Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 493/2003/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phát triển đối với sản phẩm ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên mang nhãn hiệu TRANSINCO do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 493/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 493/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM Ô TÔ CHỞ KHÁCH TỪ 25 CHỖ TRỞ LÊN MANG NHÃN HIỆU TRANSINCO DO TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SẢN XUẤT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;
Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 và số 05/2001/NQ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các sản phẩm ô tô chở khách từ 25 chỗ ngồi trở lên mang nhãn hiệu "TRANSINCO" do Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải sản xuất được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư quy định tại Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 944/CP-KTTH ngày 14 tháng 8 năm 2002.

Được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đối với thiết bị, máy móc, phương tiện chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ, vật tư, phụ tùng và bán sản phẩm chuyên dùng mà trong nước chưa sản xuất được.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Thương mại, Giao thông vận tải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải, Thủ trưởng cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ: KHĐT, TC, CN, KHCN, TM, GTVT,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Tổng cục Hải quan,
- Quỹ hỗ trợ phát triển,
- TCTy Cơ khí GTVT,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, PCN: Ng. Công Sự,
PCN Ng. Quốc Huy,
các Vụ: TH, KTTH, KG, NN,
- Lưu : CN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 493/2003/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phát triển đối với sản phẩm ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên mang nhãn hiệu TRANSINCO do Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215