Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 485/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng Thép góc hợp kim Bo do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 485/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BTÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2018 của B Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 (trụ sở tại TP Hải Phòng) tại thông báo số 2056/TB-KĐ2 ngày 28/9/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép góc hp kim Bo, hàm lượng 0,0008% PCT min cạnh đều cán nóng JIS G3101 SS540B, chưa được gia công quá mức cán nóng, KT: (175x175x12)mm dài 12m nhà sx HUYNDAI STEEL (mục 1 tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Địa chỉ: số 338 đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội; MST: 0100879793

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10219785381/A11 ngày 31/8/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 - Cục Hải quan TP Hải Phòng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hp kim (hàm lượng Bo > 0,0008% tính theo trọng lượng), cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang ging như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau, có chiều cao trên 80mm

5. Kết quả phân loại: Thép hp kim trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hp kim (hàm lượng Bo > 0,0008% tính theo trọng lượng), cán nóng, dạng thép góc, có hình dạng mặt cắt ngang giống như chữ L, hai cạnh có độ dài bằng nhau, có chiều cao trên 80mm thuộc nhóm 72.28 “Các dạng thanh và que khác bằng thép hp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim”; phân nhóm 7228.70 - Các dạng góc, khuôn và hình; mã số 7228.70.10 - - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tương ứng với mã số 9811.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1 - Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Kiểm định Hải quan và các ch
i cục trực thuộc;
- Công ty TNHH thương mại Đức Giang;
(số 338 đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội)
- Website Hải quan;
- L
ưu: VT, TXNK-PL-Trâm (4b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 485/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng Thép góc hợp kim Bo do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109