Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bổ sung cơ cấu số lượng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Số hiệu: 66/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Phạm Xuân Đương
Ngày ban hành: 16/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CƠ CẤU SỐ LƯỢNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG “PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về Thi đua - Khen thưởng trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên”;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, tại văn bản số 4681/SNV-CCHC ngày 10/12/2008 về việc bổ sung số lượng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” đối với các xã, phường, thị trấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung cơ cấu, số lượng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Khoản 2, Điều 6, Quy định về Thi đua, Khen thưởng trong “Phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên” ban hành kèm theo Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau: Mỗi huyện, thành phố, thị xã chọn 01 xã, phường, hoặc thị trấn có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2008/QĐ-UBND bổ sung cơ cấu số lượng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35