Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 336/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 336/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 336/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ

Ngày 22 tháng 8 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Đẩy mạnh triển khai theo hình thức PPP là một trong các giải pháp để tái đầu tư công, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết để sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho phát triển. Đây là vấn đề còn mới, là thách thức ln, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp thường xuyên của các Bộ, ngành và địa phương trong nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện; kịp thi báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

2. Đồng ý chủ trương hợp nhất Nghđịnh s108/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg của Thtướng Chính phủ thành Nghị định về đu tư theo hình thức đối tác công - tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành theo quy định. Lưu ý, bổ sung quy định về các hình thức hợp đồng PPP mới (trong đó có hình thức BOO) để tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thi chỉ quy định những nội dung đặc thù của hình thức đầu tư PPP; không nhắc lại các nội dung mà các Luật đã có quy định. Trong thời gian chờ Nghị định hợp nhất được ban hành, mọi công việc liên quan đến chuẩn bị, triển khai các dự án PPP (bao gồm cả các dự án BOT, BT, BTO) thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các Bộ liên quan kiện toàn Tổ chuyên trách về PPP; tổng hợp danh mục dự án đầu tư PPP, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn, vốn ngân sách trung ương làm vốn đối ứng cho dự án PPP (khoảng 20.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2014-2015), báo cáo cấp có thầm quyền xem xét, quyết định.

- Các Bộ, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý trong thời gian qua, từ trung ương đến địa phương; từ đó đánh giá hiện trạng cơ cấu vốn công tư trong ngành, xác định rõ lĩnh vực tiềm năng và kế hoạch tái cơ cấu vốn đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2013.

- Các Bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức lập dự án đầu tư theo hình thức PPP để làm cơ sở kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

4. Về các dự án cụ thể và kiến nghị:

a) Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết:

- Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện Cơ chế quản lý và thực hiện dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1597/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2012 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 542/TTg-KTN này 18 tháng 4 năm 2013; triển khai theo đúng lịch trình Ngân hàng Thế giới đã thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

- Bộ Giao thông vận tải lưu ý về tiến độ giải phóng mặt bằng phải phù hợp với tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thứ hai, để bảo đảm không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn cho các dự án theo cam kết.

b) Dự án Bệnh viện Xây dựng: Bộ Xây dựng xem xét lại hình thức đầu tư. Việc đầu tư xây dựng bệnh viện thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế và các địa phương.

c) Dự án ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm Chính phủ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện; phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí vốn đối ứng cho Dự án.

d) Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai): Các Bộ, ngành sớm có ý kiến góp ý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Đề xuất dự án.

đ) Dự án Cung cấp các dịch vụ hậu cần bệnh viện: Bộ Y tế tiếp tục trao đổi, hp tác với Công ty Hellman trên tinh thần tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Bộ Y tế nghiên cứu nâng yêu cầu về số giường bệnh của các bệnh viện tư nhân để giảm đầu tư tại các bệnh viện công.

e) Các dự án: đường cao tốc Ninh Bình - Bãi Vọt, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cảng hàng không quốc tế Long Thành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đề xuất phạm vi và khả năng triển khai theo hình thức PPP, trên cơ sở đó tổng hợp vào danh mục chung.

g) Về mức lương đặc biệt cho chuyên gia tư vấn trong nước sử dụng nguồn đối ứng của dự án Hỗ trợ đối tác công - tư (P3SP): Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định hiện hành để xác định mức lương cụ thể tại Hợp đồng theo từng vị trí công việc. Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 quy định một số định mức chtiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn ODA (nếu thấy cần thiết).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, KGVX, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN(3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 336/TB-VPCP năm 2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.803
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.251.81