Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 902/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm từ Braxin do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 902/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 902/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TỪ BRAXIN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thú y;

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm của 21 nhà máy giết m, chế biến thịt của Braxin đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm kể từ ngày 23/3/2017 (danh sách các cơ sở được đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Cục Thú y:

Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đã được chuyển lên tàu, máy bay để vận chuyển từ Braxin về Việt Nam trước ngày 23/3/2017. Nếu phát hiện thịt và sản phẩm tht của 21 nhà máy (theo danh sách đính kèm) thì tạm ngng kim dịch nhập khẩu và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, xử lý theo quy định.

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Braxin biết để phối hợp thực hiện.

Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Braxin kiểm soát được thịt và sản phẩm thịt bảo đảm an toàn thực phẩm và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Cục A86 - Bộ Công an;
- Vụ HTQT;
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, TY. (30)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

DANH SÁCH

CÁC NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỊT XUẤT KHẨU CỦA BRAXIN CẤM NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 902/QĐ-BNN-TY, NGÀY 23/3/2017

STT

Tên Nhà máy chế biến

Mã s SIF

1

FRIGORIFICO OREGON S/A

55

2

FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

270

3

SEARA ALIMENTOS LTDA

530

4

PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA - EPP

825

5

BRF S/A

1010

6

FRIGORIFICO ARGUS LTDA

1710

7

FRIGOMAX FRIGORIFICO E COMERCIO DE CARNES LTDA

1771

8

INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES FRIGOSANTOS LTDA

2021

9

PECCIN AGRO INDUSTRIAL LTDA

2155

10

JJZ ALIMENTOS S. A.

2156

11

BALSA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME

2540

12

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S. A.

2618

13

FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA - ME

2914

14

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S. S. P. M. A. LTDA

3459

15

BREYER & CIA LTDA

3522

16

FRIGORIFICO LARISSA LTDA

3704

17

CENTRAL DE CARNES PARANAENSE LTDA - ME

3796

18

FRIGORÍFICO SOUZA RAMOS LTDA

4040

19

E. H. CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA

4381

20

FÁBRICA DE FARINHA DE CARNES CASTRO LTDA

4460

21

TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVOS LTDA

4644

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 902/QĐ-BNN-TY năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm gia súc, gia cầm từ Braxin do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


987
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144