Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3743/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 06/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3743/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 2383/TB-KĐ2 ngày 29/11/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 1: Que hàn K - 8016C1 3.2mm x 350mm (điện cực kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung để hàn hồ quang điện), mới 100%. Sản xuất bởi Kiswel

Mục 2: Que hàn K - 8018B2 3.2mm x 350mm (điện cực kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung để hàn hồ quang điện), mới 100%. Sản xuất bởi Kiswel

Mục 3: Que hàn K - 9015B9 3.2mm x 350mm (điện cực kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung để hàn hồ quang điện), mới 100%. Sản xuất bởi Kiswel

Mục 4: Que hàn KM - 650 3.2mm x 350mm (điện cực kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung để hàn hồ quang điện), mới 100%. Sản xuất bởi Kiswel

Mục 5: Que hàn KST - 310 4.0mm x 350mm (điện cực kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung để hàn hồ quang điện), mới 100%. Sản xuất bởi Kiswel

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vinh Phúc

Địa chỉ: 350 QL 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. MST: 0301438742.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10221031075/A11 ngày 08/9/2018 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng Khu vực II - Cục HQ TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Điện cực bằng thép, dạng thanh que, đã được phủ chất trợ dung, để hàn hồ quang điện

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Điện cực bằng thép, dạng thanh que, đã được phủ chất trợ dung, để hàn hồ quang điện

thuộc nhóm 83.11 “Dây, que, ống, tấm, điện cực và các sản phẩm tương tự, bằng kim loại cơ bản hoặc carbide kim loại, được bọc, phủ hoặc có lõi bằng chất trợ dung, loại dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện hoặc bằng cách ngưng tụ kim loại hoặc carbide kim loại; dây và que, từ bột kim loại cơ bản được kết tụ, sử dụng trong phun kim loại”, phân nhóm 8311.10 “- Điện cực bằng kim loại cơ bản, đã được phủ chất trợ dung, để hàn hồ quang điện”, mã số 8311.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng Khu vực II -
Cục HQ TP.Hải Phòng;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vinh Phúc
(Đ/c: 350 QL 1A, phường Bình Hưng Hòa,
quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)
;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3743/TB-TCHQ ngày 06/06/2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Que hàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.223

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!