Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 598/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của BTài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở thông tin về hàng hóa đề nghị xác định trước mã số tại Đơn đề nghị số 03/XĐTMS-HQ ngày 16/12/2017 của Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên, mã số thuế: 4900814305 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Weft knitted fabrics, polyester components 95,2%; 4,8% polyurethane, printed single sided, not coated or impregnated, weight 170 g/m2, rolls, larger than 0,91m. new 100%.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần 95,2% polyester và 4,8% polyurethane, đã in, bề mặt chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 170 g/m2, dạng cuộn, khổ > 0,91m, hàng mới 100%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Trung Quốc.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

2.1. Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần 95,2% polyester và 4,8% polyurethane, đã in, bề mặt chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 170 g/m2, dạng cuộn, khổ > 0,91m, hàng mới 100%.

2.2. Công dụng theo thiết kế: Dùng để phục vụ trong ngành may mặc, thời trang,

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Weft knitted fabrics, polyester components 95,2%; 4,8% polyurethane, printed single sided, not coated or impregnated, weight 170 g/m2, rolls, larger than 0,91m. new 100%.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần 95,2% polyester và 4,8% polyurethane, đã in, bề mặt chưa tráng phủ hay ngâm tẩm, trọng lượng 170 g/m2, dạng cuộn, khổ > 0,91m.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Trung Quốc.

thuộc nhóm 60.06 “Vải dệt kim hoặc móc khác”, phân nhóm “- Từ xơ sợi tổng hợp”, phân nhóm 6006.34 “- - Đã in”, mã số 6006.34.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV TM và DV XNK Thủy Tiên (Đ/c: Km15 + 500, khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn);
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố (đ
thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 598/TB-TCHQ ngày 30/01/2018 về kết quả xác định trước mã số Vải dệt kim sợi ngang do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.626

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!