Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 7507/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Miếng dán bảo vệ bình xăng Film Tank Protector 17519- K12-V000, phụ tùng dùng cho xe máy Hondado Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7507/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7507/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hsơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số HTV- 0092017-01 ngày 21/9/2017 của Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam, mã số thuế: 0102655453 cung cấp; công văn số 1506/KĐHQ-NV ngày 20/10/2017 của Cục Kiểm định Hải quan.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Miếng dán bảo vệ bình xăng Film Tank Protector 17519- K12-V000, phụ tùng dùng cho xe máy Honda

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Miếng dán bảo vệ bình xăng Film Tank Protector 17519-K12-V000, phụ tùng dùng cho xe máy Honda

Ký, mã hiệu, chủng loại: 17519- K12-V000

Nhà sản xuất: Sumitomo 3M Japan

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

Miếng tự dính, gồm 4 lớp: lớp phủ ngoài; lớp màng film; lớp keo acrylic; lớp giấy, thành phần: Polyurethan (PU), keo acrylic, giấy (cellulose), kích thước 30x15 mm

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Miếng dán bảo vệ bình xăng Film Tank Protector 17519- K12-V000, phụ tùng dùng cho xe máy Honda

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Miếng tự dính, gồm 4 lớp: lớp phủ ngoài; lớp màng film; lớp keo acrylic; lớp giấy, thành phn: Polyurethan (PU), keo acrylic, giấy (cellulose), kích thước 30x15 mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: 17519- K12-V000

Nhà sản xuất: Sumitomo 3M Japan

thuộc nhóm 39.19 “Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.”, phân nhóm 3919.90 “- Loại khác:, mã số 3919.90.90 “- - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam (tầng 8 tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Cục Ki
m định HQ;
- Website Hải quan
- Lưu: VT, TXNK- PL- Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã s trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tchức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã s.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7507/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số Miếng dán bảo vệ bình xăng Film Tank Protector 17519- K12-V000, phụ tùng dùng cho xe máy Hondado Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


908
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153