Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 80/2003/QĐ-BTC sửa đổi giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định 164/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 80/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 80/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 80/2003/QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 06 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TỐI THIỂU CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 164/2002/QĐ-BTC NGÀY 27/12/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7, Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh một số quy định tại "Nhóm 1" của Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Tên hàng

Đơn vị tính

Giá tối thiểu (USD)

1

2

3

 

 

 

Nhóm 1: Ô tô, bộ linh kiện ô tô và phụ tùng ô tô

 

 

* ô tô và bộ linh kiện ô tô

 

 

J/ các loại xe du lịch, xe chở khách, xe chở hàng khác chưa được chi tiết ở trên:

 

 

II/ Do các nước khác sản xuất:

 

 

3/ Xe chở hàng:

 

 

3.1/ Xe chở hàng do các nước SNG (Liên xô cũ) sản xuất tính bằng 55% giá xe chở hàng Nhật bản, cùng loại, cùng trọng tải và năm sản xuất.

 

 

3.2/ Các loại khác tính bằng 70% giá xe chở hàng Nhật bản, cùng loại, cùng trọng tải và năm sản xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

1* Phụ tùng ô tô

 

 

D/ ắc quy dùng cho xe ô tô

 

 

1/ Loại dưới 50AH

chiếc

11,00

2/ Loại từ 50AH đến dưới 70AH

chiếc

14,00

3/ Loại từ 70AH đến dưới 100AH

chiếc

20,00

4/ Loại từ 100AH đến dưới 120AH

chiếc

30,00

5/ Loại từ 120AH đến dưới 150AH

chiếc

35,00

6/ Loại từ 150AH đến dưới 200AH

chiếc

45,00

7/ Loại từ 200AH trở lên

chiếc

60,00

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định này đăng trên Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

HE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 80/2003/QD-BTC

Hanoi, June 09, 2003

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING MINIMUM IMPORT TAX CALCULATION PRICES OF A NUMBER OF COMMODITY GROUPS PRESCRIBED IN THE FINANCE MINISTER’S DECISION No. 164/2002/QD-BTC OF DECEMBER 27, 2002

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 178/CP of October 28, 1994 defining the functions, tasks and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the competence and principles for determining import and export tax calculation prices, prescribed in Article 7 of the Government's Decree No. 54/CP of August 28, 1993 detailing the implementation of the Law on Import Tax and Export Tax;
After consulting with the Ministry of Trade;
At the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To amend, supplement and adjust a number of stipulations in "Group 1" of the Price Index issued together with the Finance Minister's Decision No. 164/2002/QD-BTC of December 27, 2002 as follows:

Commodity names

Calculation units

Minimum prices (USD)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 80/2003/QĐ-BTC sửa đổi giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định 164/2002/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.060
DMCA.com Protection Status