Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 14/01/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05-HĐBT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 1983 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN, XÃ VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH LONG AN.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chia huyện Bến Thủ thành 2 huyện lấy tên là huyện Bến Lức và huyện Thủ thừa và chia 7 xã thành 14 xã như sau:

1. Chia huyện Bến Thủ thành 2 huyện:

a) Huyện Bến Lức gồm: các xã Tân Bửu, Thanh Phú, Mỹ Yên, Phước Lợi, Long Hiệp, An Thạnh, Bình Đức, Thành Lợi, Nhứt Chánh, Lương Hoà và Thị trấn Bến Lức.

Địa giới huyện Bến lức ở phía đông giáp huyện Cần Giuộc, thành phố Hồ Chí Minh, phía tây giáp huyện Thủ Thừa, phía nam giáp huyện Vàm Cỏ, phía bắc giáp huyện Đứa Hoà.

b) Huyện Thủ Thừa gồm các xã Tân Thành, Nhị Thành, Mỹ Lạc Thạnh, Bình Phong Thạnh, Long Ngãi Thuận, Mỹ An Phú, Thị Trấn Thủ Thừa. Trụ sở huyện đóng tại  thị trấn Thủ Thừa.

Địa giới của huyện Thủ Thừa ở phía Bắc giáp huyện Bến Lức và huyện Vàm Cỏ phía tây giáp huyện Đức Huệ và huyện Tân Thạnh, phía nam giáp thị xã Tân An, phía Bắc giáp huyện Đức Huệ.

2. Chia 7 xã Lương Hoà, Thạnh Lợi, Long Ngãi Thuận, Mỹ An Phú, Mỹ Lạc Thạnh, Bình Phong Thạnh, Bình Đức Thành 14 xã:

a) Chia xã Lương Hoà thành 2 xã lấy tên xã Lương Hoà và xã Lương Bình.

 (1)

b) Chia 2 xã Thạnh Lợi thành 2 xã lấy tên xã Thạnh Lợi và xã Thạnh Hoà.

 (1)

c) Chia xã Long Ngãi Thuận thành 2 xã lấy tên xã Long Thuận và xã Long Thạnh

 (1)

d) Chia 2 xã Mỹ An Phú thành 2 xã lấy tên xã Mỹ An và xã Mỹ Phú.

 (1)

e) Chia xã Mỹ Lạc Thạnh thành 2 xã lấy tên xã Mỹ Lạc và xã Mỹ Thạnh.

 (1)

i) Chia xã Bình Phong Thạnh thành 2 xã lấy tên xã Bình Thạnh và xã Bình An

 (1)

g) Chia xã Bình Đức thành 2 xã lấy tên xã Bình Đức và xã Thạnh Đức

 (1)

Điều 2.- Mở rộng thị xã Tân An trên cơ sở nhập 3 xã Nhơn Thạch TRung, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi của huyện Vàm Cỏ và 3 xã Hương Thọ Phú, Khánh Hậu, Lợi Bình Nhơn của huyện Bến Thủ, với tổng điện tích tự nhiên 7794 hecta.

Địa giới thị xã Tân An ở phía đông, phía nam giáp huyện Vàm Cỏ, phía tây giáp Tỉnh Tiền Giang, phía bắc giáp huyện Thủ Thừa.

Điều 3.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của từng xã.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05-HĐBT ngày 14/01/1983 về việc phân vạch địa giới một số huyện, xã và thị xã thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.305

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.112.140