Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3788/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 163/TB-KĐ3 ngày 22/01/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12 của tờ khai (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần BWS Việt Nam; Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0313600622.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10233671933/A11 ngày 16/11/2018 tại Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

thuộc nhóm 21.03 “Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến”, phân nhóm 2103.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt”, mã số 2103.90.13 “- - -Nước xốt loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh);
- Cục KĐHQ và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần BWS Việt Nam
(77 Trần Nhân Tôn, P. 9, Q.5, TP.Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Kèm theo Thông báo số 3788/TB-TCHQ ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

TT

Tên hàng theo khai báo

Kết quả phân loại, mã số phân loại

Mô tả đặc tính hàng hóa và Tên gọi theo cấu tạo, công dụng

Mã số phân loại

1

Mục 1: Sốt Asian Zing - SAUCE ASIAN ZING RC 6/.5 GL (1.89L/túi, 6 túi/ thùng) - NSX: 15/10/2018, HSD: 15/07/2019 - Số CB: 7045/2017/ATTP-XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước sốt có thành phần chính là: muối, đường, tinh bột biến tính, dầu béo, xanthan gum..., dạng lỏng sệt, màu đỏ.

2103.90.13

2

Mục 3: Sốt Caribbean Jerk - SAUCE CARIBBEAN JERK 6/.5 (1.89L/túi, 6 túi/ thùng) - NSX: 15/10/2018, HSD:15/07/2019 - Số CB :7034/2017/ATTP-XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước sốt có thành phần chính là: muối, đường, tinh bột biến tính, dầu béo, xanthan gum, giấm, hành lá, tỏi, hương liệu..., dạng lỏng sệt, màu nâu.

2103.90.13

3

Mục 4: Sốt Honey BBQ - SAUCE HONEY BBQ 6/.5 GL (1.89L/túi, 6 túi/ thùng) - NSX: 07/10/2018, HSD: 07/07/2019 - Số CB: 7049/2017/ATTP-XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước sốt có thành phần chính là: muối, đường, tinh bột biến tính, dầu béo, gia vị hành, tỏi, giấm..., dạng lỏng sệt, màu nâu.

2103.90.13

4

Mục 6: Sốt Mango Habanero - SAUCE MANGO HABANERO 6/.5 (1.89L/chai, 6 chai/ thùng) - NSX: 05/10/2018, HSD-05/07/2019 - Số CB: 7052/2017/ATTP- XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước xốt có thành phần chính là: đường, nước ép xoài, ớt, giấm, maltodextrin, tinh bột bắp, muối, dầu đậu nành ... dạng lỏng, sệt, màu vàng nâu

2103.90.13

5

Mục 7: Sốt Parmesan Garlic - SAUCE PARMESAN GARLC 6/.5 (1.89L/túi, 6 túi/ thùng) - NSX: 18/08/2018, HSD: 18/05/2019 - Số CB: 7540/2017/ATTP-XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước xốt có thành phần chính là: Dầu đậu nành, nước, giấm chưng cất, muối, tỏi, xi rô ngô, đường, tinh bột, maltodextrin, lá hẹ, hành khô ... dạng lỏng, sệt

2103.90.13

6

Mục 9: SAUCE BRBN HNY MUSTARD 6/5 (1.89L/túi, 6 túi/ thùng) - NSX: 04/10/2018, HSD:04/07/2019 - số CB: 7053/2017/ATTP-XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước xốt có thành phần chính là: nước, giấm, đường, hạt mù tạt, muối, tinh bột, gia vị, hành, tỏi, ớt... dạng lỏng, sệt

2103.90.13

7

Mục 12: Sốt Teriyaki - SAUCE TERIYAKI 6/.5 GL (1.89L/túi, 6 túi/ thùng)- NSX: 08/10/2018, HSD:08/04/2019 - Số CB: 7048/2017/ATTP-XNCB, nhà sản xuất: T. Marzetti Company - Hàng mới 100%

Chế phẩm nước xốt có thành phần chính là: nước, giấm, đường, hạt mù tạt, muối, tinh bột, gia vị, hành, tỏi, ớt... dạng lỏng, sệt

2103.90.13

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3788/TB-TCHQ ngày 10/06/2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Sốt Asian Zing - SAUCE ASIAN ZING RC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.992

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!