động sự nghiệp y tế khác;

Các trại xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác;

Bảo tồn, bảo tàng, thư viện, trùng tu di tích lịch sử đã được xếp hạng, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa khác;

Phát thanh, truyền hình và các hoạt động thông tin khác;

Bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển quốc gia; các giải thi đấu quốc gia và quốc tế; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao khác;

Nghiên cứu khoa học và công nghệ;

Các hoạt động về môi trường;

Các sự nghiệp khác.

b) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các cơ quan trung ương quản lý:

Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường, các công trình giao thông khác, lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường;

Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; công tác khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Điều tra cơ bản;

Đo đạc địa giới hành chính các cấp;

Đo vẽ bản đồ;

Đo đạc biên giới, cắm mốc biên giới;

Đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính;

Định canh, định cư và kinh tế mới;

Các sự nghiệp kinh tế khác.

c) Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội:

Quốc phòng:

+ Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách cho toàn quân;

+ Đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học;

+ Mua sắm trang thiết bị vũ khí và các phương tiện quân sự cho toàn quân, kể cả bộ đội địa phương;

+ Chuẩn bị ngòi lựu, thuốc nổ và hỏa cụ cung cấp cho sản xuất mìn, lựu đạn để trang bị cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị;

+ Chuẩn bị động viên công nghiệp, bao gồm chuẩn bị tài liệu thiết kế, công nghệ, hướng dẫn triển khai kỹ thuật, chuẩn bị các loại dụng cụ chuyên dùng, các loại trang bị đặc chủng quốc phòng;

+ Diễn tập dài ngày (trên 5 ngày) của các đơn vị dự bị động viên thuộc bộ đội chủ lực;

+ Điều động các đơn vị dân quân tự vệ, quân nhân dự bị từ tỉnh này sang tỉnh khác;

+ Xây dựng mới, sửa chữa các công trình quân sự đặc biệt, các công trình chiến đấu, trụ sở làm việc, doanh trại, kho tàng của cơ quan quân sự từ cấp huyện trở lên.

An ninh và trật tự, an toàn xã hội:

+ Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần, chính sách xã hội cho lực lượng công an nhân dân;

+ Đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học;

+ Mua sắm trang thiết bị vũ khí và các phương tiện nghiệp vụ cho lực lượng công an nhân dân;

+ Quản lý và cải tạo phạm nhân; quản lý và giáo dục trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

+ Phòng cháy, chữa cháy;

+ Xây dựng mới, sửa chữa các công trình đặc biệt, doanh trại, trụ sở làm việc, kho tàng của lực lượng công an nhân dân; sửa chữa trại giam, trại cải tạo phạm nhân từ cấp huyện trở lên; sửa chữa nhà trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

d) Hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hệ thống Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân;

đ) Hoạt động của các cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam;

e) Hoạt động của các cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam; hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam.

g) Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

h) Các chương trình quốc gia do trung ương quản lý;

i) Hỗ trợ Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của Chính phủ;

k) Thực hiện các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội khác;

l) Tài trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương theo quy định của pháp luật;

m) Trả lãi tiền do Chính phủ vay;

n) Viện trợ;

o) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi đầu tư phát triển:

a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do trung ương quản lý;

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước; góp vốn cổ phần, liên doanh vào các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực cần thiết có sự tham gia của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Chi cho Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và các Quỹ hỗ trợ phát triển đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế;

d) Dự trữ nhà nước;

đ) Cho vay của Chính phủ để đầu tư phát triển.

3. Trả nợ gốc tiền do Chính phủ vay.

4. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.

5. Bổ sung cho ngân sách cấp tỉnh.''

4. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 17. Nguồn thu của ngân sách cấp tỉnh gồm:

1. Các khoản thu 100%:

a) Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí do trung ương quản lý;

b) Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

c) Lệ phí trước bạ phát sinh nộp trên địa bàn huyện, quận, không kể lệ phí trước bạ nhà, đất;

d) Các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

đ) Viện trợ không hoàn lại bằng tiền, bằng hiện vật của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Các khoản phí, lệ phí nộp vào ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ;

g) Huy động của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của Chính phủ;

h) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp tỉnh;

i) Thu từ Quỹ dự trữ tài chính tỉnh trong trường hợp đặc biệt;

k) Thu sự nghiệp của các đơn vị do các cơ quan cấp tỉnh quản lý;

l) Thu tiền vay cho đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 8 của Luật ngân sách nhà nước;

m) Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh;

n) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

o) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định này.

3. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn:

a) Thuế chuyển quyền sử dụng đất;

b) Thuế nhà, đất;

c) Tiền sử dụng đất.

4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn, phường:

a) Các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều này do cấp tỉnh quy định trong phạm vi tỉnh được phân cấp;

b) Các khoản thu thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế tài nguyên; lệ phí trước bạ nhà, đất; thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn (golf); kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi bằng máy giắc-pót (Jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe, ngân sách địa phương được hưởng 100%; Việc phân cấp cho ngân sách các cấp (tỉnh; huyện; xã, thị trấn, phường) do cấp tỉnh quy định. Riêng tỷ lệ phần trăm (%) phân chia thuế sử dụng đất nông nghiệp cho xã, thị trấn, phường tối đa có thể đến 100%, nhưng tối thiểu là 20%.

5. Việc phân cấp các nguồn thu quy định tại khoản 4 Điều này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định trong phạm vi được phân cấp. Khi phân cấp phải bảo đảm cân đối với nhiệm vụ chi được phân cấp cho từng cấp; chú trọng khả năng khai thác tối đa nguồn thu tại chỗ để đáp ứng nhiệm vụ chi được phân cấp; khuyến khích các cấp chính quyền khai thác và tăng cường quản lý thu và phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng; gắn liền với vai trò quản lý của từng cấp chính quyền địa phương; hạn chế phân cấp cho nhiều cấp đối với các nguồn thu có quy mô nhỏ và hạn chế bổ sung từ ngân sách cấp trên".

5. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 18. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh gồm:

1. Chi thường xuyên về:

a) Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, sự nghiệp khoa học, công nghệ và môi trường, các sự nghiệp khác do các cơ quan cấp tỉnh quản lý:

Giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo, phổ thông dân tộc nội trú và các hoạt động giáo dục khác;

Đại học tại chức, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác;

Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động y tế khác;

Các trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động xã hội khác;

Bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động văn hóa khác;

Phát thanh, truyền hình và các hoạt động thông tin khác;

Bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh; các giải thi đấu cấp tỉnh; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục, thể thao và các hoạt động thể dục, thể thao khác;

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác;

Các hoạt động về môi trường;

Các sự nghiệp khác.

b) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do các cơ quan cấp tỉnh quản lý:

Sự nghiệp giao thông: duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa cầu đường và các công trình giao thông khác; lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường;

Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng các tuyến đê, các công trình thủy lợi, các trạm trại nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; công tác khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Sự nghiệp thị chính (áp dụng cho các thành phố trực thuộc Trung ương, trừ phần giao cho thị xã): duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, giao thông nội thị, công viên và các sự nghiệp thị chính khác;

Đo đạc, lập bản đồ và lưu trữ hồ sơ địa chính;

Điều tra cơ bản;

Các sự nghiệp kinh tế khác.

c) Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, gồm:

Quốc phòng:

+ Huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ;

+ Tổ chức hội nghị, tập huấn nghiệp vụ và báo cáo công tác;

+ Hoạt động của các đơn vị tự vệ luân phiên thoát ly sản xuất làm nghĩa vụ thường trực chiến đấu hoặc sẵn sàng chiến đấu ở những vùng trọng điểm biên giới, hải đảo trong một số trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng;

+ Xây dựng phương án phòng thủ khu vực;

+ Vận chuyển vũ khí, khí tài, quân trang quân dụng cho lực lượng dân quân tự vệ và quân nhân dự bị;

+ Tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

- An ninh và trật tự an toàn xã hội:

+ Hỗ trợ các chiến dịch phòng ngừa, phòng chống các loại tội phạm;

+ Hỗ trợ các chiến dịch giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội;

+ Hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy;

+ Hỗ trợ sửa chữa nhà tạm giam, tạm giữ;

+ Hỗ trợ sơ kết, tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc;

d) Hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh;

đ) Hoạt động các cơ quan cấp tỉnh của Đảng cộng sản Việt Nam;

e) Hoạt động của cơ quan cấp tỉnh của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam;

g) Tài trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các chính sách xã hội do cấp tỉnh quản lý;

i) Các chương trình quốc gia do Chính phủ giao cho cấp tỉnh quản lý;

k) Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

l) Trả lãi tiền vay cho đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 8 của Luật ngân sách nhà nước;

m) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi đầu tư phát triển:

a) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội do cấp tỉnh quản lý;

b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Chi trả nợ gốc tiền vay cho đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 8 của Luật ngân sách nhà nước.

4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính.

5. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới."

6. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 19. Nguồn thu của ngân sách cấp huyện gồm:

1. Các khoản thu 100%:

a) Thuế môn bài, trừ thuế môn bài thu từ các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn xã, thị trấn;

b) Thuế sát sinh thu từ các doanh nghiệp giết mổ gia súc trên địa bàn phường;

c) Các khoản phí và lệ phí từ các hoạt động do các cơ quan thuộc cấp huyện quản lý;

d) Tiền thu từ hoạt động sự nghiệp của các đơn vị do cấp huyện quản lý;

đ) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho cấp huyện theo quy định của pháp luật;

e) Đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo quy định của Chính phủ;

g) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp huyện;

h) Thu kết dư ngân sách cấp huyện;

i) Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh;

k) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn, phường theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 17 của Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định này.

3. Ngoài các khoản thu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, đối với các thị xã, thành phố thuộc tỉnh còn được phân chia thêm một phần theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với nguồn thu lệ phí trước bạ, không kể lệ phí trước bạ nhà, đất phát sinh nộp trên địa bàn và được thành lập quỹ đầu tư theo quy định của Chính phủ."

7. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 20. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện gồm:

1. Chi thường xuyên về:

a) Các hoạt động sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế thực hiện theo phân cấp của cấp tỉnh. Việc phân cấp cho cấp huyện cần căn cứ vào trình độ, khả năng quản lý của cấp huyện và nguồn thu trên địa bàn, đồng thời bảo đảm kế hoạch chung của tỉnh về phát triển giáo dục - đào tạo và y tế;

b) Các hoạt động sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, xã hội và các sự nghiệp khác do cơ quan cấp huyện quản lý;

c) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do cơ quan cấp huyện quản lý:

Nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi;

Giao thông;

Sự nghiệp thị chính (áp dụng đối với ngân sách thị xã, thành phố thuộc tỉnh): duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, giao thông nội thị, công viên và các sự nghiệp thị chính khác;

Các sự nghiệp kinh tế khác.

d) Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội:

Quốc phòng:

+ Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân;

+ Công tác tuyển quân và đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về;

+ Đăng ký quân nhân dự bị;

+ Tổ chức huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ;

+ Hội nghị và tập huấn nghiệp vụ dân quân tự vệ.

An ninh và trật tự, an toàn xã hội:

+ Tuyên truyền, giáo dục phong trào quần chúng bảo vệ an ninh;

+ Hỗ trợ các chiến dịch giữ gìn an ninh và trật tự, an toàn xã hội;

+ Hỗ trợ sơ kết, tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc;

+ Hỗ trợ hoạt động an ninh, trật tự ở cơ sở.

đ) Hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp huyện;

e) Hoạt động của cơ quan cấp huyện của Đảng Cộng sản Việt Nam;

g) Hoạt động của cơ quan cấp huyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam;

h) Tài trợ cho các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp huyện theo quy định của pháp luật;

i) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi đầu tư phát triển: Chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo phân cấp của tỉnh. Trong phân cấp đối với thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phải có nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng các trường phổ thông quốc lập các cấp và các công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị.

3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới."

8. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 21. Nguồn thu của ngân sách xã, thị trấn gồm:

1. Các khoản thu 100%:

a) Thuế môn bài thu từ các hộ kinh doanh nhỏ;

b) Thuế sát sinh;

c) Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

d) Thu từ sử dụng quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác;

đ) Tiền thu từ các hoạt động sự nghiệp do xã, thị trấn quản lý;

e) Các khoản đóng góp tự nguyện cho xã, thị trấn;

g) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho xã, thị trấn theo quy định của pháp luật;

h) Thu kết dư của ngân sách xã, thị trấn;

i) Bổ sung từ ngân sách cấp trên;

k) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn theo quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 17 của Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định này."

9. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã, thị trấn gồm:

1. Chi thường xuyên về:

a) Công tác xã hội và hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao do xã, thị trấn quản lý;

b) Hỗ trợ kinh phí bổ túc văn hóa, nhà trẻ, mẫu giáo do xã, thị trấn quản lý;

c) Hoạt động y tế xã, thị trấn;

d) Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình kiến trúc, tài sản, công trình phúc lợi, đường giao thông do xã, thị trấn quản lý;

đ) Hoạt động của các cơ quan nhà nước xã, thị trấn;

e) Hoạt động của cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam xã, thị trấn;

g) Công tác dân quân tự vệ, trật tự, an toàn xã hội:

Huấn luyện dân quân tự vệ;

Đăng ký nghĩa vụ quân sự, đưa thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự;

Tuyên truyền, vận động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

h) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi đầu tư phát triển:

Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo phân cấp của tỉnh."

10. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 24. Nguồn thu của ngân sách phường gồm:

1. Các khoản thu 100%:

a) Các khoản phí, lệ phí và các khoản đóng góp cho ngân sách phường theo quy định của pháp luật;

b) Thuế sát sinh, trừ thuế sát sinh thu từ các doanh nghiệp giết mổ gia súc;

c) Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân cho phường;

d) Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho phường theo quy định của pháp luật;

đ) Thu kết dư ngân sách phường;

e) Bổ sung từ ngân sách cấp trên;

g) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách phường theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Nghị định số 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định này."

11. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 28.

1. Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ này được áp dụng chung đối với tất cả các khoản thu được phân chia.

2. Căn cứ tỷ lệ phần trăm (%) Chính phủ quy định cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngân sách từng xã, thị trấn, phường. Việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương phải bảo đảm không vượt quá tỷ lệ Chính phủ quy định cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương."

12. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 29. Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định phương án bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định phương án bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện và quy định việc bổ sung cho ngân sách cấp xã.

Hàng năm trong trường hợp có trượt giá, căn cứ vào số bổ sung đã được ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và tốc độ tăng trưởng kinh tế, Chính phủ quyết định mức điều chỉnh tăng một phần theo tỷ lệ trượt giá và một phần theo tốc độ tăng trưởng kinh tế trong việc tính bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp tính số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại Điều 40 của Luật ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước. "

13. Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 34.

1. Cục Hải quan các tỉnh lập dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý gửi Tổng cục Hải quan, ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính - Vật giá.

Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại lập dự toán thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu và các khoản thu khác có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ.

2. Cơ quan thuế ở địa phương lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự kiến số thuế giá trị gia tăng phải hoàn cho các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan thuế cấp trên, ủy ban nhân dân, cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp."

14. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 36. Lập dự toán ngân sách nhà nước:

1. Lập dự toán ngân sách xã: Ban Tài chính lập dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách xã trình ủy ban nhân dân xã để báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã xem xét báo cáo ủy ban nhân dân huyện, đồng gửi Phòng Tài chính.

2. Lập dự toán ngân sách huyện: Phòng Tài chính xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị thuộc huyện, dự toán thu do cơ quan thuế lập, dự toán thu, chi ngân sách của các xã; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện (gồm dự toán ngân sách các xã và dự toán ngân sách cấp huyện), dự toán các khoản kinh phí ủy quyền (nếu có) trình ủy ban nhân dân huyện để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư (phần dự toán ngân sách theo lĩnh vực, dự toán chi chương trình quốc gia, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản), Sở quản lý ngành, lĩnh vực (phần dự toán chi theo lĩnh vực do Sở quản lý), cơ quan quản lý chương trình quốc gia của tỉnh (phần dự toán chi chương trình quốc gia).

3. Lập dự toán ngân sách tỉnh: Sở Tài chính - Vật giá xem xét dự toán ngân sách của các đơn vị thuộc tỉnh, dự toán thu do cơ quan thuế, cơ quan hải quan lập (nếu có), dự toán thu, chi ngân sách của các huyện; lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách tỉnh (gồm dự toán ngân sách các huyện và dự toán ngân sách cấp tỉnh), dự toán các khoản kinh phí ủy quyền trình ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phần dự toán ngân sách theo lĩnh vực, dự toán chi chương trình quốc gia, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản), Bộ quản lý ngành, lĩnh vực (phần dự toán chi theo lĩnh vực do Bộ quản lý), các cơ quan trung ương quản lý chương trình quốc gia (phần dự toán chi chương trình quốc gia) chậm nhất vào ngày 15 tháng 8 năm trước.

4. Lập dự toán ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương:

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách do các Bộ, cơ quan nhà nước trung ương và các tỉnh lập, dự toán chi theo ngành, lĩnh vực, chi chương trình quốc gia do các Bộ, cơ quan quản lý chương trình quốc gia lập, nhu cầu trả nợ và khả năng vay; lập dự toán thu, chi ngân sách trung ương, tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trình Chính phủ để trình Quốc hội quyết định."

15. Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước trong quá trình lập, tổng hợp và phân bổ dự toán ngân sách:

1. Uỷ ban nhân dân:

a) Hướng dẫn, tổ chức và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý; phối hợp và chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan (nếu có) ở địa phương lập dự toán thu ngân sách nhà nước, dự kiến số phải hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trên địa bàn;

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xem xét dự toán ngân sách địa phương để báo cáo cơ quan hành chính nhà nước cấp trên;

c) Sau khi dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định, căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách được cấp trên giao, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp mình, báo cáo cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp dự toán ngân sách địa phương và kết quả phân bổ dự toán ngân sách cấp mình đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định;

d) Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung ngân sách cho cấp dưới;

đ) Lập phương án điều chỉnh lại dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp mình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo yêu cầu của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên trong trường hợp nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp không phù hợp với nhiệm vụ thu, chi ngân sách cấp trên giao;

e) Kiểm tra nghị quyết về dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới; yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh lại dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết.

2. Cơ quan tài chính các cấp:

a) Tổ chức làm việc với ủy ban nhân dân cấp dưới, các cơ quan, đơn vị cùng cấp về dự toán ngân sách; có quyền yêu cầu bố trí lại những khoản thu, chi trong dự toán chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn, chưa hợp lý, chưa tiết kiệm, chưa phù hợp với khả năng ngân sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

Trong quá trình thảo luận để tổng hợp và lập dự toán ngân sách, nếu còn có ý kiến khác nhau giữa cơ quan tài chính với các cơ quan cùng cấp và chính quyền cấp dưới, cơ quan tài chính các cấp ở địa phương phải báo cáo ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định; Bộ Tài chính phải báo cáo Chính phủ quyết định;

b) Chủ trì phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách theo lĩnh vực;

c) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách của cấp mình;

d) Phối hợp với cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp trong việc lập và phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cho từng đơn vị, từng dự án, công trình;

đ) Phối hợp với cơ quan quản lý chương trình quốc gia trong việc lập phương án phân bổ dự toán chi chương trình quốc gia;

e) Đề xuất các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp nhằm thực hiện chính sách tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách;

g) Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập dự toán vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, dự kiến mức và thời điểm tạm ứng tiền từ Ngân hàng Nhà nước để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách trung ương trong năm;

h) Bộ Tài chính xem xét nghị quyết về dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh để đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh lại dự toán ngân sách tỉnh trong trường hợp cần thiết. Cơ quan tài chính các cấp ở địa phương xem xét nghị quyết về dự toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới để đề xuất ý kiến trình ủy ban nhân dân cùng cấp yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh lại dự toán ngân sách trong trường hợp cần thiết.

3. Cơ quan kế hoạch và đầu tư các cấp:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách; trình Chính phủ để trình Quốc hội danh mục các chương trình, dự án quốc gia, các công trình xây dựng cơ bản quan trọng được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước;

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan kế hoạch và đầu tư ở địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp lập và phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cho từng đơn vị, từng dự án, công trình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để làm căn cứ tổng hợp, lập dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để giao cho các đơn vị;

c) Phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp trong việc tổng hợp, lập dự toán ngân sách theo lĩnh vực;

d) Phối hợp với cơ quan quản lý chương trình quốc gia trong việc lập phương án phân bổ dự toán chi chương trình quốc gia.

4. Các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương:

a) Các Bộ, ngành phối hợp với Bộ Tài chính trong việc xây dựng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

b) Các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương tổ chức lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý, lập dự toán thu, chi theo lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp (phần dự toán ngân sách theo lĩnh vực, dự toán chi chương trình quốc gia, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản), cơ quan quản lý chương trình quốc gia cùng cấp (phần dự toán chi chương trình quốc gia), cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên (phần dự toán ngân sách theo lĩnh vực); phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp, ủy ban nhân dân cấp dưới lập và phân bổ dự toán ngân sách theo ngành, lĩnh vực;

c) Các cơ quan quản lý chương trình quốc gia phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp lập dự toán và phương án phân bổ dự toán chi chương trình quốc gia cho các đơn vị, địa phương gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách trình cấp có thẩm quyền quyết định để giao cho các đơn vị."

16. Điều 38 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 38. Quyết định, phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước:

1. Sau khi dự toán ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định:

a) Chính phủ lập phương án phân bổ dự toán ngân sách trung ương cho từng Bộ, ngành và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh trình ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định;

b) Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng Bộ, ngành, nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho từng tỉnh;

c) Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước.

2. Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của Thủ tướng Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách tỉnh và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh; báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính dự toán ngân sách tỉnh và kết quả phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung ngân sách cho từng huyện.

3. Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính - Vật giá dự toán ngân sách huyện và kết quả phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân huyện quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung ngân sách cho từng xã.

4. Sau khi nhận được quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách của ủy ban nhân dân huyện; ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán ngân sách xã và phương án phân bổ chi tiết dự toán ngân sách xã; báo cáo ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tài chính dự toán ngân sách xã và kết quả phân bổ dự toán ngân sách xã đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định."

17. Điều 54 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 54. Kết thúc năm ngân sách, đối với các tỉnh có số tăng thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước thu vào các mặt hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các dịch vụ kinh doanh vũ trường, mát-xa, ka-ra-ô-kê; kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi gôn (golf); kinh doanh ca-si-nô (casino); trò chơi bằng máy giắc-pót (Jackpot); kinh doanh vé đặt cược đua ngựa, đua xe) so với nhiệm vụ được giao, Chính phủ quyết định trích một phần theo tỷ lệ phần trăm (%) của số tăng thu đó thưởng cho ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc sử dụng tiền thưởng cụ thể cho từng công trình và xét thưởng cho ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh."

18. Điều 56 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 56. Quỹ dự trữ tài chính:

1. Nguồn hình thành Quỹ dự trữ tài chính:

a) Quỹ dự trữ tài chính của trung ương được hình thành từ các nguồn:

Một phần số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán. Mức cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

Năm mươi phần trăm (50%) kết dư ngân sách trung ương;

Bố trí trong dự toán chi hàng năm của ngân sách trung ương. Mức cụ thể do Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

b) Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh, được hình thành từ các nguồn:

Một phần số tăng thu so với dự toán của ngân sách cấp tỉnh. Mức cụ thể do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

Năm mươi phần trăm (50%) kết dư ngân sách cấp tỉnh;

Bố trí trong dự toán chi hàng năm của ngân sách cấp tỉnh. Mức cụ thể do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định.

2. Quản lý và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính:

a) Quỹ dự trữ tài chính được quản lý tại Kho bạc Nhà nước và được Kho bạc Nhà nước trả lại phần lãi tiền gửi Quỹ dự trữ tài chính mà Ngân hàng Nhà nước trả cho Kho bạc Nhà nước, số lãi này được bổ sung vào Quỹ;

b) Quỹ dự trữ tài chính của trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính là chủ tài khoản; Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh là chủ tài khoản;

c) Việc trích lập Quỹ dự trữ tài chính được thực hiện dần từng năm, mức khống chế tối đa là 25% dự toán chi ngân sách hàng năm của cấp tương ứng;

d) Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu chi khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả trong năm ngân sách, trừ các trường hợp đặc biệt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều này;

đ) Ngân sách cấp tỉnh được vay Quỹ dự trữ tài chính của trung ương nếu đã sử dụng hết Quỹ dự trữ của tỉnh. Ngân sách cấp huyện và cấp xã được vay Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh;

e) Trong trường hợp thu ngân sách hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt mức dự toán đã được duyệt hoặc xẩy ra thiên tai, địch họa lớn mà sau khi đã sắp xếp lại ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách vẫn không đủ nguồn để đáp ứng nhiệm vụ chi:

Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng Quỹ dự trữ tài chính của trung ương để xử lý cân đối ngân sách.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh để xử lý cân đối ngân sách, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Bộ Tài chính."

19. Điều 62 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 62. Hết kỳ kế toán (tháng, quý, năm) các đơn vị kế toán phải khoá sổ kế toán. Khóa sổ kế toán ngân sách cuối năm phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Tất cả các khoản thu thuộc ngân sách các năm trước, nộp trong năm sau phải hạch toán và quyết toán vào thu ngân sách năm sau.

2. Tất cả các khoản chi ngân sách thuộc dự toán năm trước chưa thực hiện, không được chuyển sang năm sau cấp phát tiếp. Trường hợp đặc biệt được Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách trung ương), Chủ tịch ủy ban nhân dân (đối với ngân sách chính quyền địa phương cùng cấp) quyết định cho cấp phát tiếp thì hạch toán và quyết toán như sau:

- Nếu được quyết định vào chi ngân sách năm trước, thì dùng tồn quỹ ngân sách năm trước để xử lý và hạch toán, quyết toán vào chi ngân sách năm trước (trong thời gian chỉnh lý quyết toán).

- Nếu được quyết định vào chi ngân sách năm sau thì được bố trí vào dự toán chi ngân sách năm sau.

3. Các khoản nợ, vay và tạm ứng của các đơn vị dự toán và của ngân sách các cấp chính quyền phải thanh toán trước khi khoá sổ kế toán cuối năm; trường hợp đặc biệt, nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì chuyển nợ, vay và tạm ứng của ngân sách năm trước sang nợ, vay và tạm ứng của ngân sách năm sau.

4. Các khoản tạm thu, tạm giữ phải được xem xét cụ thể và xử lý như sau:

Hoàn trả cho các đối tượng bị tạm thu, tạm giữ hoặc nộp vào ngân sách nhà nước tùy từng trường hợp cụ thể theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Các khoản tạm thu, tạm giữ chờ xử lý được chuyển vào tài khoản tạm giữ theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

5. Đối với các loại vật tư, hàng hóa tồn kho và tiền mặt tồn quỹ tại các đơn vị dự toán cuối ngày 31 tháng 12 phải thực hiện kiểm kê theo quy định hiện hành và được xử lý như sau:

Hàng hoá, vật tư tồn kho được quyết toán vào chi ngân sách năm trước, nếu còn sử dụng tiếp cho năm sau thì đơn vị phải tổ chức theo dõi sử dụng chặt chẽ và có báo cáo riêng; nếu không sử dụng được thì đơn vị phải thành lập hội đồng thanh lý để bán và nộp tiền thu được vào ngân sách nhà nước.

- Tồn quỹ tiền mặt của đơn vị đến ngày 31 tháng 12 thuộc ngân sách nhà nước phải nộp vào ngân sách nhà nước, trừ những khoản phải chi theo chế độ nhưng chưa chi.

6. Số dư kinh phí ủy quyền đến hết ngày 31 tháng 12, Kho bạc Nhà nước đồng cấp làm thủ tục chuyển trả ngân sách cấp trên và báo cho cơ quan tài chính đồng cấp. Kho bạc Nhà nước cấp trên nhận được khoản nộp trả kinh phí ủy quyền của cấp dưới, hạch toán giảm cấp phát ngân sách cấp trên và báo cho cơ quan tài chính đồng cấp. "

20. Điều 63 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 63. Việc chỉnh lý quyết toán quy định như sau:

1. Những việc cần phải xử lý trong thời gian chỉnh lý quyết toán:

Hạch toán tiếp các khoản thu, chi ngân sách đã phát sinh từ ngày 31 tháng 12 trở về trước, nhưng chứng từ còn đi trên đường;

Đối chiếu và xử lý những sai sót trong quá trình hạch toán kế toán;

Xử lý các khoản chi ngân sách thuộc năm trước theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền.

2. Thời gian chỉnh lý quyết toán:

Hết ngày 31 tháng 1 năm sau đối với ngân sách cấp xã.

Hết ngày 28 tháng 2 năm sau đối với ngân sách cấp huyện.

Hết ngày 31 tháng 3 năm sau đối với ngân sách cấp tỉnh.

Hết ngày 31 tháng 5 năm sau đối với ngân sách trung ương."

21. Điều 67 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 67. Trình tự lập, gửi và phê chuẩn báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của các cấp được quy định như sau:

1. Ban Tài chính xã có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm của xã trình ủy ban nhân dân xã xem xét để gửi Phòng Tài chính huyện; đồng thời ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của xã do Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán năm do ủy ban nhân dân xã đã gửi Phòng Tài chính huyện, thì ủy ban nhân dân xã phải báo cáo bổ sung, điều chỉnh gửi Phòng Tài chính huyện.

2. Phòng Tài chính huyện có trách nhiệm thẩm tra báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; tổng hợp báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; quyết toán thu, chi ngân sách huyện (gồm thu, chi ngân sách cấp huyện và thu, chi ngân sách xã) trình ủy ban nhân dân huyện xem xét để gửi Sở Tài chính - Vật giá; đồng thời ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của huyện do Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán năm do ủy ban nhân dân huyện đã gửi Sở Tài chính - Vật giá thì ủy ban nhân dân huyện phải báo cáo bổ sung, điều chỉnh gửi Sở Tài chính - Vật giá.

3. Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thẩm tra báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện; lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách của cấp tỉnh; tổng hợp báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh (bao gồm: thu, chi ngân sách cấp tỉnh, thu, chi ngân sách huyện) trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét để gửi Bộ Tài chính và gửi cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực; đồng thời ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn. Trường hợp báo cáo quyết toán năm của ngân sách tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn có thay đổi so với báo cáo quyết toán năm do ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi Bộ Tài chính thì ủy ban nhân dân tỉnh phải báo cáo bổ sung, điều chỉnh gửi Bộ Tài chính và cơ quan kiểm toán nhà nước khu vực.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm tra, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh; lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách trung ương và tổng hợp lập báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trình Chính phủ để trình Quốc hội phê chuẩn; đồng gửi cơ quan kiểm toán nhà nước."

22. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 70.

1. Thời hạn nộp báo cáo kế toán tháng, quý và báo cáo quyết toán năm:

a) Báo cáo kế toán tháng, quý do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định;

b) Báo cáo quyết toán năm gửi cơ quan tài chính chậm nhất ngày 15 tháng 2 năm sau (đối với đơn vị dự toán cấp I của huyện); chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm sau (đối với đơn vị dự toán cấp I của tỉnh); chậm nhất 30 tháng 4 năm sau (đối với đơn vị dự toán cấp I của Trung ương);

c) Báo cáo quyết toán ngân sách năm của cấp dưới gửi cấp trên chậm nhất ngày 15 tháng 2 năm sau (đối với ngân sách xã); chậm nhất ngày 15 tháng 3 năm sau (đối với ngân sách huyện); chậm nhất ngày 30 tháng 4 năm sau (đối với ngân sách tỉnh).

2. Trường hợp đơn vị dự toán cấp dưới không gửi báo cáo kế toán quý và báo cáo quyết toán năm đúng thời gian quy định, cơ quan tài chính có quyền tạm đình chỉ cấp kinh phí cho đến khi nhận được báo cáo kế toán và quyết toán, trừ một số khoản chi cấp thiết phải có quyết định của các cấp có thẩm quyền."

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực từ năm ngân sách 1999. Những quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trái với nội dung Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính và các Bộ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 51/1998/ND-CP

Hanoi, July 18, 1998

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE No. 87-CP OF DECEMBER 19, 1996 DETAILING THE ASSIGN-MENT OF RESPONSIBILITIES FOR MANAGING, DRAFTING, IMPLEMEN-TING AND SETTLING THE STATE BUDGET

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Law No. 6/1998/QH10 of May 20, 1998 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the State Budget;
At the proposal of the Minister of Finance
,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of Decree No. 87-CP as follows:

1. Article 3 is amended and supplemented as follows:

"Article 3.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The budgets of the local administration of various levels include:

a/ The budgets of the provinces and the cities directly under the Central Government (collectively referred to as the provincial-level budget);

b/ The budgets of the rural and urban districts, provincial capitals and cities (collectively referred to as the district-level budget);

c/ The budgets of the communes, wards and townships (collectively referred to as the commune-level budget)

2. The relationship between the budgets of various levels shall adhere to the following principles:

a/ Additional allocations from the higher-level budget to the lower-budget shall be made to ensure the fairness and balanced development among regions and localities. These additional allocations shall constitute a revenue of the lower-level budget;

b/ In cases where the higher-level State management agency authorizes the lower-level State management agency to perform a spending task that comes under the former's function, funds must be transferred from the higher-level budget to the lower-level budget for performing such task;

c/ Besides the making of additional allocations to the revenue source and the authorized performance of spending tasks defined in Points a and b, Clause 2 of this Article, the budget of one level shall not be used to cover the spending task of another level, except for the following cases where the People's Committees of various levels shall be allowed to use the budget within the scope of their assigned responsibility to support units which are managed by the higher level and located in their respective territories:

- When a natural calamity occurs or in other circumstances where the locality needs to urgently mobilize forces to stabilize the socio-economic situation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Article 15 is amended and supplemented as follows:

"Article 15.- The revenues of the central budget shall include:

1. The revenues to be 100% remitted into the central budget:

a/ Value-added tax on imports;

b/ Import tax, export tax;

c/ Special consumption tax, excluding the special consumption tax on such home-made goods as playing cards, votive papers and objects and on services dealing in dancing halls, massage parlors or karaoke bars; golf business with the sale of membership cards and golf playing tickets, casino business; jackpot games; horse race or car race betting ticket business;

d/ Enterprise income tax paid by units under the whole-branch cost-accounting system;

e/ Other taxes and revenues from the oil and gas exploration and exploitation (including land and water surface rents) under the management of the Central Government;

f/ Income from the State-contributed capital, State capital recovered from economic establishments, recovered State loans (including principals and interests), revenues from the State reserve fund, revenues from the central financial reserve fund in special cases;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.h/ Assorted fees and charges paid to the central budget: entry and exit visa fees, fees for flights across the air space of Vietnam, traffic fees and other fees and charges stipulated by the Government;

i/ Revenues from non-business activities of units managed by the central agencies;

j/ The central budget remainder from the previous year;

k/ Other revenues prescribed by law.

2. Revenues divided in percentage (%) between the central budget and the provincial-level budget:

a/ Value-added tax, excluding the value-added tax prescribed in Point a, Clause 1 of this Article, and value-added tax collected from lottery activities;

b/ Enterprise income tax, excluding the enterprise income tax prescribed in Point d, Clause 1 of this Article, and the enterprise income tax collected from lottery activities;

c/ Income tax paid by high-income earners;

d/ Tax on the remittance of incomes abroad by foreign organizations and individuals investing in Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Article 16 is amended and supplemented as follows:

"Article 16.- The spending tasks of the central budget shall include;

1. Regular spending on:

a/ Non-business activities in the fields of education, training, health, social affairs, culture, information, physical training and sports, science, technology and environment, and in other fields managed by the central agencies:

- General education boarding schools for ethnic minorities;

- Post-graduate, university and college, intermediate professional and vocational training and other forms of training and fostering;

- Disease prevention, treatment and other non-business medical activities;

- Reformatory institutions, prevention and fight against social vices and other social activities;

- Preservation of cultural relics, museums, libraries, rehabilitation of historical relics, art performances and other cultural activities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Fostering and training of coaches and athletes for national teams; national and international competitions; management of physical training and sports competition centers and other physical training and sport activities;

- Scientific and technological research;

- Environmental activities;

- Other non-business activities.

b/ Non-business economic activities managed by the central agencies:

- Non-business communications activities: maintenance and repair of roads, bridges, and other traffic works, installing road signs and working out measures to ensure traffic safety;

- Non-business agricultural, irrigation, fishery and forestry activities: maintenance and repair of dikes, irrigation projects, agricultural, fishery and forestry farms and stations; forestry, agricultural and fishery promotion activities; forest zoning for afforestation, forest protection, forest fire prevention and combat, and aquatic resource protection;

- Conducting basic surveys;

- Measuring administrative boundaries of various levels;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Measuring national boundaries and installing border markers;

- Measuring, mapping and filing cadastral dossiers;

- Sedentarization and building new economic zones;

- Other non-business economic activities.

c/ Defense, security and social order and safety:

- Defense:

+ Ensuring the cultural and material life and working out policies for the entire army;

+ Training and scientific research;

+ Purchase of weapons and military equipment and facilities for the whole army, including local armies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Preparing industrial mobilization, including preparing design documents, technologies, technical implementation guidelines, preparing special-use instruments and various kinds of equipment exclusively for defense purpose;

+ Long military exercises (more than five days) of mobilized reserve units of the regular army;

+ Transferring units of militia, self-defense force and/or reserve military personnel from one province to another;

+ Building new and repairing special military projects, combat works, working offices, garrisons and depots of the military offices of the district level upward;

- Social security, order and safety:

+ Ensuring the material and cultural life as well as social policies for the people's police force;

+ Training and scientific research;

+ Procurement of equipment, weapons and specialized facilities for the people's police force;

+ Management and education of convicts; management and education in re-educational establishments and reformatories;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Building new and repairing special constructions, barracks, working offices and storehouses of the people's police force; repairing detention camps and reformatories of the district level upward; repairing houses in re-educational establishments and reformatories.

d/ Activities of the National Assembly, the President of the State, the ministries, the ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, the system of People's Courts and People's Procuracies;

e/ Activities of the central bodies of the Communist Party of Vietnam;

f/ Activities of the central bodies of the Vietnam Fatherland Front, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam War Veterans' Association, the Vietnam Women's Union, the Vietnam Peasants' Association; operations of the Vietnam General Confederation of Labor;

g/ Price subsidies in accordance with the State policies;

h/ Centrally-managed national programs;

i/ Support for the social insurance fund as stipulated by the Government;

j/ Implementing the policies toward the war invalids, sick armymen, the relatives of fallen heroes, families with meritorious services to the country and other beneficiaries of social policies;

k/ Financial support for social and socio-professional organizations at the central level in accordance with the provisions of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.m/ Aid;

n/ Other expenditures as prescribed by law.

2. Spending on development investment:

a/ Investment in the construction of centrally-managed socio-economic infrastructure projects without possibility of capital recovery;

b/ Investment in and capital support for State enterprises; contribution of stock and joint-venture capital to enterprises in the areas where the State's participation is needed as provided for by law.

c/ Spending on the National Investment Support Fund and development support funds for economic development programs and projects;

d/ The State reserve;

e/ The Government's loans for investment development.

3. Payments of principals for the Government's borrowings.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Additional allocations to the provincial-level budgets."

4. Article 17 is amended and supplemented as follows:

"Article 17.- The revenues of the provincial budget shall include:

1. The revenues to be 100% remitted into the provincial-level budget:

a/ Land and water surface rents paid by enterprises, including foreign invested enterprises, excluding the land and water surface rents from the oil and gas exploration and exploitation activities managed by the Central Government;

b/ Revenues from the lease and sale of State-owned dwelling houses;

c/ Registration fees collected on the district's territory, excluding house and land registration fees;

d/ Revenues from lottery activities;

e/ Non refundable aid, in cash or in kind, donated by organizations and individuals in foreign countries directly to the provincial level in accordance with the provisions of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ Money mobilized from organizations and individuals for investment in the construction of infrastructure projects as stipulated by the Government;

h/ Voluntary contributions by organizations and individuals inside and outside the country to the provincial-level budget;

i/ Revenues from the provincial financial reserve fund in special cases;

j/ Non-business revenues of units managed by the provincial level;

k/ Revenues from the investment loans in accordance with the provisions of Clause 3, Article 8 of the Law on the State Budget;

l/ The provincial-level budget remainder from the previous year;

m/ Other revenues in accordance with the provisions of law;

n/ Additional allocations from the central budget.

2. Revenues divided in percentage (%) between the central budget and the provincial budget under Clause 2, Article 15 of Decree No. 87-CP of December 19, 1996 already amended and supplemented by this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Tax on the transfer of the land-use right;

b/ House and land tax;

c/ Land use levy.

4. Revenues divided in percentage (%) between the provincial-level budget, the district-level budget and the commune or township budget:

a/ Revenues stipulated in Clause 2 of this Article shall be decided by the provincial level within the scope assigned to the province;

b/ Such revenues as tax on the use of agricultural land; natural resource tax; house and land registration fees; special consumption tax on such home-made goods as playing cards, votive papers and objects as well as services dealing in dancing halls, massage parlors, karaoke bars, golf business with the sale of membership cards and golf playing tickets; casino business; jackpot games; horse race and car race betting ticket business shall be 100% channeled into the local budgets; the division of these revenues to the budgets of various levels (of the provinces; districts, communes, townships and wards) shall be decided by the provincial level. Particularly for the agricultural land use tax, this tax may be distributed to the communes, townships and wards at the maximum level of 100% and the minimum level of 20%.

5. The division of revenue sources stipulated in Clause 4 of this Article shall be decided by the provincial-level People's Councils within the scope of their assigned responsibility. Balance must be ensured between the divided revenues and the spending tasks assigned to each level; importance must be attached to the optimum exploitation of on-the-spot revenue sources so as to perform the assigned spending tasks; the administration of various levels are encouraged to tap revenue sources and enhance their revenue management in a way suitable to the conditions and characteristics of each area and in close association with the managerial role of the local administration of each level; the division of small revenue sources to many levels and additional allocations from the higher-level budget should be limited."

5. Article 18 is amended and supplemented as follows:

"Article 18.- The spending tasks of the provincial budget shall include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Non-business activities in the fields of education, training, health, social affairs, culture, information, physical training and sports, science, technology and environment, and other non-business activities managed by the provincial-level agencies:

- General education, complementary education, crèche, kindergarten education and general education boarding schools for ethnic minorities and other educational activities;

- In-service university and college education, intermediate professional training, vocational training, short-term training and other forms of training and fostering;

- Disease prevention, treatment and other medical activities;

- Reformatories, social relief, famine relief, prevention and fight against social vices and other social activities;

- Preservation of cultural relics, museums, libraries, art performances and other cultural activities;

- Radio and television broadcasts and other communication activities;

- Fostering and training of coaches and athletes for provincial teams; provincial competitions; management of physical training and sports facilities and other physical training and sport activities;

- Scientific research and application of technical advances, other non-business scientific and technological activities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other non-business activities.

b/ Non-business economic activities managed by the provincial-level agencies:

- Non-business communications activities: maintaining and repairing roads, bridges, and other traffic works, installing road signs and working out measures to ensure traffic safety;

- Non-business agricultural, irrigation, fishery and forestry activities: maintenance and repair of dikes, irrigation projects, agricultural, fishery and forestry farms and stations; the forestry, agricultural and fishery promotion work; forest zoning for afforestation, forest protection, forest fire prevention and combat, protection of aquatic resources;

- Urban administrative work (in the cities directly under the Central Government, except for the area assigned to the provincial capitals): maintenance of the lighting system, pavements, water supply and drainage system, urban traffic, parks and other urban administrative activities;

- Measuring, mapping and filing cadastral documents;

- Conducting basic surveys;

- Other non-business economic activities.

c/ Defense, security and social order and safety, including:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Training militia and self-defense force;

+ Organizing conferences, military training and work reviews;

+ Operations of self-defense force units that perform on a rotary basis full-time combat duty or combat readiness in the key border and coastal areas in a number of cases under the direction of the Ministry of Defense;

+ Drawing up the regional defense plan;

+ Transporting weapons, military equipment and supplies for the militia and self-defense and reserve forces;

+ Organizing receptions of returning armymen who have fulfilled their military service.

- Social security, order and safety:

+ Supporting the campaigns to prevent and control crimes;

+ Supporting the campaigns to maintain security and social order and safety;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Supporting the repair of houses for temporary detention and custody;

+ Supporting the reviews of mass movements for national security maintenance.

d/ Operations of the State agencies of provincial level;

e/ Operations of the provincial agencies of the Communist Party of Vietnam;

f/ Operations of the provincial agencies of the Vietnam Fatherland Front, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam War Veterans' Association, the Vietnam Women's Union, the Vietnam Peasants' Association;

g/ Financial support for social and socio-professional organizations of provincial level in accordance with the provisions of law;

h/ Implementing the social policies managed by the provincial level;

i/ The national programs assigned by the Government to the provincial administration for management;

j/ Price subsidies in accordance with the State policies;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.l/ Other expenditures as prescribed by law.

2. Spending on development investment:

a/ Investment in the construction of provincially managed socio-economic infrastructure projects;

b/ Investment in and capital support for State enterprises in accordance with the provisions of law.

3. Payments of the principals of investment loans in accordance with the provisions of Clause 3, Article 8 of the Law on the State Budget.

4. Additional allocations to the financial reserve fund.

5. Additional allocations to the lower-level budgets."

6. Article 19 is amended and supplemented as follows:

"Article 19.- The revenues of the district-level budget shall include:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Trade-license tax, excluding the trade-license tax paid by small business households located in the commune/township territory;

b/ The animal slaughtering tax paid by slaughtering enterprises located in the ward territory;

c/ Assorted fees and charges collected from the activities of agencies managed by the district level;

d/ Proceeds from the non-business activities of units managed by the district level;

e/ Non-refundable aid, in cash or in kind, granted by organizations and individuals in foreign countries directly to the district level in accordance with the provisions of law;

f/ Contributions by organizations and individuals for investment in the construction of infrastructure projects as stipulated by the Government;

g/ Voluntary contributions by organizations and individuals inside and outside the country to the district budget;

h/ The district-level budget remainder from the previous year;

i/ Additional allocations from the provincial-level budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Revenues divided in percentage (%) between the provincial-level budget, the district-level budget and the commune, township or ward budget stipulated in Clauses 3 and 4, Article 17 of Decree No. 87-CP of December 19, 1996 already amended and supplemented by this Decree:

3. In addition to the revenues stipulated in Clauses 1 and 2 of this Article, the provincial capitals and towns shall be also distributed, in percentage (%), part of the revenue from registration fees, excluding house and land registration fees arising in their territory, and shall be allowed to set up an investment fund in accordance with the Government's stipulations."

7. Article 20 is amended and supplemented as follows:

"Article 20.- The spending tasks of the district-level budget shall include;

1. Regular spending on:

a/ Non-business activities in the fields of education, training and health according to the assignment by the provincial level. The assignment to the district level shall be based on its managerial level and capability and the revenue sources within the territory and at the same time ensure the fulfillment of the province's overall plan on the development of education, training and health;

b/ Non-business activities in the fields of culture, information, physical training and sports, social affairs and other non-business activities managed by the district level;

c/ Non-business economic activities managed by the district agencies:

- Agriculture, fishery, forestry and irrigation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Urban administrative work (applied to the budgets of the provincial capitals and towns): maintenance of the lighting system, pavements, water supply and drainage system, urban traffic, parks and other urban administrative activities;

- Other non-business economic activities.

d/ Defense, security and social order and safety, including:

- Defense:

+ Education on the entire people's defense;

+ The recruitment for the army and reception of returning armymen who have fulfilled their military service;

+ Registration of the reserves;

+ Organization of training for leading members of the militia and self-defense forces;

+ Meetings and military training for the militia and self-defense force.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.+ Propagandizing for mass movements to maintain security;

+ Supporting campaigns to maintain security and social order and safety;

+ Supporting the reviews of mass movements for national security maintenance;

+ Supporting activities for local security and order.

e/ The operations of the State agencies of the district level;

f/ The operations of the district-level agencies of the Communist Party of Vietnam;

g/ The operations of the district-level agencies of the Vietnam Fatherland Front, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam War Veterans' Association, the Vietnam Women's Union, the Vietnam Peasants' Association;

h/ Financial support for social and socio-professional organizations of the district level in accordance with the provisions of law;

i/ Other expenditures as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Additional allocations to the lower-level budget."

8. Article 21 is amended and supplemented as follows:

"Article 21.- The revenues of the commune/township budget shall include:

1. The revenues to be 100% remitted into the commune/township budget:

a/ Trade-license tax paid by small business households;

b/ Animal-slaughtering tax;

c/ Assorted fees, charges and contributions to the commune/township budget in accordance with the provisions of law;

d/ Proceeds from the use of the public land fund and yields from other public property;

e/ Revenues from the non-business activities managed by the commune or township;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ Non-refundable aid granted by organizations and individuals in foreign countries directly to the commune or township in accordance with the provisions of law;

h/ The commune/township budget remainder from the previous year;

i/ Additional allocations from the higher-level budget.

j/ Other revenues prescribed by law;

2. The revenues divided in percentage (%) between the provincial-level budget, the district-level budget and the commune/township budget as stipulated in Clauses 3 and 4, Article 17 of Decree No. 87-CP of December 19, 1996 already amended and supplemented by this Decree.":

9. Article 22 is amended and supplemented as follows:

"Article 22.- The spending tasks of the commune/township budget shall include;

1. Regular spending on:

a/ Social work and cultural, information, physical training and sports activities managed by the commune or township:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Medical activities in the commune or township;

d/ Management and maintenance of architectural works, assets, welfare works and transport routes managed by the commune or township;

e/ Operations of the State agencies of the commune or township;

f/ Operations of the agencies of the Communist Party of Vietnam, the Vietnam Fatherland Front, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam War Veterans' Association, the Vietnam Women's Union, the Vietnam Peasants' Association of the commune or township;

g/ The operations of militia and self-defense force and the social order and safety work:

- Training the militia and self-defense force;

- Registering military services, organizing send-offs for young people to perform their military service duty;

- Mobilizing and educating the masses to maintain security, social order and safety;

- Activities for local security and order.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Spending on development investment:

The investment in constructing socio-economic infrastructure projects shall comply with the assignment by the provincial administration."

10. Article 24 is amended and supplemented as follows:

"Article 24.- The revenues of the ward budget shall include:

1. The revenues to be 100% remitted into the ward budget:

a/ Fees, charges and contributions to the ward budget as prescribed by law;

b/ The animal-slaughtering tax, excluding the slaughtering tax paid by animal-slaughtering enterprises;

c/ Voluntary contributions by organizations and individuals to the ward;

d/ Non refundable aid granted by organizations and individuals in foreign countries directly to the ward in accordance with the provisions of law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ Additional allocations from the higher-level budget.

g/ Other revenues as prescribed by law;

2. The revenues divided in percentage between the provincial-level budget, the district-level budget and the ward budget as stipulated in Clause 4, Article 17 of Decree No. 87-CP of December 19, 1996 already amended and supplemented by this Decree."

11. Article 28 is amended and supplemented as follows:

"Article 28.-

1. The Government shall specify the percentages (%) for the division of revenues between the central budget and the budget of each province or city directly under the Central Government; which shall apply to all divisible revenues.

2. Basing themselves on the percentage (%) stipulated by the Government for each province or city directly under the Central Government, the provincial-level People's Committees shall specify the percentages (%) for the division of the revenues between the provincial budget and the budget of each rural or urban district, provincial capital or city and the budget of each commune, township or ward. The determination of the percentages (%) for the division of the revenues defined in Clause 2, Article 28 of the Law on the State Budget already amended and supplemented under the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the State Budget, between the budgets of the local administration of various levels must ensure that such percentages shall not exceed the percentage stipulated by the Government for each province or city directly under the Central Government."

12. Article 29 is amended and supplemented as follows:

"Article 29.- The Government shall submit to the Standing Committee of the National Assembly for decision the plan on additional allocations from the central budget to the budget of each province or city directly under the Central Government. The provincial-level People's Committee shall submit to the People's Council for decision the plan on additional allocations from the provincial-level budget to the budget of each district and stipulate the additional allocations to the commune budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister of Finance shall stipulate the method for calculating the additional allocations from the higher-level budget to the lower-level budget in accordance with Article 40 of the Law on the State Budget already amended and supplemented by the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on the State Budget."

13. Article 34 is amended and supplemented as follows:

"Article 34.-

1. The provincial Customs Departments shall draw up plans on the collection of import and export taxes, special consumption tax and value-added tax on imports as well as other import-export related revenues under their management and send them to the General Department of Customs, the provincial People's Committees and the provincial Finance and Pricing Departments.

The General Department of Customs shall coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Trade in making the estimate of revenues from import and export taxes, the special consumption tax and value-added tax on imports and other import-export related revenues for the whole country and send it to the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment for inclusion in the draft State budget and submission to the Government.

2. The local tax offices shall draw up estimates of State budget revenues in the territories, project the value-added tax amount to be reimbursed to the enterprises located in the territories under their management and send them to the higher-level tax office, the People's Committee, the finance agency and the planning and investment agency of the same level."

14. Article 36 is amended and supplemented as follows:

"Article 36.- Drafting the State budget:

1. Drafting the commune budget: The commune Finance Board shall make a draft of the commune's budget revenues and expenditures and submit it to the commune People's Committee for further report to the chairman and vice-chairmen of the commune People's Council, who shall consider then report it to the district People's Committee, and concurrently to the district Finance Section.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Drafting the provincial budget: The provincial Finance and Pricing Department shall consider the draft budgets of the units attached to the province, the revenue estimates made by the tax office or the customs office (if any) and the draft budget revenues and expenditures of the districts; make drafts of the State budget revenues in the locality, of the provincial budget revenues and expenditures (including the draft budgets of districts and the province) and of the authorized funding; then submit them to the provincial People's Committee which shall then report them to the Standing Board of the provincial People's Council for consideration before reporting them to the Government and also to the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment (for the draft budget according to each field, draft expenditures for national programs and the draft expenditures on construction investment), the ministry managing the branch or field (for the draft expenditures for the branch or field managed by the ministry) and the central agencies managing national programs (for the draft expenditures for national programs) on August 15 of the preceding year at the latest.

4. Drafting the State budget and the central budget:

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planning and Investment and other ministries, on the basis of the budget revenues and expenditures drafted by the ministries, central State agencies and provinces, the draft expenditures for the branches and fields and the national programs which are prepared by the ministries and the agencies managing the national programs, the debt repayment demand and the borrowing possibility, in drafting the central budget revenues and expenditures, synthesizing and drafting the State budget revenues and expenditures and submit them to the Government for submission to the National Assembly for decision."

15. Article 37 is amended and supplemented as follows:

"Article 37.- Tasks and powers of the People's Committees of various levels and the State agencies in the process of drafting, synthesizing and allocating the budget:

1. The People's Committee:

a/ To guide, organize and direct its attached units and the lower-level People's Committees in drafting the budget revenues and expenditures within the scope of its management; coordinate with and direct the tax office and the customs office (if any) in the locality in drafting the State budget revenues in its locality, estimate the value-added tax amount to be reimbursed to the enterprises in its territory;

b/ To draft the State budget revenues in its territory and the local budget revenues and expenditures; report the local draft budget to the Standing Board of the People's Council or the chairman and vice-chairmen of the People's Council for consideration before reporting them to the higher-level administrative State agency;

c/ After the draft State budget is decided by the National Assembly, on the basis of the budget collection and spending tasks assigned by the higher level, to submit the local draft budget and its distribution plan to the People's Council of the same level for decision, report to the administrative State agency and the finance agency of the immediate higher level the local draft budget and the result of the distribution of such budget which has been decided by the People's Council of the same level;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To make a plan on the adjustment of the local draft budget and a plan on the distribution of its own draft budget revenues and expenditures and submit them to the People's Council of the same level for decision at the request of the higher-level administrative State agency in cases where the resolution of the People's Council of the same level fails to comply with the collection and spending tasks assigned by the higher level;

f/ To examine the resolution(s) of the lower-level People's Council(s) on the draft budget(s); request, when necessary, the lower-level People's Council(s) to adjust their draft budget.

2. The finance agencies of various levels:

a/ To hold working sessions on the draft budget(s) with the lower-level People's Committees and the concerned agencies and units; to be entitled to request the revision of revenue and expenditure items which do not comply with the prescribed regime and criteria and which are not rational, economical and suitable to the budget capability and the socio-economic development orientation.

During the process of deliberation to sum up and draft the budget, if there is a divergence of opinions between the finance agency, other agencies of the same level and the lower-level administration, the local finance agency of any level must report the matter to the People's Committee of the same level for decision; the Ministry of Finance shall report the matter to the Prime Minister for decision;

b/ To assume the prime responsibility and coordinate with the planning and investment agency of the same level in summing up and drafting a budget for each field;

c/ To assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies and units in summing up, drafting the budgets as well as drawing up the plan for allocating the draft budget of its own level

d/ To coordinate with the planning and investment agency of the same level in drafting and allocating the draft expenditures on capital construction, focusing on specific units, projects or constructions;

e/ To coordinate with the agencies managing the national programs in drawing up the plan for allocating the draft expenditures;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g/ The Ministry of Finance shall coordinate with the State Bank of Vietnam in elaborating the plan for borrowing loans to cover the State budget overspending, and in estimating the level and time for making advance payments from the State Bank to make up for temporary deficits of the central budget in the year.

h/ The Ministry of Finance shall consider the resolutions of the provincial People's Councils on the draft budgets and propose to the Prime Minister to request the provincial People's Councils to adjust the draft budgets in case of necessity. The local finance agencies of various levels shall consider the resolution(s) of the lower-level People's Council(s) on the draft budget and propose to the People's Committee of the same level to request the lower-level People's Council(s) to adjust the draft budget when necessary.

3. The planning and investment agencies of various levels:

a/ The Ministry of Planning and Investment shall submit to the Government the national socio-economic development plan and the major balances of the national economy, including the financial, monetary and capital construction fund balances, which shall serve as the basis for the formulation of the financial and budgetary plans; submit to the Government for submission to the National Assembly a list of the national programs and projects, key and important construction projects financed by the State budget.

b/ The Ministry of Planning and Investment and the local planning and investment agencies shall assume the prime responsibility and coordinate with the finance agencies of the same level in drafting and allocating the expenditures for investment in capital construction focusing on each unit, each project and construction, then send them to the finance agency of the same level as a basis for summing up and drafting the budget and its allocation plan to be submitted to the competent level for consideration and decision before allocating it to the various units.

c/ To coordinate with the finance agency of the same level in summing up and drafting a budget for each field;

d/ To coordinate with the agencies managing the national programs in drawing up the plan on the allocation of draft expenditures to the national programs.

4. The central and local State agencies:

a/ The ministries and branches shall coordinate with the Ministry of Finance in formulating the regime, criteria and norms of State budget expenditures by their respective branches and fields.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The agencies managing the national programs shall coordinate with the finance agency and the planning and investment agency of the same level in drafting the expenditures for the national programs and the plan on their allocation to various units and localities and send them to the finance agency and the planning and investment agency of the same level for including them into the draft budget to be submitted together with its allocation plan to the competent level for decision and allocation to the concerned units."

16. Article 38 is amended and supplemented as follows:

" Article 38.- Deciding, allocating and assigning the draft State budget:

1. After the draft State budget is decided by the National Assembly:

a/ The Government shall make a plan on the allocation of the central draft budget to each ministry and each branch and the level of additional allocation from the central budget to each province and submit them to the National Assembly Standing Committee for decision;

b/ The Prime Minister shall base himself on the resolution of the National Assembly and the resolution of the National Assembly Standing Committee to decide to assign budget collection and spending tasks to each ministry and each branch, the collection and spending tasks and the level of additional allocation from the central budget to each province;

c/ The Ministry of Finance shall provide detailed guidance on budget collection and spending tasks for the central agencies, provincial People's Committees and State enterprises.

2. After receiving the Prime Minister's decisions to assign budget collection and spending tasks, the provincial People's Committees shall submit to the provincial People's Councils for decision their respective provincial draft budgets and allocation plans; report to the Government and the Ministry of Finance on the provincial draft budgets and the results of the allocation of the provincial draft budgets already decided by the provincial People's Council.

The provincial People's Committees shall base themselves on the resolution of the provincial People's Councils to decide to assign budget collection and spending tasks to each of their attached agencies and units; the collection and spending tasks and the level of additional allocation to each district.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The district People's Committees shall base themselves on the resolution of the district People's Councils to decide to assign budget collection and spending tasks to each of their attached agencies and units; the collection and spending tasks and the level of additional allocation to each commune.

4. After receiving the district People's Committee's decision to assign budget collection and spending tasks, the commune People's Committees shall submit to the commune People's Council for decision their respective commune draft budgets and allocation plans; report to the district People's Committee and the district Finance Section their commune draft budgets and the results of the allocation of the commune draft budgets already decided by the commune People's Councils.".

17. Article 54 is amended and supplemented as follows:

"Article 54.- At the end of the budget year, for the provinces which have collected more than their assigned tasks from import and export taxes and the special consumption tax (excluding the special consumption tax on such home-made goods as votive papers and objects, and services dealing in dancing halls, massage, karaoke; golf business with the sale of membership cards and golf playing tickets, casino business; jackpot games and the horse race and car race betting ticket business, the Government shall decide deduct in percentage (%) part of the excess revenue as reward to the provincial budget for investment in the construction of infrastructure projects and report it to the Standing Committee of the National Assembly. The use of specific amount of reward money for each project, the consideration of rewards for the provincial, district and commune budgets shall be decided by the provincial People's Committee and reported to the provincial People's Council."

18. Article 56 is amended and supplemented as follows:

"Article 56.- The financial reserve funds:

1. The sources for the formation of financial reserve funds:

a/ The central financial reserve fund shall be formed from the following sources:

- Part of the central budget revenue in excess of the estimate. The concrete level shall be decided by the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The amount included in the annual draft expen-diture of the central budget. The concrete level shall be submitted by the Government to the National Assembly for decision.

b/ The provincial financial reserve fund shall be formed from the following sources:

- Part of the provincial budget revenue in excess of the estimate. The concrete level shall be decided by the president of the provincial People's Committee;

- Fifty per cent (50%) of the provincial budget remainder;

- The amount included in the annual draft expenditure of the provincial budget. The concrete amount shall be submitted by the president of the provincial People's Committee to the People's Council for decision.

2. Management and use of the financial reserve funds:

a/ The financial reserve funds shall be managed at the State Treasury which shall pay the interest on the deposits of the financial reserve funds, to be paid by the State Bank to the State Treasury and such interest shall be added to the fund;

b/ The central financial reserve fund shall have the Minister of Finance as its account holder; the provincial financial reserve fund shall have the president of the provincial People's Committee as its account holder;

c/ Deductions for the setting up of the financial reserve funds shall be gradually made year by year; the maximum deduction level is 25 per cent of the annual draft budget expenditure of the corresponding level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ The provincial budget may borrow from the central financial reserve fund if all the provincial reserve fund has been used up. The district and commune budgets may borrow from the provincial financial reserve fund;

f/ In cases where the budget revenues collected or borrowed to cover the overspending fail to meet the approved draft or where a natural calamity or enemy sabotage occurs and even after the budget has been adjusted and the reserve fund has been used up there are still not enough sources to meet the spending tasks:

- The Prime Minister shall decide to use the central financial reserve fund to balance the budget.

- The presidents of the provincial People's Committees shall decide to use the provincial financial reserve funds to balance the budgets and report it to the People's Councils of the same level and the Ministry of Finance."

19. Article 62 is amended and supplemented as follows:

"Article 62.- Upon the expiry of an accounting period (monthly, quarterly or yearly) the accounting units must close the accounting books. The closing of the budget accounting books at the end of the year must ensure the following requirements:

1. All revenues of the preceding years' budgets which are remitted in the current year shall be accounted and settled in the current year's budget revenues.

2. All expenditures of the current year's draft budget which have not yet been spent shall not be carried forward to the following year for further allocation. In special cases where they can be further allocated if it is so decided by the Minister of Finance (for the central budget) or the president of the People's Committee (for the budget of the local administration of same level), their accounting and settlement shall be effected as follows:

- If it is decided to be included in the preceding year's budget expenditures, they shall be settled by the preceding year's budget remainder and be accounted into the preceding year's budget expenditures (during the time when the final accounts are revised);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The debts, borrowings and advance payments of the budget drafting agencies and of the budgets of the administration of various levels must be settled before the closing of the accounting books at the end of the year; in special cases, if permitted by the competent agency, the debts, borrowings and advance payments of the current year's budget shall be made into the debts, borrowings and advance payments of the following year's budget.

4. The temporarily collected or withheld amounts must be concretely considered and dealt with as follows:

- To return them to the subjects having such temporarily collected or withheld amounts or pay them into the State budget, depending on each specific case to be decided by the competent level.

- Pending a decision to deal with them, the temporarily collected or withheld amounts shall be transferred into the account for the temporarily withheld amounts under the guidance of the competent levels.

5. The unsold materials and goods and the cash left-over in the funds of the budget drafting units by the end of December 31 must be inventoried in accordance with current regulations and shall be dealt with as follows:

- The unsaleable goods and materials of a unit shall be settled in the preceding year's budget expenditures, if they are to be used in the following year their use must be closely overseen by the unit and separate reports shall be made thereon; if they cannot be used in the following year, the unit shall set up a liquidation board to sell them and the proceeds therefrom shall be paid to the State budget.

- The left-over of the cash fund of a unit by December 31 belonging to the State budget funds, minus the amounts to be paid according to the prescribed regime, shall be remitted to the State budget.

6. For the balance of the authorized fund (of a budget level) by the end of December 31, the State Treasury agency of the same level shall complete the procedure for returning it to the higher-level budget and report it to the finance agency of the same level. The higher-level State Treasury agency shall receive the returned amount of the authorized fund from the lower-level budget, record it as a reduction in the allocation from the higher-level budget and report it to the finance agency of the same level."

20. Article 63 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The tasks to be performed during the period of adjusting the final accounts:

- Continue to account the budget revenues and expenditures arising from December 31 and before but their supporting documents come later;

- Compare and deal with the errors during the process of cost-accounting accountancy;

- Deal with the preceding year's budget expenditures according to the decisions of the competent levels.

2. The time for adjusting the final accounts:

- By the end of January 31 of the following year for the commune-level budget;

- By the end of February 28 of the following year for the district-level budget;

- By the end of March 31 of the following year for the provincial-level budget;

- By the end of May 31 of the following year for the central budget."

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 67.- The order of making, sending and approving annual statements of final accounts of budget revenues and expenditures of the administration of various levels is stipulated as follows:

1. The commune Finance Board shall have to make the commune's annual statement of final accounts of budget revenues and expenditures and submit it to the commune People's Committee for consideration which shall then submit it to the district Finance Section, and at the same time to the commune People's Council for approval. In cases where there is any change in the commune's annual statement of final accounts after it was approved by the commune People's Council as compared to the one sent to the district Finance Section the commune People's Committee shall have to report such change to the district Finance Section.

2. The district Finance Section shall have to verify the statement of final accounts of the commune budget revenues and expenditures; make the statement of final accounts of the district budget revenues and expenditures; sum up the reports on State budget revenues in the district; prepare the final accounts of the district budget expenditures (including the district and commune budget revenues and expenditures) and submit them to the district People's Committee for consideration which shall then send them to provincial Finance and Pricing Department and at the same time to the district People's Council for approval. In cases where there is any change in the district's statement of final accounts after it was approved by the district People's Council as compared to the one sent to the provincial Finance and Pricing Department, the district People's Committee shall have to report such change to the provincial Finance and Pricing Department.

3. The provincial Finance and Pricing Department shall have to verify the statements of final accounts of the district budget revenues and expenditures; make the statement of final accounts of the provincial budget revenues and expenditures; sum up the reports on the State budget revenues in the province; prepare the final accounts of the provincial budget expenditures (including the provincial, district and commune budget revenues and expenditures) and submit them to the provincial People's Committee for consideration which shall then submit them to the Ministry of Finance and the regional State auditing agency and at the same time to the provincial People's Council for approval. In cases where there is any change in the statement of final accounts after it was approved by the provincial People's Council as compared to the one sent to the Ministry of Finance, the provincial People's Committee shall have to report such change to the Ministry of Finance and the regional State auditing agency.

4. The Ministry of Finance shall have to verify the statements of final accounts of the provincial budget revenues and expenditures; make the final statement of accounts of the central budget revenues and expenditures, sum up and make the general statement of final accounts of State budget revenues and expenditures and submit them to the Government for submission to the National Assembly for ratification, and concurrently to the State auditing agency."

22. Article 70 is amended and supplemented as follows:

"Article 70.-

1. Time limit for submitting monthly and quarterly accounting reports and annual statements of final accounts:

a/ The time limit for submitting monthly and quarterly accounting reports shall be defined by the Minister of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The annual statements of final accounts of the lower-level budgets shall be sent to the higher level not later than February 15 of the following year (for commune budgets); not later than March 15 of the following year (for district budgets) and not later than April 30 of the following year (for provincial budgets).

2. In cases where the lower-level budget drafting units fail to send quarterly accounting reports and annual statements of final accounts within the prescribed time-limit, the finance agency shall be entitled to temporarily suspend the allocation of funding until it receives the accounting reports and the statements of final accounts, except for a number of urgent expenditures to be decided by the competent levels.

Article 2.- This Decree takes effect from the budget year of 1999. The previous regulations of the Government, the ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, which are contrary to this Decree are hereby annulled.

The Ministry of Finance and the concerned ministries shall have to guide and organize the implementation of this Decree.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 51/1998/NĐ-CP ngày 18/07/1998 sửa đổi Nghị định 87/CP Hướng dẫn việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.364

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!