Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi Thông tư hướng dẫn 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số hiệu: 09/2014/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 10/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thay đổi trong quy định quản lý chất lượng công trình

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 09/2014/TT-BXD sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lí chất lượng công trình xây dựng.

Cụ thể, một số nội dung trong Thông tư 10/2013/TT-BXD đã được sửa đổi như sau:

- Mở rộng phạm vi uỷ quyền của chủ đầu tư cho ban quản lý dự án hoặc tư vấn quản lý dự án: chỉ không được uỷ quyền việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

- Các công trình đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu thì CQNN về xây dựng không thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu khi đưa vào sử dụng.

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về Phân cấp các loại công trình xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 10/2013/TT-BXD .

Thông tư 09 cũng sửa đổi một số nội dung tại các Thông tư 12/2013/TT-BXD, 13/2013/TT-BXD và có hiệu lực từ ngày 01/9/2014.
Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng "Tải về" để xem.

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.09/2014/TT-BXD

Hanoi, July 10, 2014

 

CIRCULAR

AMENDMENT AND ADDITION OF SOME ARTICLES IN CIRCULARS PROVIDING GUIDANCE ON DECREE NO. 15/2013/ND-CP DATED FEBRUARY 02, 2013 OF THE GOVERNMENT ON MANAGEMENT OF QUALITY OF CONSTRUCTIONAL WORKS

Pursuant to Decree No. 62/2013 / ND-CP dated June 25, 2013 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;

Pursuant to Decree No. 15/2013 / ND-CP dated February 06, 2013 of the Government on quality management of construction works;

Pursuant to Decree No. 12/2009 / ND-CP dated February 12, 2009 of the Government on management of construction investment projects; Decree No. 83/2009 / ND-CP dated October 15, 2009 of the Government amending and adding some articles of Decree No. 12/2009 / ND-CP dated February 12, 2009 of the Government of management construction investment projects;

At the request of the Director of State Authority for Construction Quality Inspection and the Director of Department of Construction Activities Management;

The Minister of Construction issues Circular amending and adding some articles of Circular No. 10/2013 / TT-BXD dated July 25, 2013 detailing some of the contents of quality management of constructional works, Circular No. 12/2013 / TT-BXD dated July 31, 2013 regulating the issuance of awards on quality of constructional works, Circular No. 13/2013 / TT-BXD dated August 15, 2013 regulating the verification and approval for design of constructional works of the Ministry of Construction,

Article 1. Amendment and addition of Circular No. 10/2013/TT-BXD dated July 25, 2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2. The legal representative of investor may authorize the project management unit in case of direct project management or consultation of project management in case of hiring consultant of project management to carry out one or number of contents specified in Clause 1 of this Article, except for contents of approval for design of work construction.”

2. Amendment and addition of Clause 7, Article 24 as follows:

“7. The inspection expenses of acceptance to put the works into operation are included in the total works construction investment including the inspection expenses of specialized constructional agency, expenses of individual (expert) hiring, expenses of hiring of non-business unit or organization with appropriate qualifications to carry out the inspection of acceptance to put the works into operation in case of requirement of the specialized constructional agency as stipulated in Clause 6 of this Article. The inspection expenses of acceptance to put the works into operation are defined as follows:

a) The inspection expenses of specialized constructional agency according to the instruction on business expenses of the Ministry of Finance include the travel expenses, accommodation expenses and other expenses in service of inspection work;

b) Expenses of expert hiring of the specialized constructional agency include the travel expenses, accommodation expenses and expert remuneration;

c) Expenses of hiring of non-business unit and organization carrying out the acceptance work to put the works into operation are estimated based on the volume of work to be done as required by the specialized constructional agency and regulation of law on preparation and management of expenses of construction investment.

d) The specialized constructional agency prepares the estimate of cost of inspection under the current regulations including the expenses specified at Point a and b of this Clause. The estimate of inspection expenses is a basis for the investor to make payment of actual expenses of the specialized constructional agency during the inspection.”

3. Amendment of Point a and b, Clause 2 of Article 25 as follows:

“2.The specialized constructional agency directly under the Ministry of Industry and Trade shall carry out the inspection of the following works:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Works of grade II and III include the types: power transmission lines and substations, power plants, thermal power plants, metallurgical plants, aluminum factories in the construction investment projects the investment of which is decided by the Minister of Industry and Trade.”

4. Amendment of Point b, Clause 6 of Article 25 as follows:

“b) Department of Industry and Trade:

- Works of grade II and III include the types: power transmission lines and substations, power plants, thermal power plants, metallurgical plants, aluminum factories, except for works specified at Point b, Clause 2 of this Article.

- Works of grade IV, III, II include the types: petrochemical and gas processing plants, storage and pipeline (gasoline, oil, liquefied petroleum gas), manufacturing plants and storage of hazardous chemicals, manufacturing plants and storage of industrial explosives, except for works specified at Point C, Clause 2 of this Article.”

5. Addition of Clause 10 of Article 25 as follows:

“10. The state management agency of construction shall not carry out the inspection of acceptance work to put the works into operation for works which have been inspected for acceptance by the state acceptance Council.”

6. Amendment and addition of provision on classification in Annex I

a) Amendment of Clause I.1.1.2. Individual houses at section I.1.1 House in Table I.1. Classification of civil works as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of works

Classification criteria

Grade of works

Special

I

II

III

IV

I.1.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I.1.1.2. Individual house(Villa not smaller than grade III)

Number of floors

-

-

> 7

≤ 7

-

b) Addition of Point Article, Clause I.1.2.3. Sports facilities: stadiums, gymnasiums, and other sports facilities in section I.1.2 Public Works in Table I.1 Classification of types of civil works as follows:

Code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Classification criteria

Grade of works

Special

I

II

III

IV

I.1.2

Public works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Water sports facilities (National sports facilities not smaller than grade I)

Capacity (thousand seats)

International standardized competition pool, capacity> 7.5 

Competition pool, capacity 5 ÷ 7.5

Competition pool, capacity 2 ÷ <5

Competition pool, capacity <2

Pools for sports movement

c) Amendment of Point d, Clause I.1.2.5 Services and commercial works under section I.1.2 Public works in Table I.1 Classification of types of civil works as follows:

Code

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Classification criteria

Grade of works

Special

I

II

III

IV

I.1.2

Public works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Stores, restaurants and other services and commercial works.

Total business area (thousand m2)

-

> 3

0,5 ÷ 3

< 0,5

-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Amendment of Point a, Clause I.1.2.6 Works of information and communications under section I.1.2 Public works in Table I.1 Classification of types of civil works as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of works

Classification criteria

Grade of works

Special

I

II

III

IV

I.1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I.1.2.6. Works of information and communication

a) Receiving and transmitting tower of telecommunications, radio, television and BTS shelter

Height (m)

≥ 200

100 ÷ <200

50 ÷ <100

35 ÷ <50

< 35

dd) Amendment of Clause II.1.5.1 Thermal power plant (center) under section II.1.5 Energy works in Table II.1 Classification of types of industrial works under the main production technology line as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Type of works

Classification criteria

Grade of works

Special

I

II

III

IV

II.1.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II.1.5.1 Thermal power plant

Total capacity (MW)

>2000

600­ ÷ 2000

50 ÷ < 600

5 ÷ <50

< 5

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

e) Amendment of Clause II.1.5.1 Lines and substations under section II.1.5 Energy works in Table II.1 Classification of types of industrial works under the main production technology line as follows:

Code

Type of works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Grade of works

Special

I

II

III

IV

II.1.5

Energy works

II.1.5.11 Lines and substations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥500

220

110

-

< 110

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

g) Amendment of Clause III.1.3.1 Urban solid waste under section III.1.3 Treatment of solid waste in Table III.1 Classification of technical infrastructure works as follows:

Code

Type of works

Classification criteria

Grade of works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I

II

III

IV

III.1.3

Treatment of solid waste

III.1.3.1 Urban solid waste

a) Transshipment station

ton/day

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 100

> 50 ÷ 100

> 5 ÷ 50

< 5

b) Solid waste landfill

ha

-

≥ 50

30 ÷ < 50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

< 10

c) Solid waste burning, treatment and processing plant

ton/day

-

≥500

100 ÷ < 500

1 ÷ < 100

< 1

d) Solid waste treatment area

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥150

50 ÷ <150

< 50

-

-

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

h) Amendment of Clause III.1.4.3 Cemetery under section III.1.4 Other works in Table III.1 Classification of technical infrastructure works as follows:

Code

Type of works

Classification criteria

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Special

I

II

III

IV

III.1.4

Other works

III.1.4.3 Cemetery

ha

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

National Cemetery

> 60

30 ÷ <60

< 30

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

i) Addition of Clause 5 of note of Table I.1, I.2 và I.3; Clause 5 of note of Table II.1, II.2; Clause 4 of note of Table III.1, III.2; note of Table IV with the following contents:

“Retaining wall works or bulk materials is classified by the retaining wall works of section V.1.4 Table V.”

k) Amendment of section IV.1.3 Urban road and section IV.1.4 Rural road works Table IV Classification of traffic works as follows:

Code

Type of works

Classification criteria

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Special

I

II

III

IV

IV.1

Đường bộ

IV.1.3 Urban road

a) Urban highways; urban main roads; Urban backbone roads

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Speed (km/h)

120

80

100

 

 

 

b) Inter-area roads

Speed (km/h)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

60

-

-

c) Area main road, area road

Speed (km/h)

-

-

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-

d) Area boundary road, housing group connecting road…

 

Speed (km/h)

-

-

-

40

20 ÷ 30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Grade IV

IV.1.4 Urban road

Type (under Decision No. 315/QD-BGTVT dated February 23, 2011)

-

-

-

Type AH

Type A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B

Type C

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Article 2. Amendment and addition of Clause 2, Article 2 of Regulation on issuance of awards on quality of constructional works promulgated with Circular No. 12/2013/TT-BXD dated July 31, 2013 as follows:

“2. Works which have been accepted upon completion and put into operation at least to the end of the warranty period for works in attendance at National Award for quality of constructional works; works which have been accepted upon completion and put into operation for the Award of works of high quality by the time of registration for award consideration.”

Article 3. Amendment and addition of Circular No. 13/2013/TT-BXD dated August 15, 2013

1. Amendment of Point c, Clause 2 of Article 4 as follows:

“c) The rationality of the design to ensure the cost saving in works construction: checking of compatibility between the principal volume of estimate and the design volume; checking of the correctness and rationality of the application of benefits and policies and unit cost and norm of works construction, rate norm, estimate of consultation expenses and other expenses, determination of estimated value of the works; evaluation of design solution for the saving of construction costs.”

2. Amendment of Point a and b, Clause 4 of Article 5 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Works of grade I or higher regardless of capital include the types: power transmission lines and substations, power plants, thermal power plants, metallurgical plants, aluminum factory, petrochemical and gas processing plants, storage and pipeline ( gasoline, oil, liquefied petroleum gas), manufacturing plants and storage of hazardous chemicals, manufacturing plants and storage of industrial explosives;

b) Works of grade II and III include the types: power transmission lines and substations, power plants, thermal power plants, metallurgical plants, aluminum factories in the construction investment projects the investment of which is decided by the Minister of Industry and Trade.”

3. Amendment of Point d, Clause 7, Article 5 as follows:

“d) Department of Industry and Trade:

- Works of grade II and III include the types: power transmission lines and substations, power plants, thermal power plants, metallurgical plants, aluminum factories, except for works specified at Point b, Clause 4 of this Article.

- Works of grade IV, III, II include the types: petrochemical and gas processing plants, storage and pipeline (gasoline, oil, liquefied petroleum gas), manufacturing plants and storage of hazardous chemicals, manufacturing plants and storage of industrial explosives, except for works specified at Point C, Clause 4 of this Article.”

4. Addition of Clause 9 of Article 5 as follows:

 “9. Based on the reality of localities, the provincial People’s Committee may authorize the inspection of design for some works of grade III and IV under the inspection responsibility of the Department of Construction and Department managing the specialized constructional works to the district People’s Committee, management Board of urban cities and Management Board of Industrial Zones.”

5. Addition of Clause 10 of Article 5 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Addition of Clause 11 to Article 5 as follows:

“11. Within 07 working days after the receipt of all valid documents on consultation specified in Clause 10 of this Article, the specialized constructional agency directly under the Ministry of Construction and the Department of Construction shall send their opinions to the specialized constructional agency of the Ministry of Construction and the Department of Construction.

If exceeding the above time limit without any written opinions from the specialized constructional agency under the Ministry of Construction and the Department of Construction, the specialized constructional agency of the Ministry of Transport and the Department of Transport have the right to inform the inspection result of urban road works to the investor. The specialized constructional agency directly under the Ministry of Construction and the Department of Construction is responsible for not having its own opinions.”

Article 4. Transitional provision

1. For investment construction projects with decision on investment before the effective date of this Circular, the grade of works of the project is determined under the investment Decision;

2. For investment construction projects with decision on investment afterthe effective date of this Circular, the grade of works of the project is determined under the provisions of this Circular;

Article 5. Effect

1. This Circular takes effect from September 01, 2014.

2. Any problem arising during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Construction for consideration and settlement./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Cao Lai Quang

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2014/TT-BXD ngày 10/07/2014 sửa đổi Thông tư hướng dẫn Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


73.304

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69