Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 2805/2005/TB-TCHQ về Kết luận cuộc họp xử lý vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2805/2005/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Đình Phiên
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2805/2005/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP XỬ LÝ VƯỚNG MẮC NGHIỆP VỤ

Trong các ngày 22 và 23 tháng 06 năm 2006, Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì các cuộc họp để bàn giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan, Luật thuế xuất nhập khẩu sửa đổi.

Tham gia các buổi họp còn có các Phó Tổng cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Tổng cục.

Sau khi nghe các đơn vị ĐTCBL, CNTT, GSQL, KTTT báo cáo tổng hợp vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, ý kiến phát biểu của các Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Tổng cục trưởng kết luận theo từng mảng công tác như sau:

1.Về những vướng mắc trong quản lý rủi ro:

- Tổng cục sẽ ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Quy chế áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2005 trong toàn Ngành: Văn bản hướng dẫn, phân cấp; Thành lập tổ thường trực giúp việc; Nghiên cứu triển khai mở rộng ra các loại hình hàng hoá khác; Công tác quản lý rủi ro sau thông quan; Quản lý rủi ro trong quy trình thủ tục hải quan điện tử.

- Về giải quyết tồn đọng ôtô nhập khẩu:

+ Vụ KTTT chủ trì xác định lại mức thu và giá ấn định theo chỉ đạo của Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp nhập khẩu ôtô trong giai đoạn từ tháng 10/2004 đến hết năm 2005.

+ Cục ĐTCBL báo cáo Lãnh đạo Tổng cục trước 28/2006 kết quả xử lý cụ thể đối với 15 doanh nghiệp thuộc chuyên án, để Tổng cục báo cáo Bộ cụ thể tình hình chấp hành việc nộp thuế của các doanh nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý. Trong đó có đề xuất phương án chọn một vài công ty không có khả năng nộp thuế chuyển cơ quan điều tra khởi tố.

2.Về triển khai mở rộng thông quan điện tử:

- Các tồn tại liên quan đến các đơn vị nghiệp vụ tại cơ quan Tổng cục: Đối với các nội dung tồn tại dưới đây, các Vụ, Cục cần nhanh chóng thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả công việc trước ngày 15/7/2006

+ Vụ GSQL: Chuẩn hóa các danh mục chính sách mặt hàng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP đối với các Bộ, Ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn trước tháng 06/2006. Đối với các Bộ, Ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì hoàn thiện ngay sau khi ban hành.

+ Vụ KTTT XNK: Danh mục hàng tiêu dùng phải nộp thuế ngay; bổ sung và hoàn thiện danh mục biểu thuế phục vụ kiểm tra tự động. Hướng dẫn quy trình giá cho thủ tục hải quan điện tử.

+ Cục KT STQ: Hướng dẫn quy trình trình kiểm tra sau thông quan cho thủ tục hải quan điện tử.

+ Cục Điều tra CBL: Hớng dẫn quy trình quản lý rủi ro và bộ tiêu chí rủi ro áp dụng cho thủ tục hải quan điện tử.

+ Vụ Tổ chức cán bộ: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Đội kiểm tra sau thông quan, đội thu thập thông tin quản lý rủi ro thuộc Chi cục Hải quan điện tử.

- Hoàn thiện phần mềm để mở rộng thông quan điện tử: Cục CNTT&TK phối hợp với các đơn vị liên quan (Vụ GSQL, Vụ KTTT XNK, Cục Điều tra CBL, Vụ KHTC...) thực hiện các nội dung dưới đây và báo cáo kết quả trước 15/7/2006

+ Hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại của phần mềm giai đoạn 1; tích hợp với hệ thống thông tin quản lý rủi ro với sự phối hợp và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Điều tra CBL.

+ Triển khai đấu thầu và xây dựng phần mềm giai đoạn 2 - thông quan điện tử cho các loại hình khác (gia công, NSXXK,...).

- Triển khai dịch vụ truyền/nhận dữ liệu điện tử Hải quan (C-VAN): Cục CNTT&TK tiến hành làm việc với Công ty FPT và trình Tổng cục phương án triển khai C-VAN trong thời gian tới trước 15/7/2006

- Chuẩn bị cơ sở pháp lý để triển khai mạnh mẽ thông quan điện tử:

+ Cục CNTT&TK và Vụ Pháp chế phối hợp trình dự thảo Chỉ thị của Tổng cục trưởng về triển khai mở rộng thông quan điện tử trước 15/7/2006

+ Cục CNTT&TK và Vụ Pháp chế phối hợp chuẩn bị nội dung dự thảo Nghị định về thủ tục hải quan điện tử trước tháng 10/2006

- Định hướng công nghệ và kiến trúc hệ thống: Cục CNTT&TK phối hợp với Ban quản lý dự án WB đề xuất định hướng công nghệ và kiến trúc thống nhất cho hệ thống CNTT. Báo cáo Tổng cục trước 15/7/2006.

- Thống nhất mô hình tổ chức để triển khai mở rộng thông quan điện tử: Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục CNTT&TK trình mô hình tổ chức để mở rộng thông quan điện tử theo loại hình và theo địa bàn. Nội dung này cần báo cáo Tổng cục trước 15/7/2006.

- Sơ kết 6 tháng thực hiện thông quan điện tử: Tổng cục sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề riêng về triển khai mở rộng thông quan điện tử sau Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng của Ngành (dự kiến từ ngày 5 - 10/7/2006) với sự tham gia của hai Cục Hải quan đã triển khai thí điểm (Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh) để thống nhất các vấn đề tồn tại và hướng giải quyết. Sau đó, Tổng cục sẽ tổ chức họp với 8 Cục Hải quan trọng điểm để bàn phương hướng mở rộng. Trước mắt, hoàn thiện các mặt công tác và phần mềm cho hai Chi cục Hải quan điện tử tại hai Cục Hải quan thí điểm phục vụ cho mở rộng tại hai nơi nói trên. Do vậy, nội dung thông quan điện tử sẽ không được đưa vào chương trình Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác của Ngành.

3.Về những vướng mắc liên quan đến quy trình thủ tục:

- Ngày 26/06/2006, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2807/TCHQ-GSQL giải quyết vướng mắc khi thực hiện các Quy trình thủ tục Hải quan, những nội dung cụ thể là: Phân luồng hồ sơ; Fax Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu; Lập Biên bản vi phạm; Ký thông quan hàng vào khu chế xuất; Đơn chuyển cửa khẩu; Thông báo danh sách doanh nghiệp không được ân hạn thuế; Đầu mối xử lý vướng mắc về quản lý rủi ro.

- Về xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung:

+ Cục Hải quan tỉnh, thành phố có kế hoạch xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung hàng hoá xuất nhập khẩu theo qui định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC (việc này Vụ Giám sát quản lý đã có tờ trình lãnh đạo Tổng cục ngày 2/6/2006, theo chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục lấy ý kiến tham gia của Vụ Kế hoạch tài chính, tuy nhiên đến nay, Vụ Giám sát quản lý vẫn chưa nhận được ý kiến tham gia của Vụ Kế hoạch tài chính).

+ Trước mắt, mỗi Chi cục Hải quan cần lựa chọn một khu vực phù hợp để tập trung hàng hoá xuất nhập khẩu cần kiểm tra để kiểm tra thực tế hàng hoá tại một nơi, có tổ chức giám sát hải quan chặt chẽ. Giao Vụ Giám sát quản lý xây dựng quy trình kiểm tra thực tế hàng hoá để hướng dẫn các đơn vị thực hiện

4. Về vướng mắc liên quan đến cưỡng chế, ân hạn thuế:

- Đối với những doanh nghiệp nợ thuế không quá 01 triệu đồng: thì trình Bộ về việc không thực hiện cưỡng chế và cho phép hưởng thời gian ân hạn thuế đối với các doanh nghiệp có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp quá hạn; nợ thuế, nợ phạt quá hạn cưỡng chế hoặc đã từng nợ thuế quá 90 ngày trong thời gian 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai.

- Đối với hàng xuất khẩu: Nếu doanh nghiệp có nợ thuế quá hạn thì trên hệ thống KTT559, QLRR loại bỏ việc cưỡng chế của hàng hoá xuất khẩu theo đúng hướng dẫn tại điểm 1.4.3 mục II phần K Thông tư 113/TT-BTC ngày 15/12/2006.

- Về việc doanh nghiệp đã nộp thuế đầy đủ và đúng hạn nhưng không được ân hạn thuế vì khi tra cứu trên hệ thống QLRR thì các doanh nghiệp này có nợ thuế quá hạn hoặc đã từng bị cưỡng chế (trong vòng 365 ngày đến thời điểm làm thủ tục Hải quan), TCHQ đã có công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 2/6/2006 hướng dẫn các Cục HQ địa phương: phải kiểm tra, đối chiếu nợ thuế trên sổ sách với trên hệ thống KTT559, từ đó đối chiếu với nợ thuế trên hệ thống QLRR để đảm bảo khớp đúng về số liệu. Để chấm dứt tình trạng này, giao cho Cục CNTT hướng dẫn xử lý về mặt kỹ thuật để việc rà soát, đối chiếu số liệu ở Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải thực hiện trong vòng 15 ngày (từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 7 năm 2006).

Văn phòng Tổng cục thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục để thủ trưởng các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- LĐTC (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu VT, VP(TH).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

 
 

 
 Nguyễn Đình Phiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 2805/2005/TB-TCHQ về Kết luận cuộc họp xử lý vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1