Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1197/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 27/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 4 tại Thông báo số 1012/TB-KĐ4 ngày 05/7/2019 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan Thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mặt hàng STT 1: NLT1222#& Thép ống hợp kim gia công kết thúc nguội, không hàn - nối, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 27.0mm x độ dày 6.35mm: SAE413027.0X14.3X5750MM STEEL TUBE, hàng chưa giám định.

Mặt hàng STT 2: NLT1116#& Thép ống hợp kim gia công kết thúc nguội, không hàn - nối, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài 34.93mm x độ dày 2.505mm: SAE41303493X29.95X5400MM STEEL TUBE, hàng chưa giám định.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần công nghiệp Chính xác Việt Nam

Địa chỉ: Lô 8-1, đường số 6, khu công nghiệp Hồ Nai, Trảng Bom, Đồng Nai. MST: 3600244282.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10238086306/E31 ngày 11/12/2018 đăng ký tại Chi cục HQ Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mặt hàng STT 1: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ≈ 0,97%, Mo ≈ 0,16% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ≈ 27mm, dày ≈ 6,35mm, dùng để sản xuất thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên tuyết.

Mặt hàng STT 2: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ≈ 0,94%, Mo ≈ 0,19% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ≈ 34,93mm, dày ≈ 2,51mm, dùng để sản xuất càng dưới, càng trên, thanh chống, thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên tuyết

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Mặt hàng STT 1: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ≈ 0,97%, Mo ≈ 0,16% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ≈ 27mm, dày ≈ 6,35mm, dùng để sản xuất thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên tuyết.

Mặt hàng STT 2: Ống bằng thép hợp kim (hàm lượng Cr ≈ 0,94%, Mo ≈ 0,19% tính theo trọng lượng), không nối, được gia công nguội, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính ngoài ≈ 34,93mm, dày ≈ 2,51mm, dùng để sản xuất càng dưới, càng trên, thanh chống, thanh đồng hướng cửa bánh xe mô tô đi trên tuyết.

thuộc nhóm 73.04 Các loại ống, ống dẫn và thanh hình rỗng, không nối, bằng sắt (trừ gang đúc) hoặc thép, phân nhóm “- Loại khác, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:”, phân nhóm 7304.51 “- - Được kéo nguội hoặc cán nguội (ép nguội)”, mã số 7304.51.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục H
Q tnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Thống Nhất - Cục Hải quan
tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;

- Công ty Công ty cổ phần công nghiệp Chính xác
Việt Nam. (Đ/c: Lô 8-1, đường số 6, khu công nghiệp
Hồ Nai, Trảng Bom, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1197/TB-TCHQ ngày 27/02/2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép ống hợp kim gia công kết thúc nguội, không hàn - nối, có mặt cắt ngang hình tròn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.758

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!