Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Số hiệu: 56/2007/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 02/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 56/2007/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 2 tháng 10  năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Hiện nay, hút thuốc lá là nguyên nhân của khoảng 10% số ca tử vong của người trưởng thành trên thế giới. Thuốc lá, thuốc lào (sau đây gọi chung là thuốc lá) không những gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người hút thuốc mà còn có tác động tới người không hút thuốc. Bên cạnh đó, hút thuốc lá còn gây ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, gây ô nhiễm môi trường.

Tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam khá cao, hiện tượng người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục hút thuốc lá trong khu vực tr-ờng học, nơi làm việc và nơi công cộng còn khá phổ biến. 

Thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chỉ thị số 12/2007/CT-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

I. Các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục:

a)  Tuyên truyền, vận động nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục hạn chế hút thuốc lá, tiến tới không hút thuốc lá;

b)  Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục để phòng, chống tác hại của thuốc lá;

c)  Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; tăng cường lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;

d)  Tổ chức có hiệu quả Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25-31/5) và ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).

2. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Nghiêm cấm hút thuốc lá ở lớp học, nơi làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc của người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục.

3. Xây dựng môi trường trường học, môi trường làm việc không khói thuốc lá. Nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá nơi công cộng.

4. Thực hiện nghiêm túc quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và sử dụng thuốc lá gắn với mục đích sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá.

5. Không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá có gắn với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá.

6. Cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

7. Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương để tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá.

8. Người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên ngành giáo dục không được tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

9. Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy, quy chế cơ quan và các cơ sở giáo dục. Làm tốt công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí để đánh giá thi đua đối với các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

10. Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm hành chính với hành vi hút thuốc lá ở nơi công cộng và bán thuốc lá cho trẻ em được quy định tại Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (Điều 16, Khoản 1).

11.  Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử lý nghiêm tập thể và cá nhân không thực hiện các quy định tại Chỉ thị này.

II. Tổ chức thực hiện

1.  Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

a)  Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Đại học và sau đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai công tác giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các nhà trường và các cơ sở giáo dục, có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá;

b)  Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu theo hướng lồng ghép, tích hợp các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa vào giảng dạy trong nhà trường;

c)  Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

d)  Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đầu mối giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

-  Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan chỉ đạo, kiểm tra việc nâng cao nhận thức, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khoá về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho học sinh, sinh viên.

-  Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

-  Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

2.  Các sở giáo dục và đào tạo

a)  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục, các nhà trường và các cơ sở giáo dục khác ở địa phương triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;

b)  Tham mưu với uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá;

c)  Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.

3. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

a)  Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên trong trường;

b)  Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào cuối năm học.

Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 36/2001/CT-BGD&ĐT ngày 10 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, các cán bộ, nhà giáo, công nhân viên và người học trong toàn ngành để thực hiện.

 


Nơi nhận:

- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các sở giáo dục và đào tạo ;
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ và TCCN;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 56/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.485
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45