Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Nguyễn Hữu Thụ
Ngày ban hành: 17/01/1984 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 12-HĐBT NGÀY 17-1-1984 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN, PHƯỜNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, phường của các huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Xuyên Mộc, Long Thành, Long Đất và thành phố Biên Hoà như sau:

1. Huyện Xuân Lộc:

a. Chia xã Xuân Bình thành hai xã lấy tên là xã Xuân Bình và xã Xuân Vinh:

- Xã Xuân Bình có các ấp Bình Lộc, Tín Nghĩa, Cây Đa, Xuân Thiện, Bàu Cối. Địa giới của xã Xuân Bình ở phía đông giáp xã Xuân Vinh, phía tây giáp xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), phía nam giáp xã Xuân Lập, phía bắc giáp xã Phú Túc (huyện Tân Phú).

- Xã Xuân Vinh có các ấp Bảo Vinh A, Bảo Vinh B, Suối Chồn, Bàu Cối. Địa giới của xã Xuân Vinh ở phía đông giáp xã Xuân Thọ, phía tây giáp xã Xuân Bình, phía nam giáp thị trấn Xuân Lộc, phía bắc giáp xã Xuân Bình.

b. Chia xã Xuân Tân thành hai xã lấy tên là xã Xuân Tân và xã Xuân Mỹ: - Xã Xuân Tân có các ấp Phú Bình, Hàng Gòn, Tân Phong, Nhân Nghĩa, Long Giao, Cẩm Tân. Địa giới của xã Xuân Tân ở phía đông giáp xã Xuân Đình, xã Xuân Bảo, phía tây giáp xã Xuân Lập, phía nam giáp xã Xuân Mỹ, phía bắc giáp thị trấn Xuân Lộc.

- Xã Xuân Mỹ có ấp Cẩm Mỹ. Địa giới của xã Xuân Mỹ ở phía đông giáp xã Xuân Bảo và xã Xuân Lộc, phía tây giáp xã Xuân Đường, phía nam giáp thị trấn nông trường Song Ray (huyện Xuân Lộc) và xã Ngãi Giao (huyện Châu Thành).

2. Huyện Tân Phú:

a. Giải thể xã Phú Hiệp để thành lập thị trấn Phú Hiệp. Địa giới của thị trấn Phú Hiệp ở phía đông giáp xã Phú Hoà, phía tây giáp xã Phú Ngọc, phía đông nam giáp xã Phú Hoà, phía bắc giáp lâm trường La Ngà.

b. Thành lập xã Suối Nho. Địa giới của xã Suối Nho ở phía đông giáp xã Phú Ngọc (huyện Tân Phú), phía tây giáp xã Xuân Bình, phía nam giáp ấp Bàu Cối, xã Xuân Bình, phía bắc giáp xã Phú Túc.

3. Huyện Xuyên Mộc:

a. Chia xã Phước Bửu thành hai xã lấy tên là xã Phước Bửu và xã Phước Tân:

- Xã Phước Bửu có các ấp xóm Rẫy, Gò Cà, Thanh Sơn 1A, Thanh Sơn 1B, một phần của ấp Gò Cát, ấp Xim. Địa giới của xã Phước Bửu ở phía đông giáp xã Xuyên Mộc và xã Bông Trang, phía tây giáp xã Láng Dài (huyện Long Đất), phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã Phước Tân.

- Xã Phước Tân có các ấp Thanh Sơn 4, Thanh Sơn 3, Việt Kiêu, Bà Rịa, Tân Phú và một phần ấp Gò Cát. Địa giới của xã Phước Tân ở phía đông giáp xã Xuyên Mộc, phía tây giáp xã Láng Dài (huyện Long Đất), phía nam giáp xã Phước Bửu, phía bắc giáp nông trường Hoà Bình 1, xã Hoà Hiệp.

4. Huyện Long Thành:

a. Sáp nhập xã Phước Long và xã Phước Thọ thành một xã lấy tên là xã Long Thọ.

Địa giới của xã Long Thọ ở phía đông giáp xã Long Phước, phía tây giáp xã Phước Thiền, phía nam giáp xã Phước An, phía bắc giáp xã Phước Lai. b. Sáp nhập xã Phước Lai và xã Phước Kiểng thành một xã lấy tên là xã Hiệp Phước.

Địa giới của xã Hiệp Phước ở phía đông giáp xã Long An, phía tây giáp nông trường Đồng Khởi, xã Phước Thiền, phía nam giáp xã Phước Long, phía bắc giáp xã Phước Thiện.

c. Sáp nhập xã An Lợi và xã Phước Nguyên thành một xã lấy tên là xã An Phước.

Địa giới của xã An Phước ở phía đông giáp xã Long Đức, phía tây giáp xã Tâm An, phía nam giáp thị trấn Long Thành, phía bắc giáp xã Tam Phước.

5. Huyện Long Đất:

a. Giải thể xã Long Điền để thành lập thị trấn Long Điền.

Địa giới của thị trấn Long Điền ở phía đông giáp xã An Ngãi, phía tây giáp xã Phước Lễ, phía nam giáp xã Phước Tinh, phía bắc giáp xã Phước Long.

b. Giải thể xã Long Hải để thành lập thị trấn Long Hải.

Địa giới của thị trấn Long Hải ở phía đông giáp xã Phước Hải, phía tây giáp xã Phước Tinh, phía nam giáp biển Đông, phía bắc giáp xã An Ngãi.

6. Thành phố Biên Hoà.

a. Chia phường Hố Nai 2 thành hai phường lấy tên là phường Tân Biên và phường Tân Hoà:

- Địa giới của phường Tân Biên ở phía đông giáp phường Tân Hoà, phía tây giáp phường Hố Nai 1, phía nam giáp tổng kho Long Bình, phía bắc giáp xã Thiên Tân (huyện Vĩnh Cửu).

- Địa giới của phường Tân Hoà ở phía đông giáp phường Hố Nai 3, phía tây giáp phường Tân Biên, phía nam giáp tổng kho Long Bình, phía bắc giáp xã Thiên Tân (huyện Vĩnh Cửu).

b. Sáp nhập xã Bửu Long và xã Tân Thành thành một xã lấy tên là xã Tân Bửu.

Địa giới của xã Tân Bửu ở phía đông giáp sân bay Biên Hoà, phía tây giáp sông Đồng Nai, xã Tân Hạnh, phía nam giáp phường Quang Vinh, phía bắc giáp xã Bình Hoà (huyện Vĩnh Cửu).

c. Giải thể xã Tân Vạn để thành lập phường Tân Vạn.

Địa giới của phường Tân Vạn ở phía đông giáp sông Đồng Nai, xã Hiệp Hoà và xã Phương An Bình, phía tây nam giáp xã Bình An, Thuận An (Sông Bé) và phường Bửu Hoà, phía nam giáp xã Bình An, Thuận An (Sông Bé), phía bắc giáp phường Bửu Hoà.

d. Giải thể xã Tân Phong để thành lập phường Tân Phong

Địa giới của phường Tân Phong ở phía đông giáp phường Hố Nai 1, phía tây giáp sân bay Biên Hoà, phía nam giáp phường Tân Tiến, phía bắc giáp xã Thiên Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12-HĐBT ngày 17/01/1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, phường của tỉnh Đồng Nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139