Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4794/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4794/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số INTCO/XDTMS/0223 ngày 25/7/2023 của Công Ty TNHH Công Nghiệp INTCO Việt Nam, mã số thuế: 2802798997;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Polystyrene lumps - Polystyren ở dạng cục (sử dụng phương pháp ép nguội)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Polystyren ở dạng một khối màu trắng, không đều. Hàng hóa được sản xuất từ bọt xốp đã qua sử dụng, bằng cách sử dụng máy nén. Sản phẩm được bán trên thị trường dưới dạng cục polystyrene.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có

Nhà sản xuất: INTCO MALAYSIA SDN BHD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Polystyren dạng cục

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất hạt nhựa Polystyren (PS)

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: ≥99% Polystyren

- Thông số kỹ thuật: Màu trắng, không mùi, tồn tại ở dạng cục rắn, không tan trong nước

- Quy trình sản xuất: Theo quy trình sản xuất Polystyren sử dụng phương pháp ép nguội:

Polystyren bọt xốp đã qua sử dụng → Cho Polystyren bọt xốp đã qua sử dụng vào máy nghiền → Bọt xốp được chuyển đến khu vực tạo hình của máy tạo hình → Trong thùng của máy tạo bọt, bọt xốp Polystyren được nén trong một khoảng thời gian để loại bỏ hoàn toàn không khí và thu được polystyrene → Sau thời gian ép nguội, sản phẩm thu dược là Polystyrene dạng cục → Sản phẩm thu được là các cục Polystyrene

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất ra hạt nhựa

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: Polystyrene lumps - Polystyren ở dạng cục (sử dụng phương pháp ép nguội)

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Polystyren dạng cục

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất hạt nhựa Polystyren (PS)

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: ≥99% Polystyren

- Thông số kỹ thuật: Màu trắng, không mùi, tồn tại ở dạng cục rắn, không tan trong nước

- Quy trình sản xuất: Theo quy trình sản xuất Polystyren sử dụng phương pháp ép nguội:

Polystyren bọt xốp đã qua sử dụng → Cho Polystyren bọt xốp đã qua sử dụng vào máy nghiền → Bọt xốp được chuyển đến khu vực tạo hình của máy tạo hình → Trong thùng của máy tạo bọt, bọt xốp Polystyren được nén trong một khoảng thời gian để loại bỏ hoàn toàn không khí và thu được polystyrene → Sau thời gian ép nguội, sản phẩm thu được là Polystyrene dạng cục → Sản phẩm thu được là các cục Polystyrene

- Công dụng theo thiết kế: Dùng để làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất ra hạt nhựa

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có

Nhà sản xuất: INTCO MALAYSIA SDN BHD

thuộc nhóm 3915 “Phế liệu, phế thải và mẫu vụn, của plastic.” phân nhóm 3915.20 “- Từ các polyme từ styren:”, mã số 3915.20.10 “- - Dạng xốp, không cứng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo Công Ty TNHH Công Nghiệp INTCO Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công Ty TNHH Công Nghiệp INTCO Việt Nam
(Lô CN-01/02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn,
Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

* Ghi chú:

1) Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

2) Về chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định kiểm tra chuyên ngành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4794/TB-TCHQ ngày 15/09/2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Polystyrene lumps - Polystyren ở dạng cục (sử dụng phương pháp ép nguội) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.069

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!