Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 46/2016/TT-BTTTT danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng

Số hiệu: 46/2016/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định danh mục và điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 26/12/2016.

Theo đó, Thông tư số 46/2016 quy định một số các điều kiện chung sau đây để được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

+ Chấp nhận bị can nhiễu có hại từ các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện. Trường hợp thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép hoạt động gây nhiễu hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép thì phải ngừng sử dụng.

+ Bên cạnh đó, các thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép còn phải chấp nhận bị can nhiễu từ các thiết bị ứng dụng năng lượng tần số vô tuyến điện trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi sử dụng các băng tần dành cho ISM.

+ Thông tư 46/BTTTT quy định tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ các quy định về nhập khẩu, chứng nhận, công bố hợp quy.

+ Đối với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị có tích hợp tính năng điều khiển từ xa vô tuyến trong các mô hình máy bay thì Thông tư 46/2016 quy định phải tuân thủ các quy định về cấp phép hoạt động bay.

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn giấy phép thì phải đảm bảo theo các quy định về viễn thông và không được sử dụng các thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp.

- Theo Thông tư số 46/TT-BTTTT, các thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gồm:

+ Các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn như Điện thoại không dây; Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện; Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện; Thiết bị âm thanh không dây; Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng; Thiết bị ra-đa ô tô.

+ Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá.

+ Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu.

+ Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp.

+ Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải gồm thiết bị nhận dạng tự động; Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp; Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn; Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn.

- Bên cạnh đó, Thông tư 46 còn quy định điều kiện về tần số và giới hạn phát xạ đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Thông tư 46/2016/TT-BTTTT quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo có hiệu lực ngày 14/02/2017.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC KÈM THEO

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định danh mục và điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.

3. Thông tư này không áp dụng đối với thiết bị vô tuyến điện được sản xuất, nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang. Việc sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thiết bị vô tuyến điện này do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (Short Range Device) là thiết bị vô tuyến phát, thu-phát tín hiệu một chiều hoặc hai chiều, ít khả năng gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến khác.

2. Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung (Non-Specific Short Range Device) bao gồm các thiết bị vô tuyến cự ly ngắn thỏa mãn điều kiện kỹ thuật và khai thác quy định, không phân biệt ứng dụng hay mục đích sử dụng.

3. Điện thoại không dây (Cordless Phone) là thiết bị điện thoại đầu cuối được kết nối với mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự hai dây. Thiết bị này bao gồm hai khối riêng biệt được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến:

Khối trung tâm (còn gọi là trạm gốc hoặc máy mẹ): được đặt cố định và đấu nối với hai dây điện thoại cố định của mạng điện thoại công cộng (PSTN- Public Switched Telephone Network), sử dụng anten tích hợp. Ăng-ten tích hợp là anten được thiết kế cố định, bố trí bên trong hoặc bên ngoài thiết bị và là một phần của thiết bị.

Khối di động (có thể có nhiều khối di động, còn gọi là máy con): máy cầm tay sử dụng ăng-ten tích hợp. Khối di động mang số thuê bao điện thoại của khối trung tâm.

4. Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS-Medical Implant Communications Systems) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS-Medical Implant Telemetry Systems)

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (sau đây gọi là MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (sau đây gọi là MITS) là hệ thống bao gồm thiết bị y tế cấy ghép trong cơ thể người và thiết bị liên lạc vô tuyến bên ngoài dùng để trao đổi dữ liệu với thiết bị cấy ghép trong khoảng cách 02 m, sau đó dữ liệu được truyền tới trung tâm xử lý và đến bác sỹ thông qua mạng viễn thông.

Trong hệ thống MICS, thiết bị cấy ghép và thiết bị liên lạc vô tuyến có trao đổi dữ liệu hai chiều. Trong hệ thống MITS, chỉ có truyền dữ liệu một chiều từ thiết bị cấy ghép tới thiết bị liên lạc vô tuyến tại các thời điểm đã lập trình trước.

5. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID-Radio Frequency Identification)

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện sử dụng sóng vô tuyến để tự động nhận dạng, theo dõi, quản lý hàng hoá, con người, động vật và các ứng dụng khác. Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện bao gồm hai khối riêng biệt được kết nối thông qua giao diện vô tuyến:

- Thẻ vô tuyến (RF tag) mang chip điện tử, có hoặc không có nguồn điện, được gắn trên đối tượng cần nhận dạng. Chíp điện tử chứa thông tin về đối tượng đó.

- Thiết bị đọc tần số vô tuyến (RF Reader) phát ra tần số nhất định để kích hoạt thẻ vô tuyến và thẻ vô tuyến sẽ phát ra thông tin của thẻ. Thông tin này được đầu đọc thu lại và chuyển tới hệ thống xử lý số liệu.

Thiết bị RFID được sử dụng trong các hoạt động phân phối, vận chuyển và bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, giao thông hay các ứng dụng di động (quảng cáo thông minh).

6. Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện (Radio Detection and Alarm Device)

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện bao gồm bộ phận cảm biến và hệ thống điều khiển được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến.

Một số loại thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện điển hình: thiết bị chống trộm, thiết bị phát hiện chuyển động, thiết bị dò tìm kim loại.

7. Thiết bị âm thanh không dây (Wireless Audio Device)

Thiết bị âm thanh không dây bao gồm các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến điện để truyền dẫn âm thanh ở cự ly ngắn.

Một số loại thiết bị âm thanh không dây điển hình: microphone không dây cài áo, microphone không dây cầm tay, tai nghe không dây, máy phát FM cá nhân, thiết bị trợ thính.

8. Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện (Remote Control Device)

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện bao gồm các thiết bị dùng sóng vô tuyến để điều khiển các mô hình, điều khiển trong công nghiệp và dân dụng.

Một số loại thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện điển hình: điều khiển mô hình trên không như máy bay mô hình, điều khiển mô hình trên mặt đất, mặt nước như ô tô mô hình và tàu thủy mô hình, điều khiển trong công nghiệp và dân dụng như điều khiển đóng mở cửa ô tô và ga-ra.

9. Thiết bị mạng nội bộ không dây

Thiết bị mạng nội bộ không dây, sau đây được gọi là “Thiết bị WLAN”, (WLAN-Wireless Local Area Network) được sử dụng để thiết lập mạng nội bộ vô tuyến hoặc để kết nối trực tiếp với nhau thay cho việc sử dụng dây cáp.

Một số loại thiết bị WLAN điển hình: điểm truy nhập (access point), bộ định tuyến không dây (wifi router), bộ điều hợp mạng không dây (wifi card), thiết bị có tích hợp mô đun thu-phát vô tuyến theo tiêu chuẩn IEEE 802.11 (không bao gồm thiết bị vô tuyến dùng để kết nối giữa các mạng WLAN – Wireless bridge).

10. Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện (Telemetry Device)

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện tự động hiển thị hoặc ghi lại các thông số đo lường và điều khiển các chức năng của thiết bị khác qua giao diện vô tuyến.

11. Thiết bị truyền hình ảnh không dây (Wireless Video Transmitter)

Thiết bị truyền hình ảnh không dây dùng để truyền dữ liệu hình ảnh về hệ thống xử lý qua giao diện vô tuyến.

Một số loại thiết bị truyền hình ảnh không dây điển hình như: webcam không dây, camera không dây, thiết bị truyền hình ảnh không dây qua giao diện cổng USB từ máy tính.

12. Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá dùng để liên lạc giữa các phương tiện nghề cá hoạt động ở các vùng biển của Việt Nam.

13. Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu là thiết bị vô tuyến chỉ có chức năng thu tín hiệu sóng vô tuyến điện.

14. Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng là thiết bị vô tuyến được dùng cho ứng dụng truyền dẫn băng rộng trong mạng di động IMT-Advanced (công nghệ LTE-Advanced và các phiên bản tiếp theo) sử dụng dải tần 5150-5350 MHz, 5470-5850 MHz với độ rộng kênh tần số tối thiểu 20 MHz hoặc dùng cho truy cập tốc độ lên tới hàng Gigabit/s trong mạng nội bộ không dây (WLAN), mạng cá nhân không dây (WPAN: Wireless Personal Area Network) hoạt động trong phạm vi băng tần 57-66 GHz.

15. Thiết bị ra-đa ô tô (Automotive Radar) là thiết bị ra-đa cự ly ngắn dùng cho các ứng dụng trong thông tin giao thông như điều khiển hành trình, phát hiện, cảnh báo, tránh va chạm giữa phương tiện giao thông với vật thể xung quanh.

16. Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp là thiết bị vô tuyến đầu cuối di động có chức năng thu, phát tín hiệu thoại trong một phạm vi có diện tích giới hạn (ví dụ: tòa nhà, khuôn viên).

17. Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng (UWB-Ultra Wide Band Communication Device) là thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng để truyền thông tin ở dải tần số GHz với băng thông tín hiệu trên 500 MHz.

18. Thiết bị vòng từ (Inductive Loop) là thiết bị có chức năng truyền tín hiệu, hoạt động dựa trên nguyên lý trường điện từ và dùng tần số thấp.

19. Thiết bị nhận dạng tự động (AIS-Automatic Identification System) là thiết bị vô tuyến dùng trong hệ thống an toàn hàng hải được lắp đặt, sử dụng trên tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ để nâng cao hiệu quả điều động tránh va chạm và quản lý phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước.

20. Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB-Emergency Position Indicating Radio Beacon) là thiết bị vô tuyến chỉ báo vị trí cấp cứu sử dụng dải tần số 406-406,1 MHz, được lắp đặt, sử dụng trên phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ.

21. Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART-Search and Rescue Radar Transponder) là thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích cứu nạn hàng hải, hoạt động ở dải tần 9 GHz.

22. Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART) là thiết bị vô tuyến thuộc nhóm thiết bị hỗ trợ hàng hải để các Cơ quan tìm kiếm cứu nạn định vị thiết bị cứu sinh hoặc tàu thuyền bị nạn trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và điều kiện kỹ thuật, khai thác kèm theo

1. Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (sau đây gọi là Danh mục) quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Điều kiện kỹ thuật, khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục đáp ứng quy định chung tại Điều 5 và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật và khai thác tương ứng quy định tại Phụ lục 2 đến Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư này được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

Điều 5. Quy định chung

Các điều kiện sau đây được áp dụng chung cho thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

1. Thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải chấp nhận có thể bị nhiễu có hại từ thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động.

Trong trường hợp thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện gây nhiễu có hại cho thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện được cơ quan quản lý cho phép hoạt động, tổ chức, cá nhân phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi can nhiễu đã được khắc phục.

2. Các thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng năng lượng tần số vô tuyến điện trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM-Industrial, Scientific and Medical) gây ra khi dùng chung các băng tần sau đây dành cho ISM:

a) Băng tần 13,553 ÷ 13,567 MHz;

b) Băng tần 26,957 ÷ 27,283 MHz;

c) Băng tần 40,66 ÷ 40,70 MHz;

d) Băng tần 2400 ÷ 2483,5 MHz;

đ) Băng tần 5725 ÷ 5875 MHz;

e) Băng tần 24000 ÷ 24250 MHz.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập khẩu, chứng nhận và công bố hợp quy, bảo đảm thiết bị phù hợp với các điều kiện kỹ thuật và khai thác theo các Phụ lục tương ứng của Thông tư này.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thiết bị có tích hợp tính năng điều khiển từ xa vô tuyến trong các mô hình máy bay phải tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp phép hoạt động bay.

5. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện và quy định của pháp luật khác có liên quan; không được sử dụng thông tin thu được vào mục đích bất hợp pháp.

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp và thời gian áp dụng

1. Thiết bị vô tuyến điện đáp ứng quy định của Thông tư số 03/2012/TT- BTTTT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo” nhưng không còn phù hợp với Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng nhưng phải ngừng sử dụng khi gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này theo điều kiện tần số, điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng tại Phụ lục 2 và Phụ lục 18 của Thông tư này được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

3. Không cấp phép để triển khai mới thiết bị vô tuyến điện sử dụng băng tần 446-446,2 MHz có công suất trên 500 mW kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BTTTT ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo”.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để được hướng dẫn hoặc xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng thông tin điện tử;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, CTS.250.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Loại thiết bị vô tuyến điện

1

Nhóm thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn

1.1

Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

1.2

Điện thoại không dây

1.3

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS) và Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

1.4

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

1.5

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

1.6

Thiết bị âm thanh không dây

1.7

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

1.8

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

1.9

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

1.10

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

1.11

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

1.12

Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng

1.13

Thiết bị ra-đa ô tô

1.14

Thiết bị vòng từ

2

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

3

Thiết bị vô tuyến điện chỉ thu (*)

4

Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp

5

Nhóm thiết bị vô tuyến dùng cho mục đích an toàn, cứu nạn hàng hải

5.1

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)

5.2

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)

5.3

Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)

5.4

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

(*) Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện chỉ thu có nhu cầu bảo vệ thiết bị khỏi nhiễu có hại thì thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

PHỤ LỤC 2

ĐIỀU KIỆN VỀ TẦN SỐ VÀ GIỚI HẠN PHÁT XẠ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Điều kiện về tần số và giới hạn phát xạ bao gồm các nội dung sau:

Băng tần: quy định giới hạn về dải tần số hoạt động đối với thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng.

Loại thiết bị hoặc ứng dụng vô tuyến điện: quy định tên loại thiết bị, ứng dụng vô tuyến điện thuộc Danh mục của Phụ lục 1 được phép sử dụng.

Phát xạ chính: quy định giới hạn tối đa về công suất phát xạ (trừ trường hợp thiết bị SART quy định công suất phát tối thiểu) và thể hiện dưới dạng công suất phát xạ hiệu dụng hoặc công suất phát xạ đẳng hướng tương đương đối với thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng.

Phát xạ giả: quy định giới hạn tối đa về công suất phát xạ giả hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu đối với thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng.

STT

BĂNG TẦN

LOẠI THIẾT BỊ HOẶC ỨNG DỤNG VÔ TUYẾN ĐIỆN

PHÁT XẠ CHÍNH

PHÁT XẠ GIẢ

A

B

C

D

1.

9 ÷ 16 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

2.

16 ÷ 115 kHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 4,5 mW ERP 1

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

3.

115 ÷ 148,5 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

4.

115 ÷ 150 kHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

5.

326,5 kHz

340 kHz

Thiết bị vòng từ

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trong băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

6.

3,155 ÷ 3,400 MHz

Thiết bị âm thanh không dây dùng cho trợ thính

≤ 13,5 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

7.

6,765 ÷ 6,795 MHz

Thiết bị vòng từ

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

8.

10,2 ÷ 11 MHz

Thiết bị âm thanh không dây dùng cho trợ thính

W ERP≤ 4

Theo giới hạn phát xạ giả 1

9.

13,553 ÷ 13,567 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

10.

26,957 ÷ 27,283 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

11.

26,96 ÷ 27,41 MHz

Thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

≤ 12 W ERP (điều chế biên độ đơn biên: AM/SSB)

Theo giới hạn phát xạ giả 2

≤ 4 W ERP (điều chế biên độ song biên: AM/DSB, hoặc điều chế góc FM/PM)

12.

29,7 ÷ 30,0 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

13.

34,995 ÷ 35,225 MHz

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

14.

40,02 ÷ 40,98 MHz

Điều khiển máy bay mô hình (Thuộc loại Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện)

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

15.

40,66 ÷ 40,7 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

16.

40,50 ÷ 41,00 MHz

Các ứng dụng y tế và sinh học (Thuộc loại Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện)

≤ 10 μW ERP

≥ 32 dBc ở đầu ra của máy phát

17.

43,71 ÷ 44,00 MHz

46,60 ÷ 46,98 MHz

48,75 ÷ 49,51 MHz

49,66 ÷ 50 MHz

Thiết bị điện thoại không dây

≤ 183 μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

18.

50,01 ÷ 50,99 MHz

Điều khiển máy bay mô hình (Thuộc loại Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện)

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

19.

72,00 ÷ 72,99 MHz

Điều khiển máy bay mô hình (Thuộc loại Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện)

≤ 1 W ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

20.

87 ÷ 108 MHz

Thiết bị âm thanh không dây (loại trừ thiết bị phát FM cá nhân)

≤ 3 μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3 m

Thiết bị phát FM cá nhân (Thuộc loại Thiết bị âm thanh không dây)

≤ 20 nW ERP

21.

146,35 ÷ 146,5 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

22.

156,025 ÷ 162,025 MHz

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS)

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 9

23.

161,9625 ÷ 161,9875 MHz

162,0125 ÷ 162,0375 MHz

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 10

24.

182,025 ÷ 182,975 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

25.

216 ÷ 217 MHz

Các ứng dụng y tế và sinh học (Thuộc loại Thiết bị đo từ xa vô tuyến )

≤ 10 μW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

26.

217,025 ÷ 217,975 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

27.

218,025 ÷ 218,475 MHz

Thiết bị âm thanh không dây

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

28.

240,15 ÷ 240,30 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

29.

300,00 ÷ 300,33 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

30.

312 ÷ 316 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

31.

401 ÷ 406 MHz

Hệ thống liên lạc dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MICS)

≤ 25 μW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

32.

401 ÷ 402 MHz

403,5 ÷ 403,8 MHz

405 ÷ 406 MHz

Hệ thống đo lường dành cho thiết bị y tế cấy ghép (MITS)

≤ 100 nW ERP

33.

406,0 ÷ 406,1 MHz

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB)

≤ 12,2 W ERP

≥ 20 dBc tại độ lệch tần số ± 3 kHz đến ± 7 kHz so với tần số sóng mang;

≥ 30 dBc tại độ lệch tần số ± 7 kHz đến ± 12 kHz so với tần số sóng mang;

≥ 35 dBc tại độ lệch tần số ± 12 kHz đến ± 24 kHz so với tần số sóng mang;

≥ 40 dBc tại độ lệch tần số -24 kHz so với tần số sóng mang đến tần số 406,0 MHz và tại độ lệch +24 kHz so với tần số sóng mang đến tần số 406,1 MHz.

34.

433,05 ÷ 434,79 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

≤ 10 mW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện

≥ 40 dBc ở cự ly 3m

Thiết bị đo từ xa vô tuyến điện

≥ 40 dBc ở cự ly 3m

35.

444,4 ÷ 444,8 MHz

Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

36.

446,0 ÷ 446,2 MHz

Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp

≤ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 8

37.

470 ÷ 694 MHz

Thiết bị âm thanh không dây (dùng cho các sự kiện)

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

38.

866 ÷ 868 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

≤ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

39.

918 ÷ 923 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện

≤ 500 mW ERP (*)

Theo giới hạn phát xạ giả 2

40.

918 ÷ 923 MHz

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

41.

1880 ÷ 1900 MHz

Thiết bị điện thoại không dây

≤ 250 mW EIRP 2

Theo giới hạn phát xạ giả 2

42.

2400 ÷ 2483,5 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

≤ 200 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung sử dụng kỹ thuật trải phổ

≤ 100 mW EIRP và ≤ 100 mW/100 kHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế trải phổ nhảy tần (FHSS) hoặc ≤ 10 mW/1 MHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế khác

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 10 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

43.

2446 ÷ 2454 MHz

Thiết bị nhận dạng vô tuyến

≤ 500 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

44.

4200 ÷ 4800 MHz

Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng

≤ -70 dBm/MHz (công suất trung bình)

≤ -30 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

Không quy định

45.

5150 ÷ 5250 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

≤ 200 mW EIRP và

≤ 10 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

46.

5250 ÷ 5350 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

≤ 200 mW EIRP và

≤ 10 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

47.

5470 ÷ 5725 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

≤ 1 W EIRP và

≤ 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

48.

5725 ÷ 5850 MHz

Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

≤ 1 W EIRP và

≤ 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 25 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

49.

9200 ÷ 9500 MHz

Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART)

≥ 400 mW EIRP

Không quy định

50.

10,5 ÷ 10,55 GHz

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

51.

24 ÷ 24,25 GHz

Thiết bị truyền hình ảnh không dây

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

Thiết bị đo từ xa vô tuyến

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

52.

57 ÷ 66 GHz

Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng

≤ 10 W EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

53.

61 ÷ 61,5 GHz

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

54.

76 ÷ 77 GHz

Thiết bị ra-đa ô tô

≤ 316,23 W EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 7

55.

77 ÷ 81 GHz

Thiết bị ra-đa ô tô

≤ 316,23 W EIRP (trong băng thông 50 MHz) và ≤ 0,5 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 7

56.

122 ÷ 122,25 GHz

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 10 mW EIRP (trên băng thông 250 MHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 6

57.

122,25 ÷ 123 GHz

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

58.

244 ÷ 246 GHz

Thiết bị VTĐ cự ly ngắn dùng cho mục đích chung

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

_____________

1 ERP (Effective Radiated Power): Công suất phát xạ hiệu dụng.

2 EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power): Công suất phát xạ đẳng hướng tương đương.

(*): Thiết bị nhận dạng vô tuyến ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh (thu phí điện tử không dừng) với mức công suất phát trên 500 mW đến 2000 mW ERP được sử dụng băng tần 920-923 MHz khi có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

2. Phân loại giới hạn phát xạ giả

2.1. Giới hạn phát xạ giả 1:

Tần số (f)

Mức giới hạn ở chế độ hoạt động

Mức giới hạn ở chế độ chờ

9 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

22 μA/m (27 dB μA/m) tại tần số 9 kHz, giảm 3dB /quãng tần số

1,99 μA/m (6 dB μA/m) tại tần số 9 kHz, giảm 3dB /quãng tần số

10 MHz ≤ f ≤ 30 MHz

0,67 μA/m (-3,5 dB μA/m)

0,06 μA/m (-24,5 dB μA/m)

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm (4nW)

-57 dBm (2nW)

Tại các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

2.2. Giới hạn phát xạ giả 2:

Tần số (f)

Mức giới hạn ở chế độ hoạt động

Mức giới hạn ở chế độ chờ

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm (4nW)

-57 dBm (2nW)

Tại các tần số khác dưới 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

-57 dBm (2nW)

Tại các tần số f > 1000 MHz

-30 dBm (1µW)

-47 dBm (20nW)

2.3. Giới hạn phát xạ giả 3:

a. Phát xạ giả băng hẹp:

Tần số (f)

Mức giới hạn ở chế độ hoạt động

Mức giới hạn ở chế độ chờ

30 MHz ≤ f ≤ 1 GHz

-36 dBm (250nW)

-57 dBm (2nW)

1,8 MHz ≤ f ≤ 1,9 GHz;

5,15 GHz ≤ f ≤ 5,3 GHz

-47 dBm (20nW)

-47 dBm (20 nW)

1 GHz ≤ f ≤ 12,75 GHz

-30 dBm (1µW)

-47 dBm (20 nW)

b. Phát xạ giả băng rộng:

Tần số (f)

Mức giới hạn ở chế độ hoạt động

Mức giới hạn ở chế độ chờ

30 MHz ≤ f ≤ 1 GHz

-86 dBm/Hz

-107 dBm/Hz

1,8 MHz ≤ f ≤ 1,9 GHz;

5,15 GHz ≤ f ≤ 5,3 GHz

-97 dBm/Hz

-97 dBm/Hz

1 GHz ≤ f ≤ 12,75 GHz

-80 dBm/Hz

-97 dBm/Hz

2.4. Giới hạn phát xạ giả 4:

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

Tại các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 26,5 GHz -30 dBm/1 MHz

2.5. Giới hạn phát xạ giả 5:

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

Tại các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 132 GHz

-30 dBm/1 MHz

2.6. Giới hạn phát xạ giả 6:

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

Tại các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

-30 dBm/1 MHz

2.7. Giới hạn phát xạ giả 7:

Tần số (f)

Mức giới hạn

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87,5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

Tại các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 100 GHz

-30 dBm/1 MHz

2.8. Giới hạn phát xạ giả 8:

Tần số (f)

Mức giới hạn ở chế độ hoạt động

Mức giới hạn ở chế độ chờ

f ≤ 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

-57 dBm (2nW)

1 GHz < f ≤ 4 GHz

-30 dBm (1µW)

-47 dBm (20 nW)

2.9. Giới hạn phát xạ giả 9:

Chế độ phát tín hiệu:

Tần số (f)

Mức giới hạn

108 MHz ≤ f ≤ 137 MHz; 156 MHz ≤ f ≤ 161,5 MHz;

-16 dBm (25 μW)

1525 MHz ≤ f ≤ 1610 MHz

-16 dBm (25 μW)

Chế độ không phát tín hiệu:

Tần số (f)

Mức giới hạn

30 MHz ≤ f ≤ 1000 MHz;

-57 dBm (2 nW)

1000 MHz ≤ f ≤ 2000 MHz

-47 dBm (20 nW)

2.10 Giới hạn phát xạ giả 10:

Tần số (f)

Mức giới hạn

108 MHz ≤ f ≤ 137 MHz;

156 MHz ≤ f ≤ 161,5 MHz;

406,0 MHz ≤ f ≤ 406,1 MHz;

1525 MHz ≤ f ≤ 1610 MHz

-16 dBm (25 μW)

PHỤ LỤC 3

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CỰ LY NGẮN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CHUNG ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát hoặc trường từ tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

13,553 ÷ 13,567 MHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

40,66-40,7 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

918 ÷ 923 MHz

≤ 25 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Đoạn băng tần 918- 918,4 MHz được sử dụng làm băng tần bảo vệ hệ thống thông tin vô tuyến điện sử dụng băng tần liền kề. Tổ chức, cá nhân có liên quan không cài đặt thiết bị hoạt động ở đoạn băng tần này.

- Thiết bị phải có chức năng cảm nhận kênh truyền LBT (Listen Before Talk) hoặc thiết bị phải bảo đảm hoạt động với giới hạn tỷ lệ thời gian (Duty cycle) không quá 1%.

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 10 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

≤ 100 mW EIRP và

≤ 100 mW/100 kHz

EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế FHSS hoặc ≤ 10 mW/1 MHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế khác

Theo giới hạn phát xạ giả 3

- Thiết bị sử dụng kỹ thuật trải phổ.

- Một số thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung điển hình như thiết bị có tích hợp mô đun thu-phát vô tuyến theo tiêu chuẩn Bluetooth, Zigbee, thiết bị đeo tay thông minh, thiết bị điều khiển trong nhà thông minh.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 25 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

24 ÷ 24,25 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

61 ÷ 61,5 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

122 ÷ 122,25 GHz

≤ 10 mW EIRP (trên băng thông 250 MHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 6

122,25 ÷ 123 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

244 ÷ 246 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 6

PHỤ LỤC 4

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

43,71 ÷ 44,00 MHz

≤ 183 μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

- Băng tần dành cho khối trung tâm

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

48,75 ÷ 49,51 MHz

≤ 183 μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

- Băng tần dành cho khối di động

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

46,60 ÷ 46,98 MHz

≤ 183 μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

- Băng tần dành cho khối trung tâm

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

49,66 ÷ 50 MHz

≤ 183 μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

- Băng tần dành cho khối di động

- Thiết bị chỉ được sử dụng phương thức phát thoại điều tần (F3E) hoặc điều pha (G3E).

1880 ÷ 1900 MHz

≤ 250 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Thiết bị chỉ được sử dụng trong nhà (indoor use).

PHỤ LỤC 5

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LIÊN LẠC DÀNH CHO THIẾT BỊ Y TẾ CẤY GHÉP (MICS), HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG DÀNH CHO THIẾT BỊ Y TẾ CẤY GHÉP (MITS) ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

401 ÷ 406 MHz

25 μW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Băng tần dành cho thiết bị MICS.

- Độ rộng kênh chiếm dụng không lớn hơn 300 kHz.

- Thiết bị MICS phải có ít nhất 9 kênh tần số được phân bố trên toàn bộ đoạn băng tần 401 ÷ 406 MHz.

- Thiết bị MICS phải dùng giao thức truyền dẫn sau khi nghe (Listen Before Transmit).

- Thiết bị MICS chỉ được phát khi có sự điều khiển từ bên ngoài. Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện các sự cố có thể gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khoẻ của người bệnh, thiết bị MICS được phép truyền số liệu tức thời.

401 ÷ 402 MHz;

403,5 ÷ 403,8 MHz;

405 ÷ 406MHz

100 nW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Băng tần dành cho thiết bị MITS.

PHỤ LỤC 6

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NHẬN DẠNG VÔ TUYẾN ĐIỆN (RFID) ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

115 ÷ 150 kHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Tần số trung tâm là 125 kHz và 134,2 kHz

13,553 ÷ 13,567 MHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Tần số trung tâm là 13,56 MHz

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3m

- Tần số trung tâm là 433,92 MHz

866 ÷ 868 MHz

≤ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Tần số trung tâm của kênh thứ n được tính theo công thức: 865,9 + 0,2 n (MHz) với n = 1 ÷ 10

918 ÷ 923 MHz

≤ 500 mW ERP (*)

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Đoạn băng tần 918-918,4 MHz được sử dụng làm băng tần bảo vệ hệ thống thông tin vô tuyến điện sử dụng băng tần liền kề. Tổ chức, cá nhân có liên quan không cài đặt thiết bị hoạt động ở đoạn băng tần này.

- Băng thông lớn nhất cho phép của kênh nhảy tần ở mức suy giảm 20 dB là 500 kHz.

- Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 918 ÷ 923 MHz phải sử dụng phương pháp điều chế trải phổ nhảy tần.

2446 ÷ 2454 MHz

≤ 500 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

(*): Thiết bị nhận dạng vô tuyến ứng dụng trong hệ thống giao thông thông minh (thu phí điện tử không dừng) với mức công suất phát trên 500 mW đến 2000 mW ERP được sử dụng băng tần 920-923 MHz khi có giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

PHỤ LỤC 7

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CẢNH BÁO VÀ PHÁT HIỆN VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

16 ÷ 150 kHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

13,553 ÷ 13,567 MHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

29,7 ÷ 30,0 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

146,35 ÷ 146,5 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

240,15 ÷ 240,30 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

300 ÷ 300,33 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

312 ÷ 316 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

444,4 ÷ 444,8 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

PHỤ LỤC 8

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ÂM THANH KHÔNG DÂY ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ

tối thiểu)

Điều kiện khác

3,155 ÷ 3,400 MHz

≤ 13,5 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Chỉ dùng cho ứng dụng trợ thính.

10,2 ÷ 11 MHz

≤ 4 μW

Theo giới hạn phát xạ giả 1

- Chỉ dùng cho ứng dụng trợ thính.

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

40,66 ÷ 40,70 MHz

≤ 100 mW

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

87 ÷ 108 MHz

≤ 20 nW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3 m

- Thiết bị phát FM cá nhân chỉ được sử dụng băng tần 87 ÷ 108 MHz.

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

87 ÷ 108 MHz

≤ 3μW ERP

≥ 32 dBc ở cự ly 3 m

- Băng tần dành cho thiết bị âm thanh không dây (loại trừ thiết bị phát FM cá nhân).

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

182,025 ÷ 182,975 MHz

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

217,025 ÷ 217,975 MHz

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

218,025 ÷ 218,475 MHz

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

470 ÷ 694 MHz

≤ 30 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Thiết bị âm thanh không dây chuyên dùng cho các sự kiện

- Độ rộng kênh không lớn hơn 200 kHz và phải nằm trọn trong phạm vi đoạn băng tần quy định.

- Thiết bị phải có khả năng tự động điều chỉnh và điều chỉnh được tần số hoạt động.

- Thiết bị không được hoạt động trùng với các kênh truyền hình quảng bá đang phát sóng tại khu vực khai thác.

- Khoảng cách tối thiểu giữa tần số trung tâm của thiết bị khi hoạt động và (các) kênh tần số truyền hình kề trên, kề dưới trong khu vực khai thác là 400 kHz.

- Thiết bị không được gây nhiễu có hại cho thiết bị thu truyền hình quảng bá trong khu vực khai thác.

PHỤ LỤC 9

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỀU KHIẾN TỪ XA VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

115 ÷ 150 kHz

≤ 4,5 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 1

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

29,7 ÷ 30,0 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

34,995 ÷ 35,225 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

40,02 ÷ 40,98 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay

40,66 ÷ 40,70 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

50,01 ÷ 50,99 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay

72,00 ÷ 72,99 MHz

≤ 1 W ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Chỉ dùng cho điều khiển mô hình máy bay

312 ÷ 316 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

≥ 40 dBc ở cự ly 3m

PHỤ LỤC 10

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ MẠNG NỘI BỘ KHÔNG DÂY (WLAN) ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 200 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 3

5150 ÷ 5250 MHz

≤ 200 mW EIRP và 10 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 4

- Chỉ sử dụng trong nhà (Indoor use).

5250 ÷ 5350 MHz

≤ 200 mW EIRP và 10 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 4

- Thiết bị phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS).

- Điều khiển công suất máy phát (TPC).

5470 ÷ 5725 MHz

≤ 1 W EIRP và 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

- Thiết bị phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS).

- Thiết bị phải có khả năng điều khiển công suất máy phát (TPC). Không bắt buộc áp dụng điều kiện này cho các hệ thống truy nhập vô tuyến hoạt động trong băng tần 5470 ÷ 5725 MHz có công suất nhỏ hơn 500 mW EIRP.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 1 W EIRP và 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

PHỤ LỤC 11

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐO TỪ XA VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

26,957 ÷ 27,283 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

29,70 ÷ 30,00 MHz

≤ 100 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

40,50 ÷ 41,00 MHz

≤ 0,01 mW ERP

≥ 32 dBc ở đầu ra của máy phát

- Chỉ dùng cho các ứng dụng y tế và sinh học

216 ÷ 217 MHz

≤ 0,01 mW ERP

≥ 40 dBc ở đầu ra của máy phát

- Chỉ dùng cho các ứng dụng y tế và sinh học

433,05 ÷ 434,79 MHz

≤ 10 mW ERP

≥ 40 dBc ở cự ly 3m

24 ÷ 24,25 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

PHỤ LỤC 12

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH ẢNH KHÔNG DÂY ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

2400 ÷ 2483,5 MHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

10,50 ÷ 10,55 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

24,00 ÷ 24,25 GHz

≤ 100 mW EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 2

PHỤ LỤC 13

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN DỮ LIỆU BĂNG RỘNG ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

5150 ÷ 5250 MHz

≤ 200 mW EIRP và 10 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 4

- Chỉ sử dụng trong nhà (Indoor use).

5250 ÷ 5350 MHz

≤ 200 mW EIRP và 10 mW/MHz EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 4

- Thiết bị phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS).

- Thiết bị phải có khả năng điều khiển công suất máy phát (TPC).

5470 ÷ 5725 MHz

≤ 1 W EIRP và 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

- Thiết bị phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS).

- Thiết bị phải có khả năng điều khiển công suất máy phát (TPC). Không bắt buộc áp dụng điều kiện này cho các hệ thống truy nhập vô tuyến hoạt động trong băng tần 5470 ÷ 5725 MHz có công suất nhỏ hơn 500 mW EIRP.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 1 W EIRP và 50 mW/MHz

Theo giới hạn phát xạ giả 4

57 ÷ 66 GHz

≤ 10 W EIRP

Theo giới hạn phát xạ giả 5

- Thiết bị bắt buộc sử dụng ăng ten tích hợp.

- Không lắp đặt thiết bị ở vị trí cố định ngoài trời.

PHỤ LỤC 14

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN DỮ LIỆU BĂNG SIÊU RỘNG ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

4200 ÷ 4800 MHz

≤ -70 dBm/MHz (công suất trung bình)

≤ -30 dBm/50 MHz (công suất đỉnh)

- Không quy định

- Giới hạn công suất phát xạ tại các băng tần khác tuân thủ theo Chú thích 1.

- Sử dụng thiết bị ở môi trường trong nhà hoặc môi trường có tính năng che chắn sóng vô tuyến tương đương;

- Không sử dụng thiết bị trên máy bay.

Chú thích 1:

Tần số (f)

Mức giới hạn mật độ phổ công suất trung bình (EIRP)

Mức giới hạn mật độ phổ công suất đỉnh, trên băng thông 50 MHz (EIRP)

f ≤ 1,6 GHz

-90 dBm/MHz

-50 dBm

1,6 GHz < f ≤ 2,7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2,7 GHz < f ≤ 3,1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,1 GHz < f ≤ 3,4 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3,4 GHz < f ≤ 3,8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3,8 GHz < f ≤ 4,2 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

4,8 GHz < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

6 GHz < f ≤ 8,5 GHz

-41,3 dBm/MHz

0 dBm

8,5 GHz < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

9 GHz < f ≤ 10,6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10,6 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

PHỤ LỤC 15

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ RA-ĐA Ô TÔ ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

76 ÷ 77 GHz

≤ 316,23 W EIRP (công suất đỉnh)

Theo giới hạn phát xạ giả 7

77 ÷ 81 GHz

≤ 316,23 W EIRP (công suất đỉnh, đo trong băng thông 50 MHz) và ≤ 0,5 mW/MHz EIRP (mật độ phổ công suất trung bình)

Theo giới hạn phát xạ giả 7

PHỤ LỤC 16

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÒNG TỪ ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

9 ÷ 148,5 kHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

6,765 ÷ 6,795 MHz

≤ 42 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m

Theo giới hạn phát xạ giả 1

326,5 kHz

340 kHz

≤ -15 dBµA/m đo tại khoảng cách 10 m (trên băng thông 10 kHz)

Theo giới hạn phát xạ giả 1

PHỤ LỤC 17

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát

xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

26,96 MHz ÷ 27,41 MHz

≤ 12 W ERP (điều chế biên độ đơn biên: AM/SSB)

≤ 4 W ERP (điều chế biên độ song biên: AM/DSB, hoặc điều chế góc FM/PM)

Theo giới hạn phát xạ giả 2

- Đoạn băng tần này được phân chia thành 40 kênh từ 1 đến 40, mỗi kênh tần số tương ứng với các tần số trung tâm và mục đích sử dụng theo Chú thích 1.

- Chú thích 2.

- Chú thích 1: Tần số trung tâm và mục đích sử dụng của các kênh tần số

Kênh

Tần số trung tâm [MHz]

Mục đích sử dụng

Kênh

Tần số trung tâm [MHz]

Mục đích sử dụng

1

26,965

Kênh liên lạc

21

27,215

Kênh liên lạc

2

26,975

22

27,225

3

26,985

23

27,235

4

27,005

24

27,245

5

27,015

25

27,255

6

27,025

26

27,265

7

27,035

27

27,275

8

27,055

28

27,285

9

27,065

Kênh an toàn cứu nạn

29

27,295

10

27,075

Kênh liên lạc

30

27,305

11

27,085

Kênh gọi

31

27,315

12

27,105

Kênh liên lạc

32

27,325

13

27,115

33

27,335

14

27,125

34

27,345

15

27,135

35

27,355

16

27,155

36

27,365

17

27,165

37

27,375

18

27,175

38

27,385

19

27,185

Kênh gọi

39

27,395

20

27,205

Kênh liên lạc

40

27,405

Trong Bảng trên, các loại Kênh được quy định như sau:

Kênh an toàn, cứu nạn là kênh dành riêng phục vụ thông tin an toàn, cứu nạn.

Kênh liên lạc là kênh dùng cho thông tin liên lạc, trao đổi tin tức.

Kênh gọi là kênh dành riêng để thiết lập cuộc gọi.

- Chú thích 2:

1.1. Điều kiện sử dụng kênh an toàn, cứu nạn

1.1.1. Trong trường hợp khẩn cấp, gây nguy hiểm đến tính mạng và phương tiện trên biển, ngoài việc sử dụng kênh 9 (dành riêng phục vụ thông tin an toàn cứu nạn), tổ chức, cá nhân khi gửi thông tin hoặc tín hiệu cấp cứu còn có thể phát sóng để thu hút sự chú ý trên bất cứ kênh nào trong Bảng phân kênh tần số.

1.1.2. Khi nhận được thông tin, tín hiệu cấp cứu, các đài vô tuyến điện phải lập tức ngừng phát sóng trên tần số có khả năng gây nhiễu cho thông tin cấp cứu và phải liên tục lắng nghe trên tần số phát gọi cấp cứu; trả lời và thực hiện ngay mọi hỗ trợ cần thiết, đồng thời thông báo cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn.

1.2. Điều kiện sử dụng kênh gọi

1.2.1. Kênh gọi (kênh 11 và kênh 19) chỉ dùng để thiết lập cuộc gọi giữa các phương tiện nghề cá.

1.2.2. Kênh gọi chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 1 phút. Đài gọi xưng tên và gọi tên của đài bị gọi (lặp đi lặp lại 3 lần) trên kênh gọi. Ngay sau khi nhận được tín hiệu trả lời của đài bị gọi, đài gọi chủ động chỉ định kênh liên lạc để hai đài cùng chuyển sang làm việc ở kênh liên lạc; không được liên lạc ở kênh gọi.

1.3. Điều kiện sử dụng kênh liên lạc

1.3.1. Kênh liên lạc được lựa chọn trong số 37 kênh theo Bảng phân kênh tần số (trừ các kênh an toàn, cứu nạn và kênh gọi). Trong quá trình làm việc nếu bị nhiễu do đài khác gây ra, có thể chuyển đổi sang kênh liên lạc khác để tránh nhiễu.

1.3.2. Kênh liên lạc chỉ được sử dụng trong khoảng thời gian tối đa 5 phút, trường hợp phải kéo dài thời gian thì sau khi liên lạc được 5 phút phải tạm ngừng một phút rồi mới tiếp tục liên lạc.

1.4. Người sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến điện không được có các hành vi sau đây:

1.4.1. Sử dụng công suất vượt quá mức công suất phát hạn chế quy định tại Phụ lục này.

1.4.2. Gây nhiễu có hại cho kênh an toàn, cứu nạn.

1.4.3. Dùng kênh an toàn, cứu nạn cho mục đích thiết lập cuộc gọi và liên lạc.

1.4.4. Dùng kênh gọi cho mục đích liên lạc (trừ thông tin cấp cứu).

1.4.5. Chiếm dụng kênh liên lạc liên tục vượt quá thời gian 5 phút hoặc phát bất kỳ một sóng mang nào xen giữa các cuộc gọi.

1.4.6. Phát tín hiệu gọi, tín hiệu nhận dạng liên tục, lặp đi lặp lại trên kênh gọi vượt quá thời gian 1 phút.

1.4.7. Phát tín hiệu nhận dạng đồng thời trên hai hoặc nhiều tần số khi chỉ liên lạc với một đài khác.

PHỤ LỤC 18

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ LIÊN LẠC DÙNG BỘ ĐÀM CÔNG SUẤT THẤP ĐƯỢC MIỄN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Băng tần

Phát xạ chính (công suất phát tối đa)

Phát xạ giả (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

Điều kiện khác

446,00 ÷ 446,2 MHz

≤ 500 mW ERP

Theo giới hạn phát xạ giả 8

- Thiết bị dùng công nghệ số với độ rộng của một kênh tần số là 6,25 kHz hoặc 12,5 kHz.

- Tần số trung tâm các kênh 12,5 kHz: 446,00625+n*0,0125 (n=0 đến 15)

- Tần số trung tâm các kênh 6,25 kHz: 446,003125+n*0,00625 (n=0 đến 31)

- Thiết bị bắt buộc sử dụng ăng ten tích hợp. Thiết bị phải được thiết kế để không có khả năng điều chỉnh tần số ngoài băng tần 446-446,2 MHz và không có khả năng tăng mức công suất trên 500 mW.

- Thiết bị phải có khả năng ngắt khi thời gian thoại vượt quá 180 (s).

- Thiết bị liên lạc bộ đàm công suất thấp hoạt động trong băng tần 446,0 – 446,2 MHz và tuân thủ các điều kiện kỹ thuật, khai thác tương ứng được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

- Khuyến cáo thực hiện kiểm tra kênh tần số trước khi thực hiện liên lạc để tránh nhiễu.

PHỤ LỤC 19

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT VÀ KHAI THÁC ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH AN TOÀN, CỨU NẠN HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

BĂNG TẦN

PHÁT XẠ CHÍNH

PHÁT XẠ GIẢ (công suất tối đa hoặc độ suy giảm phát xạ tối thiểu)

LOẠI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN

156,025 ÷ 162,025 MHz (*)

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 9

Thiết bị nhận dạng tự động (AIS).

406,0 ÷ 406,1 MHz

≤ 12,2 W ERP

≥ 20 dBc tại độ lệch tần số ± 3 kHz đến ± 7 kHz so với tần số sóng mang;

≥ 30 dBc tại độ lệch tần số ± 7 kHz đến ± 12 kHz so với tần số sóng mang;

≥ 35 dBc tại độ lệch tần số ± 12 kHz đến ± 24 kHz so với tần số sóng mang;

≥ 40 dBc tại độ lệch tần số -24 kHz so với tần số sóng mang đến tần số 406,0 MHz và tại độ lệch +24 kHz so với tần số sóng mang đến tần số 406,1 MHz.

Thiết bị phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp (EPIRB).

9200 ÷ 9500 MHz

≥ 400 mW EIRP

Không quy định

Thiết bị phát báo tìm kiếm cứu nạn (SART).

161,9625 ÷ 161,9875 MHz

162,0125 ÷ 162,0375 MHz

≤ 7,7 W ERP (12,5 W EIRP)

Theo giới hạn phát xạ giả 10

Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn (AIS-SART)

(*): Kênh tần số hoạt động mặc định quốc tế: AIS1 (161,9625 ÷ 161,9875 MHz), AIS2 (162,0125 ÷ 162,0375 MHz).

MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------------

No.: 46/2016/TT-BTTTT

Hanoi, December 26, 2016

 

CIRCULAR

LIST OF LICENSE-EXEMPT RADIO DEVICES AND ACCOMPANYING TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS

Pursuant to the Law on radio frequency dated November 23, 2009;

Pursuant to Decision No. 71/2013/QD-TTg dated November 21, 2013 by the Prime Minister promulgating the Plan for national radio spectrum;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2013/ND-CP dated October 16, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Information and Communications;

Upon the request of Director of the Authority of Radio Frequency Management,

Minister of Information and Communications promulgates the list of license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions.

Article 1. Scope and regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular applies to organizational or individual entities that manage, use, produce, import or trade in radio devices exempt from radio frequency use licensing to use in Vietnam.

3. This Circular does not apply to radio devices which are produced or imported to serve national defense and security duties of armed forces. The manufacturing, import and use of the said radio devices shall be governed by regulations promulgated by Ministry of National Defence or Ministry of Public Security in conformity with corresponding national technical regulations.

Article 2. Interpretation of terms

In this document, these terms shall be construed as follows:

1. Short Range Device refers to the radio transmitter or the receiver & transmitter which provides either unidirectional or bidirectional communication and have low capability of causing harmful interference to other radio equipment.

2. Non-Specific Short Range Devices refer to Short Range Devices which meet all of prescribed technical and operational conditions regardless of their applications or uses.

3. Cordless Phone refers to the terminal telephonic device which is connected with the two-wire analogue subscriber interface. This device consists of two different parts which are connected with each other by means of radio link:

The base unit (also called as the base station) is located at a fixed place and connected with two fixed telephone lines of the Public Switched Telephone Network (PSTN) by using integrated antenna. Integrated antenna has fixed design and is set inside or outside the base unit as a part of the base unit.

The mobile unit (a cordless phone may include several mobile units, also called portable stations) is a handset using integrated antenna. The mobile unit shall have the same subscriber number with the base unit.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medical Implant Communications Systems (hereinafter referred to as “MICS”) and Medical Implant Telemetry Systems (hereinafter referred to as “MITS”) refer to systems which consist of an implantable medical device placed in the human body and a radio communication device outside the body to communicate data with the implantable device in a distance around 02 meters; received data shall be transmitted to the data processing center and doctors by means of telecommunication network.

MICS provides two-way communications between an implantable device and a radio communication device. MITS provides one-way communications from an implantable device to a radio communication device at a pre-programmed time.

5. Radio Frequency Identification (RFID)

RFID uses radio waves to automatically identify and track goods, people or animals and have other applications. The RFID system includes two main different components which are connected to each other by means of radio interface:

- The radio-frequency tag (RF tag) has an electronic chip with or without power source and is attached to the object to be identified. Information about the identified object shall be stored on the electronic chip.

- The radio-frequency reader (RF Reader) generates signal at a determined frequency to activate the RF tag and read its response. The RF reader shall receive and transmit response from the RF tag to the data processing system.

RFID has many applications in the fields of distribution, transportation and retailing, health care services, traffic or is used in mobile applications (smart advertisements).

6. Radio Detection and Alarm Device

Radio Detection and Alarm Device consists of sensor and control system which are connected to each other by means of radio interface.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Wireless Audio Device

Wireless Audio Devices refer to devices that use radio waves to transmit sound in a short distance.

Wireless lavalier microphone, wireless handset microphone, wireless earphones, personal FM transmitter and hearing aids are typical types of Wireless Audio Devices.

8. Remote Control Device

Remote Control Devices use radio waves to control models and have other control applications in industrial and civil sectors.

Typical types of remote control devices: remote control devices for models in the air such as model airplanes, remote control devices for models on land or water surface such model cars and model ships, remote control devices in industrial and civil sectors such as remote car door openers and remote garage door openers.

9. Wireless Local Area Network equipment

Wireless Local Area Network Device (hereinafter referred to as WLAN Device) is used to set up the radio local area network or enable users to connect all devices wirelessly.

Typical types of WLAN devices: access point, wifi router, wifi card, integrated radio receiver-transmitter modules according to IEEE 802.11 specifications (excluding Wireless bridges).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telemetry Device automatically displays or records measurements and controls functions of other devices by means of radio interface.

11. Wireless Video Transmitter

Wireless Video Transmitter is used to send image data to the processing system by means of radio interface.

Typical types of Wireless Video Transmitters: wireless webcam, wireless camera and wireless video transmitters through computer USB port.

12. Radio devices placed on fishing vessels

Radio devices placed on fishing vessels are used to connect communications between fishing vessels operating in the territorial waters of Vietnam.

13. Receive-only radio device refers to a radio device that has the function to receive radio wave signals only.

14. Wide Band Communication Device is a radio device that is used in IMT-Advanced wideband transmission applications (LTE-Advanced technology and its editions) using the bands 5150-5350 MHz and 5470-5850 MHz at the bandwidth of at least 20 MHz or for access with the rate of up to Gigabit/s in WLAN or WPAN (Wireless Personal Area Network) operating in the n 57-66 GHz frequency band.

15. Automotive Radar is short-range radar that is used in traffic communication applications such as cruise control, detection, warning and avoidance of collisions between vehicles and surrounding objects.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Ultra Wide Band (UWB) Communication Device is a short-range radio device that is used to transmit data at GHz frequency band with the bandwidth of above 500 MHz.

18. Inductive Loop is functioned to transmit signals, operates according to electromagnetic field principle and uses low frequency.

19. Automatic Identification System (AIS) refers to radio device used in maritime safety systems on vessels/ships and other motor or nonmotor vehicles with the aim of avoiding collisions and managing surface or underwater vehicles.

20. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) refers to radio device that is used to locate emergency cases in the 406-406.1 MHz frequency band and placed on surface or underwater vehicles such as vessels/ships and other motor or nonmotor vehicles.

21. Search and Rescue Radar Transponder (SART) refers to radio device intended for marine search and rescue operations in the 9 GHz frequency band.

22. AIS Search and Rescue Transmitter (AIS-SART) refers to radio device in the group of marine supporting devices used to support operations of search and rescue agencies in locating survival equipment or distressed vessels.

Article 3. List of license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions

1. The list of license-exempt radio devices (hereinafter referred to as the “List”) is provided in Appendix 1 enclosed herewith.

2. Technical and operational conditions applied to license-exempt radio devices are provided for in Appendix 2-19 enclosed herewith.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The use of radio devices in the List is exempted from radio frequency licensing provided such devices must satisfy general requirements specified in Article 5 herein and corresponding technical and operational conditions mentioned in Appendix 2-19 enclosed herewith.

Article 5. General requirements

The following requirements are generally applied to license-exempt radio devices:

1. License-exempt radio devices must tolerate harmful interference caused by radio devices licensed to use radio frequency or radio devices licensed to operate by competent supervisory agencies.

In case a license-exempt radio device causes harmful interference to other radio devices licensed to use radio frequency or radio devices licensed to operate by competent supervisory agencies, the operation of such license-exempt device must be immediately suspended and shall be resumed only when interference problems are successfully remedied.

2. License-exempt radio devices must tolerate harmful interference caused by devices using radio frequency for industrial, scientific and medical (ISM) purposes when they share the following ISM frequency bands:

a) Frequency band 13.553 ÷ 13.567 MHz;

b) Frequency band 26.957 ÷ 27.283 MHz;

c) Frequency band 40.66 ÷ 40.70 MHz;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Frequency band 5725 ÷ 5875 MHz;

e) Frequency band 24000 ÷ 24250 MHz.

3. Producers/ importers of license-exempt radio devices must strictly comply with law regulations on import, conformity certification and declaration, and corresponding technical and operational conditions specified in Appendixes enclosed herewith.

4. Operators/users of integrated remote control devices in model airplanes must strictly comply with regulations of law on flight licensing.

5. Users of receive-only radio devices exempted from radio frequency licensing must strictly comply with regulations of laws on telecommunications and radio frequency and other relevant laws; are not allowed to use information received for illegal purposes.

Article 6. Transitional clause and effect

1. The use of radio devices that satisfy regulations in the Circular No. 03/2012/TT- BTTTT dated March 20, 2012 by Minister of Information and Communications promulgates the list of license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions but fail to conform to regulations herein may be maintained but must be immediately stopped when such radio devices cause harmful interference to other radio devices licensed to use radio frequency.

2. Low-power handie-talkies which are specified in the List prescribed in Appendix 1 enclosed herewith and satisfy corresponding frequency, technical and operational conditions prescribed in Appendix 2 and Appendix 18 enclosed herewith shall be exempted from radio frequency licensing as from January 01, 2020.

3. Licensing to use new radio devices at the 446-446.2 MHz frequency band with more than 500 mW power shall be terminated from the entry into force of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular shall take effect as from February 14, 2017 and supersede the Circular No. 03/2012/TT- BTTTT dated March 20, 2012 by Minister of Information and Communications promulgates the list of license-exempt radio devices and accompanying technical and operational conditions.

2. Chief of Office, Director of the Authority of Radio Frequency Management, heads of affiliates of Ministry of Information and Communications, and relevant organizations and individuals shall implement this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Information and Communications (via the Authority of Radio Frequency Management) for consideration./.

 

 

MINISTER
Truong Minh Tuan

 

APPENDIX 1

 LIST OF LICENSE-EXEMPT RADIO DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of radio device

1

Group of short range devices

1.1

Non-Specific Short Range Device

1.2

Cordless phone

1.3

Medical Implant Communications Systems (MICS) and Medical Implant Telemetry Systems (MITS)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Radio Frequency Identification (RFID)

1.5

Radio Detection and Alarm Device

1.6

Wireless Audio Device

1.7

Remote Control Device

1.8

Wireless Local Area Network (WLAN)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telemetry Device

1.10

Wireless Video Transmitter

1.11

Wide Band Communication Devices

1.12

Ultra Wide Band (UWB) Communication Devices

1.13

Automotive Radar

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Inductive Loop

2

Radio devices placed on fishing vessels

3

Receive-only radio device (*)

4

Low-power handie-talkies

5

Group of radio devices for marine safety and rescue purposes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Automatic Identification System (AIS)

5.2

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)

5.3

Search and Rescue Radar Transponder (SART)

5.4

AIS Search and Rescue Radar Transponder (AIS-SART)

(*) Users of receive-only radio devices who want to prevent their devices from harmful interference shall apply for license to use radio frequency in compliance with prevailing regulations of Ministry of Information and Communications.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FREQUENCY CONDITIONS AND EMISSION LIMITS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT RADIO DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

1. Frequency conditions and emission limits include the following contents:

Frequency band: stipulate corresponding limits on frequency range for license-exempt radio devices.

Type of radio device or application: stipulate name of licensed radio device or application in the List provided in Appendix 1 herein.

Main emission: stipulate maximum limit on radiated power (for SART device, stipulate minimum radiated power) which is expressed under the form of Effective Radiated Power (ERP) or Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP) of corresponding license-exempt radio devices.

Spurious emission: stipulate maximum limit on spurious emission power or minimum limit on emission depletion for corresponding license-exempt radio devices.

No.

Frequency band

Type of radio device or application

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Spurious emission

 

A

B

C

D

1.

9 ÷ 16 kHz

Inductive Loop

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 1

2.

16 ÷ 115 kHz

Radio Detection and Alarm Device

≤ 4.5 mW ERP 1

According to spurious emission limit 1

Inductive Loop

≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

115 ÷ 148.5 kHz

Inductive Loop

 ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

4.

115 ÷ 150 kHz

Radio Detection and Alarm Device

≤ 4.5 mW ERP

According to spurious emission limit 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Remote Control Device

5.

326.5 kHz

340 kHz

Inductive Loop

≤-15 dBµA/m measured at 10m distance (in a bandwidth of 10 kHz)

According to spurious emission limit 1

6.

3.155 ÷ 3.400 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤13.5 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

7.

6.765 ÷ 6.795 MHz

Inductive Loop

 ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

8.

10.2 ÷ 11 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 4 µW ERP

According to spurious emission limit 1

9.

13.553 ÷ 13.567 MHz

Radio Detection and Alarm Device

≤ 4.5 mW ERP

According to spurious emission limit 1

Radio Frequency Identification (RFID)

Non-Specific Short Range Devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26.957 ÷ 27.283 MHz

Remote Control Device

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

Telemetry Device

Non-Specific Short Range Devices

11.

26.96 ÷ 27.41 MHz

Radio devices placed on fishing vessels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

≤4 W ERP (double-sideband amplitude modulation: AM/DSB, or angle modulation: frequency modulation and phase modulation (FM/PM))

12.

29.7 ÷ 30.0 MHz

Remote Control Device

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

Radio Detection and Alarm Device

Telemetry Device

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34.995 ÷ 35.225 MHz

Remote Control Device

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

14.

40.02 ÷ 40.98 MHz

Remote Control Devices for model airplanes (in the group of remote control device)

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40.66 ÷ 40.7 MHz

Wireless Audio Device

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

Remote Control Device

Non-Specific Short Range Devices

16.

40.50 ÷ 41.00 MHz

Medical and biological applications (in the group of remote control device)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥32 dBc at transmitter output

17.

43.71 ÷ 44.00 MHz

46.60 ÷ 46.98 MHz

48.75 ÷ 49.51 MHz

49.66 ÷ 50 MHz

Cordless phone

≤ 183 μW ERP

≥ 32 dBc at 3m distance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50.01 ÷ 50.99 MHz

Remote Control Devices for model airplanes (in the group of remote control device)

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

19.

72.00 ÷ 72.99 MHz

Remote Control Devices for model airplanes (in the group of remote control device)

≤ 1 W ERP

≥40 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

87 ÷ 108 MHz

Wireless Audio Device (excluding personal FM transmitters)

≤ 3 μW ERP

 ≥ 32 dBc at 3 distance

Personal FM transmitters (in the group of Wireless Audio Devices)

≤ 20 nW ERP

21.

146.35 ÷ 146.5 MHz

Radio Detection and Alarm Device

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

22.

156.025 ÷ 162.025 MHz

Automatic Identification System (AIS)

≤ 7.7 W ERP (12.5 W EIRP)

According to spurious emission limit 9

23.

161.9625 ÷ 161.9875 MHz

162.0125 ÷ 162.0375 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 7.7 W ERP (12.5 W EIRP)

According to spurious emission limit 10

24.

182.025 ÷ 182.975 MHz

Wireless Audio Device

≤ 30 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

25.

216 ÷ 217 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 10 μW ERP

≥40 dBc at transmitter output

26.

217.025 ÷ 217.975 MHz

Wireless Audio Device

≤ 30 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

27.

218.025 ÷ 218.475 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 30 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

28.

240.15 ÷ 240.30 MHz

Radio Detection and Alarm Device

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

29.

300.00 ÷ 300.33 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 100 mW ERP

 

30.

312 ÷ 316 MHz

Radio Detection and Alarm Device

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

Remote Control Device

31.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medical Implant Communications Systems (MICS)

≤ 25 μW ERP

According to spurious emission limit 2

32.

401 ÷ 402 MHz

403.5 ÷ 403.8 MHz

405 ÷ 406 MHz

Medical Implant Telemetry Systems (MITS)

≤ 100 nW ERP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

406.0 ÷ 406.1 MHz

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)

≤ 12.2 W ERP

≥ 20 dBc at frequency offset from ± 3 kHz to ± 7 kHz in comparison to carrier frequency;

 ≥ 30 dBc at frequency offset from ± 7 kHz to ± 12 kHz in comparison to carrier frequency;

 ≥ 35 dBc at frequency offset from ± 12 kHz to ± 24 kHz in comparison to carrier frequency;

 ≥ 40 dBc at frequency offset of -24 kHz in comparison to carrier frequency to 406.0 MHz frequency, and at frequency offset of +24 kHz in comparison to carrier frequency to 406.1 MHz frequency.

34.

433.05 ÷ 434.79 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 10 mW ERP

 ≥ 32 dBc at 3m distance

Remote Control Device

 ≥ 40 dBc at 3m distance

Telemetry Device

≥ 40 dBc at 3m distance

35.

444.4 ÷ 444.8 MHz

Radio Detection and Alarm Device

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

36.

446.0 ÷ 446.2 MHz

Low-power handie-talkies

≤ 500 mW ERP

According to spurious emission limit 8

37.

470 ÷ 694 MHz

Wireless Audio Devices (used in events)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

38.

866 ÷ 868 MHz

Radio Frequency Identification (RFID)

≤ 500 mW ERP

According to spurious emission limit 2

39.

918 ÷ 923 MHz

Radio Frequency Identification (RFID)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

40.

918 ÷ 923 MHz

Non-Specific Short Range Devices

≤ 25 mW ERP

According to spurious emission limit 2

41.

1880 ÷ 1900 MHz

Cordless phone

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

42.

2400 ÷ 2483.5 MHz

Wireless Local Area Network (WLAN)

≤ 200 mW EIRP

According to spurious emission limit 3

Non-Specific Short Range Devices using spread-spectrum techniques

≤ 100 mW EIRP and ≤ 100 mW/100 kHz EIRP for devices using Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) or ≤ 10 mW/1 MHz EIRP for devices using other modulation techniques

Wireless Video Transmitter

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

Non-Specific Short Range Devices

≤ 10 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

43.

2446 ÷ 2454 MHz

Radio Frequency Identification (RFID)

≤ 500 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4200 ÷ 4800 MHz

Ultra Wide Band (UWB) Communication Devices

≤ -70 dBm/MHz (mean power)

≤ -30 dBm/50 MHz (peak power)

Not applicable

45.

5150 ÷ 5250 MHz

Wireless Local Area Network (WLAN)

Wide Band Communication Devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 10 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

46.

5250 ÷ 5350 MHz

Wireless Local Area Network (WLAN)

Wide Band Communication Devices

≤ 200 mW EIRP and

≤ 10 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5470 ÷ 5725 MHz

Wireless Local Area Network (WLAN)

Wide Band Communication Devices

≤ 1 W EIRP and

≤ 50 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

48.

5725 ÷ 5850 MHz

Wireless Local Area Network (WLAN)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 1 W EIRP and

≤ 50 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

Wireless Video Transmitter

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

Non-Specific Short Range Devices

≤ 25 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9200 ÷ 9500 MHz

Search and Rescue Radar Transponder (SART)

≥ 400 mW EIRP

Not applicable

50.

10.5 ÷ 10.55 GHz

Wireless Video Transmitter

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24 ÷ 24.25 GHz

Wireless Video Transmitter

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

Telemetry Devices

Non-Specific Short Range Devices

52.

57 ÷ 66 GHz

Wide Band Communication Devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 5

53.

61 ÷ 61.5 GHz

Non-Specific Short Range Devices

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 6

54.

76 ÷ 77 GHz

Automotive Radar

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 7

55.

77 ÷ 81 GHz

Automotive Radar

≤ 316.23 W EIRP (at the bandwidth of 50 MHz) and ≤ 0.5 mW/MHz EIRP

According to spurious emission limit 7

56.

122 ÷ 122.25 GHz

Non-Specific Short Range Devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 6

57.

122.25 ÷ 123 GHz

Non-Specific Short Range Devices

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 6

58.

244 ÷ 246 GHz

Non-Specific Short Range Devices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 6

 

_____________

1 ERP: Effective Radiated Power.

2 EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power.

(*): Radio Frequency Identification applied to intelligent traffic systems (nonstop electronic toll collection systems) with the radiated power ranging from above 500 mW to 2000 mW ERP may use the 920-923 MHz frequency band when having obtained the license to use radio frequency.

 

2. Classification of spurious emission limits

2.1. Spurious emission limit 1:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Limit at operation mode

Limit at standby mode

9 kHz ≤ f ≤ 10 MHz

22 μA/m (27 dB μA/m) at the 9 kHz frequency band, reduced by 3dB/ frequency range

1.99 μA/m (6 dB μA/m) at the 9 kHz frequency band, reduced by 3dB/ frequency range

10 MHz ≤ f ≤ 30 MHz

0.67 μA/m (-3.5 dB μA/m)

0.06 μA/m (-24.5 dB μA/m)

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm (4nW)

-57 dBm (2nW)

At other frequencies between 30 MHz and 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

2.2. Spurious emission limit 2:

Frequency (f)

Limit at operation mode

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz;

87.5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz;

174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz;

470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm (4nW)

-57 dBm (2nW)

At other frequencies below 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

-57 dBm (2nW)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-30 dBm (1µW)

-47 dBm (20nW)

2.3. Spurious emission limit 3:

a. Narrow band spurious emissions:

Frequency (f)

Limit at operation mode

Limit at standby mode

30 MHz ≤ f ≤ 1 GHz

-36 dBm (250nW)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.8 MHz ≤ f ≤ 1.9 GHz;

5.15 GHz ≤ f ≤ 5.3 GHz

-47 dBm (20nW)

-47 dBm (20 nW)

1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz

-30 dBm (1µW)

-47 dBm (20 nW)

b. Wideband spurious emissions:

Frequency (f)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Limit at standby mode

30 MHz ≤ f ≤ 1 GHz

-86 dBm/Hz

-107 dBm/Hz

1.8 MHz ≤ f ≤ 1.9 GHz;

5.15 GHz ≤ f ≤ 5.3 GHz

-97 dBm/Hz

-97 dBm/Hz

1 GHz ≤ f ≤ 12.75 GHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-97 dBm/Hz

2.4. Spurious emission limit 4:

Frequency (f)

Limit

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87.5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

At other frequencies between 30 MHz and 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 26.5 GHz -30 dBm/1 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5. Spurious emission limit 5:

Frequency (f)

Limit

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87.5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

At other frequencies between 30 MHz and 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 132 GHz

-30 dBm/1 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Frequency (f)

Limit

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87.5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

At other frequencies between 30 MHz and 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 300 GHz

-30 dBm/1 MHz


2.7. Spurious emission limit 7:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Limit

47 MHz ≤ f ≤ 74 MHz; 87.5 MHz ≤ f ≤ 118 MHz; 174 MHz ≤ f ≤ 230 MHz; 470 MHz ≤ f ≤ 862 MHz

-54 dBm/100 kHz

At other frequencies between 30 MHz and 1000 MHz

-36 dBm/100 kHz

1 GHz ≤ f ≤ 100 GHz

-30 dBm/1 MHz

2.8. Spurious emission limit 8:

Frequency (f)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Limit at standby mode

f ≤ 1000 MHz

-36 dBm (250nW)

-57 dBm (2nW)

1 GHz < f ≤ 4 GHz

-30 dBm (1µW)

-47 dBm (20 nW)

2.9. Spurious emission limit 9:

Signal transmission mode:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Limit

108 MHz ≤ f ≤ 137 MHz; 156 MHz ≤ f ≤ 161.5 MHz;

-16 dBm (25 μW)

1525 MHz ≤ f ≤ 1610 MHz

-16 dBm (25 μW)

Idle mode:

Frequency (f)

Limit

30 MHz ≤ f ≤ 1000 MHz;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1000 MHz ≤ f ≤ 2000 MHz

-47 dBm (20 nW)

2.10. Spurious emission limit 10:

Frequency (f)

Limit

108 MHz ≤ f ≤ 137 MHz;

156 MHz ≤ f ≤ 161.5 MHz;

406.0 MHz ≤ f ≤ 406.1 MHz;

1525 MHz ≤ f ≤ 1610 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 3

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT NON-SPECIFIC SHORT RANGE DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (radiated power or maximum magnetic field)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

13.553 ÷ 13.567 MHz

≤ 4.5 mW ERP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

26.957 ÷ 27.283 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

40.66-40.7 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 25 mW ERP

According to spurious emission limit 2

- Frequency band from 918 MHz to 918.4 MHz is used to protect radio communication systems using adjacent frequency bands.

Relevant organizations and individuals may not operate devices at this frequency band.


- Device must have LBT feature (Listen Before Talk) or operating time of device must be less than 1% duty cycle.

2400 ÷ 2483.5 MHz

≤ 10 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

 

≤ 100 mW EIRP and

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EIRP for devices using FHSS or ≤ 10 mW/1 MHz EIRP for devices using other modulation techniques

According to spurious emission limit 3

- Devices using spread-spectrum techniques.

- Typical types of Non-specific Short Range Devices are devices having integrated radio receiver-transmitter modules according to Bluetooth and Zigbee standards, smart bands and smart indoor control devices.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 25 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

 

24 ÷ 24.25 GHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

 

61 ÷ 61.5 GHz

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 6

 

122 ÷ 122.25 GHz

 ≤ 10 mW EIRP (above the bandwidth of 250 MHz)

According to spurious emission limit 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

122.25 ÷ 123 GHz

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 6

 

244 ÷ 246 GHz

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 6

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT CORDLESS PHONES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

43.71 ÷ 44.00 MHz

≤ 183 μW ERP

 ≥ 32 dBc at 3m distance

- Frequency bands for the base unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

48.75 ÷ 49.51 MHz

≤ 183 μW ERP

 ≥ 32 dBc at 3m distance

- Frequency bands for the mobile unit

- Device may only use frequency modulation telephony (F3E) or phase modulation telephony (G3E).

46.60 ÷ 46.98 MHz

≤ 183 μW ERP

 ≥ 32 dBc at 3m distance

- Frequency bands for the base unit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49.66 ÷ 50 MHz

≤ 183 μW ERP

 ≥ 32 dBc at 3m distance

- Frequency bands for the mobile unit

- Device may only use frequency modulation telephony (F3E) or phase modulation telephony (G3E).

1880 ÷ 1900 MHz

≤ 250 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

- Indoor use device.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 5

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT MEDICAL IMPLANT COMMUNICATIONS SYSTEMS (MICS) AND MEDICAL IMPLANT TELEMETRY SYSTEMS (MITS)
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

401 ÷ 406 MHz

25 μW ERP

According to spurious emission limit 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The width of occupying channel shall not exceed 300 kHz.

- MICS must have at least 9 frequency channels arranged on the 401 ÷ 406 MHz frequency band.

- MICS must use the Listen Before Transmit techniques.

- MICS may only transmit data when having the control from the external. In an emergency where problems which may cause danger to the life or health of the patient are discovered, MICS may immediately transmit data.

401 ÷ 402 MHz;

403.5 ÷ 403.8 MHz;

405 ÷ 406MHz

100 nW ERP

According to spurious emission limit 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 6

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

115 ÷ 150 kHz

≤ 4.5 mW ERP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Center frequencies are 125 kHz and 134.2 kHz

13.553 ÷ 13.567 MHz

≤ 4.5 mW ERP

According to spurious emission limit 1

- Center frequency is 13.56 MHz

433.05 ÷ 434.79 MHz

≤ 10 mW ERP

≥ 32 dBc at 3m distance

- Center frequency is 433.92 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 500 mW ERP

According to spurious emission limit 2

- Center frequency of channel n is calculated by the following formula: 865.9 + 0.2 n (MHz), with n = 1 ÷ 10

918 ÷ 923 MHz

≤ 500 mW ERP (*)

According to spurious emission limit 2

- 918-918.4 MHz frequency band is used to protect radio communication systems using adjacent frequency bands. Relevant organizations and individuals may not operate devices at this frequency band.

- The maximum allowed bandwidth of the hopping channel at 20 db depletion is 500 kHz.

- Radio Frequency Identification operates in the 918 ÷ 923 MHz frequency band must employ Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS) techniques.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 500 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

 

(*): Radio Frequency Identification applied to intelligent traffic systems (nonstop electronic toll collection systems) with the radiated power ranging from above 500 mW to 2000 mW ERP may use the 920-923 MHz frequency band when having obtained the license to use radio frequency.

 

APPENDIX 7

FREQUENCY CONDITIONS AND EMISSION LIMITS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT RADIO DETECTION AND ALARM DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16 ÷ 150 kHz

≤ 4.5 mW ERP

According to spurious emission limit 1

13.553 ÷ 13.567 MHz

≤ 4.5 mW ERP

According to spurious emission limit 1

29.7 ÷ 30.0 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

240.15 ÷ 240.30 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

300 ÷ 300.33 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

312 ÷ 316 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

444.4 ÷ 444.8 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

APPENDIX 8

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT WIRELESS AUDIO DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other conditions

3.155 ÷ 3.400 MHz

 ≤ 13.5 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

- Used for hearing aids only.

10.2 ÷ 11 MHz

≤ 4 μW

According to spurious emission limit 1

- Used for hearing aids only.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40.66 ÷ 40.70 MHz

≤ 100 mW

≥40 dBc at transmitter output

The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

87 ÷ 108 MHz

≤ 20 nW ERP

 ≥ 32 dBc at 3 distance

- Personal FM transmitter may only use 87 ÷ 108 MHz frequency band.

- The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 3μW ERP

 ≥ 32 dBc at 3 distance

- The frequency band for Wireless Audio Device (excluding personal FM transmitters).

- The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

182.025 ÷ 182.975 MHz

≤ 30 mW ERP

 

- The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

217.025 ÷ 217.975 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

- The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

218.025 ÷ 218.475 MHz

≤ 30 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

- The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

470 ÷ 694 MHz

≤ 30 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The channel has the width not exceeding 200 kHz and must entirely locate within the prescribed frequency band.

- Device must be automatically adjusted and may adjust operating frequency.

- Device may not be operated on television channels which are broadcasted in the operating region.

- Minimum distance between the center frequency of device when it operates and adjacent or upper and lower adjacent frequencies of television channel(s) in the operating region is 400 kHz.

- Device is not allowed to cause harmful interference to television receivers in the operation region.

 

APPENDIX 9

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT REMOTE CONTROL DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

115 ÷ 150 kHz

≤ 4.5 mW ERP

According to spurious emission limit 1

 

26.957 ÷ 27.283 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29.7 ÷ 30.0 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

34.995 ÷ 35.225 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

40.02 ÷ 40.98 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

- For controlling model airplanes

40.66 ÷ 40.70 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

50.01 ÷ 50.99 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

72.00 ÷ 72.99 MHz

≤ 1 W ERP

≥40 dBc at transmitter output

- For controlling model airplanes

312 ÷ 316 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

433.05 ÷ 434.79 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥ 40 dBc at 3m distance

 

 

APPENDIX 10

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 200 mW EIRP

According to spurious emission limit 3

 

5150 ÷ 5250 MHz

≤ 200 mW EIRP and 10 mW/MHz EIRP

According to spurious emission limit 4

- For indoor use.

5250 ÷ 5350 MHz

≤ 200 mW EIRP and 10 mW/MHz EIRP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Device must have Dynamic Frequency Selection (DFS) feature.

- Transmit power control (TPC).

5470 ÷ 5725 MHz

≤ 1 W EIRP and 50 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

- Device must have Dynamic Frequency Selection (DFS) feature.

- Device must have Transmit power control (TPC) feature. Radio access systems operating on the 5470 ÷ 5725 MHz frequency band with the power of less than 500 mW EIRP are not required to comply with these conditions.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 1 W EIRP and 50 mW/MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

APPENDIX 11

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT TELEMETRY DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

26.957 ÷ 27.283 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥40 dBc at transmitter output

 

29.70 ÷ 30.00 MHz

≤ 100 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

 

40.50 ÷ 41.00 MHz

≤ 0.01 mW ERP

≥32 dBc at transmitter output

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

216 ÷ 217 MHz

≤ 0.01 mW ERP

≥40 dBc at transmitter output

- For medical and biological applications only.

433.05 ÷ 434.79 MHz

≤ 10 mW ERP

 ≥ 40 dBc at 3m distance

 

24 ÷ 24.25 GHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

 

 

APPENDIX 12

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT WIRELESS VIDEO TRANSMITTERS
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

2400 ÷ 2483.5 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

10.50 ÷ 10.55 GHz

≤ 100 mW EIRP

According to spurious emission limit 2

24.00 ÷ 24.25 GHz

≤ 100 mW EIRP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 13

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT WIDE BAND COMMUNICATION DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

5150 ÷ 5250 MHz

≤ 200 mW EIRP and 10 mW/MHz EIRP

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For indoor use.

5250 ÷ 5350 MHz

≤ 200 mW EIRP and 10 mW/MHz EIRP

According to spurious emission limit 4

- Device must have Dynamic Frequency Selection (DFS) feature.

- Device must have Transmit power control (TPC) feature.

5470 ÷ 5725 MHz

≤ 1 W EIRP and 50 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Device must have Transmit power control (TPC) feature. Radio access systems operating on the 5470 ÷ 5725 MHz frequency band with the power of less than 500 mW EIRP are not required to comply with these conditions.

5725 ÷ 5850 MHz

≤ 1 W EIRP and 50 mW/MHz

According to spurious emission limit 4

 

57 ÷ 66 GHz

≤ 10 W EIRP

According to spurious emission limit 5

- Device must use integrated antenna.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 14

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT ULTRA-WIDE BAND COMMUNICATION DEVICES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

4200 ÷ 4800 MHz

 ≤ -70 dBm/MHz (mean power)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Not applicable

- Limits on radiated power at other frequency bands must comply with Note 1.

- Device is used indoor or in the environment where device is shielded against radio waves;

- Not for use on airplanes.

Note 1:

Frequency (f)

Mean power (EIRP) spectral density limits

Peak power (EIRP) spectral density limits, defined at 50MHz bandwidth

f ≤ 1.6 GHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-50 dBm

1.6 GHz < f ≤ 2.7 GHz

-85 dBm/MHz

-45 dBm

2.7 GHz < f ≤ 3.1 GHz

-70 dBm/MHz

-36 dBm

3.1 GHz < f ≤ 3.4 GHz

-70 dBm/MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4 GHz < f ≤ 3.8 GHz

-80 dBm/MHz

-40 dBm

3.8 GHz < f ≤ 4.2 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

4.8 GHz < f ≤ 6 GHz

-70 dBm/MHz

-30 dBm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-41.3 dBm/MHz

0 dBm

8.5 GHz < f ≤ 9 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

9 GHz < f ≤ 10.6 GHz

-65 dBm/MHz

-25 dBm

f > 10.6 GHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-45 dBm

 

APPENDIX 15

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT AUTOMOTIVE RADAR
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

76 ÷ 77 GHz

 ≤ 316.23 W EIRP (peak power)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

77 ÷ 81 GHz

 ≤ 316.23 W EIRP (peak power, measured at 50 MHz bandwidth) and ≤ 0.5 mW/MHz EIRP (mean power spectral density)

According to spurious emission limit 7

 

APPENDIX 16

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT INDUCTIVE LOOP
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

6.765 ÷ 6.795 MHz

 ≤ 42 dBµA/m measured at 10m distance

According to spurious emission limit 1

326.5 kHz

340 kHz

 ≤-15 dBµA/m measured at 10m distance (in a 10 kHz bandwidth)

According to spurious emission limit 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 17

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT RADIO DEVICES PLACED ON FISHING VESSELS
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

Other conditions

26.96 MHz ÷ 27.41 MHz

≤12 W ERP (single-sideband amplitude modulation: AM/SSB)

≤4 W ERP (double-sideband amplitude modulation: AM/DSB, or angle modulation: frequency modulation and phase modulation (FM/PM))

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

According to spurious emission limit 2

- This frequency band is divided into 40 channels from channel 1 to channel 40; each frequency channel is corresponding to center frequency and using purposes specified in Note 1.

- Note 2.

- Note 1: Center frequencies and using purposes of frequency channels

Channel

Center frequency (MHz)

Using purposes

 

Channel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Using purposes

1

26.965

Communication channel

21

27.215

Communication channel

2

26.975

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.225

3

26.985

23

27.235

4

27.005

24

27.245

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.015

25

27.255

6

27.025

26

27.265

7

27.035

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.275

8

27.055

28

27.285

9

27.065

Safety and rescue channel

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

27.075

Communication channel

30

27.305

11

27.085

Calling channel

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

27.105

Communication channel

 

32

27.325

 

13

27.115

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.335

14

27.125

34

27.345

15

27.135

35

27.355

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.155

36

27.365

17

27.165

37

27.375

18

27.175

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.385

19

27.185

Calling channel

39

27.395

20

27.205

Communication channel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27.405

In the above table, channels are provided for as follows:

Safety and rescue channel provides safety and rescue information.

Communication channel serves the exchange of information and messages.

Calling channel serves making of calls.

- Note 2:

1.1. Conditions for using safety and rescue channel

1.1.1. In an emergency where people and vessels at sea may face danger, relevant organizations and individuals may, in addition to the use of channel 9 (serve safety and rescue information), create waves to attract attention on any channels in the Table of frequency allocations when sending distress signals.

1.1.2. When receiving distress signals, radio stations must immediately stop transmitting waves on the frequency which may cause interference to distress signals and keep listening in on frequencies designated for transmission of distress signals; reply and provide necessary assistance, and inform search and rescue agencies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.2.1. Calling channels (channel 11 and channel 19) are dedicated for making calls between fishing vessels.

1.2.2. Maximum length of call made on the calling channel is 1 minute. The calling station must say its name and call name of the receiving station (3 times) on the calling channel. Immediately after receiving response from the receiving station, the calling station must actively name the communication channel so that both stations communicate on such communication channel; the communication on the calling channel is not allowed.

1.3. Conditions for using communication channel

1.3.1. Communication channel is selected from 37 channels according to the Table of frequency allocations (excluding safety and rescue channel, and calling channels). If the selected communication channel is interfered by other stations, the communication may be transferred to another communication channel to avoid the interference.

1.3.2. Communications between stations on a communication channel shall not exceed 5 minutes. If the exchange requires a period more than 5 minutes, the communication must be stopped for one minute before it is continued.

1.4. The following acts are prohibited:

1.4.1. Use a power exceeding the radiated power limits prescribed in this Appendix.

1.4.2. Cause harmful interference to the safety and rescue channel.

1.4.3. Use the safety and rescue channel for making calls and communications.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4.5. Make communications on the communication channel for a consecutive period of exceeding 5 minutes or generate any carrier interfering between calls.

1.4.6. Send call or identification signals consecutively or repeatedly for a period of more than 1 minute on the calling channel.

1.4.7. Send identification signals on two or several frequencies at the same time in order to contact with the only station.

 

APPENDIX 18

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO LICENSE-EXEMPT LOW-POWER HANDIE-TALKIES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

Main emission (maximum radiated power)

Spurious emission (maximum power or minimum emission depletion)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

446.00 ÷ 446.2 MHz

≤ 500 mW ERP

According to spurious emission limit 8

- Device uses digital technologies with the width of each frequency channel of 6.25 kHz or 12.5 kHz.

- Center frequencies of 12.5 kHz channels: 446.00625+n*0.0125 (n=0-15)

- Center frequencies of 6.25 kHz channels: 446.003125+n*0.00625 (n=0-31)

- Device must use integrated antenna. Device must be designed so as not to adjust frequencies out of the 446-446.2 MHz frequency band and not to increase the power to more than 500 mW.

- Device must be automatically broken when it operates for a period of exceeding 180 seconds.

- Low-power handie-talkies which operate on the 446.0 – 446.2 MHz frequency band and comply with corresponding technical and operational conditions shall be exempted from radio frequency licensing as from January 01, 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX 19

TECHNICAL AND OPERATIONAL CONDITIONS APPLIED TO RADIO DEVICES USED FOR MARINE SAFETY AND RESCUE PURPOSES
(Enclosed with the Circular No. 46/2016/TT-BTTTT dated December 26, 2016 by Minister of Information and Communications)

Frequency band

MAIN EMISSION

SPURIOUS EMISSION (maximum power or minimum emission depletion)

TYPE OF RADIO DEVICE

156.025 ÷ 162.025 MHz (*)

≤ 7.7 W ERP (12.5 W EIRP)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Automatic Identification System (AIS)

406.0 ÷ 406.1 MHz

≤ 12.2 W ERP

≥ 20 dBc at frequency offset from ± 3 kHz to ± 7 kHz in comparison to carrier frequency;

 ≥ 30 dBc at frequency offset from ± 7 kHz to ± 12 kHz in comparison to carrier frequency;

≥ 35 dBc at frequency offset from ± 12 kHz to ± 24 kHz in comparison to carrier frequency;

≥ 40 dBc at frequency offset of -24 kHz in comparison to carrier frequency to 406.0 MHz frequency, and at frequency offset of +24 kHz in comparison to carrier frequency to 406.1 MHz frequency.

Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB).

9200 ÷ 9500 MHz

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Not applicable

Search and Rescue Radar Transponder (SART).

161.9625 ÷ 161.9875 MHz

162.0125 ÷ 162.0375 MHz

≤ 7.7 W ERP (12.5 W EIRP)

According to spurious emission limit 10

AIS Search and Rescue Radar Transponder (AIS-SART)

(*): International default operating frequency: AIS1 (161.9625 ÷ 161.9875 MHz), AIS2 (162.0125 ÷ 162.0375 MHz).

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.186

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!