Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 158/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU HÀ TIÊN TỈNH KIÊN GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 26/TT-UB ngày 25 tháng 5 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên (sau đây gọi là khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên), bao gồm các phường Tô Châu, Đông Hồ, Bình San, Pháo Đài và xã Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được ưu tiên phát triển thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ du lịch và công nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

Điều 2. Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên thực hiện theo quy định hiện hành bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, dịch vụ quá cảnh hàng hoá, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và các chi nhánh, đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, chợ cửa khẩu.

Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp các loại hàng hoá (trừ các mặt hàng Nhà nước cấm nhập khẩu, xuất khẩu). Việc kinh doanh các mặt hàng Nhà nước quản lý bằng hạn ngạch và các mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu có chỉ tiêu, điều kiện thì thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước được khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo quy chế hiện hành còn được hưởng:

1. Chủ đầu tư trong nước và chủ đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt biển so với khung giá hiện hành của Nhà nước đã áp dụng tại khu cửa khẩu Hà Tiên.

2. Chủ đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nước nằm trong địa bàn khu kinh tế cửa khẩu do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quản lý với các thủ tục đăng ký đơn giản và thực hiện chế độ một cửa. Bộ Thương mại hướng dẫn và uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp nước ngoài thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong lĩnh vực hoạt động thương mại, du lịch tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, cho phép các doanh nghiệp được tổ chức hội chợ triển lãm hàng hoá quốc tế trong khu kinh tế cửa khẩu theo sự hướng dẫn của Bộ Thương mại.

Điều 4. Các chủ đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên được huy động nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp phù hợp với pháp luật của Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất, dịch vụ theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên phải được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

Điều 5.

1. Trong thời gian từ 1999 đến 2002, mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh cho khu vực kinh tế cửa khẩu Hà Tiên không dưới 50% số thu ngân sách trong năm trên địa bàn khu vực kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, mức vốn đầu tư và danh mục các công trình hạ tầng được đầu tư riêng từ vốn ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang được ký quyết định phê duyệt các dự án xây dựng cơ bản nhóm B, C tại khu vực kinh tế cửa khẩu Hà Tiên trên cơ sở thoả thuận với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 6. Quản lý xuất nhập cảnh.

1. Công dân Cămpuchia cư trú tại tỉnh biên giới đối diện với tỉnh Kiên Giang, có giấy chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Cămpuchia cấp, được ra vào khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, thời gian lưu trú không quá 07 ngày.

2. Công dân Cămpuchia cư trú ngoài khu vực nói trên, mang hộ chiếu phổ thông, được ra vào khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và được miễn thị thực xuất nhập cảnh nếu thời gian lưu trú không quá 15 ngày. Trường hợp muốn đi vào các địa phương khác thuộc tỉnh Kiên Giang và các tỉnh khác thì được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu.

3. Công dân nước ngoài (không phải là công dân Cămpuchia) nếu có hộ chiếu hợp lệ, thì được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam và được lưu lại khu vực kinh tế cửa khẩu Hà Tiên không quá 15 ngày. Trường hợp muốn đi vào địa phương khác thuộc tỉnh Kiên Giang và các tỉnh khác thì được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) xem xét cấp thị thực nhập - xuất cảnh tại cửa khẩu Hà Tiên, trừ trường hợp được miễn thị thực song phương.

4. Thuyền viên, các tàu, thuyền nước ngoài có giấy tờ hợp lệ được vào khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên để giao, nhận hàng hoá theo hợp đồng bằng sổ thuyền viên hoặc hộ chiếu thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Nếu có nhu cầu giao nhận hàng hoá tại các bến cảng khác của tỉnh Kiên Giang thì phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 7. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những chính sách nêu tại Quyết định này. Sau 2 năm thực hiện Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiến hành tổng kết việc áp dụng thí điểm các chính sách trên đây tại khu vực kinh tế cửa khẩu Hà Tiên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động chuẩn bị các điều kiện liên quan triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No.158/1998/QD-TTg

Hanoi, September 03, 1998

 

DECISION

ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF POLICIES IN HA TIEN BORDER-GATE AREA OF KIEN GIANG PROVINCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the president of the People's Committee of Kien Giang province in Document No.26/TT-UB of May 25, 1998 and after considering opinions of the relevant ministries and branches at the central level,

DECIDES:

Article 1.- To allow the experimental application of a number of policies in Ha Tien border-gate area (hereafter referred to as Ha Tien border-gate economic area), including To Chau, Dong Ho, Binh San, Phao Dai wards and My Duc commune of Ha Tien provincial town, Kien Giang province.

Ha Tien border-gate economic area shall be given priority for trade, import-export, tourist service and industrial development in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam and international practices.

The Socialist Republic of Vietnam respects and protects the legitimate interests of Vietnamese and foreign investors in Ha Tien border-gate economic area in accordance with current laws and policies of Vietnam as well as international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Enterprises of different economic sectors, established under the provisions of law and headquartered in Ha Tien border-gate economic area, are allowed to conduct direct import and/or export of goods (except for goods banned from import and/or export by the State). The trading in goods controlled by the State with quotas and in import-export goods subject to norms and/or conditions shall comply with the current stipulations of the State.

Article 3.- Domestic and foreign investors are encouraged to invest in production and business development and infrastructure construction in Ha Tien border-gate economic area in accordance with the Law on Domestic Investment Promotion and the Law on Foreign Investment in Vietnam. In addition to the prescribed preferences, they shall also enjoy the following:

1. Domestic and foreign investors investing in Ha Tien border-gate economic area shall enjoy 50% land rent and/or sea surface rent reduction, compared with the current rent brackets set by the State and applicable in Ha Tien border-gate area.

2. Foreign investors when transferring their profits abroad shall be entitled to the lowest level of tax rates in the tax bracket as prescribed by law.

The business registration procedures for domestic enterprises located in the economic border-gate area shall be carried out by the People's Committee of Kien Giang province, with simplicity and one-door regime. The Ministry of Trade shall guide and authorize the People's Committee of Kien Giang province to issue licenses to foreign enterprises for the establishment of their branches and/or representative offices for trade and/or tourist activities in Ha Tien border-gate economic area, and to allow enterprises to organize international trade exhibitions-cum-fairs in the border-gate economic area under guidance of the Ministry of Trade.

Article 4.- Investors in Ha Tien border-gate economic area are entitled to mobilize domestic and overseas capital sources in appropriate forms prescribed by Vietnamese laws for the construction of infrastructure as well as production and/or service establishments according to socio-economic development plan, ensuring national defense and security.

Investment in the construction of industrial, civil and infrastructure projects in Ha Tien border-gate economic area must comply with Vietnam's current regulation on investment and construction management.

Article 5.-

1. In the period from 1999 to 2002, the State shall annually make separate investment in Ha Tien border-gate economic area through the provincial budget, which is not below 50% of the yearly total budget revenue in Ha Tien border-gate economic area; the investment capital levels and lists of infrastructure construction projects to be separately invested with budget capital shall be proposed by the People's Committee of Kien Giang province and decided by the Ministry of Planning and Investment after consulting the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6.- Management of entry and exit.

1. Cambodian citizens residing in border provinces opposite to Kien Giang province, who have identity cards or border area entry and exit laissez-passers, issued by the Cambodian competent agency(ies) shall be allowed to travel in and out of Ha Tien border-gate economic area and stay there for not more than 7 days;

2. Cambodian citizens residing outside the above-said area, who hold unofficial passports, shall be allowed to travel in and out of Ha Tien border-gate economic area with the exemption of entry/exit visas if their stay duration does not exceed 15 days. If they wish to travel to other places in Kien Giang province and other provinces, the Entry-Exit Management Agency (the Ministry of Public Security) shall consider and issue them with visas at the border gate.

3. Foreign citizens (other than Cambodian citizens), if having valid passports, shall be exempt from Vietnamese entry/exit visas and shall be allowed to stay in Ha Tien border-gate economic area for not more than 15 days. If they wish to travel to other places in Kien Giang province or other provinces of Vietnam, the Entry-Exit Management Agency (the Ministry of Public Security) shall consider and issue them with entry/exit visas at Ha Tien border gate, except for cases where bilateral visa exemption is applied.

4. Foreign crew members, ships and/or boats that have valid papers shall be allowed to enter Ha Tien border-gate economic area for the delivery and/or receipt of contractual goods with their crew members' registers or crew members' passports issued by the foreign competent agencies. If they want to deliver and/or receive goods at other ports of Kien Giang province, the current provisions of law shall apply.

Article 7.- The People's Committee of Kien Giang province shall set up a Steering Committee for the implementation of policies mentioned in this Decision. After two years' implementation, the People's Committee of Kien Giang province shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the relevant ministries and branches at the central level in reviewing the experimental application of the above-said policies in the Ha Tien border-gate economic area and proposing necessary amendments and/or supplements thereto to the Prime Minister.

Article 8.- This Decision takes effect from January 1st, 1999. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the president of the People's Committee of Kien Giang province shall, within their respective functions, tasks and powers, take initiative in preparing related conditions for the implementation of this Decision and have to implement it.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 158/1998/QĐ-TTg ngày 03/09/1998 về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209