Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 29/2012/TT-BGTVT quy định cải tạo phương tiện giao thông cơ giới

Số hiệu: 29/2012/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 31/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2012/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Thông tư này quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là xe cơ giới) đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các xe cơ giới sau đây:

a) Mô tô, xe gắn máy;

b) Xe cơ giới được cải tạo để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động cải tạo xe cơ giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe cơ giới là các loại phương tiện giao thông cơ giới hoạt động trên đường bộ (trừ mô tô, xe gắn máy) được định nghĩa tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271 - Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng, kể cả ô tô sát-xi.

2. Tổng thành là động cơ, khung, buồng lái, thân xe hoặc thùng chở hàng, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe.

3. Hệ thống là hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống treo, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu.

4. Cải tạo xe cơ giới là việc thay đổi cấu tạo, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành của xe cơ giới. Trường hợp thay thế hệ thống, tổng thành bằng hệ thống, tổng thành khác cùng kiểu loại, của cùng Hãng sản xuất (cùng mã phụ tùng) thì không coi là cải tạo.

5. Xe cơ giới nguyên thủy là xe cơ giới không có sự thay đổi cấu tạo, hình dáng, bố trí, nguyên lý làm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật của toàn bộ các hệ thống, tổng thành so với ban đầu của Hãng sản xuất.

6. Xe ô tô chở người là xe ô tô có kết cấu và trang bị dùng để chở người và hành lý mang theo.

7. Cơ quan thẩm định thiết kế là các Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

8. Cơ sở thiết kế là tổ chức hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế xe cơ giới.

9. Cơ sở thi công cải tạo là tổ chức hành nghề thi công cải tạo xe cơ giới có đủ điều kiện theo quy định.

10. Thẩm định thiết kế là việc xem xét, kiểm tra, đối chiếu các nội dung hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định có liên quan.

11. Nghiệm thu xe cơ giới cải tạo là việc kiểm tra, đánh giá xe cơ giới đã được thi công cải tạo theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định đảm bảo các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Điều 4. Các quy định khi cải tạo xe cơ giới

Xe cơ giới sau khi cải tạo phải thỏa mãn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham gia giao thông và phải đảm bảo tuân thủ các quy định sau đây:

1. Không được cải tạo thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) đối với xe cơ giới đã có thời gian sử dụng trên 15 năm, kể từ năm sản xuất của ô tô đến thời điểm thẩm định thiết kế cải tạo.

2. Không được cải tạo ô tô chuyên dùng nhập khẩu trong thời gian 05 năm và ô tô tải đông lạnh nhập khẩu trong thời gian 03 năm, kể từ ngày được cấp biển số đăng ký.

3. Không được cải tạo các xe ô tô khác thành xe ô tô chở khách (ô tô chở người).

4. Không được cải tạo ô tô chở người thành ô tô tải các loại, trừ trường hợp cải tạo ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống (kể cả chỗ người lái) thành ô tô tải VAN.

5. Không được cải tạo ô tô đầu kéo thành ô tô tải (trừ ô tô tải chuyên dùng).

6. Không được cải tạo thay đổi kích cỡ lốp, số trục và vết bánh xe của ô tô.

7. Không được cải tạo thay đổi chiều dài cơ sở ô tô tải, kể cả khi cải tạo ô tô tải thành ô tô tải loại khác và ngược lại (trừ ô tô tải chuyên dùng và trường hợp cải tạo trở lại thành xe cơ giới nguyên thủy).

8. Không được cải tạo tăng kích thước dài, rộng, cao của thùng chở hàng ô tô tải (trừ ô tô tải chuyên dùng). Trường hợp cải tạo lắp đặt thành thùng kín, thêm khung mui che mưa, nắng bảo vệ hàng hóa, thì chiều cao toàn bộ của xe cơ giới sau cải tạo phải thỏa mãn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2011/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô.

9. Không được cải tạo tăng kích thước dài, rộng, cao của thùng chở hàng ô tô tải tự đổ. Nếu cải tạo giảm kích thước thùng chở hàng phải đảm bảo thể tích chứa hàng của thùng chở hàng ô tô sau cải tạo thỏa mãn công thức sau:

Trong đó:

- V: Thể tích chứa hàng của thùng hàng (m3)

- Q: Trọng tải thiết kế (tấn)

10. Trọng lượng toàn bộ của xe cơ giới sau cải tạo phải đảm bảo:

a) Đối với ô tô khách: Không lớn hơn trọng lượng toàn bộ tương ứng với số người cho phép chở lớn nhất theo quy định của nhà sản xuất.

b) Đối với ô tô tải: Không lớn hơn trọng lượng toàn bộ lớn nhất của ô tô nguyên thủy và không vượt quá trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông.

11. Không sử dụng các hệ thống, tổng thành đã qua sử dụng trong cải tạo xe cơ giới, trừ tổng thành động cơ, thiết bị chuyên dùng. Các thiết bị nâng, xi téc chở hàng nguy hiểm, phải có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải.

12. Trong suốt quá trình sử dụng, mỗi xe cơ giới chỉ được cải tạo, thay đổi một trong hai tổng thành chính là động cơ hoặc khung và không quá ba trong sáu hệ thống, tổng thành sau đây:

a) Hệ thống truyền lực bao gồm: ly hợp, hộp số, trục các đăng và truyền lực chính;

b) Hệ thống chuyển động bao gồm: bánh xe, cầu bị động;

c) Hệ thống treo;

d) Hệ thống phanh;

đ) Hệ thống lái;

e) Buồng lái, thân xe hoặc thùng hàng.

13. Việc cải tạo một hệ thống, tổng thành nếu dẫn đến việc ảnh hưởng tới đặc tính làm việc của các hệ thống, tổng thành có liên quan khác thì phải được xem xét, tính toán cụ thể và phải được coi là cải tạo cả hệ thống, tổng thành có liên quan.

Chương 2.

THIẾT KẾ VÀ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ

Điều 5. Hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo

Hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo bao gồm:

1. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới cải tạo gồm các phần sau:

a) Giới thiệu mục đích cải tạo;

b) Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới trước và sau cải tạo;

c) Nội dung thực hiện cải tạo và các bước công nghệ thi công;

d) Tính toán các đặc tính động học, động lực học liên quan tới nội dung cải tạo;

đ) Tính toán kiểm tra sức bền các chi tiết liên quan tới nội dung cải tạo;

e) Những hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng xe cơ giới sau khi cải tạo;

g) Kết luận;

h) Mục lục;

i) Tài liệu tham khảo trong quá trình thiết kế.

2. Các bản vẽ kỹ thuật gồm:

a) Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo;

b) Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo;

c) Bản vẽ lắp đặt tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế;

d) Bản vẽ những chi tiết được cải tạo bao gồm cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng khi cải tạo, thay thế.

Các bản vẽ kỹ thuật phải được trình bày theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

3. Bản thông số, tính năng kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống mua mới liên quan tới nội dung tính toán thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế).

Điều 6. Miễn lập hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo

Xe cơ giới cải tạo trong các trường hợp sau được miễn lập hồ sơ thiết kế:

1. Ô tô tải thông dụng cải tạo thùng hàng, lắp ráp khung mui theo thiết kế mẫu và ngược lại.

2. Ô tô tập lái, sát hạch lắp đặt bàn đạp phanh phụ bằng cách liên kết với bàn đạp phanh chính thông qua một thanh đòn dẫn động cơ khí và ngược lại.

3. Lắp thêm các nắp chắn bụi cho thùng hàng ô tô tải tự đổ.

Điều 7. Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

1. Hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo phải được Cơ quan thẩm định thiết kế thẩm định và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. Hiệu lực của Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo là 12 tháng kể từ ngày ký.

2. Cán bộ được giao thẩm định thiết kế của Cơ quan thẩm định thiết kế phải là kỹ sư cơ khí ô tô có Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác cải tạo xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

3. Trong trường hợp các Sở Giao thông vận tải không đủ điều kiện để thẩm định thiết kế thì Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện.

4. Hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính) theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.

b) 04 bộ hồ sơ thiết kế, thành phần theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) của cơ sở thiết kế đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu.

d) Các bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thiết kế: Giấy Đăng ký xe ô tô, Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu).

đ) Tài liệu kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo.

5. Trình tự, thủ tục thẩm định thiết kế

a) Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cơ quan thẩm định thiết kế;

b) Cơ quan thẩm định thiết kế tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế;

c) Cơ quan thẩm định thiết kế tiến hành thẩm định thiết kế; nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì thông báo bổ sung, sửa đổi; nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo;

d) Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thẩm định thiết kế hoặc qua hệ thống bưu chính;

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, Cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo nếu hồ sơ đạt yêu cầu; hoặc thông báo cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.

6. Hồ sơ thiết kế sau khi được cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo được lưu tại Cơ quan thẩm định thiết kế và được gửi cho các cơ quan sau đây: Cơ sở thiết kế cải tạo, Cơ sở thi công cải tạo và Đơn vị đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo.

7. Khi có các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định mới ban hành hoặc có sửa đổi trước ngày thiết kế được thẩm định, thì Cơ quan thẩm định thiết kế, Đơn vị đăng kiểm phải thông báo, hướng dẫn các cơ sở thiết kế bổ sung sửa đổi hồ sơ thiết kế mới.

Điều 8. Trách nhiệm thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

1. Các Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩm định các thiết kế cải tạo cho xe cơ giới có đăng ký biển số của địa phương mình theo quy định sau:

a) Cải tạo, lắp đặt các hệ thống, tổng thành: khung, truyền lực, treo, buồng lái, thân xe thùng hàng, hệ thống điện, hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu của:

- Ô tô tải (theo danh mục từ 3.2.1 đến 3.2.9 của TCVN 7271);

- Ô tô tải chuyên dùng chở xe máy thi công (mục 3.2.10.2 của TCVN 7271);

- Sơ mi rơ moóc, rơ moóc;

- Ô tô chở người đến 25 chỗ (kể cả chỗ người lái).

b) Lắp đặt thêm thiết bị chuyên dùng phục vụ việc bốc xếp và chở hàng cho ô tô tải thông dụng; lắp đặt ghế ngồi trên thùng chở hàng của ô tô tải tập lái, sát hạch;

c) Cải tạo ô tô chở người thành ô tô cứu thương, ô tô tang lễ;

d) Cải tạo ô tô chở người từ 16 chỗ (kể cả chỗ người lái) trở xuống thành ô tô tải VAN;

đ) Cải tạo thay thế động cơ khác loại của ô tô tải thông dụng, ô tô tải tự đổ, ô tô tải chuyên dùng chở xe máy thi công, ô tô chở người đến 25 chỗ (kể cả chỗ người lái) phải đảm bảo Động cơ thay thế có công suất lớn nhất, số vòng quay ứng với công suất lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất, với thay đổi giảm không quá 10%, thay đổi tăng không quá 15%.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm thẩm định các thiết kế cải tạo sau:

a) Cải tạo các hệ thống, tổng thành của:

- Ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, ô tô tải chuyên dùng.

- Ô tô chở người trên 25 chỗ (kể cả chỗ người lái).

b) Cải tạo thay đổi hệ thống lái, hệ thống phanh, hệ thống nhiên liệu của xe cơ giới;

c) Ô tô các loại cải tạo thành ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo và ngược lại; sơ mi rơ moóc và rơ moóc thông thường cải tạo thành sơ mi rơ moóc, rơ moóc chuyên dùng và ngược lại;

d) Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới đối với trường hợp các Sở Giao thông vận tải không đủ điều kiện thẩm định thiết kế.

Chương 3.

THI CÔNG CẢI TẠO XE CƠ GIỚI, NGHIỆM THU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

Điều 9. Thi công cải tạo

1. Việc thi công cải tạo xe cơ giới phải thực hiện tại các cơ sở sản xuất có đủ tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh ngành nghề cải tạo xe cơ giới phù hợp với các quy định pháp luật.

2. Việc thi công cải tạo xe cơ giới phải thực hiện theo đúng thiết kế đã được thẩm định, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

3. Xe cơ giới sau cải tạo xuất xưởng phải được Cơ sở thi công kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm. Kết quả kiểm tra được lập thành Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này.

Điều 10. Nghiệm thu xe cơ giới cải tạo

1. Xe cơ giới sau khi đã thi công cải tạo theo thiết kế thẩm định phải được nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

2. Việc nghiệm thu xe cơ giới cải tạo được thực hiện tại các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc các Sở Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Thành phần nghiệm thu xe cơ giới cải tạo gồm Lãnh đạo Đơn vị đăng kiểm, các đăng kiểm viên có Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác cải tạo xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này và Cơ sở thi công cải tạo xe.

3. Đối với trường hợp cải tạo khung xương ô tô khách thì phải được kiểm tra và nghiệm thu từng phần theo thiết kế tại cơ sở thi công.

4. Hồ sơ nghiệm thu xe cơ giới cải tạo gồm:

a) Văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, Cơ sở thi công phải đăng ký kiểm tra nghiệm thu từng phần với Đơn vị đăng kiểm sẽ nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) của cơ sở thi công cải tạo đối với trường hợp kiểm tra chất lượng lần đầu;

c) Thiết kế đã được thẩm định;

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ sở thi công: Giấy Đăng ký xe ô tô, Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển), Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu);

đ) Ảnh chụp kiểu dáng; hệ thống, tổng thành cải tạo của xe cơ giới sau cải tạo.

e) Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo;

g) Giấy chứng nhận đối với các thiết bị đặc biệt, thiết bị chuyên dùng theo quy định.

5. Thiết bị kiểm tra: Việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra phù hợp để kiểm tra các hạng mục, hệ thống, tổng thành liên quan đến nội dung cải tạo theo quy định.

6. Kết quả nghiệm thu được lập thành Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này.

7. Việc nghiệm thu các xe cơ giới cải tạo có cùng nhãn hiệu, số loại, động cơ, các kích thước cơ bản, trọng lượng và thi công theo cùng một thiết kế với xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo chỉ được thực hiện tại Đơn vị đăng kiểm đã nghiệm thu sản phẩm đầu tiên. Hồ sơ nghiệm thu gồm:

a) Văn bản cho phép của Cơ quan thẩm định thiết kế;

b) Hồ sơ nghiệm thu cải tạo đầy đủ theo quy định tại các điểm a, d, đ, e và điểm g khoản 4 Điều này.

Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

1. Xe cơ giới sau cải tạo đã nghiệm thu đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định hiện hành thì được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này.

2. Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo gồm 02 liên cấp cho chủ xe để làm thủ tục kiểm định và đăng ký biển số.

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo là 06 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp chủ xe để quá thời hạn hiệu lực hoặc mất Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo thì phải đưa xe tới Đơn vị đăng kiểm đã nghiệm thu để kiểm tra và cấp lại.

Điều 12. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 10 và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Đơn vị đăng kiểm nghiệm thu cải tạo.

2. Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì hẹn thời gian kiểm tra xe cơ giới cải tạo tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

3. Đơn vị đăng kiểm tiến hành nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Nếu không đạt thì thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục; nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận cải tạo cho tổ chức, cá nhân.

4. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Đơn vị đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính.

5. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho tổ chức, cá nhân là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

Chương 4.

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 13. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam

1. Tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Xây dựng, quản lý, hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm quản lý công tác cải tạo xe cơ giới; quản lý dữ liệu xe cơ giới cải tạo của các Cơ quan thẩm định thiết kế, Đơn vị đăng kiểm nghiệm thu cải tạo.

3. Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo quy định tại Thông tư này.

4. Ban hành và công bố các thiết kế mẫu cho ô tô tải cải tạo thùng hàng, lắp ráp khung mui.

5. Tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn nghiệp vụ về công tác cải tạo xe cơ giới cho cán bộ, đăng kiểm viên thực hiện công tác cải tạo xe cơ giới;

6. Thống nhất phát hành, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra sử dụng phôi Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

7. Tổng hợp kết quả thực hiện công tác cải tạo xe cơ giới để định kỳ báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Điều 14. Trách nhiệm của các Sở Giao thông vận tải

1. Bố trí cán bộ thực hiện thẩm định thiết kế và cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo theo quy định tại Thông tư này.

2. Hướng dẫn các cơ sở thiết kế tại địa phương thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này.

3. Thực hiện báo cáo, lưu trữ hồ sơ và sử dụng phần mềm quản lý xe cơ giới cải tạo đúng quy định. Gửi danh sách các cán bộ thẩm định thiết kế về Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Điều 15. Trách nhiệm của các Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

1. Nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo quy định tại Thông tư này.

2. Sử dụng phôi Giấy chứng nhận, phần mềm quản lý xe cơ giới cải tạo đúng quy định.

3. Truyền số liệu, gửi báo cáo định kỳ trước ngày 05 hàng tháng về việc nghiệm thu và sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục VIII của Thông tư này về Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.

4. Có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu cho việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất công tác cải tạo xe cơ giới.

Điều 16. Phí và lệ phí

Cơ quan thẩm định thiết kế, Đơn vị đăng kiểm nghiệm thu cải tạo được thu phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 17. Lưu trữ hồ sơ

1. Hồ sơ thẩm định thiết kế được lưu trữ tại Cơ quan thẩm định thiết kế.

2. Hồ sơ nghiệm thu, bản sao chụp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo được lưu trữ tại Đơn vị đăng kiểm nghiệm thu cải tạo.

Chương 5.

HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và bãi bỏ các văn bản sau đây:

a) Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

b) Điều 1 của Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 02 năm 2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

c) Nội dung tại các văn bản khác trái với quy định tại Thông tư này.

2. Các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn có giá trị đến hết thời hạn được cấp.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 19;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTPT Chính phủ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

……………………………
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …………

………., Ngày ….. tháng ….. năm …..

GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

- Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Chứng nhận: Hồ sơ thiết kế cải tạo ký hiệu ……………của …………….. cho xe cơ giới:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

ĐÃ ĐƯỢC CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM (SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI) THẨM ĐỊNH

Nội dung chính của thiết kế cải tạo:

1 Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới;

2. Ghi đầy đủ các quy định, yêu cầu riêng (nếu có) về:

- Các Giấy chứng nhận khác (ví dụ: GCN của các thiết bị chuyên dùng);

- Các yêu cầu khác về thi công, nghiệm thu.

Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày... tháng... năm...

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI

1. Ghi tóm tắt về thời gian, lớp, địa điểm, nội dung tập huấn;

2. Họ tên:                                                                                  Giới tính:

3. Đơn vị công tác:

A. THỰC HIỆN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ

Động cơBuồng lái, thân xe, thùng hàngThiết bị chuyên dùngHệ thống truyền lực, chuyển độngHệ thống phanhHệ thống láiHệ thống nhiên liệuHệ thống treoÔ tô chuyên dùng; ô tô có kết cấu đặc biệtSử dụng phần mềm thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạoB. THỰC HIỆN NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

Động cơBuồng lái, thân xe, thùng hàngThiết bị chuyên dùngHệ thống truyền lực, chuyển độngHệ thống phanhHệ thống láiHệ thống nhiên liệuHệ thống treoÔ tô chuyên dùng; ô tô có kết cấu đặc biệtSử dụng phần mềm in Giấy chứng nhận(Đánh du ”x" vào các nội dung được thực hiện)

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

(CƠ SỞ THIẾT KẾ)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..
V/v: thẩm định thiết kế

, ngày    tháng    năm   

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

(Cơ sở thiết kế) có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ... ngày ./... của (cơ quan cấp); đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:

- Tên thiết kế :…………..(tên thiết kế)………….

- Ký hiệu thiết kế :……….(ký hiệu thiết kế)………..

1. Đặc điểm xe cơ giới:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

2. Nội dung cải tạo chính:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:

STT

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

Ô tô trước cải tạo

Ô tô sau cải tạo

1

Loại phương tiện

2

Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao)

mm

3

Chiều dài cơ sở

mm

4

Vết bánh xe (trước/sau)

mm

5

Trọng lượng bản thân

kG

6

Số người cho phép chở

người

7

Trọng tải

kG

8

Trọng lượng toàn bộ

kG

Các thông s kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo

(Cơ sở thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải tạo.

Cơ sở thiết kế
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU XUẤT XƯỞNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

(CƠ SỞ THI CÔNG)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU XUẤT XƯỞNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại: (địa điểm) …………..(cơ sở thi công) tiến hành nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo như sau:

1. Thành phần nghiệm thu gồm:

- Cán bộ kỹ thuật:……………………

- Lãnh đạo cơ sở thi công:………………

2. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

3. Căn cứ nghiệm thu: Thiết kế có ký hiệu …………… của (Cơ sở thiết kế) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ………ngày.../.../...

4. Nội dung thi công cải tạo:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

5. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:

STT

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

Ô tô trước cải tạo

Ô tô thiết kế sau cải tạo

Kết quả kiểm tra

1

Loại phương tiện

2

Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao)

mm

3

Chiều dài cơ sở

mm

4

Vết bánh xe (trước/sau)

mm

5

Trọng lượng bản thân

kG

6

Số người cho phép chở

Người

7

Trọng tải

kG

8

Trọng lượng toàn bộ

kG

Các thông s kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo

6. Kết luận: Xe cơ giới đã được cải tạo đạt yêu cầu.

Cán bộ kỹ thuật
(K
ý, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ sở thi công
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC V

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

(CƠ SỞ THI CÔNG)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:……….

...., ngày    tháng    năm   

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

(Cơ sở thi công) đề nghị (Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới - mã số ……) kiểm tra chất lượng xe cơ giới cải tạo như sau:

1. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:

- Biển số đăng ký (nếu đã được cấp):

- Số khung:

- Số động cơ:

- Nhãn hiệu - số loại:

2. Căn cứ thi công cải tạo: Thiết kế có ký hiệu ………….. của (Cơ sở thiết kế) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ………..ngày .../.../...

3. Nội dung thi công cải tạo:

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới)

(Cơ sở thi công) xin chịu trách nhiệm về các nội dung đã được thi công trên xe cơ giới cải tạo.

Thủ trưởng cơ sở thi công
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC VI

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

(ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XCG….)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:…/KTCL

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

- Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số... ngày...tháng...năm... của Cục Đăng kiểm Việt Nam/Sở Giao thông vận tải ....thẩm định hồ sơ thiết kế ký hiệu...của...(Cơ sở thiết kế);

- Theo Công văn số...và biên bản nghiệm thu xuất xưởng số....ngày...của ........ (Cơ sở thi công).

Hôm nay ngày...tháng...năm..., (Đơn vị đăng kiểm....) đã tiến hành kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo như sau:

1. Thành phần kiểm tra gồm:

- Đăng kiểm viên 1:……………………

- Đăng kiểm viên 2:……………………

- Đại diện cơ sở thi công cải tạo:………….

2. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:

STT

Biển số đăng ký

Số động cơ

Số khung

Loại phương tiện

Nhãn hiệu-số loại

1

3. Nội dung cải tạo

(Ghi tóm tắt đầy đủ các nội dung thiết kế cải tạo thay đổi của xe cơ giới).

4. Kết luận

……….(ghi rõ Đạt hoặc Không đạt hoặc Yêu cầu bổ sung, sửa chữa)……….

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 01 bản và giao cho cơ sở thi công cải tạo 01 bản.

Đăng kiểm viên 1
(ký tên)

Đăng kiểm viên 2
(ký tên)

Đại diện cơ sở thi công
(ký tên)

Ngày…tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị đăng kiểm
(ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Trong trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau thì phái ghi rõ ý kiến vào Kết luận.

PHỤ LỤC VII

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

(ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM ….)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

Số:......................

Liên 1/2:………..

Biển số đăng ký:           Nơi/Năm sản xuất:                     Nhãn hiệu – Số loại:

Số khung:                                                         Số động cơ:

Chủ phương tiện:

Địa chỉ chủ phương tiện:

Cơ sở thiết kế:                                                  Ký hiệu thiết kế:

Cơ quan thẩm định thiết kế:                               Số GCN:

Cơ sở thi công cải tạo:

Cơ quan cấp Đăng ký kinh doanh:                     Số:

Biên bản nghiệm thu xuất xưởng số:                  Ngày …/…/…

Biên bản kiểm tra chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo số:          Ngày …/…/…

NỘI DUNG CẢI TẠO

Ghi tóm tắt nội dung ci tạo chính của xe cơ giới và điền vào bảng sau:

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE CƠ GIỚI TRƯỚC VÀ SAU CẢI TẠO

STT

Thông số kỹ thuật

Đơn vị

Ô tô trước cải tạo

Ô tô sau cải tạo

1

Loại phương tiện

2

Kích thước bao ngoài (dài x rộng x cao)

mm

3

Chiều dài cơ sở

mm

4

Vết bánh xe (trước/sau)

mm

5

Trọng lượng bản thân

kG

6

Số người cho phép chở

người

7

Trọng tải

kG

8

Trọng lượng toàn bộ

kG

9

Động cơ

Các thông s kỹ thuật khác của xe cơ giới nếu có thay đổi do cải tạo

Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày ……tháng……m ………

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIM
(k
ý tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC VIII

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỤC ĐKVN/SỞ GTVT TỈNH …
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, Ngày …. tháng …. năm ….

Kính gửi:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam
- Sở Giao thông vận tải

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI TẠO XE CƠ GIỚI

Thời gian từ       ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

I. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

TT

Số GCN

Ngày cấp

Ký hiệu TK

Biển số đăng ký (hoặc số khung)

Biên bản nghiệm thu xuất xưởng

Biên bản kiểm tra chất lượng ATKT & BVMT

Số biên bản

Ngày cấp

Số Biên bản

Ngày cấp

1.

II. SỬ DỤNG ẤN CHỈ

Nhận mới trong kỳ

Sử dụng

Hư hỏng

Còn tồn

Ghi chú

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Lãnh đạo ký và đóng dấu)

MINISTRY OF TRANSPORTATION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 29/2012/TT-BGTVT

Ha Noi, July 31, 2012

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON RENOVATION OF MOTORIZED MEANS OF ROAD TRANSPORTATION

Pursuant to the Law on Road Traffic dated November 13, 2008;

Pursuant to Decree No. 51/2008/ND-CP dated May 22, 2008 04 of the Government regulating functions, duties, power and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the proposal of the Director of Department of Science - Technology;

The Minister of Transport issues the Circular stipulating the renovation of motorized means of road transportation;

Chapter 1.

GENERAL REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular stipulates the renovation of motorized means of road transportation (hereafter referred to as motorized vehicle) having registration number plate or used and permitted for import.

2. This Circular is not applicable to the following motorized vehicles:

a) Motorcycle and moped

b) Motored vehicle being renovated for use for purpose of national defense and security of the Ministry of Defense and Ministry of Public Security.

Article 2. Subject of application

This Circular is applicable to organizations and individuals relating to the activity of renovation of motored vehicle.

Article 3. Explanation of terms

In this Circular, the following terms are construed as follows:

1. Motored vehicle is the types of means of transportation operating on road (except for motorbike and moped) and defined in Vietnam Standards TCVN 7271 – Means of road transportation – Motorbike – Classification according to the use purpose including chassis car.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. System is a power transmission system, motion systems, suspension system, braking system, steering system, fuel system, electrical system, lighting and signal system.

4. Renovation of motored vehicle is changing the structure, shape, layout, working principle, parameters and technical characteristics of a part or the whole system, components of motored vehicle. In case of replacement of systems and components by other systems and components of the same type, the same manufacturer (the same spare part code) shall not be regarded as renovation.

5. Original motored vehicle is the motored vehicle without any change of the structure, shape, layout, working principle, parameters and technical characteristics of the whole system and component compared with the initial state of the manufacturer.

6. Passenger car is the car equipped with a structure and equipment used to carry people and luggage.

7. Design assessment Agency is Services of Transport and Vietnam Registry Department.

8. Design facility is an organization that carries on business of motored vehicle design services.

9. Renovation performance facility is an organization performing the renovation of motored vehicle and meets the conditions as prescribed.

10. Design assessment is the review, checking and comparison of the contents of the dossier of design and renovation of motored vehicle to meet the standards, technical regulations and the relevant regulations.

11. Acceptance of renovated motorized vehicle is the assessment of the motored vehicle that have been renovated according to the design documents assessed to ensure the requirements on quality and technical safety and environmental protection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Motored vehicle after being renovated must meet the standards, technical regulations, regulations, fulfill the requirements on quality and technical safety and environmental protection for the motored vehicle in traffic and must ensure the compliance with the following provisions:

1. Not permitted to change the purpose of use (utility) for motored vehicle having the using time of over 15 years, from the production year of automobiles to the time of assessment of design and renovation.

2. Not permitted to renovate imported automobiles within 05 years and imported frozen truck within 03 years from the date of issue of registration number plate.

3. Not permitted to renovate other automobiles into passenger automobiles.

4. Not permitted to renovate passenger cars into truck of various types except for the case of renovation of passenger cars of less than 16 seats (including the driver) into van.

5. Not permitted to renovate the tractor automobile into truck (except for special-use truck)

6. Not permitted to renovate and change tire size, number of axles and wheel track of the automobiles.

7. Not permitted to renovate and change the basic length of truck, even renovating truck into truck of different type and vice versa (except for special-use truck and the case of renovation back to original motored vehicle)

8. Not permitted to renovate to increase the length, width and height of truck cargo tank (except for special-use truck). In case of renovated and installed into a close container, adding frame and hood for goods protection from sunlight and rain, the entire height of the vehicle after renovation must meet the national technical standards QCVN 09: 2011/BGTVT - National technical regulations on quality and technical safety and environmental protection for automobiles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In which:

- V: Containing volume of cargo container (m3)

- Q: Design capacity (ton)

10. The entire weight of the motored vehicle after renovated must ensure:

a) For passenger automobile: No larger than the entire weight corresponding to the largest seating capacity in accordance with regulation of the manufacturer.

b) For truck: No larger than the largest entire weight of the original automotive and not exceeding a gross weight allowed to participate in traffic.

11. No using the systems, components that have been used in the renovation of motored vehicle, except motor components, and specialized equipment. The lifting equipment, cisterns carrying dangerous goods must have certificate of quality and technical safety of cargo handling equipment, boilers, pressure equipment used in the transportation under the provisions of Circular No. 35 / 2011/TT-BGTVT dated May 6, 2011 of the Minister of Transport stipulating regulations on procedures for granting certificate of quality and technical safety of cargo handling equipment, boilers, pressure equipment used in the transportation.

12. During the course of using, each motored vehicle is only renovated and changed one of the two main components as the engine or frame and no more than three of the six systems and components as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The motion system including wheels and rigid axle;

c) Suspension system;

d) Braking system;

dd) Steering wheel;

e) Cab, body or container

13. The renovation of a system and component if resulting in impacting the working properties of the related systems and components must be considered and calculated in detail and must be regarded as improving the entire related systems and components.

Chapter 2.

DESIGN AND ASSESSMENT OF DESIGN

Article 5. Dossier of design of renovated motored vehicle

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Explanation of the technical design of renovated motored vehicle includes the following:

a) Introduction of renovation purposes.

b) Technical properties of the motored vehicle before and after renovation;

c) Contents to perform renovation and steps of performance technology.

d) Calculation of kinetic and dynamic characteristics, related to the renovation contents;

dd) Calculation and testing of the strength of the details related to the renovation contents;

e) Necessary instructions for the use of motored vehicle after renovation;

g) Conclusion;

h) Index;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Technical drawing including:

a) General arrangement drawing of motor vehicle before renovation;

b) General arrangement drawing of motor vehicle after renovation;

c) Drawing of system component installation to be renovated or replaced;

d) Engineering drawing must be presented in accordance with the current standards and regulations.

3. The parameters and technical properties of the components and newly-purchased systems related to content of design calculation (certified copy or copy with certification of the design facility).

Article 6. Exemption from preparation of design dossier of renovated motored vehicle

The renovated motored vehicle exempted from preparation of design dossier of renovated motored vehicle:

1. The common trucks are renovated the container, installation of frame and hood according to sample design and vice versa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Installation of dustproof lids for dump trucks.

Article 7. Assessment of renovated motored vehicle

1. Dossier of design of renovated motored vehicle  must be assessed by the design assessment Agency and granted the Certificate of design assessment of renovated motored vehicle  under the form prescribed in Annex 1 of this Circular. The effect of the Certificate of design assessment of renovated motored vehicle  is 12 months from the signing date.

2. The official assigned to assess the design of the design assessment Agency must be an automotive mechanical engineer having certificate of professional training participation on the work of renovation of motored vehicle under the form prescribed in Appendix II of this Circular.

3. In case the Services of Transport are not eligible to perform the design assessment, then the Vietnam Register Department shall do that.

4. Dossier to request the design assessment including:

a) Written request for design assessment (the original) under the form prescribed in Appendix III of this Circular.

b) 04 sets of dossier and component according to the provisions of Article 5 of this Circular.

c) Certificate of business registration (certified copy) of the design facility for the case of first design assessment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Technical materials of the renovated motored vehicle .

5. Order and procedure for design assessment

a) The organizations and individuals shall prepare 01 set of dossier to request the design assessment as prescribed and directly submit or via post to the design assessment Agency.

b) The design assessment Agency shall receive and check the components of dossier; if the dossier is incomplete as prescribed, it shall make guidance on supplementation and completion to the organizations and individuals. If the dossier is complete as prescribed, a written appointment shall be made for returning the result of dossier of design assessment.

c) The design assessment Agency shall conduct the design assessment; if the dossier of design does not meet requirements, it shall ask for supplementation and modification. If the dossier of design meets requirements, it shall grant the Certificate of design assessment of renovated motored vehicle.

d) Organizations and individuals can submit dossier and get the results directly at the headquarters of the design assessment Agency or through the postal system;

e) Within 10 working days after receiving complete dossier of design, the design assessment Agency shall grant the Certificate of design assessment of renovated motored vehicle if the dossier meets the requirements or notify the organizations and individuals of the incompletion of the dossier.

6. Dossier of design after being granted Certificate of design assessment of renovated motored vehicle  shall be kept at the design assessment Agency and sent to the following agencies: Renovation design facility, renovation performance facility and the inspection and acceptance Unit of renovated motored vehicle .

7. When there are standards, technical regulations, newly-issued regulations or amendments before the date of assessment of the design, the design assessment Agency, the inspection Unit must inform and guide the design facilities to supplement and modify the new dossier of design.  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Services of Transport shall be responsible for assessing the renovation designs for motored vehicle having registered the number plates of localities under regulations as follows:

a) Renovating and installing systems and components: chassis, power transmission, suspension, cab, body, cargo container, electrical system, light and signal systems of:

- Truck (in the list from 3.2.1 to 3.2.9 of TCVN 7271);

- Truck specially used for transport of construction machines (Section 3.2.10.2 of TCVN 7271);

- Semi-trailers and trailers;

- Passenger cars of up to 25 seats (including the driver).

b) Installing additional special-use equipment to serve the loading and unloading and freight for common truck; installing seats on the cargo container of truck of driving practice and testing;

c) Renovating passenger cars into ambulances and funeral cars;

d) Renovating passenger cars of 16 seats (including the driver) or under into vans;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Vietnam Register Department is responsible for assessing the renovation designs as follows:

a) Renovation of systems and components of:

- Special use automobiles, tractor automobiles and special use trucks

- Passenger cars with 25 seats (including the driver)

b) Renovating the change of steering system, braking system, fuel systems of motored vehicle;

c) Automobiles of all kinds are renovated into a special use trucks, special use cars, tractor automobiles and vice versa; common semi-trailers and trailers into semi-trailers, special use trailers and vice versa ;

d) Assessing the design of renovation of motored vehicle in case the Services of Transport are not eligible for design assessment.

Chapter 3.

PERFORMANCE OF RENOVATION OF MOTORED VEHICLE , ACCEPTANCE AND GRANTING OF CERTIFICATE OF QUALITY AND TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION OF RENOVATED MOTORED VEHICLE .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The performance of renovation of motored vehicle must be done at manufacturing facilities with adequate legal entity and registration of business line of renovation of motored vehicle in conformity with regulations of the law.

2. The performance of renovation of motored vehicle must be done in accordance with the design assessed to ensure the requirements on the quality and technical safety and environmental protection.

3. Motored vehicle after factory renovation must be checked by the performance facility to ensure the product quality. The result of the checking shall be made the Record of factory acceptance of renovated motored vehicle under the form in Annex IV of this Circular.

Article 10. Acceptance motored vehicle after renovation

1. Motored vehicle after renovation under the design assessed must be accepted and granted Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle.

2. The acceptance of renovated motored vehicle shall be done at inspection Units of motored vehicle directly under the Services of Transportation, Vietnam Register Department. The acceptance component of renovated motored vehicle  including the Head of Inspection unit, registrars with Certificate of participation in professional training on the work of renovating motored vehicle  under the form prescribed in Annex II of this Circular and of the vehicle renovation performance Facility.

3. For the case of renovation of chassis of passenger cars, each part must be checked and accepted according to the design at the performance facility.

4. Dossier of acceptance of renovated motored vehicle including:

a) The written request for quality checking of renovated motored vehicle  under the form prescribed in Appendix V of this Circular. For the case specified in Clause 3 of this Article, the performance facility must register to check and accept each part with the inspection Unit that shall perform the acceptance and grant the Certificate of quality and technical safety and environmental protection of the renovated motored vehicle.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The design that has been assessed;

d) The certified copy or copy with certification of the performance facility: Automobile registration Certificate, Certificate of title transfer and moving (for case of carrying out procedures for title transfer and moving), certificate of quality and technical safety and environmental protection of imported motored vehicle (for second-hand motored vehicle permitted for import)

dd) The photo of design, systems, and renovated components of motored vehicle  after renovation.

e) The record of factory acceptance of the renovated motored vehicle;

g) The Certificate for special equipment and special-use equipment as prescribed.

5. The checking equipment: The checking of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle must use appropriate equipment and checking equipment in order to check the items, systems and components related to the renovation contents as prescribed.

6. The acceptance result shall be recorded in the Record of checking of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle under the form prescribed in Annex VI of this Circular.

7. The acceptance of renovated motored vehicle with the same brand, serial number, engine, the basic sizes, weight and performance of the same design with motored vehicle  granted certificate of quality and safety technical and environmental protection of renovated motored vehicle  is only done at the Inspection Unit that has accepted the first product. The dossier of acceptance includes:

a) The written permission of the design assessment Agency.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Granting Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle

1. Motored vehicle  after renovated and accepted for standards, technical regulation and current regulations shall be granted Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle  under the form prescribed in Annex VII of this Circular.

2. Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle includes two sheets granted to vehicle owner to carry out procedure for inspection and number plate registration.

3. The effective time limit of the Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle is 06 months from the signing date. In case the vehicle owner let the validity period pass or loses Certificate, he must take the vehicle to the inspection Unit that has accepted for checking and re-granting the Certificate.

Article 12. Order and procedure for granting Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle

1. Organizations and individuals shall complete 01 set of dossier as prescribed in Clause 4 of Article 10 and directly submit or through postal system to the inspection and renovation acceptance Unit.

2. The inspection Unit shall receive and check the dossier: If the dossier is incomplete as prescribed, the organization or individual shall be guided for supplementation and completion; If the dossier is complete as prescribed, the organization or individual shall be appointed the time for checking the renovated motored vehicle at the inspection Unit.

3. The inspection Unit shall perform the acceptance of renovated motored vehicle. If the vehicle is not satisfactory, the Unit shall guide the organization or individual for remedy. If the vehicle is satisfactory, the Unit shall grant the Certificate to the organization or individual

 4. The organization or individual can submit dossier and receive the result directly at the headquarters of the inspection Unit or through postal system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 4.

RESPONSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION

Article 13. Responsibilities of Vietnam Register Department

1. Organizing and guiding the technique and inspecting the implementation of this Circular.

2. Developing, managing and guiding and using the software program to manage work of renovation of motored vehicle; managing data of renovated motored vehicle of the design assessment Agency

3. Assessing and granting Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle as prescribed in this Circular.

4. Issuing and publishing the sample designs to truck with renovated cargo container and installation of framework and hood

5. Organizing the training and issuing Certificate to have participated in the professional training on the work of renovation of motored vehicle to officials and registrars performing work of renovation of motored vehicle.

6. Uniformly issuing, managing, guiding and checking the rough draft of Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibilities of Services of Transportation

1. Arranging official to perform assessment of design and grant the Certificate of design assessment of renovated motored vehicle as prescribed in this Circular.

2. Guiding the design facilities at locality to properly implement the provisions in this Circular.

3. Making report, keeping dossier and using management software of renovated motored vehicle as prescribed. Sending list of registrars to Vietnam Register Department.

Article 15. Responsibilities of motored vehicle inspection Units

1. Performing the acceptance and granting Certificate of quality and technical safety and environmental protection of the renovated motored vehicle prescribed in this Circular.

2. Using the rough draft of Certificate and the management software of renovated motored vehicle as prescribed

3. Transmitting data and periodically sending report before the 5th date monthly concerning the acceptance and use of rough draft of Certificate under the form in Annex VIII of this Circular to Vietnam Register and Service of Transportation.

4. Having responsibilities to make report and provide adequate dossier and data for periodical checking, irregular checking of the work of motored vehicle renovation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The design assessment agency and inspection and renovation acceptance Unit are entitled to collect fee and charge in accordance with current regulations.

Article 17. Dossier keeping

1. The design assessment dossiers are kept at the design assessment Agency.

2. The acceptance dossier and copy of Certificate of quality and technical safety and environmental protection of renovated motored vehicle shall be kept at the inspection and renovation acceptance Unit.

Chapter 5.

EFFECT AND IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 18. Effect

1. This Circular shall take effect on October 01, 2012 and annul the following documents:

a) Decision No.15/2005/QD-BGTVT dated February 15, 2005 of the Minister of Transportation issuing regulations on renovation of motorized means of road transportation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The contents in other documents in contravention of the provisions in this Circular.

2. The certificates of quality and technical safety and environmental protection of the renovated motored vehicle have been granted before the effective date of this Circular are still valid to their expiry.

Article 19. Implementation organization

Chief of the Ministry Office, Chief Inspector of the Ministry, Directors of Departments, Director General of Vietnam Road, Director of the Vietnam Register Department, Directors of Services of Transport, Heads of agencies, organizations and individuals are liable to execute this Circular. /.

 

 

MINITER
Đinh La Thang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 29/2012/TT-BGTVT ngày 31/07/2012 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.064

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!