Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3254/QĐ-BNN-QLCL năm 2012 chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 3254/QĐ-BNN-QLCL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 27/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3254/QĐ-BNN-QLCL

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-BNN-QLCL ngày 21/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phân công kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nông lâm thủy sản chế biến và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Danh sách các đơn vị kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan nêu tại Điều 1 được phép tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, hàng hóa nhập khẩu trong phạm vi được chỉ định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Thú y, Bảo vệ Thực vật, Chế biến Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề muối, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Công thương, Y tế;
- Tổng cục Hải quan;
- Website Bộ NNPTNT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3254/QĐ-BNN-QLCL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại; Fax; Email

Phạm vi được chỉ định

1

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng I

Số 2F, Trần Quang Khải, Tp Hải phòng

Fax: 031.3842593

Email: kdtv1hp@yahoo.com

- Rau tươi, rau chế biến; quả tươi, quả chế biến; sản phẩm các loại cây công nghiệp; sản phẩm cây lương thực khác; các loại lâm sản dùng làm thực phẩm.

- Sản phẩm thực phẩm chế biến có nguồn gốc thực vật; đường; Sản phẩm thực phẩm chế biến từ nguyên liệu là sản phẩm thủy sản, động vật trên cạn và thực vật có thành phần chính là thực vật; Gia vị có nguồn gốc thực vật.

2

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận I, Tp Hồ Chí Minh

Fax: 08 38.293.266

Email: kdtvv2hcmc@vnn.vn

3

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III

Số 146 Hoàng Diệu, Tp Đà Nẵng

Fax: 0511.3873.099

Email: vpkdtv3@yahoo.com.vn

4

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV

Số 66 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Fax: 056.3822.964

Email: hoangthanhquang@dng.vnn.vn

5

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V

Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Fax: 04 35.332.118

Email: cckdtv5@fpt.vn

6

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI

Số 28 Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An

Fax: 038.3837.796

Email: cckdtvv6@hn.vnn.vn

7

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII

Số 98 B Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Thị xã Lạng Sơn

Fax: 025.3875.797

Email: chicuckdtv7@gmail.com

8

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII

Số 007 Nguyễn Huệ, Lào Cai, Tp Lào Cai

Fax: 020.3830.503

Email: vung8laocao@gmail.com

9

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IX

Số 386B Đường Cách mạng tháng 8, Tp Cần Thơ

Fax: 0710.3828.408

Email: kdtvv9@hcm.vnn.vn

10

Cơ quan Thú y vùng I

Số 50, Ngõ 102, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.38692627

Fax: 04.38685390

Email: tttyvhn@vnn.vn

- Sản phẩm động vật trên cạn tươi sống dùng làm thực phẩm; thủy sản và sản phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm.

- Sản phẩm thực phẩm chế biến có nguồn gốc động vật trên cạn; Sản phẩm thực phẩm chế biến có nguồn gốc thủy sản;

11

Cơ quan Thú y vùng II

Số 23, Đà Nẵng, Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

ĐT: 0313.836511

Fax: 0313.551698

Email: tonghoptyv2@gmail.com

12

Cơ quan Thú y vùng III

Số 51, Nguyễn Sinh sắc, P.Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383.842786

Fax: 0383.584159

Email: tyvvinh@hnn.vnn.vn

Sản phẩm thực phẩm chế biến từ nguyên liệu là sản phẩm thủy sản, động vật trên cạn và thực vật có thành phần chính là động vật trên cạn; Gia vị có nguồn gốc động vật trên cạn.

13

Cơ quan Thú y vùng IV

Số 12, Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

ĐT: 05113.822515

Fax: 05113.826926

Email: tyvdn@vnn.vn

14

Cơ quan Thú y vùng V

Tổ 5, Khối 8, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, T.Đắc Lắc

ĐT: 0500.3877795

Fax: 05003877794

Email: phongtonghoptyv5@gmail.com

15

Cơ quan Thú y vùng VI

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.39830717

Fax: 0838569050

Email: raho6hcm@gmail.com

16

Cơ quan Thú y vùng VII

Số 88, Đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ

ĐT: 0710.3820203

Fax: 07103823386

Email: ttthuyvungct@hcm.vnn.vn

17

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn

Thôn Hòn Khuyên, Xã Mai Pha, Tp. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

ĐT: 025.6254005

Fax: 025.6254002

Email: kddvdd_cty@yahoo.com

18

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai

Đường B5, Phường Nam Cường, TP. Lào Cai, T.Lào Cai

ĐT: 020.3830260

Fax: 020.3832116

Email: kiemdichlaocai@gmail.com

19

Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Quảng Ninh

Khu 10A, Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, T. Quảng Ninh

ĐT: 033.3640691

Fax: 033.3640690

Email: tkddvhl@vnn.vn

20

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I

Số 28, Ngõ 78, Đường Giải Phóng, Hà Nội

ĐT: 04 38685432

Fax: 04 38686097

Email: ttvesinh1@yahoo.com.vn

21

Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II

521/1 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08 38111802

Fax: 08 38119770

Email: vstytw2@gmail.com

22

Cục Chế biến Thương mại Nông Lâm sản và Thủy sản.

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04.37711114

Fax: 04.37711125

Email: chebien@mard.gov.vn

Muối

23

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1

Số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

ĐT: 313 837508 - 837124

Fax: 313837507

Email: branch1.nafi@mard.gov.vn

- Sản phẩm thực phẩm chế biến từ nguyên liệu là sản phẩm thủy sản, động vật trên cạn và thực vật có thành phần chính là thủy sản; sản phẩm thực phẩm chế biến khác (không xác định được thành phần chính hoặc thực phẩm có thành phần chính thay đổi);

- Gia vị có nguồn gốc thủy sản; gia vị khác (gia vị có thành phần sản xuất bằng phương pháp hóa tổng hợp/ sinh tổng hợp hoặc phối trộn từ nhiều loại nguyên liệu);

- Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

24

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

31 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng

ĐT: 5113950473 - 836761

Fax: 5113836154

Email: branch2.nafi@mard.gov.vn

25

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 3

779 Lê Hồng Phong, Bình Tân, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 583884812 - 882097

Fax: 583884811

Email: branch3.nafi@mard.gov.vn

26

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

30 Hàm Nghi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 838210815 - 8216625

Fax: 838212613

Email: branch4.nafi@mard.gov.vn

27

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5

171 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Tp Cà Mau, Cà Mau

ĐT: 7803835169 - 838396

Fax: 7803830062

Email: branch5.nafi@mard.gov.vn

28

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6

386C Cách mạng tháng 8, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Tp Cần Thơ

ĐT: 7103884017 - 883257

Fax: 7103884697

Email: branch6.nafi@mard.gov.vn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3254/QĐ-BNN-QLCL năm 2012 chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.057

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100