Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2013 nâng cấp cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 343/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 343/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU CHI MA, TỈNH LẠNG SƠN TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại tờ trình số 379/TTr-BNG-UBBG ngày 30 tháng 01 năm 2013; ý kiến của các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9895/BKHĐT-KTDV ngày 27 tháng 11 năm 2012), Công Thương (Công văn số 1199/BCT-TMMN ngày 20 tháng 11 năm 2012), Y tế (công văn số 7978/BYT-QT ngày 21 tháng 11 năm 2012), Xây dựng (công văn số 84/BXD-HTKT ngày 28 tháng 11 năm 2012), Quốc phòng (công văn số 3677/BQP-BTLBĐBP ngày 22 tháng 11 năm 2012), Công an (công văn số 3767/BCA-A61 ngày 21 tháng 11 năm 2012), Giao thông vận tải (công văn số 9976/BGTVT-HTQT ngày 23 tháng 11 năm 2012), Tài chính (công văn số 17100/BTC-TCHQ ngày 10 tháng 12 năm 2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) - Ái Điểm, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nâng cấp từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính.

Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:

1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo chính thức với phía Trung Quốc vào thời gian thích hợp.

2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu chính.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Chi Ma phù hợp với thực tế, có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao);
- Tổng cục Du lịch (Bộ VH, TT và DL);
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các vụ: TH, QHQT, KTN, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 343/QĐ-TTg năm 2013 nâng cấp cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.378
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60