Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 117/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Số hiệu: 117/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bỏ ít nhất 50% mặt hàng phải KT chuyên ngành trước thông quan

Đây là mục tiêu nổi bật được đề ra tại Nghị quyết 117/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017.

Theo đó, cán bộ quản lý chuyên ngành phải rà soát, sửa đổi biện pháp kiểm tra trước thông quan, sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành.

Bằng cách trên, Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 117/NQ-CP (có hiệu lực từ 09/11/2017) còn đưa ra nhiều định hướng phát triển KT - XH trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong việc rà soát, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, đơn cử như:

- Tích cực lấy ý kiến các bộ, ngành, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Rà soát tổng thể các mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ, logistic và đề xuất mức giá phù hợp và công khai cách tính.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 11 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về việc khắc phục hậu quả bão, lũ trong thời gian vừa qua và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới

Do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, trái quy luật, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Từ đầu năm 2017 đến nay đã liên tiếp xảy ra các đợt bão, lũ, sạt lở đất. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai đã huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Chính phủ ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng chung sức, chủ động phòng, chống, ứng phó, kịp thời hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai còn một số khó khăn, tồn tại như: chất lượng, thông tin dự báo còn hạn chế, nhất là dự báo về mưa, lũ, cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai còn hạn chế; nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai còn thiếu... Đtăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đối với các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ phải khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất. Chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. Sử dụng hiệu quả nguồn dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng; rà soát quy hoạch thủy lợi, quy hoạch phòng chống lũ; triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp theo quy định của Luật phòng chống thiên tai. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát toàn bộ hệ thống đê điều, hồ chứa nước thủy lợi xung yếu, nhất là các khu vực đê xung yếu đã bị ảnh hưởng bởi bão lũ thời gian qua đcó phương án sửa chữa ngay từ cuối năm 2017; rà soát, xây dựng Dự án tng thể di dời dân cư khn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc; đề xuất xây dựng chính sách tài chính phòng, chống thiên tai bền vng.

- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lắp đặt thử nghiệm thiết bị giám sát, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại một số vị trí có nguy cơ cao.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo, đề xuất việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, phát triển hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, nhất là quan trắc mưa lũ, đẩy mạnh xã hội hóa công tác này.

2. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2017; triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, chứng khoán có nhiều tín hiệu khả quan; dự trữ ngoại hối tăng cao; hoạt động ngân hàng được đánh giá tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Dịch vụ, du lịch tiếp tục đạt mức tăng khá. Xuất khẩu tăng 20,7%, gấp gần ba lần so với mức tăng cùng kỳ; cán cân thương mại hàng hóa chuyển từ tình trạng nhập siêu sang xuất siêu. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng khá. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công được chú trọng triển khai. Môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới Việt Nam tăng 14 bậc, từ vị trí thứ 82 lên vị trí thứ 68/190 nền kinh tế. Các chính sách, chương trình an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo. Công tác phòng, chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lũ được tích cực thực hiện, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức: Thiên tai, bão, lũ thời gian qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường sẽ tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Một số vấn đề xã hội bức xúc như: dịch sốt xuất huyết chưa được ngăn chặn triệt để; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều bức xúc. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại có xu hướng gia tăng. Trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn, tai nạn giao thông, cháy nổ còn diễn ra phức tạp.

Trong 2 tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không chủ quan, bằng lòng; phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chủ động theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế; quyết liệt hành động, thúc đẩy thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017; trong đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia và ổn định tỷ giá trong biên độ quy định, nhất là dịp cuối năm. Tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, bảo đảm chất lượng tín dụng. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

- Bộ Tài chính chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp chống thất thu, chuyn giá, nợ đọng thuế; tiết kiệm chi thường xuyên; đồng thời quản lý nợ công hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách; chủ động giải trình trước Quốc hội các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách và chủ trương chưa tăng các loại thuế, phí của Chính phủ. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan có chủ trương và giải pháp bảo đảm bình ổn giá cả vùng bị thiên tai lũ lụt, nhất là giá cả các mặt hàng vật liệu xây dựng.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo tinh thần đổi mới, ưu tiên lựa chọn các lĩnh vực, giải pháp có tính đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; trình Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017 để triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2018. Tiếp tục phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan, trách nhiệm của ngành, các cấp trong việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy thực hiện tốt hơn thời gian tới. Khẩn trương hoàn thiện dự án Luật đầu tư công (sửa đổi) nhằm tháo gỡ các vướng mắc, bất cập, trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 xem xét, thông qua. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan rà soát, đôn đốc, giám sát, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Tổ chức triển khai hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp để giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công năm 2017; rà soát, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy triển khai các nguồn vốn đầu tư, nhất là vốn FDI, ODA và vốn đầu tư tư nhân; đẩy mạnh việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, chuyển mạnh từ tiền kim sang hậu kim.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sâu sát, quyết liệt để thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, trên tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm tốt nhất lợi ích Nhà nước.

- Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu; đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất nhập khẩu; khai thác đồng bộ, hiệu quả các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA); chỉ đạo các cơ quan thương vụ ở nước ngoài tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu; thực hiện tốt công tác dự báo thị trường. Có kế hoạch bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm, nhất là vùng bị thiên tai bão, lũ. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các hiệp hội phát huy vai trò trong việc thực hiện các biện pháp ứng phó với những rào cản thương mại đối với các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu.

- Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, nhất là Bộ Công an, Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng như: đường cát, thuốc lá, xăng dầu, pháo nổ. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng lập chuyên án chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là khu vực phía Nam.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo, có biện pháp ứng phó thiên tai. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, giống, vật tư nông nghiệp, đặc biệt là việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp. Chỉ đạo các địa phương, hiệp hội vận động ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng quy định pháp luật; tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, ngăn chặn việc khai thác hải sản bất hợp pháp; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy nhanh tiến độ ban hành chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, chương trình môn học và hướng dẫn xây dựng sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình sách giáo khoa mới theo lộ trình quy định tại Nghị quyết của Quốc hội. Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chuẩn bị các điều kiện để triển khai đổi mới Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và đoàn thể liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đề xuất những giải pháp thúc đẩy phát triển hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo quốc gia.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tổng thể các vấn đề về xử lý rác thải khu vực nông thôn, khu vực làng nghề; kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với các dự án lớn; việc chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Nâng cao công tác dự báo về lũ, lụt, sạt lở đất núi. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh xúc tiến du lịch, đa dạng hóa các hoạt động quảng bá du lịch, thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam. Tranh thủ các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 để quảng bá hình ảnh về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đẩy mạnh công tác rà soát, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ lưu trú trên toàn quốc.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại do bão, lũ. Xử lý hiệu quả vấn đề người lao động Việt Nam ở nước ngoài vi phạm hợp đồng bỏ trốn, nhất là tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Bộ Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các phòng khám tư nhân, trong đó có các phòng khám có bác sĩ người nước ngoài; có giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế; phối hợp với Bộ Công an có biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế tại các bệnh viện.

- Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Người đứng đầu chính quyền các cấp phải dành thời gian thích đáng tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

- Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng chủ động ứng phó xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu khủng bố, phá hoại; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC. Sẵn sàng tham gia ứng phó, cứu nạn, cứu hộ trong phòng, chống thiên tai.

- Bộ Ngoại giao tổ chức tốt hoạt động đối ngoại đa phương, song phương, trong đó có việc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương trọng điểm Đà Nng, Quảng Nam tập trung tổ chức tốt các sự kiện trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sơ suất. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan hoàn thiện các văn kiện phục vụ hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC, nhất là các văn kiện ký kết với các đối tác quan trọng.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, tham mưu sắp xếp lại các ban chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ động phát biểu, giải trình chất vấn, trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin những vấn đề Quốc hội quan tâm.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và các thông tư hướng dẫn còn nợ đọng; hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án cơ cấu lại ngành, lĩnh vực trong năm 2017 theo phân công.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, niềm tin trong Nhân dân để cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; tích cực tuyên truyền kỷ cương, phép nước, văn hóa, đạo lý. Kiểm tra, ngăn chặn, phản bác kịp thời các thông tin sai sự thật gây phương hại đến an ninh quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.

- Các cấp, các ngành tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 và 6 (khóa XII) và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

3. Về các báo cáo rà soát, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo về: giảm phí liên quan đến chi phí đầu vào doanh nghiệp của Bộ Tài chính; rà soát, cắt giảm các loại chi phí chính thức ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh liên quan đến thủ tục cấp phép đầu tư, xây dựng, tiếp cận đất đai đối với doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề xuất các biện pháp cắt, giảm mức phí, chi phí cho doanh nghiệp của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính. Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ yêu cầu:

a) Về việc cắt giảm mức phí, chi phí chính thức:

- Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2017. Đồng thời rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh, giảm mức thu phí, bãi bỏ một số phí không cần thiết. Tích cực phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp; lấy ý kiến các bộ, ngành, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương theo thẩm quyền quản lý chuyên ngành, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát tổng thể các mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ, logistic và đề xuất mức giá phù hợp và công khai cách tính để doanh nghiệp thực hiện, tránh việc thu phí chồng chéo và tràn lan. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức hội nghị bàn về giải pháp giảm chi phí dịch vụ logistic trong lĩnh vực giao thông vận tải trong năm 2017.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể các mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu đường bộ và cảng biển tại các địa phương có cửa khẩu, hướng dẫn các địa phương xây dựng mức thu phí phù hợp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

b) Về việc cắt giảm chi phí không chính thức:

- Các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường đổi mới phương thức, lề lối làm việc; công khai, minh bạch thủ tục hành chính và các khoản phí, lệ phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc với doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xử lý dứt điểm và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi, khuyến khích, phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc đề xuất giải pháp hoặc phản ánh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, cấp có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 10 tháng và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 10 năm 2017

Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của Tổ công tác trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đặc biệt là kiểm tra chuyên đề liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương xác định, sửa đổi biện pháp quản lý trước thông quan, sau thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành để bảo đảm loại bỏ ít nhất 50% số mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan so với hiện nay; thực hiện việc công bố, công khai kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh trên Cổng Thông tin điện tử của bộ, cơ quan; xây dựng, trình ban hành văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, bảo đảm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập hiện nay, trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017. Văn phòng Chính phủ chủ trì xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 12 năm 2017.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành hiện đang còn chồng chéo giữa các bộ.

5. Về tình hình triển khai thực hiện các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin kiến nghị của người dân và doanh nghiệp qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thời gian qua đã được đông đảo người dân và doanh nghiệp đánh giá tích cực. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như: việc trả lời phản ánh kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương còn chậm hoặc trả lời chưa được thấu đáo; bên cạnh đó, có nhiều nội dung phản ánh, kiến nghị không phù hợp, có tính chất tiêu cực. Đtiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chính phủ yêu cầu:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc xử lý phản ánh kiến nghị và trả lời của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công khai, minh bạch tình hình tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; tăng cường tổ chức đối thoại, tọa đàm trực tuyến giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp trong thực thi chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, tạo đồng thuận xã hội.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực tuyên truyền về kênh đối thoại, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, những điển hình tích cực trong xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

6. Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kế thừa các quy định đã phát huy hiệu quả trên thực tiễn của Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan để thực hiện thống nhất, đồng bộ cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được giao thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ tiếp tục thực hiện cho tới khi có Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập và Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực thi hành.

7. Về đề nghị xây dựng Nghị định về sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Chính phủ thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định này trong tháng 12 năm 2017.

8. Về việc thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội

Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP , Chính phủ đồng ý thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội nhưng nội dung thí điểm phải bảo đảm không trái với quy định của các Luật liên quan. Thời gian thực hiện thí điểm trong 02 năm.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội, trong đó làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác với Thanh tra Sở Xây dựng và cơ quan liên quan, bảo đảm không tăng biên chế; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

9. Về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Chính phủ thống nhất cơ bản với đề xuất của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thí điểm phát triển thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm các cân đối lớn về tài chính ngân sách quốc gia và tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

Giao Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.

10. Về đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình về việc đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

11. Về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 01 tháng 01 năm 2018 theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2018 theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

12. Về việc điều chỉnh giá trị sổ sách kế toán khi Cổ phần hóa Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab)

Chính phủ thống nhất với báo cáo về việc Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ quyết định việc không điều chỉnh giá trị sổ sách khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) theo Quy chế làm việc của Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng T
rung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa
án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát tri
n Việt Nam;
- UBTW M
t trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- VPCP: BTCN
, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b). B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.233

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.70.232
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!