Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3539/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3539/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo 2116/TB-KĐ2 ngày 16/10/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2, công văn số 180921/CV-HT ngày 21/9/2018 của Công ty cổ phn kinh doanh vật tư Hưng Thịnh và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dây thép không hp kim dự ứng lực (làm thép cốt bê tông dự ứng lực trong xây dựng), dạng cuộn, cán nguội, chưa tráng mạ, đường kính: 7.0mm, tiêu chuẩn BS5896-2012, hàm lượng carbon>0.6%, hàng mới 100% (mục 02 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần kinh doanh vật tư Hưng Thịnh

Địa chỉ: Số 8 đường Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội. MST: 0106602678.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10200792771/A11 ngày 15/5/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I - Cục HQ TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Dây thép không hợp kim (hàm lượng C> 0,6% tính theo trọng lượng), chưa tráng, phủ mạ. Kết quả thử kéo, thử uốn và khối lượng ca mẫu phù hợp với dây thép dự ứng lực Y1670C theo tiêu chuẩn BS 5896:2012.

Theo công văn số 180921/CV-HT ngày 21/9/2018 của Công ty, mặt hàng được ứng dụng trong các sản phẩm bê tông dự ứng lực như: cọc, cống bê tông dự ứng lực, dầm sàn, vách tường bê tông dự ứng lực, cầu thang đúc sẵn dự ứng lực...

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép không hp kim (hàm lượng C> 0,6% tính theo trọng lượng), chưa tráng, phủ mạ. Kết quả thử kéo, thử uốn và khối lượng của mẫu phù hợp với dây thép dự ứng lực Y1670C theo tiêu chuẩn BS 5896:2012

Theo công văn số 180921/CV-HT ngày 21/9/2018 của Công ty, mặt hàng được ứng dụng trong các sản phẩm bê tông dự ứng lực như: cọc, cống bê tông dự ứng lực, dầm sàn, vách tường bê tông dự ứng lực, cầu thang đúc sẵn dự ứng lực...

thuộc nhóm 72.17 “Dây của sắt hoặc thép không hợp kim”, phân nhóm 7217.10 “- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng”, phân nhóm “- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng”, mã số 7217.10.39 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục H
ải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I - Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Cục Ki
m định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty cổ phần kinh doanh vật tư Hưng Thịnh (Đ/c: Số 8 đường Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội);

- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3539/TB-TCHQ ngày 31/05/2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Dây thép không hợp kim dự ứng lực chưa tráng mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.028

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!