Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 01/1999/TT-BTM hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 01/1999/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 05/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/1999/TT-BTM NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Thi hành Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 04/1998/QH ngày 20/05/1998;

Trong thời gian chờ Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan điều chỉnh Thông tư liên bộ số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu;

Sau khi thống nhất với Tổng cục Hải quan;

Bộ Thương mại hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

I. NHƯNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Kết từ ngày 01/01/1999 tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu hàng hoá (dưới đây gọi tắt là người nhập khẩu), nếu có nhu cầu hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi, phải có Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin) do tổ chức có thẩm quyền cấp, xác nhận hàng hoá có xuất xứ từ nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

2. Nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam là nước đã được nêu trong Phụ lục ban hành kèm theo công văn số 7280/1998/TM-PC ngày 31/12/1998 của Bộ Thương mại và những trường hợp được bổ sung sau này (nếu có) theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

3. Giấy chứng nhận xuất xứ xác nhận hàng hoá có xuất xứ từ nước đã có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam được chấp nhận trong các trường hợp như quy định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu.

II. VIỆC XUẤT TRÌNH GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ:

Giấy chứng nhận xuất xứ được xuất trình cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất nhập khẩu.

Riêng đối với những lô hàng về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày 01/03/1999, nếu có nhu cầu tính thuế nhập khẩu theo thuế suất ưu đãi nhưng chưa chuẩn bị kịp Giấy chứng nhận xuất xứ thì người nhập khẩu được nợ Giấy chứng nhận xuất xứ trong khoảng thời gian tối đa là 60 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan sẽ tạm thời tính thuế nhập khẩu theo thuế suất thông thường để người nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Trong thời hạn 60 ngày, nếu người nhập khẩu xuất trình được Giấy chứng nhận xuất xứ hợp lệ thì cơ quan Hải quan sẽ tính lại thuế nhập khẩu theo thuế suất ưu đãi và hoàn trả lại phần thuế chênh lệch cho người nhập khẩu. Các loại thuế và phí khác, nếu được thu dựa vào thuế nhập khẩu (như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...) cũng sẽ được cơ quan hải quan tính lại theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi và hoàn trả lại phần chênh lệch cho người nhập khẩu.

Từ ngày 01/03/1999 việc nộp Giấy chứng nhận xuất xứ và các trường hợp được nộp chậm Giấy chứng nhận xuất xứ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên bộ Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 280/TCHQ-GSQL ngày 29/11/1995.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến Giấy chứng nhận xuất xứ, người nhập khẩu có thể liên hệ với các Vụ Chính sách Thị trường Ngoài nước của Bộ Thương mại để được hướng dẫn thêm. Cụ thể

* Nếu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Đông Á, Đông Nam Á và châu Đại dương, liên hệ Vụ Châu Á - Thái Bình Dương tại số máy (04) 824.68.05 và (04) 825.49.15.

* Nếu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Tây Á, Nam Á và Châu Phi, liên hệ vụ Châu Phi và Tây Nam Á tại số máy (04) 826.25.20 và (04) 824.68.04.

* Nếu hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ thị trường Châu Âu và Châu Mỹ, liên hệ Vụ Âu-Mỹ tại số máy (04) 826.25.22 và (04) 826.25.27.

2. Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các đoàn thể phổ biến nội dung Thông tư này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện, đồng thời phản ánh những vẫn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này để Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 01/1999/TT-BTM

Hanoi, January 05, 1999

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON THE CERTIFICATES OF ORIGIN FOR THE PREFERENTIAL IMPORT TAX ENJOYMENT

In furtherance of the Governments Decree No. 94/1998/ND-CP of November 17, 1998 detailing the implementation of Law No.04/1998/QH of May 20, 1998 amending and supplementing a number of Articles of the Law on Export Tax and Import Tax;
Pending the readjustment of Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 stipulating the certificates of export and import goods, origins by the Ministry of Trade and the General Department of Customs;
After consulting the General Department of Customs;
The Ministry of Trade provides the following guidance on the certificates of origin for preferential import tax enjoyment:

I. GENERAL PROVISIONS:

1. As from January 1st, 1999, organizations or individuals that import goods (hereafter referred to as importers) and wish to enjoy preferential import tax, shall have to obtain certificates of origin issued by the competent organizations certifying that the import goods originate from the countries that have reached agreement on the most favored nation treatment in the trade relations with Vietnam.

2. Countries having reached agreement on the most favored nation treatment in their trade relations with Vietnam are those defined in the Appendix issued together with Official Dispatch No.7280/1998/TM-PC of December 31, 1998 of the Ministry of Trade and those added later (if any) by the Minister of Trades decisions.

3. The certificates of origin certifying that the goods originate from the countries having reached agreement on the most favored nation treatment in their trade relations with Vietnam shall be accepted in cases defined in Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 of the Ministry of Trade and the General Department of Customs stipulating the certificates of origin of export and import goods.

II. THE SHOWING OF CERTIFICATES OF ORIGIN:

The certificates of origin shall be produced to the customs authorities as prescribed in Joint Circular No.280/TCHQ-GSQL of November 29, 1995 of the Ministry of Trade and the General Department of Customs stipulating the certificates of origin of export and import goods.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 01/1999/TT-BTM hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.760
DMCA.com Protection Status