Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1979/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số SEV12022018 ngày 12/02/2018 do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, mã số thuế 2300325764 cung cấp và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: MODEM RDU.

Tên gọi theo cu to, công dụng: Thiết bị thu phát sóng viễn thông.

Ký, mã hiệu, chng loại: RDU_SLS-BB11 (SLS-BB111016EX).

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Vỏ kim loại, bản mạch điện tử, optic module, FAN module, Connector Power, LAN port,...

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: RDU (khối xử lý tín hiệu số) được giao tiếp với server của nhà mạng qua LAN port và nhận tín hiệu GPS qua GPS cable. RDU được cung cp IP và dưới sự quản lý của server mạng. RDU sẽ nhận tín hiệu từ server kết hợp với RU (khối xlý tín hiệu sóng) để tạo thành 1 ENB hoàn chỉnh thu và phát sóng 4G.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: 26,4 kg.

- Thông số kỹ thuật: Size: W(444mm) * D(176mm) * H(385mm).

- Công dụng theo thiết kế: Xử lý tín hiệu số, giao tiếp giữa server và sản phẩm RU tạo thành 1 hệ thống thu phát sóng hoàn chỉnh. Truyền sóng 4G với bán kính hàng chục km.

3. Kết quả xác định trước mã s:

Tên thương mại: MODEM RDU.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Khối xử lý tín hiệu số, cần kết hợp với khối xử lý tín hiệu sóng để tạo thành trạm thu phát sóng hoàn chỉnh.

Ký, mã hiệu, chng loại: RDU_SLS-BB11 (SLS-BB111016EX).

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.

thuộc nhóm 85.17 “Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác đ truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, k cả các thiết bị vin thông ni mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28”, phân nhóm 8517.70 “- Bộ phận”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 8517.70.92- - - Dùng cho điện báo hoặc điện thoại truyền dẫn dưới dạng sóng vô tuyến” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này thay thế Thông báo kết quả xác định trước mã số số 1813/TB-TCHQ ngày 05/4/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (KCN Yên Phong 1, Xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hoàng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
N
guyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1979/TB-TCHQ ngày 13/04/2018 về kết quả xác định trước mã số Thiết bị thu phát sóng viễn thông do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.538

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!