Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 45/2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 10/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 45/2002/QĐ/BTC NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ VIỆC THAY THẾ BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a/NQ/HĐNN8 ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước; được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị quyết số 31NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993; Nghị quyết số 174NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994; Nghị quyết số 290NQ-UBTVQH10 ngày 7/9/1995; Nghị quyết số 416NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 của ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 9;
Căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Sau khi tham khảo ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ/BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bằng Biểu thuế thuế xuất khẩu mới ban hành kèm theo Quyết định này:

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng xuất khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan từ 1/5/2001. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

BIỂU THUẾ THUẾ XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /2002/QĐ/BTC ngày 10/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số

TT

Mô tả nhóm, mặt hàng

Thuộc nhóm, mã số

Thuế suất (%)

1

2

3

4

1

Hạt đào lộn hột (hạt điều) chưa bóc vỏ

08013100

4

2

Dầu thô (dầu mỏ)

27090010

4

3

Da của loài trâu, bò, ngựa (tươi, muối, sấy khô, ngâm nước vôi,

 

 

 

ngâm trong dung dịch muối và hoá chất hoặc được bảo quản cách

 

 

 

khác nhưng chưa thuộc ta nanh, chưa làm thành giấy da hoặc

 

 

 

da công thêm), đã hoặc chưa cạo lông hoặc lạng mỏng.

4101

10

 

 

 

 

4

Da của loài động vật khác (tươi, khô, muối, ngâm nước vôi,

 

 

 

ngâm trong dung dịch muối và hoá chất hoặc được bảo quản cách

 

 

 

khác nhưng chưa thuộc, chưa làm thành giấy da hoặc gia công

 

 

 

thêm), đã hoặc chưa cạo lông hoặc lạng mỏng, trừ các loại đã

 

 

 

được loại trừ trong chú giải 1(b) và 1(c) của chương này

4103

10

 

 

 

 

5

Gốc, rễ cây các loại bằng gỗ rừng tự nhiên

4403

5

 

 

 

 

6

Gỗ đai thùng; cọc chẻ; sào, cột, cọc bằng gỗ, vót nhọn, nhưng

 

 

 

không xẻ dọc; gậy gỗ đã bào thô nhưng chưa tiện, uốn cong hoặc

 

 

 

gia công cách khác, dùng làm ba toong, cán ô, chuôi, tay cầm

 

 

 

dụng cụ hoặc tương tự; nan gỗ và các dạng tương tự bằng gỗ

 

 

 

rừng tự nhiên

4404

5

 

 

 

 

7

Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh ngang) bằng gỗ

 

 

 

rừng tự nhiên

4406

10

 

 

 

 

8

Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc tách lớp, đã hoặc

 

 

 

chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép mộng, có độ dày trên

 

 

 

6mm, bằng gỗ rừng tự nhiên

4407

10

 

 

 

 

9

Tấm gỗ làm lớp mặt và tấm để làm gỗ dán (đã hoặc chưa ghép)

 

 

 

và các loại gỗ đã xẻ dọc khác đã được lạng hoặc tách lớp, đã

 

 

 

hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép mộng, có độ dày không

 

 

 

quá 6mm, bằng gỗ rừng tự nhiên

4408

10

 

 

 

 

10

Gỗ (kể cả gỗ ván và gỗ trụ để làm sàn, chưa ghép), được tạo

 

 

 

dáng liên tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vạt cạnh, ghép

 

 

 

chữ V, tạo chuỗi, tạo khuôn, tiện tròn hoặc gia công tương

 

 

 

tự), dọc theo các cạnh hoặc bề mặt, đã hoặc chưa bào, đánh

 

 

 

giấy ráp hoặc ghép mộng, bằng gỗ rừng tự nhiên

4409

10

 

 

 

 

11

Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại bao bì

 

 

 

tương tự bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; giá kệ để hàng, giá

 

 

 

để hàng kiểu thùng và các loại giá để hàng khác bằng gỗ; vành

 

 

 

đệm giá kệ hàng, bằng gỗ rừng tự nhiên

4415

10

 

 

 

 

12

Thùng tônô, thùng baren, thùng hình trống, hình trụ, có đai,

 

 

 

các loại thùng có đai khác và các bộ phận của chúng, bằng

 

 

 

gỗ, kể cả các loại tấm ván cong, bằng gỗ rừng tự nhiên

4416

10

 

 

 

 

13

Ván sàn (gỗ ván sàn và ván sàn sơ chế), ván lợp, ván rây, palet,

 

 

 

cốp pha xây dựng, bằng gỗ từng tự nhiên

4418

10

 

 

 

 

14

Khung cửa, bậc cửa, ngưỡng cửa, cầu thang, cánh cửa và các

 

 

 

bộ phận của chúng, bằng gỗ rừng tự nhiên

4418

5

 

 

 

 

15

Đá quý (trừ kim cương), đá ban quý, đã hoặc chưa được gia

 

 

 

công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm;

 

 

 

đá quý (trừ kim cương), đá bán quý chưa phân loại đã xâu

 

 

 

thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển

 

 

15.1

- Chưa được gia công hoặc mới chỉ xẻ hoặc đẽo gọt thô

71031000

5

15.2

- Đá đã gia công

 

 

15.2.1

- - Đá rubi, saphia, và ngọc lục bảo

71039100

1

15.2.2

- - Đá loại khác

71039900

1

 

 

 

 

16

Vụn và bột của đá quý thuộc nhóm 7103

71059000

3

 

 

 

 

17

Sắt thép phế liệu, phế thải (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thép, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

7204

35

 

 

 

 

18

Sắt và thép không hợp kim ở dạng thỏi hoặc các dạng thô khác

 

 

 

(trừ sắt thuộc nhóm 7203)

7206

2

 

 

 

 

19

Sắt, thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm

7207

2

 

 

 

 

20

Đồng phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của đồng, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

74040000

45

 

 

 

 

21

Hợp kim đồng chủ

74050000

15

 

 

 

 

22

Bột đồng có kết cấu không phiến

74061000

15

 

 

 

 

23

Bột có kết cấu phiến; vảy đồng

74062000

15

 

 

 

 

24

Đồng ở dạng thỏi, thanh và dạng hình

7407

5

 

 

 

 

25

Ni ken phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của niken, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

75030000

45

 

 

 

 

26

Bột và vảy niken

75040000

5

 

 

 

 

27

Niken không hợp kim ở dạng thỏi, thanh, hình

75051100

5

 

 

 

 

28

Niken hợp kim ở dạng thỏi, thanh, hình

75051200

5

 

 

 

 

29

Nhôm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của nhôm, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

76020000

45

 

 

 

 

30

Bột và vảy nhôm

7603

10

 

 

 

 

31

Chì phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của chì, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

78020000

45

 

 

 

 

32

Chì ở dạng thỏi, thanh, hình

7803

5

 

 

 

 

33

Bột và vảy chì

78042000

5

 

 

 

 

34

Kẽm phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của kẽm, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

79020000

40

 

 

 

 

35

Bột kẽm

79031000

5

 

 

 

 

36

Bụi và vảy kẽm

79039000

5

 

 

 

 

37

Kẽm ở dạng thỏi, thanh, hình

7904

5

 

 

 

 

38

Thiếc phế liệu và mảnh vụn (trừ phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ,

 

 

 

mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo của thiếc, có hoặc không

 

 

 

được bó lại)

80020000

45

 

 

 

 

39

Thiếc ở dạng thỏi, thanh

80030010

2

 

 

 

 

40

Thiếc ở dạng hình

80030090

2

 

 

 

 

41

Bột và vảy thiếc

8005

2

 

 

 

 

42

Phế liệu và mảnh vụn của kim loại thường khác, của gốm kim loại,

 

 

 

của sản phẩm làm từ kim loại thường khác và gốm kim loại; (trừ

 

 

 

phoi tiện, phoi bào, bụi xẻ, mùn mạt giũa, bột nghiền, bột đẽo, có

8101

 

 

hoặc không được bó lại)

đến 8113

45

 

 

 

 

43

Bán thành phẩm của kim loại thường khác, của gốm kim loại,

8101

 

 

của sản phẩm làm từ kim loại thường khác và gốm kim loại

đến 8113

5

 

 

 

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 45/2002/QD-BTC

Hanoi, April 10, 2002

 

DECISION

ON REPLACING THE EXPORT TARIFF

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the tax rate bracket prescribed in the Import Tariff according to the list of taxable commodity groups, issued together with the State Council’s Resolution No. 537a/NQ/HDNN8 of February 22, 1992, which was amended and supplemented by Resolution No. 31-NQ/UBTVQH9 of March 9, 1993; Resolution No. 174-NQ/UBTVQH9 of March 26, 1994; Resolution No. 290-NQ/UBTVQH10 of September 7, 1995; and Resolution No. 416-NQ/UBTVQH9 of August 5, 1997 of the Standing Committee of the IXth National Assembly;
Pursuant to the Government’s Decree No. 54/CP of August 28, 1993 detailing the implementation of the Law on Import Tax and Export Tax and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Import Tax and Export Tax; Article 1 of the Government’s Decree No. 94/1998/ND-CP of November 17, 1998 detailing the implementation of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the May 20, 1998 Law No. 04/1998/QH10 on Import Tax and Export Tax;
After consulting with the concerned ministries and branches and at the proposal of the General Director of Tax,

DECIDES:

Article 1.- To replace the Export Tariff, issued together with the Finance Minister’s Decision No. 193/2000/QD-BTC of December 5, 2000, with the new one, issued together with this Decision.

Article 2.- This Decision takes implementation effect and applies to the export goods declarations already submitted to the customs offices as from May 1, 2002. All the previous stipulations, which are contrary to this Decision, are hereby annulled.

 

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 45/2002/QĐ-BTC ngày 10/04/2002 về việc thay thế Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.100.128