Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/2001/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2001/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2001

 

NGHỊ QUYẾT

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 05/2001/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH KINH TẾ NĂM 2001

Tình hình kinh tế 4 tháng đầu năm 2001 có những chuyển biến tích cực và có nhiều mặt được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước; nhưng cũng còn nhiều khó khăn, tác động không thuận lợi đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm nay và các năm sau.

Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tăng khá nhanh về số lượng, nhưng chi phí sản xuất cao, hiệu quả và khả năng cạnh tranh còn thấp, xuất khẩu gặp khó khăn do giá cả xuất khẩu nhiều mặt hàng, nhất là nông sản giảm sút. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung thuộc Ngân sách Nhà nước và vốn tín dụng đầu tư nhà nước. Giá cả thị trường diễn biến theo chiều hướng giảm sút mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Xu thế kinh tế thế giới và khu vực diễn biến có chiều hướng bất lợi, ảnh hưởng xấu đến kinh tế nước ta, nhất là xuất khẩu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên đây, nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 và tạo đà cho sự phát triển các năm sau, Chính phủ bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001 như sau:

1. Thực hiện việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 cho các đối tượng sau đây:

a) Miễn thuế cho tất cả các hộ nghèo trong cả nước (theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 1143/2000/QĐ/LĐTB&XH ngày 01 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và cho tất cả các hộ trong các xã thuộc Chương trình 135.

b) Giảm 50% thuế đối với đất trồng lúa và trồng cà phê của các tổ chức, cá nhân và các hộ gia đình khác còn lại.

Ngân sách Trung ương cấp bù cho ngân sách địa phương khoản hụt thu do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế nói trên.

2. Kéo dài thêm 6 tháng thời gian tạm trữ 1 triệu tấn gạo xuất khẩu quy định tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ mua tạm trữ có trách nhiệm tìm thị trường xuất khẩu số gạo tạm trữ và tiếp tục mua vào để bổ sung cho phần đã xuất khẩu trong thời gian tạm trữ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ trương mua tạm trữ nói trên, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, bảo đảm cho nông dân không bị thua thiệt.

3. Thực hiện một bước việc chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp:

a) Uỷ ban nhân dân các tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch, đồng thời thực hiện ngay một số giải pháp chuyển đổi cơ cấu sau đây:

- Giảm diện tích lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long và ở những nơi sản xuất không có hiệu quả để chuyển sang sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi khác có hiệu quả hơn và có thị trường tiêu thụ.

- Quy hoạch và đầu tư phát triển các vùng nuôi trồng thuỷ sản, nhất là ở các vùng ven biển. Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thuỷ lợi cho các vùng này.

- Không trồng mới cà phê vối; chuyển một phần diện tích đang trồng cà phê vối sang trồng cà phê chè ở những nơi có điều kiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện quá trình chuyển dịch nói trên.

b) Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2001 các đề án phát triển nuôi trồng các cây, con có thị trường tiêu thụ thuận lợi : ngô, đậu tương, bông, dâu tằm, thuốc lá, dầu ăn, bò sữa, lợn; đề án phát triển công nghệ sau thu hoạch đối với lúa, cà phê... và đề án về chính sách khuyến khích phát triển ngành, nghề ở nông thôn.

4. Về giống cây trồng, vật nuôi :

a) Bổ sung vốn để phát triển các trung tâm giống, đảm bảo các điều kiện cơ bản để chọn lọc, lai tạo, nhân giống và nhập khẩu giống các loại cây, con có năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm cao.

b) Bổ sung 50 tỷ đồng để hỗ trợ một lần cho nông dân về giống cây trồng, vật nuôi.

c) Trong tháng 6 năm 2001, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu bổ sung vốn đầu tư trong năm 2001 cho các mục tiêu trên; đồng thời, phải sớm hoàn thiện đề án "Chương trình công nghệ sinh học" để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

5. Khuyến khích thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế xuất khẩu tất cả các loại hàng hóa mà pháp luật không cấm, không phụ thuộc vào ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.

Sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu theo Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ các doanh nghiệp và các hiệp hội trong hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại như hỗ trợ một phần chi phí đi lại để tìm kiếm thị trường, tổ chức các gian hàng hội chợ, triển lãm, lập kho hàng, đặt văn phòng đại diện và các trung tâm xúc tiến thương mại tại nước ngoài...

Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Thương mại trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2001 cơ chế thực hiện các quy định trên cũng như việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi hoa hồng trong môi giới thương mại theo hướng mở rộng quyền tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong việc quyết định các hình thức và mức chi hoa hồng, đối tượng được hưởng hoa hồng, hình thức hạch toán các khoản chi hoa hồng... cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tác giao dịch và bảo đảm hiệu quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Khuyến khích các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài (kể cả đại diện thương mại) thực hiện môi giới xuất khẩu và được hưởng hoa hồng theo quy định nêu trên.

6. Ngoài chế độ thưởng xuất khẩu theo Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2001, thực hiện thêm chế độ thưởng theo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng: gạo, cà phê, rau quả hộp và thịt lợn (không kể lượng hàng hoá được xuất khẩu theo hiệp định của Chính phủ và xuất khẩu trả nợ) cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đối với một số mặt hàng xuất khẩu khác, trong thời gian tới nếu gặp khó khăn khách quan như các mặt hàng trên, cũng có thể được xem xét để áp dụng chế độ thưởng này.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Vật giá Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan quyết định mức thưởng cụ thể đối với từng mặt hàng, công bố công khai ngay trong tháng 6 năm 2001 và tổ chức thực hiện.

7. Bộ Tài chính sớm hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của Quỹ tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2001, để làm căn cứ cho vay ưu đãi và bảo lãnh tín dụng xuất khẩu (kể cả tín dụng xuất khẩu trả chậm đến 720 ngày).

8. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, theo kế hoạch đã phê duyệt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình theo kế hoạch. Phải rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư một cách chặt chẽ trước khi giao phần vốn còn lại của kế hoạch năm 2001. Kiên quyết chuyển vốn của các công trình chưa đủ thủ tục, các công trình không có khả năng sử dụng hết vốn theo kế hoạch, các công trình chưa có điều kiện khởi công để cấp cho các công trình, dự án cần phải hoàn thành trong năm 2001 và các dự án ODA còn thiếu vốn đối ứng.

9. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, xác định cụ thể khối lượng xây dựng cơ bản các công trình trong kế hoạch thuộc Ngân sách Nhà nước cấp vốn đến nay còn nợ, nhưng chưa có nguồn thanh toán, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong tháng 6 năm 2001 để các Bộ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định biện pháp xử lý.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2001 phương án bổ sung vốn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình Xoá đói giảm nghèo, Chương trình 135, Chương trình Kiên cố hoá kênh mương, đường giao thông nông thôn, Chương trình Phát triển nuôi trồng thuỷ sản; các công trình giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng du lịch (kể cả tôn tạo, tu sửa các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng), cơ sở hạ tầng làng nghề; các công trình quan trọng cần hoàn thành trong năm 2001; các công trình quan trọng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng; chuẩn bị đầu tư và khởi công một số công trình quan trọng đã được phê duyệt nhưng chưa có vốn bố trí từ đầu năm.

Riêng đối với Chương trình 135, ngoài số vốn bổ sung cho các dự án thuộc Chương trình như đã nêu trên, bổ sung thêm khoảng 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng hỗ trợ cho xây dựng các đường giao thông liên xã ở các xã khó khăn thuộc khu vực biên giới.

Quỹ Hỗ trợ phát triển cho ngân sách địa phương tạm vay với lãi suất 0% để thực hiện các dự án về kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn.

11. Lãi suất tín dụng của nhà nước được điều chỉnh như sau :

a) Lãi suất tín dụng đầu tư phát triển nhà nước là 5,4%/năm.

Các đối tượng đang được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt theo điểm 5 Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ, Quyết định số 117/2000/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2000, Quyết định số 55/2001/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 485/CP-CN ngày 18 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ từ nay sẽ được áp dụng thống nhất một mức lãi suất chung là 3%/năm.

b) Lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với khu vực III là 5,4%/năm và đối với các khu vực khác là 6%/năm.

Các mức lãi suất tại các điểm a, b trên đây được tính cho các khoản vay giải ngân kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2001.

12. Đối với các dự án của chủ đầu tư không phải là doanh nghiệp nhà nước nếu sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thì chủ đầu tư tự quyết định đầu tư sau khi được cơ quan cho vay thẩm định phương án tài chính, phương án trả nợ và chấp thuận cho vay; chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, địa phương, lãnh thổ. Tổ chức cho vay giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án và thu hồi nợ vay theo hợp đồng tín dụng đã ký. Trường hợp các dự án trên có nhu cầu sử dụng đất thì Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải căn cứ vào đề nghị của chủ đầu tư và quy hoạch sử dụng đất của địa phương để làm thủ tục giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật mà không kèm theo bất kỳ một điều kiện gì khác. Đối với các chủ đầu tư đã được giao đất (đã nộp tiền sử dụng đất) khi thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, không phải chuyển sang thuê đất.

13. Đối với những dự án được Qũy Hỗ trợ phát triển bảo lãnh thì không nhất thiết phải có tài sản thế chấp. Quỹ Hỗ trợ phát triển phối hợp với tổ chức cho vay thẩm định phương án vay, trả nợ để quyết định việc bảo lãnh và cùng chia sẻ trách nhiệm với tổ chức cho vay trong việc xử lý rủi ro. Thủ tục xét duyệt bảo lãnh phải hết sức đơn giản, thuận tiện.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2001 đề án về các hình thức bảo lãnh tín dụng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

14. Đẩy nhanh quá trình tổ chức lại các ngân hàng thương mại. Nhà nước hỗ trợ vốn để xử lý các khoản nợ giai đoạn 2 và các khoản nợ do nguyên nhân khách quan không có khả năng hoàn trả. Đồng thời có biện pháp lành mạnh hoá tình hình tài chính, nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Mở rộng việc cho vay để xây dựng nhà ở, mua các động sản có giá trị cao. Bổ sung vốn Điều lệ cho Ngân hàng phục vụ người nghèo.

15. Từ năm 2001, thực hiện mức thu sử dụng vốn thống nhất theo tỷ lệ 0,15%/tháng đối với vốn nhà nước có tại doanh nghiệp. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

16. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết, hàng tháng báo cáo Chính phủ.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 05/2001/NQ-CP

Hanoi, May 24, 2001

 

RESOLUTION

ON A NUMBER OF ADDITIONAL SOLUTIONS TO EXECUTING THE 2001 ECONOMIC PLAN

The economic situation in the first four months of 2001 shows some positive changes and improvement in many respects compared to the same period last year. However, many difficulties remain, adversely affecting the realization of the socio-economic development targets in this year and the following years.

Industrial and agricultural production has achieved fairly quick quantitative growth but production cost is still high, and efficiency and competitiveness are still low; export has met with difficulties due to the drop of export prices of many merchandises, especially farm produce. Investment capital of the entire society remains low, especially investment in concentrated capital construction from the State budget and the investment credit of the State. Market prices have evolved in the direction of steep fall, affecting agricultural production and the life of farmers. The economic trend in the world and in the region is moving in an unfavorable direction, adversely affecting the economy of our country, especially export.

To overcome the above difficulties and limitations, and to well achieve the targets in the 2001 socio-economic development plan and create a fillip for development in the subsequent years, the Government lays down some additional solutions to executing the 2001 economic plan as follows:

1. To exempt or reduce tax on agricultural land use in 2001 for the following subjects:

a/ Tax exemption for all the poor households in the whole country (according to the criteria for poor households defined in Decision No. 1143/2000/QD/LDTB&XH of November 1, 2000 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs) and for all the households in the communes covered by Program 135.

b/ Reduction by 50% of the tax on paddy fields and coffee growing land of the other organizations, individuals and family households.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Extension by six months of the temporary stocking of 1 million tons of rice for export stipulated in Decision No. 223/QD-TTg of March 6, 2001 of the Prime Minister. The enterprises assigned with the task of buying rice for temporary stocking shall have to find export markets for this stock and to continue to buy more rice in order to make up for the rice volume exported during the period of temporary stocking.

The Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Trade and the People’s Committees of the provinces shall have to oversee and inspect the implementation of the above policy of buying rice for temporary stocking, prevent negative acts and ensure farmers against disadvantageous transactions.

3. Taking a further step in agricultural restructure:

a/ The Peoples Committees of the provinces shall urgently complete the planning, at the same time immediately undertake the following restructuring measures:

- To reduce the land area under summer-autumn paddy in the Mekong river delta and in other regions where cultivation of this rice is not effectual and to switch to other plants and animals which are more efficient and have outlets.

- To draw up the plan and invest in developing areas for aquaculture especially in the coastal areas. The State shall provide assistance by investing in the infrastructure, especially in irrigation systems for these areas.

- There shall be no new planting of robusta coffee, and a part of the area currently under robusta coffee shall be replaced by arabica coffee where conditions permit.

The Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Aquatic Resources shall have to guide and assist the localities in effecting the above restructuring process.

b/ The Ministry of Agriculture and Rural Development is assigned with the task of studying for submission to the Prime Minister in the third quarter of 2001 projects of developing aquaculture and cultivation with products easily marketable such as maize, soya, cotton, mulberry, tobacco, vegetable oil, dairy cows, pigs; and projects of developing post-harvest technology with regard to rice, coffee... as well as draft policies to encourage various trades and crafts in the countryside.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To increase capital to develop seed centers and ensure basic conditions for the selection, cross-breeding, multiplication and importation of plant seeds and livestock breeds of high productivity, high quality and high commercial value.

b/ To add VND 50 billion for one-time assistance to farmers in plant seeds and livestock breeds.

c/ In June 2001, the Ministry of Agriculture and Rural Development shall discuss with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance to submit to the Prime Minister a proposal on the need to increase investment in 2001 for the above targets. At the same time, it is necessary to complete as soon as possible the project on the "Bio-technology program" to be submitted to the Prime Minister for decision.

5. To encourage Vietnamese traders of all economic sectors to export any kind of merchandise not banned by law, irrespective of their branches and trades already registered for business.

To use the Export Assistance Fund according to Decision No. 195/1999/QD-TTg of September 27, 1999 of the Prime Minister to assist the enterprises and associations in their activities to expand the market and step up trade promotion, such as to assist part of the traveling cost in quest of market, to organize showrooms, exhibitions and storehouses, set up representative offices and trade promotion centers in foreign countries...

The Ministry of Finance shall discuss with the Ministry of Trade to submit to the Prime Minister in June 2001 a proposal on the mechanism of carrying out the above regulations as well as readjustment and supplement of the Regulation on commission payment in commercial brokerage by broadening the right to autonomy and the responsibility of the State enterprises in deciding the forms and levels of commission, the beneficiaries of such commissions, the form of accounting commissions... in a way suitable to characteristics of each transaction partner and to ensure the common business efficacy of the enterprise.

To encourage the diplomatic representations of Vietnam abroad (including commercial representatives) to conduct the export brokerage with commissions as provided for above.

6. Besides the export reward under Decision No. 195/1999/QD-TTg of September 27, 1999 of the Prime Minister, in 2001 another reward system based on the value of these exports: rice, coffee, canned fruits and vegetables and pork (not including exports under Government agreements and debt-payment exports) shall be applied to all enterprises of any economic sector. For a number of other exports, in the period to come, if they also meet with objective difficulties as the above-mentioned exports, they shall also be considered for application of this reward system.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Trade, the Ministry of Planning and Investment, the Government Pricing Commission and the relevant ministries and branches in deciding concrete amounts of reward for each kind of export, publicize them right in June 2001 and organize the implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. With regard to capital construction investment covered by the State budget, according to the approved plan, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance and the related ministries, branches and localities should concentrate on removing difficulties and step up the building tempo as planned. It is necessary to revise and re-appraise the implementation of the investment capital plan closely before allocating the remaining fund of the 2001 plan. To resolutely transfer the capital of the projects for which the procedures have not been completed, projects which are likely incapable of using all the capital as planned, and projects which have not filled the conditions to start construction in order to divert the capital to other projects and constructions that must be completed in 2001 and the ODA-funded projects which still lack reciprocal capital.

9. The ministries, branches and localities must urgently inspect and determine precisely the volume of capital construction of the projects in the plan covered by the State budget which have not paid all their debts and are still looking for sources for repayment. The list of such constructions must be sent to the Ministry of Planning and Investment and the Ministry Finance within June 2001 in order to make an integrated report to the Prime Minister for measures of handling.

10. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility and coordinate with the related ministries and branches in submitting to the Prime Minister within June 2001 a plan to supplement capital for the projects of infrastructure construction under the Program of Hunger Eradication and Poverty Alleviation, Program 135, the Program of solidification of irrigation canals and rural roads, the Program of aquaculture development, and projects for communication, water conservancy and infrastructure of the tourist industry (including the reconditioning and repair of classified historic and cultural relics), the infrastructure of the craft villages, important projects that need to be completed within 2001. Building tempo must be accelerated at the important projects; preparations for investment must be made to start a number of important projects which have been approved but did not have capital allocated at the beginning of the year.

In particular, with regard to Program 135, in addition to the supplementary fund for the projects under this program already mentioned above, the Government shall spend from VND 200 billion to 300 billion more to assist the building of inter-commune roads in the communes which are meeting with difficulties in the border areas.

The Development Assistance Fund shall provide zero-percent interest provisional loans to the local budgets to carry out projects on canal hardening, rural communication, infrastructure for aquaculture and for craft villages in the countryside.

11. Credit interest rates of the State are readjusted as follows:

a/ State credit interest rate for development investments is 5.4% /year.

The present beneficiaries of special preferential interest rate according to Point 5 of Resolution No.11/2000/NQ-CP of July 31, 2000 of the Government, Decision No.117/2000/QD-TTg of October 10, 2000, Decision No. 55/2001/QD-TTg of April 23, 2000 of the Prime Minister and Official Dispatch No. 485/CP-CN of May 18, 2000 of the Government shall from now on enjoy a common interest rate of 3% /year.

b/ The lending interest rate of the Bank for the Poor is 5.4%/year for Sector III and 6%/year for other sectors.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. For projects of investors who are not State enterprises, if they use State credit capital for development investment, the investors shall decide by themselves the investment after the lending agency examines the financial plan and the debt repayment plan and agrees to the loan. The investor shall take self-responsibility for designing, estimating the expenditures and organizing the implementation of the project in conformity with the plan for development of the branch, locality and territory. The lending organization shall disburse the fund according to the implementation tempo of the project and shall recover the debts according to the signed credit contract. In case the above projects need to use land, the People’s Committees of the provinces and centrally- run cities shall base themselves on proposals of the investors and the local land use plans to fill in the procedures for land assignment or lease as prescribed by law without any other condition attached. With regard to the investors who have already been assigned land (having paid the land use levy), they won’t have to change to land leasing when they carry out their production and/or business plans.

13. With regard to the projects guaranteed by the Development Assistance Fund, they shall not necessarily have to be guaranteed by mortgaged properties. The Development Assistance Fund shall coordinate with the lending agency in evaluating the borrowing and repayment plan to decide the guarantee and shall share responsibility with the lending organization in the handling of risk. The procedures to approve the guarantee must be very simple and convenient.

The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam State Bank in studying and submitting to the Prime Minister in June 2001 a project on the forms of credit guarantee, especially for medium and small enterprises.

14. To accelerate the process of reorganizing commercial banks. The State shall provide assistance fund in handling the debts in the second phase and the debts arising from objective causes without possibility of being repaid. At the same time, measures shall be taken to make the financial situation sound, raise the quality of the credits and the competitiveness of the commercial banks. To broaden the lending for the building of dwelling houses and the purchase of high-value movables. To supplement charter capital for the Bank for the Poor.

15. From 2001, the charge on the use of fund shall be uniformly collected at 0.15%/month for the State capital at enterprises. The Ministry of Finance is assigned with the task of guiding and organizing the implementation thereof.

16. This Resolution takes effect after its signing. The earlier prescriptions which are contrary to this Resolution are now annulled.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to organize the implementation of this Resolution.

The Minister of Planning and Investment, the General Director of the General Department of Statistics shall have to monitor, inspect and sum up the implementation of this Resolution and to report monthly to the Government.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế ngày 24/05/2001 do Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!