Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/1999/QĐ-BNN-TCCB về hệ thống tổ chức trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 08/1999/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 12/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/1999/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT CỬA KHẨU TẠI TỈNH LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 42 Pháp lệnh Thú y về việc quản lý nhà nước về công tác thú y;
Căn cứ Điều 7 tại Quy định về thi hành Pháp lệnh Thú y ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 875-NN/TCCB/QĐ ngày 24/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và tổ chức bộ máy của Cục Thú y;
Căn cứ Điều 7 Hiệp định tạm thời về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới hai nước giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Thú y trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn gồm cửa khẩu: Hữu Nghị, Đồng Đăng, Tân Thanh, Cổng Trắng, Chima, Bình Nghi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 08/1999/QD-BNN-TCCB

Hanoi, January 12, 1999

 

DECISION

ON THE ORGANIZATIONAL SYSTEM OF BORDER-GATE ANIMAL QUARANTINE STATIONS IN LANG SON PROVINCE

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to Decree No. 73/CP of November 1st, 1995 of the Government on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Article 42 of the Veterinary Ordinance on the State management over the veterinary activities;
Pursuant to Article 7 of the Regulation on the implementation of the Veterinary Ordinance, issued together Decree No.93/CP of the November 27, 1993 of the Government;
Pursuant to Decision No.875/NN-TCCB/QD of June 24, 1996 of the Minister of Agriculture and Rural Development on the tasks, specific powers and organizational structure of the Veterinary Department;
Pursuant to Article 7 of the Provisional Agreement on the settlement of affairs in the border regions signed between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of the Peoplector of the Veterinary Department and the director of the Personnel and Organization Department,

DECIDES:

Article 1.- To assign the Veterinary Department to directly perform the task of quarantining animals and animal products which are exported, imported, temporarily imported for re-export or on transit through border gates in Lang Son province, including: Huu Nghi, Dong Dang, Tan Thanh, Cong Trang, Chi Ma, Binh Nghi.

Article 2.- This Decision takes effect after its signing. The earlier regulations contrary to this Decision are now annulled.

Article 3.- The director of the Veterinary Department, the director of the Personnel and Organization Department, and the heads of concerned units of the Ministry shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/1999/QĐ-BNN-TCCB về hệ thống tổ chức trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.780

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226