Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 53/2003/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2003/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG,VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trong những năm qua, đặc biệt là khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/04/1999 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều cơ quan và các cơ sở giáo dục và đào tạo đã quan tâm và làm tốt công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy vậy, trong thời gian qua vẫn còn có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm ở trường học, gây tổn hại sức khỏe cho hàng trăm học sinh, có vụ nghiêm trọng đã dẫn đến tử vong.

Thực hiện Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 07 năm 2003, Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước thực hiện các biện pháp sau:

1. Quán triệt đầy đủ và sâu sắc các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 08/1999/CT-TTg.

2. Nghiên cứu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc dạy học và học nội khóa, ngoại khóa về nội dung đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”; tuyên truyền, giáo dục về việc đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời và báo cáo khẩn cấp quản lý giáo dục và đào tạo khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo có tổ chức ăn uống từ bên ngoài đưa vào cần thực hiện nghiêm chỉnh các điều quy định tại Pháp lện Vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các nhà ăn, bếp ăn tập thể và các cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn đã được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 4128/2001/QĐ-BYT ngày 03/10/2001.

5. Thực hiện đánh giá, tổng kết và báo cáo định kỳ sau mỗi học kỳ, sau mỗi năm học, sau khi kết thúc “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 53/2003/CT-BGDĐT về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.724

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241