Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3142/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 21/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3142/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo số 2059/TB-KĐ2 ngày 28/9/2018, Biên bản làm việc ngày 19/12/2018 giữa Cục Thuế XNK và Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung vitamin D: DIMAO ORAL SPRAY, 25 ml. Hộp 1 lọ 25ml. Số lô: 52PJ0318. NSX: 13/03/2018. HD: 13/03/2020. HSX: VALENS INT., D.O.O. (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà Nng; địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nng; MST: 0400101404.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10203317671/A11 ngày 01/6/2018 đăng ký tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III - Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mu yêu cầu phân tích là chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dạng lỏng, không chứa cồn, không có ga, thành phần chính từ nước, chất tạo ngọt, vitamin D3...Đóng gói 25ml/lọ nhựa. Hướng dẫn sử dụng: Dùng xịt trực tiếp vào miệng (một lần xịt tương đương 0,2ml).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mu yêu cầu phân tích là chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dạng lỏng, không chứa cồn, không có ga, thành phần chính từ nước, chất tạo ngọt, vitamin D3...Đóng gói 25ml/lọ nhựa. Hướng dẫn sử dụng: Dùng xịt trực tiếp vào miệng (một lần xịt tương đương 0,2ml).

thuộc nhóm 22.02 “Nước, kể cả nước khoáng và nước có ga, đã pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hương liệu, và đồ uống không chứa cồn khác, không bao gồm nước quả ép hoặc nước rau ép thuộc nhóm 20.09”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 2202.99 - - Loại khác”, mã số 2202.99.50 - - - Đ ung không có ga khác dùng ngay được không cần pha loãng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III - Cục Hải quan TP.Hải Phòng;

- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty CP Dược Thiết bị Y tế Đà N
ng (đ/chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Dương Thái

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 3142/TB-TCHQ ngày 21/05/2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dimao Oral Spray do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.058

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!