Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3831/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3831/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan - Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 718/TB-KĐ3 ngày 18/4/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2 tờ khai hải quan: Sợi filament dùng làm cọ sơn, dài 57mm. Hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Doanh nghiệp TN sản xuất Cọ Sơn Thanh Bình; Địa chỉ: 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0302050744.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10248123971/A11 ngày 13/2/2019 tại Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục HQ TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tập hợp các đoạn monofilament polyeste, được bó thành dạng hình trụ tròn đường kính 6cm, bọc ngoài bằng giấy bìa carton, sau đó được cột cố định bó bằng sợi thun màu vàng. Khối lượng của bó bằng 140 gram. Mỗi monofilament trong bó có chiều dài từ 5,5 cm đến 6 cm, đường kính các monofilament từ 0,15mm đến 0,19mm, một đầu đã được chuốt mảnh, nhọn, dùng để sản xuất cọ (chổi) sơn.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tập hợp các đoạn monofilament polyeste, được bó thành dạng hình trụ tròn đường kính 6cm, bọc ngoài bằng giấy bìa carton, sau đó được cột cố định bó bằng sợi thun màu vàng. Khối lượng của bó bằng 140 gram. Mỗi monofilament trong bó có chiều dài từ 5,5 cm đến 6 cm, đường kính các monofilament từ 0,15mm đến 0,19mm, một đầu đã được chuốt mảnh, nhọn, dùng để sản xuất cọ (chổi) sơn.

thuộc nhóm 96.03 “Chổi, bàn chải (kể cả các loại bàn chải là những bộ phận của máy, dụng cụ hoặc xe), dụng cụ cơ học vận hành bằng tay để quét sàn, không có động cơ, giẻ lau sàn và chổi bằng lông vũ; túm và búi đã làm sẵn để làm chổi hoặc bàn chải; miếng thấm và con lăn để sơn hoặc vẽ; chổi cao su (trừ con lăn bằng cao su)”, phân nhóm 9603.90 “- Loại khác”, mã số 9603.90.10 - - Túm và búi đã làm sẵn để làm chổi hoặc bàn chải tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn khu vực 1 -
Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Doanh nghiệp TN sản xuất Cọ Sơn Thanh Bình;
Địa chỉ: 56/70 Dương Bá Trạc, phường 2, Quận 8,
TP. Hồ Chí Minh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-ThuHằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3831/TB-TCHQ ngày 11/06/2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Sợi filament dùng làm cọ sơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.930

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!