Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 3321/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tinh màu Color Fine Yellow dùng trong sản xuất sơn dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3321/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3321/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cNghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư s14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 2810/TB-PTPL ngày 21/12/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại - Chi nhánh TP.HCM và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nguyên liệu dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất: Tinh màu dùng trong sản xuất sơn dạng lỏng được phân tán trong môi trường không có nước: Color Fine Yellow (WMS-366BY)- (Mục 1 tờ khai hải quan) hoặc Color Fine Red (WMS-512BR)- (Mục 2 tờ khai hải quan) hoặc Color Fine Black (WMS-208BG- (Mục 3 tờ khai hải quan) hoặc Color Fine Yellow (WMS-306Y)- (Mục 5 tờ khai hải quan) hoặc Color Fine Brown (WMS-208Z)- (Mục 6 tờ khai hải quan) hoặc Color Fine Orange (WMS-306G)- (Mục 7 tờ khai hải quan) hoặc Color Fine Red (WMS-512R)- (Mục 8 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH một thành viên hóa chất Wei Ma Si; Địa chỉ: số 188, Kp. Khánh Tân, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương; Mã số thuế: 3702389047.

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10061597933/A12 ngày 4/11/2015 tại Chi cục hải quan Sóng Thần, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm thuốc màu được phân tán trong 2-Butanone; Ethyl Acetate; Dimethylformamide, Cyclohexanone ... và polymer, ở dạng lỏng, dùng để sản xuất sơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm thuốc màu được phân tán trong 2-Butanone; Ethyl Acetate; Dimethylformamide, Cyclohexanone ... và polymer, ở dạng lỏng, dùng để sản xuất sơn.

thuộc nhóm 32.12 “Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vảy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng đ sản xuất sơn, (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã m thành dạng nhất định hay đã đóng gói đ bán lẻ”, phân nhóm 3212.90 “- Loại khác:”, phân nhóm 2 gạch “-- Thuốc màu (kể cả bột và vy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng bột nhão, dùng đsản xuất sơn (kể cả men tráng)”, mã số 3212.90.19 --- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục hải quan Sóng Thần, Cục H
i quan tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH một thành viên hóa chất Wei M
a Si;
Địa chỉ: Số 188, Kp. Khánh Tân, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương;
- Websi
te Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Cường(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3321/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Tinh màu Color Fine Yellow dùng trong sản xuất sơn dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.95.208
server251