Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Đình Liêu, Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 29/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC

Hà Nội , ngày 29 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - Y TẾ - TÀI CHÍNH SỐ 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN KHÁM CHỮA BỆNH ĐƯỢC MIỄN NỘP MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC DIỆN QUÁ NGHÈO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 95/CP NGÀY 27/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ, về việc thu một phần viện phí; Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP.
Căn cứ Nghị định 58/1998-NĐ/CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về Điều lệ Bảo hiểm Y tế.
Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Y tế - Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc khám chữa bệnh miễn nộp một phần viện phí đối với những đối tượng được quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 3 Nghị định 95/CP.

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM, CHỮA BỆNH MIỄN NỘP MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

1- Người thuộc diện quá nghèo được miễn nộp một phần viện phí quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 3 Nghị định 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ nay hướng dẫn cụ thể như sau: Người thuộc diện quá nghèo là những người mà hộ gia đình được xếp vào diện đói và khoảng 30% số người nghèo nhất trong tổng số người nghèo của địa phương. Việc xác định hộ đói, hộ nghèo được áp dụng thống nhất theo chuẩn mực của nhà nước công bố theo từng thời kỳ. Hiện tại áp dụng theo công văn số 1751/LĐTBXH ngày 20 tháng 5 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2- Người thuộc diện quá nghèo theo quy định ở điểm 1 nêu trên, được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm.

II. NGUỒN KINH PHÍ ĐỂ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ THANH TOÁN KHÁM CHỮABỆNH CHO NGƯỜI THUỘC DIỆN QUÁ NGHÈO CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

1- Nguồn kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế:

1-1- Nguồn kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện quá nghèo lấy từ dự toán chi đảm bảo cho xã hội đã được bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách địa phương. Để hỗ trợ cho ngân sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện quá nghèo, tuỳ theo hoàn cảnh kinh tế xã hội của từng địa phương, có thể huy động sự đóng góp từ các tổ chức kinh tế - xã hội, Hội chữ thập đỏ, các tổ chức từ thiện.

1.2- Thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện quá nghèo được mua với mệnh giá 30.000 đồng/thẻ/người/năm.

2- Chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế:

Các cơ sở Y tế của Nhà nước, khám chữa bệnh cho đối tượng thuộc diện quá nghèo có thẻ bảo hiểm y tế, được cơ quan bảo hiểm y tế nơi phát hành thẻ thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Bộ Y tế "hướng dẫn thực hiện việc khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế". Người thuộc diện quá nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Qui trình xét cấp và mua thẻ bảo hiểm y tế:

1.1. Những người thuộc diện quá nghèo theo chuẩn mực Nhà nước công bố phải được bình xét từ thôn, xóm, ấp, bản. Đặc biệt quan tâm ưu tiên những người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi không người nuôi dưỡng, người tàn tật nặng mà gia đình họ thuộc diện đói, nghèo. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã, lập danh sách trích ngang từng người theo thôn, xóm, ấp, bản, thông qua Hội đồng nhân dân, trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp huyện duyệt, đề nghị lên Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp.

1.2. Trên cơ sở kinh phí được bố trí hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp với các cơ quan hữu quan để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định số lượng người thuộc diện quá nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức mua thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm y tế đóng tại địa phương và cấp về Uỷ ban nhân dân huyện theo danh sách được duyệt.

1.3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cấp xã theo danh sách đã được duyệt.

1.4- Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức cấp thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp cho các đối tượng.

2. Trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức y tế ở Trung ương, địa phương.

2.1- Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thộc Trung ương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm; chỉ đạo việc thực hiện quy trình xét, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện quá nghèo.

- Tổng hợp báo cáo quyết toán gửi Sở Tài chính - Vật giá để xét duyệt và tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung của Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội theo định kỳ: quý, 6 tháng và hàng năm.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính - Vật giá, Bảo hiểm Y tế đóng tại tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố, tổ chức triển khai Thông tư này.

2.2- Ngành Y tế hướng dẫn cụ thể việc thực hiện khám, chữa bệnh, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh và hình thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người quá nghèo; tổ chức việc khám chữa bệnh cho các đối tượng tại Thông tư này với hình thức phù hợp như: Khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; tổ chức khám chữa bệnh lưu động ở các xã, vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

2.3- Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm thực hiện quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bố trí kinh phí cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế theo các quy định tại Thông tư này.

2.4- Bảo hiểm Y tế Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan bảo hiểm y tế đóng tại địa phương phối hợp với cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội trong việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế và hướng dẫn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, đảm bảo mọi quyền lợi về khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện quá nghèo quy định tại Thông tư này. Nếu phát sinh chênh lệch giữa mức mua thẻ bảo hiểm y tế và chi phí khám chữa bệnh thực tế cho những người thuộc diện quá nghèo, cơ quan bảo hiểm y tế điều hoà trong hoạt động chung của bảo hiểm y tế và báo cáo liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chinh xem xét điều chỉnh mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho phù hợp.

2-5- Khuyến khích các cơ sở y tế khám chữa bệnh miễn phí cho người thuộc diện quá nghèo chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

2-6- Các địa phương huy động mọi khả năng và vận động sự đóng góp của các tổ chức kinh tế - xã hội, Hội chữ thập đỏ, các tổ chức từ thiện, cá nhân trong và ngoài nước, tạo nguồn mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện nghèo.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 2 năm 1999.

2- Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về liên Bộ để tổng hợp xem xét, điều chỉnh, bổ sung.

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

Nguyễn Đình Liêu

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 29/01/1999 hướng dẫn Nghị định 95/CP về khám chữa bệnh được miễn nộp một phần viện phí đối với người thuộc diện quá nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.286

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!